Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Recesja, Euro po 5zł i Frank Szwajcarski po 4zł ?

Czy taki scenariusz wyrysuje nam nadchodząca przyszłość? Na wiele pytań nie ma jednoznacznej i sensownej odpowiedzi. Posiadamy jedynie pewne dane z których możemy z dużym prawdopodobieństwem prognozować kierunek zmian i wydarzeń. Czy będziemy świadkami wciąż rozwijającej się gospodarki, czy pogrążymy się całkowicie w recesji?

W przeciwieństwie do kryzysu w latach 2001-2002, dzisiejsza sytuacja jest poważniejsza, tym bardziej strach, który zagląda inwestorom w oczy jest o wiele większy i mocniejszy.                 

Okres inwestycji zagranicznych mocno przychamował i zapewne jeszcze zwolni. Taka sytuacja już przedkłada się na stan naszej gospodarki - zamykanie firm, grupowe zwolnienia brak napływającej gotówki i nowych inwestycji sprawia że bezrobocie i zła sytuacja tylko przybiera na rozmiarach. Jeszcze nie tak dawno inwestycje i zagraniczny kapitał przyczyniał się do rozwoju naszej gospodarki, spadało bezrobocie, a na rynku panowała hossa. Niestety w chwili obecnej jesteśmy świadkami sytuacji odwrotnej.

Wielu liczy, że nasz kraj zdoła oprzeć się światowemu kryzysowi zwłaszcza, że według ekonomistów nasze banki nie są zagrożone i nie powinny zmniejszać dostępu do kredytów. Rzeczywistość ma się jednak inaczej do tego jak jest i jak być powinno.  

W ślad za innymi instytucjami światowymi także nasz sektor bankowy dąży do zebrania jak największej gotówki z rynku co prawdopodobnie miałoby zmniejszyć ryzyko związane z kryzysem. Od jakiegoś czasu można zaobserwować zmożoną politykę banków dotyczącą ostrej "walki" o depozyty, co jeszcze do niedawna powodowało wzrost oprocentowania lokat pieniężnych.                                

Wszystko po to aby zebrać jak największą ilosć gotówki z rynku nawet kosztem wsparcia ze strony państwa. Taka sytuacja  może świadczyć, że 2009r może być dla nas bardzo cięzki.

Prognozuje się, że wzrost PKB utrzyma się na poziomie ok 2%, co w porównaniu z dotychczasowym tempem rozwoju na poziomie ok 6% może wydać się śmieszne i tym samym działać na wyobraźnie inwestorów w sposób negatywny. Główne źródła kryzysu tkwią jednak za granicą i to właśnie stamtąd powinna przyjsć poprawa .

W chwili obecnej nie pomaga również nasza słaba waluta krajowa, która wciąż osłabia się w stosunku do głównych walut zagranicznych. Może się stać tak, że będziemy świadkami (jeżeli już nimi nie jesteśmy) hossy walutowej.

Szybki i gwałtowny wzrost kursu walut zagranicznych , przebicie ważnych poziomów psychologicznych (CHF -3zł i Euro -4zł) może świadczyć, że przez dłuższy czas nie powrócimy do poziomów z połowy 2008r. Dlatego też może nie warto podejmować zbyt pochopnych decyzji kredytowych będących wynikiem chwilowego impulsu.

 

W chwili obecnej mimo wszystko ciężko jest prorokować trwałość zmian zarówno na rynku nieruchomości jak i rynku walutowym.

Może łatwo to pisać, lecz postarajmy się nie popadać w panikę, a wszystkie decyzje podejmujmy na podstawie spokojnej i przemyslanej analizy. Na pocieszenie napisze, że po każdym złym okresie zawsze przychodzi lepszy, który wprowadza gospodarkę na nowy tor zmian i rozwoju.

85 Komentarze
17-02-2009 8:48 zombi


Andrew smith 18-10-2021 11:15
I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates
https://www.jacketpop.com/product/mens-suede-brown-shearling-leather-jacket.ht
ml
Motorcycle 31-10-2021 16:29
This is really unbelievable and extraordinary post. Don't miss world's best games here https://youtu.be/UhAMi0xZFmE
Ankita Sharma 16-11-2021 11:13
Thanks for wrapping such an OK article, I reeled onto your blog and read a few post. I like your style of obligation.
https://www.sexyescortsdelhi.com/
https://www.mallikakhan.in/
https://www.callgirlsservicemahipalpur.com/
http://www.hotdelhiescort.com/
http://www.nikitaescortsdelhi.in/
Ritika 16-11-2021 11:15
Thank you for your post, I channel for such article along time, today I discover it finally. This post give me stores of brief it is astoundingly key for me.
http://www.escorts-delhi.com/
http://www.delhiescortclub.com/
http://www.delhigirlescort.com/
http://www.delhihotescorts.co.in/
https://www.dwarkaescortsgirls.com/
diksha 16-11-2021 11:41
Awesome blog. I couldn't imagine anything better than anything see veritable life sees how to walk, so please share always huge update.
http://www.femaleescortsindelhi.com/
http://www.delhiescorts69.org.in/
http://www.delhiescortse.com/
http://www.modelescortindelhi.in/
http://www.escortsservicesindelhi.com/
Somya 16-11-2021 11:42
I truly regard your reprimanding work over bringing this strong article thank you for sharing this apparent data.
https://www.escortsouthdelhi.com/
http://www.airhostessdelhiescort.in/
http://www.delhicallgirls.co.in/
http://www.hifiescortsdelhi.com/
https://www.femaledelhiescorts.in/
Ankita Sharma 16-11-2021 11:42
Thank you for offering such an illuminating post to us, it will perfect for everybody, It is a victor among the best zones that I have visited.
http://www.mahipalpurcallgirl.com/
http://www.priyadelhiescorts.in/
http://www.vipdelhiescorts.in/
https://www.delhi-escorts.in/
Ritika 16-11-2021 11:44
This is tremendously goliath data!! All around mind blowing work. Everything is gigantically bewildering to learn and simple to saw. Much thankfulness to you for giving data.
https://escortdelhi.godaddysites.com/
https://escortdelhiagency.wordpress.com/
https://cgservicedelhi.weebly.com/
https://anshikajii.livejournal.com/336.html
https://escortdelhiagency.blogspot.com/
https://missankitasharma38.wixsite.com/escortdelhi
Zoya Malik 20-11-2021 12:55
Quite intriguing post. Much thanks to You! For sharing a particularly incredible article, I like to peruse the data you have referenced in these articles is useful for me.
https://www.skreebee.com/read-blog/63734_delhi-escorts.html
http://nettforlaget.net/gb/ny/foto/se.cgi?id=1637144126103p214p60p231
http://nettforlaget.net/gb/ny/foto/se.cgi?id=1637144126103p214p60p231
https://www.dibiz.com/hotzoyamalik
https://waffle360.tribe.so/
Zoya Malik 20-11-2021 12:56
A splendidly composed article, if by some stroke of good luck all bloggers offered your comparative substance, then, at that point, the web would be a superior spot.
https://social.artisanssoft.com/read-blog/7988
https://about.me/zoya.malik
https://lifesspace.com/read-blog/28220
https://biiut.com/read-blog/6228
https://www.easyfie.com/read-blog/454454
https://yoomark.com/content/we-facilitate-rentals-rich-lodgings-condos-a
nd-suites-whole-delhi-and-all-through-planet
-our-repin
Elite Passion 23-02-2022 9:53
The period of foreign investments has come to a halt and will probably slow down.
https://akastars.com/read-blog/13297
https://www.fooos.fun/social/read-blog/63142
https://www.plingue.com/read-blog/9862
https://www.funbooo.com/post/82280
https://talknchat.net/read-blog/31604
https://zlidein.com/read-blog/34780
https://facethai.net/post/73258_call-girl-in-mumbai-https-www-elitepas
sion-club-call-girls-mumbai.html
https://www.metroflog.co/post/140770_hot-mumbai-call-girls-available-https
-www-elitepassion-club-call-girls-mumbai.htm
l
https://tribe.hamtun.co/post/be-with-the-call-girl-in-mumbai-for-escort-s
ervices-620dec6cf657c80dbe79c5ca
https://neverbroke.club/read-blog/113498
https://social.heyluu.com/read-blog/84857
https://www.recentstatus.com/post/158028_book-mumbai-escorts-for-sexual-servic
es-https-www-elitepassion-club-call-girls-m.
html
https://network.counselindia.com/read-blog/76849
https://www.promorapid.com/read-blog/101688
https://afroid.net/read-blog/72922
Elite Passion 23-02-2022 9:54
https://everyonezone.com/read-blog/59608
https://corosocial.com/read-blog/57856
https://social.artisanssoft.com/read-blog/18954
https://kruthai.com/read-blog/79785
https://www.lawcodev.com/read-blog/66822
https://chikkahub.com/read-blog/22476
https://www.b-webdesign.org/dir-wowonder/read-blog/39344
https://black-affluence.com/social/read-blog/15000
https://addandclick.com/read-blog/45030
https://crpsc.org.br/forum/viewtopic.php?f=3&t=427&p=1296738#p1296738
http://www.bluesoleil.com/life/724.html
https://community.telecomdrive.com/question/https-www-elitepassion-club-call-girls-mumba
i-620f6537be8e099e5e449e1f
https://www.globhy.com/read-blog/22385
https://penzu.com/p/dfcda009
https://bigkis.com/read-blog/52625
https://catbuzzy.com/read-blog/63858
https://selfieoo.com/read-blog/77821
https://www.buzzbii.com/read-blog/41439
https://socialagora.xyz/post/25603_mumbai-call-girls-service-in-near-by-a
reas-elitepassion-https-www-elitepassion-c.h
tml
hellypatel7373 24-03-2022 5:04
Want to buy an engagement ring for men? So we have a special collection of wedding jewelry. If we have a well-designed gold ring, diamond ring available then visits and shop today.
Visit us: https://www.shantijewel.com/natural-diamond-rings/engagement-ring.html
카지노추천 29-04-2022 3:58
I think a lot of articles related to are disappearing someday. That's why it's very hard to find, but I'm very fortunate to read your writing. When you come to my site, I have collected articles related to
https://oncainven.com/
카지노먹튀 13-05-2022 7:41
We are looking for a lot of data on this item. In the meantime, this is the perfect article I was looking for . Please post a lot about items related to !!! I am waiting for your article. And when you are having difficulty writing articles, I think you can get a lot of help by visiting my .https://oncainven.com/
온라인바카. ... 15-05-2022 4:04
This is the post I was looking for I am very happy to finally read about the Thank you very much. Your post was of great help to me. If you are interested in the column I wrote, please visit my site .
https://royalcasino24.io/
szcsz 19-05-2022 3:02
Unbelievable!! The problem I was thinking about was solved. You are really awesome.
https://xn--o80b11omnnureda.com/
dfcd 20-05-2022 8:34
My curiosity was solved by looking at your writing. Your writing was helpful to me. I want to help you too.
https://xn--o80b11omnnureda.com/
Call gril 26-05-2022 16:07
I am wondering to visit this amazing website and useful information is given. Hey, this is awesome! I really appreciate your work.

https://www.callgril.in/
https://www.callgril.in/jaipur/
https://www.callgril.in/hyderabad/
https://www.callgril.in/bangalore/
http://www.callgril.in/udaipur/
sky 27-05-2022 1:41
There must have been many difficulties in providing this information.우리카지
노Nevertheless, thank you for providing such high-quality informat
https://xn--c79a67g3zy6dt4w.com/
ion.
메리트카지- ... 31-05-2022 6:37
What an interesting story! I'm glad I finally found what I was looking for

https://xn--c79a67g3zy6dt4w.com/
온라인카지- ... 2-06-2022 8:10
It's very interesting. And it's fun. This is a timeless article. I also write articles related to , and I run a community related to <a href="https://oncainven.com/">;온라인카지&#
45432;</a> . For more information, please feel free to visit !!
바카라사이5 ... 11-06-2022 7:10
Do you like the kind of articles related to If someone asks, they'll say they like related articles like yours. I think the same thing. Related articles are you the best.
https://royalcasino24.io/
바카라사이5 ... 15-06-2022 9:01
I am a expert. I've read a lot of articles, but I'm the first person to understand as well as you. I leave a post for the first time. It's great!!
https://oncainven.com/
카지노사이5 ... 23-06-2022 2:15
I'm looking for a lot of data on this topic. The article I've been looking for in the meantime is the perfect article. Please visit my site for more complete articles with him!
https://royalcasino24.io/
aliya sen 6-07-2022 6:19
If you are looking for escorts in ludhiana to make it an easy with the help of support services for ludhiana. You can easily find fun searching for, hot single women and men across ludhiana willingly attempting to connect you with many soaring high-quality young women and men found all over ludhiana.
https://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/user/viewPublicProfile/10140
https://www.aliyasen.in
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-chandigarh.html
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-jalandhar.html
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-amritsar.html
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-panchkula.html
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-zirakpur.html
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-mohali.html
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-khanna.html
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-phagwara.html
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-patiala.html
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-malerkotla.html
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-dhuri.html
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-bathinda.html
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-moga.html
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-rajpura.html
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-sirhind.html
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-sangrur.html
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-barnala.html
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-hoshiarpur.html
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-faridkot.html
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-firozpur.html
jennifer 9-07-2022 16:34
Store For all of your Superhero Outfit, Celerity Jackets And Leather Jackets! - online

Waste no time any further browsing and check out the vast varieties of superhero jackets, celebrity jackets and many many more, visit and order now and be the fashion diva of your circle
https://thejasperz.com/product/daniel-craig-spectre-bomber-jacket/
slotsite 14-08-2022 6:21
As I am looking at your writing, I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free.
https://images.google.com.lb/url?q=https%3A%2F%2Fxn--o80b11omnnureda.com
casino online 28-08-2022 7:21
I was looking for another article by chance and found your article I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once.
http://clients1.google.kz/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Foncasino.biz

<< Starszy (1 2 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24