Forex - rynki walutowe cz.II

Jak handlować

Wybór odpowiedniego brokera i odpowiedniej platformy transakcyjnej jest dość trudną decyzją. Przede wszystkim musimy określić nasze kryteria i charakter inwestowania. Dla daytradera ważnym czynnikiem, który będzie decydował o wyborze będzie spread, natomiast dla innej osoby ważniejsza będzie platforma, profesjonalna obsługa lub dostęp do narzędzi inwestycyjnych jakie udostępnia broker.

Innym ważnym elementem jak nie najważniejszym jest bezpieczeństwo naszych pieniędzy, a w związku z tym wiarygodność i uczciwość brokera. W przypadku instytucji zarejestrowanej w Polsce możemy sprawdzić , czy posiada ona licencje KNF (komisja nadzoru finansowego), KRS, ilość placówek i numery kontaktowe. W przypadku pośrednika zagranicznego z pomocą przychodzą US CFTC (United State Commodity Futures Trading Commision), oraz NFA. Na stronach tych instytucji możemy sprawdzić wiarygodność interesującego nas brokera. W przypadku US CFTC, broker zobowiązany jest do składania raportów co sprawia , że posiada on nad sobą organ kontrolujący jego działania. Dzięki temu możemy np. sprawdzić czy wobec brokera, u którego chcemy otworzyć konto nie są lub nie były prowadzone postępowania sądowe.

Brokerzy:

FxPro
X-trade Broker
DM TMS Brokers
EFIX Polska
IDM SA
Saxo Bank AS
North Finance
Forex Capital Markets LLC
IFX Markets
Forex.com
Global Forex Trading

W większości przypadków istnieje możliwość otwarcia rachunku demo. Dzięki niemu będziemy mogli inwestować wirtualne pieniądze, zdobywając niezbędną wiedzę i doświadczenie. Dla polskich inwestorów ważne będzie wsparcie techniczne i obsługa platformy w języku polskim, która ułatwi obsługę konta i poruszanie się po nim, a także pomoc w sprawach technicznych .

Czynniki wpływające na kursy walut

Przewidywanie kształtowania się kursu walut w przyszłości to zajęcie ciężkie i bardzo trudne. Jednak na wszystkich rynkach finansowych ceny są wynikiem nieustannego zmagania się popytu i podaży. Czynniki ekonomiczne, które w istotny sposób wpływają na te zmagania są tylko ich katalizatorem. Mogą nim być informacje o stopach procentowych, sytuacja polityczna, wojna , deficyt budżetowy , wzrost lub spadek PKB czy interwencja rządu na rynku walutowym.

W przypadku wzrostu PKB i rozwoju gospodarczego danego kraju, sprzyja to umacnianiu się waluty tego państwa i odwrotnie im niższe oczekiwania co do PKB tym niższe prognozy i w konsekwencji słabsza waluta państwa, którego te prognozy dotyczą. Wpływ na krajowy kurs walut mogą mieć również zawirowania na linii państwo - inwestor zagraniczny , przykład konflikt Skarbu Państwa z Eureko o PZU. Porozumienie i odszkodowanie dla Eureko liczone w miliardach euro mogło w znaczący sposób wpłynąć na polską walutę. Jednorazowa transakcja zamiany złotówki na EURO mogła wpłynąć na osłabienie PLN i spowodować znaczne osunięcie się złotówki w stosunku do EURO , zwłaszcza że dzienny obrót na rynku walutowym wynosi średnio 2mld . Takie sytuacje sprzyjają również spekulacji i zawirowaniom na krajowym rynku z czym należy się liczyć i być na to przygotowanym.

Największy ruch i aktywność w przypadku złotego możemy obserwować w godz. 8.00-10.00. W tym czasie zaczyna się handel na rynkach finansowych i otwierane są banki, które dokonują transakcje zarówno na własny rachunek jak i rachunek inwestorów. Podobna sytuacja ma miejsce w godz. 13.00-16.00 kiedy banki zaczynają rozliczać swoje transakcje, a w USA rozpoczyna się sesja i do gry włączają się inwestorzy zagraniczni.

Oczywiście mimo tak ogromnej ilości informacji i transakcji nie pozostajemy sami sobie, z pomocą przychodzą narzędzia dostępne dla inwestora jak chociażby analiza techniczna oraz analiza fundamentalna. Dzięki nim możemy zminimalizować ryzyko i zwiększyć szanse na sukces.FxPro Financial Services Ltd jest spółką autoryzowaną i regulowaną przez CySEC (numer licencji 078/07).

Ostrzeżenie o Ryzyku: kontrakty CFD są produktami lewarowanymi o wysokim stopniu ryzyka. Możliwa jest utrata całego zainwestowanego kapitału. Upewnij się, że rozumiesz ryzyko i, jeśli to potrzebne, zasięgnij niezależnej opinii.