FxPro - CFD na kacje

FxPro umożliwia handel na kontraktach CFD na akcje. Dzięki temu istnieje możliwość gry zarówno na wzrosty jak i spadki instrumentów finansowych.

Pełna przejżystość i dźwigni finansowej (lewar) pozwala na zwiększenie wartości transakcji. Otwierając jeden rachunek mamy możlwiość dokonywania transakcji zarówno na rynku forex jak i kontraktó CFD na akcje.

Marża ustalona na poziomie 10% wartości bazowej sprawia , że taka forma inwestowania stwarza ciekawą alternatywę dla tradycyjnego rynku giełdowego.

Podczas handlowania kontraktami CFD na akcje mamy dostęp min do takich zleceń jak:

- sell stop

- buy limit

- take profit

- sell limit

- stop loss

- buy stop

- Good till cancelled

Akcje dla któych FxPro oferuje kontrakty CFD

waluty - spread waluty - spread

* Minimalny poziom składania zleceń SL i TP oraz stop i limit z aktualnej ceny rynkowej. ** Spready obowiązują w normalnych warunkach prowadzenia handlu. FxPro zastrzega sobie prawo do korekty spreadów według warunków rynkowych, zgodnie z Regulaminem.
*** Marża wymagana do otwarcia zablokowanej pozycji wynosi 0, jeśli poziom marży > 100%
**** Prowizja naliczana jedynie w momencie otwarcia pozycji.
Uwaga: Godziny prowadzenia transakcji od 16:30 do 23:00 (czasu serwera), od poniedziałku do piątku.

Otwarcie rachunku
Rachunek demo

Rachunek realny

Investorsi.pl jest Agentem Wprowadzającym FxPro

brokerzy walutowi
brokerzy walutowi
brokerzy walutowi
brokerzy walutowi
brokerzy walutowi
brokerzy walutowi
brokerzy walutowi
brokerzy walutowi


FxPro Financial Services Ltd jest spółką autoryzowaną i regulowaną przez CySEC (numer licencji 078/07).

Ostrzeżenie o Ryzyku: kontrakty CFD są produktami lewarowanymi o wysokim stopniu ryzyka. Możliwa jest utrata całego zainwestowanego kapitału. Upewnij się, że rozumiesz ryzyko i, jeśli to potrzebne, zasięgnij niezależnej opinii.