pips

pips ( price interest point) to najmniejsza jednostka notowań. O taką właśnie jednostkę może zmieniać się wartość danej pary walutowej. Musimy pamiętać , że kursy większości par walutowych podawanych jest z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Przykładowo jeżeli na parze walutowej EUR/USD nastapi wzrost kursu z 1,3208 do 1,3215 oznaczać to będzie zmianę kursu o 7 pips ( najmniejszą jednostkąjest 1 pips 0,0001 )

Wyjątkiem mogą byćtakie pary walutowe jak USD/JPY gdzie najmniejszą jednostką notowań będzie 1 pips równy 0,1


Zobacz


FxPro Financial Services Ltd jest spółką autoryzowaną i regulowaną przez CySEC (numer licencji 078/07).

Ostrzeżenie o Ryzyku: kontrakty CFD są produktami lewarowanymi o wysokim stopniu ryzyka. Możliwa jest utrata całego zainwestowanego kapitału. Upewnij się, że rozumiesz ryzyko i, jeśli to potrzebne, zasięgnij niezależnej opinii.