Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię” – pomijając wszelką spekulacje.

Wartość  spółki w oparciu, której wyceniane są akcje, powinna się opierać przede wszystkim na przychodach i zyskach jakie generuje. Jednak rzeczywistość pokazuje, że przy określaniu jej wartości i wycenianiu akcji spółki przez rynek brane są również inne czynniki jak marka firmy, jej pozycja na rynku, branża w jakiej działa, a także ryzyko z nią związane. Wszystkie te czynniki powinny określać wszelkie prawdopodobne zmiany wartości spółki w nadchodzącej przyszłości.

Analizując otoczenie makroekonomiczne, sytuację w spółce i jej kondycję finansową możemy z dużym prawdopodobieństwem określić jej „wartość” często nawet wybiegając kilka lat w przód. Należy jednak pamiętać, że poprawa sytuacji finansowej w przypadku spółki „zadłużonej”  to proces długotrwały i czasochłonny.

Ceny akcji podobnie jak cała giełda często dyskontują przyszłość i wyprzedzają pewne procesy i zmiany mające nadejść  zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach. Dlatego też często kupując akcje nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany które mają dopiero nadejść są już zauważone przez rynek i odpowiednio wycenione i zawarte w cenach akcji. W takim wypadku bardzo istotnym i ważnym staje się zdolność określenia czy akcje interesującej nas spółki są przewartościowane czy też nie.

Wzrost wartości fundamentalnej spółki w czasie:

 

Zauważyć można, że w miarę upływu czasu wartość fundamentalna spółki systematycznie rośnie, natomiast cena akcji spółki X przecina tę wartość. Rynek może wyceniać akcje poniżej tej wartości lub też znacząco odbiegać od tej wartości i dyskontować nadchodzącą „przyszłość”. Istotą rzeczy jest fakt, że wartość akcji w dłuższej perspektywie czasu  zawsze podążać będzie za rzeczywistą wartością spółki – czyli za jej fundamentami .

Inwestując na rynku kapitałowym możemy się spotkać z dwoma modelami wyceny spółki. Pierwszy bardziej złożony i czasochłonny zewzględu na konieczność analizowania nierzadko dużych ilości sprawozdań finansowych. Powyższa metoda opiera się na analizowaniu przepływów pieniężnych w spółce w skrócie DCF – discounted Cash flow. To właśnie na podstawie analizy sumy przyszłych przepływów pieniężnych spółki możemy określić jej przyszłą wartość, a tym samym przewidzieć i zaprojektować model wzrostu wartości akcji.

Druga metoda znacznie popularniejsza i mniej czasochłonna to metoda porównywania wskaźników spółek. W oparciu o dane finansowe możemy wyliczyć pewne wskaźniki fundamentalne na podstawie, których możemy porównywać spółki z podobnej branży i sektora.

Jednym z popularniejszych wskaźników jest współczynnik ceny do zysku. Dzięki niemu możemy określić opłacalność naszej inwestycji w akcje danej spółki. Przy analizowaniu C/Z powinniśmy uwzględniać także wskaźniki branżowe, które poinformują nas czy spółka, która nas interesuje jest niedowartościowana czy też nie.

C/Z  - cena do zysku (P/E-  price/earn)

C/Z = wartość rynkowa/ zysk roczny netto

 

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Zysk netto za cztery kwartały: 3 000 000 pln

C/Z = 0,35 x 200 000 000 / 3 000 000

C/Z = 23

Dużym plusem tego wskaźnika jest to, że dość szybko możemy porównać dużą grupę spółek i określić jak przedstawia się  interesująca nas spółka na tle innych. Mając wyliczony Wskaźnik ceny do zysku w szybki sposób możemy też obliczyć teoretyczną wartość rynkową:

WR = C/Z x zysk roczny netto

WR = 23 x 3000 000

WR = 69 000 000 pln

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wskaźnik branżowy dla przykładu niech on wyniesie dla tej branży 24 możemy również obliczyć przybliżoną teoretyczną wartość rynkową 1 akcji

WR  1 akcji = WR / 200 000 000

WR 1 akcji = 24 x 3000 000 / 200 000 000

WR 1 akcji = 0,36 pln

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK. Informuje on nas o tym jak rynek wycenia wartość majątku spółki. Wskaźnik C/WK poniżej 1 oznaczać może, że akcje spółki teoretycznie notowane są poniżej wartości księgowej co wskazywałoby na niedowartościowanie akcji. Natomiast wzrost powyżej 3 oznacza że wartość majątku jest trzykrotnie wyższy od wartości w bilansie. Jednym słowem cena do wartości księgowej podpowiada nam ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki bez zobowiązań.

C/WK – cena do wartości księgowej (P/BV –price /book value)

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Wartość księgowa: 0,81 pln

C/WK = 0,35 pln / 0,81 pln

C/WK = 0,43

 

Oczywiście teoria do praktyki pozostawia wiele do życzenia, ale własne doświadczenie i wiedza poparta prawidłowym analizowaniem fundamentów spółki z pewnością przełoży się na sukces inwestycyjny .

 Zobacz też: Analiza Techniczna

 

10158 Komentarze
4-08-2009 12:52 zombi


mshahid 23-08-2021 11:33
very interesting keep posting.
gourmet nuts and dried fruits https://californiagourmetnuts.com/product-category/nuts/
charlibilson 23-08-2021 12:03
Linksys Router Setup 23-08-2021 15:24
For Linksys router setup, use an Ethernet cable, connect it to the modem, connect your computer to the router, log in to your router, and select ‘Setup. https://routerlogsetup.com/linksys-router-setup/
Simeon John 23-08-2021 15:25
For Linksys router setup, use an Ethernet cable, connect it to the modem, connect your computer to the router, log in to your router, and select ‘Setup. https://routerlogsetup.com/linksys-router-setup/
PHP Institute in Gurgaon 24-08-2021 6:00
PHP Institute in Gurgaon is one of the best companies which provides PHP Industrial Training in Gurgaon.It is open source and can be easily integrated with Ajax thus making it even more robust.
http://aptrongurgaon.in/best-php-training-in-gurgaon.html
movies buddy 24-08-2021 6:16
<p><a href="https://www.moviesbuddy.live/">Movies Buddy</a> provide you super quality of movies which you download from this website. Movies Buddy is one of the best platform for downloading</p>
movies buddy 24-08-2021 6:18
<p><a href="https://www.moviesbuddy.live/">Movies Buddy</a> provide you super quality of movies which you download from this website. Movies Buddy is one of the best platform for downloading</p>
movies buddy 24-08-2021 6:19
<p><a href="https://www.moviesbuddy.live/">Movies Buddy</a> provide you super quality of movies which you download from this website. Movies Buddy is one of the best platform for downloading</p>
Johny Well 24-08-2021 7:33
Thanks and visit us once. Visit us: https://getemailservices.com/aol-mail-login
Learning SAP QM Training Course in Gurgaon is simply a process if we know the complete Training information of the course.The SAP Quality Management is one of the functional modules in SAP ERP solution that deals with all quality related functions of the organizations.
https://erptraininggurgaon.in/best-sap-qm-training-course-gurgaon.html
famous astrologer 24-08-2021 9:25
I like your content and I hope you'll make more content in future like this


Famous astrologer in India


Control Girl By Vashikaran Mantra - https://trueastrologyguide.com/control-girl-by-vashikaran-mantra/
Vashikaran Mantra To Control Wife - https://trueastrologyguide.com/vashikaran-mantra-to-control-wife/
Vashikaran To Contol My Sister In Law - https://trueastrologyguide.com/vashikaran-to-contol-my-sister-in-law/
Convince Sister In Law To Have Sex - https://trueastrologyguide.com/convince-sister-in-law-to-have-sex/
Love Problem Solution - https://trueastrologyguide.com/love-problem-solution/
Love Breakup Problem Solutions - https://trueastrologyguide.com/love-breakup-problem-solutions/
Husband Wife Divorce Solutions - https://trueastrologyguide.com/husband-wife-divorce-solutions/
Convince Angry Girl Or Boy After Breakup - https://trueastrologyguide.com/convince-angry-girl-or-boy-after-breakup/
Get Boyfriend Or Girlfriend After Cheating - https://trueastrologyguide.com/get-boyfriend-or-girlfriend-after-cheating/
Extra Love Problem Solutions - https://trueastrologyguide.com/extra-love-problem-solutions/
mshahid 24-08-2021 15:45
I see some amazingly important and kept up to length of your strength searching for in your on the site https://www.youtube.com/c/JesicaYap
amazon.co.uk/mytv 26-08-2021 5:29
Amazon Prime is the best way to access unlimited entertainment content such as movies, web shows, and TV shows. Visit Amazon.co.uk mytv to activate Amazon prime video. You will need a 6-digit unique activation code to activate Amazon Prime Video. Without activation code, you can't access Amazon account or activate amazon device.


https://sites.google.com/view/espn-watch-activate/
https://sites.google.com/view/url-amazon-couk-mytv/
https://www.sites.google.com/view/wwwamazonc0mcode/
https://sites.google.com/view/amazoncomuscodes/
https://sites.google.com/view/amazon-com-us-code/
https://sites.google.com/site/amazoncomtv0my/home
Russian Escorts in Delhi 26-08-2021 8:43
I visit this blog website first time and i am very impressed with your creativity and writing style i will come
again to read your new blog thanks for share awesome blog with us. Please visit -
lslamabad 26-08-2021 10:31
http://islamabadcallgirl.code.blog/
http://islamabadcallgirl.code.blog/2021/07/24/escorts-in-islamabad/
http://islamabadcallgirl.code.blog/2021/07/24/escorts-in-islamabad/
https://sexgroupwhatsapp.blogspot.com/2021/07/xnxx-whatsapp-group.html
https://sexgroupwhatsapp.blogspot.com/2021/07/porn-movies-online%20.html
https://sexgroupwhatsapp.blogspot.com/2021/07/desi-whatsapp%20Group.html
https://sexgroupwhatsapp.blogspot.com/2021/07/gay-whatsapp-group-links.html
https://sexgroupwhatsapp.blogspot.com/2021/07/aunty-whatsapp-group-link.html
https://beautifulslamabadgirls.blogspot.com/
https://beautifulslamabadgirls.blogspot.com/2021/08/Best-Dating-Girl-in-Islamabad.html
https://beautifulslamabadgirls.blogspot.com/2021/08/Islamabad-Escorts.html
https://beautifulslamabadgirls.blogspot.com/2021/08/Islamabad-Call-Girls.html
https://beautifulslamabadgirls.blogspot.com/2021/08/Escorts-in-Islamabad.html
https://beautifulslamabadgirls.blogspot.com/2021/08/young-escorts-in-Islamabad.html
https://beautifulslamabadgirls.blogspot.com/2021/08/islamabad-escorts.html
https://kinzanaz314.tumblr.com/post/658773194275225600/islamabad-escorts-service-naughty-models-030
0
https://islamabadescorts.business.blog/2021/08/16/islamabad-escorts-girl/
<a href="https://www.hotescortsinislamabad.com/">Escorts Service in Islamabad</a>
Now how to relish the company of these lovely women? This is appealing relaxed. All you have to do is browse our websites and you will discover a photo gallery of our Islamabad Escorts on display there.
마사지블루 26-08-2021 17:51
<a href="https://www.texasholdemsite.info"; target="_blank" title="텍사스홀덤">텍사스홀덤</a>I’ve learn some good stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you set to make this kind of excellent informative website.
mshahid 27-08-2021 5:00
Compete the great get the job done, As i browse small amount of content articles in this particular websites and even It looks like that your choice of word wide web web log is without a doubt realistic important and allows gotten forums in fabulous tips. https://www.youtube.com/watch?v=xjUM4XLiauI
Poll 27-08-2021 8:50
https://sakshisharmaji9.wixsite.com/my-site

https://apsaramodels.hpage.com/call-girls-in-delhi.html

https://apsaramodels.bookmark.com/

http://apsaramodels.moonfruit.com/delhi-call-girls/4595330114

http://user-sakshisharmaji9.flazio.com/home?r=568685

http://apsaramodels.website2.me/

https://apsaramodels.gumroad.com/l/oXyIu

http://apsaramodels.populr.me/enjoy-with-air-hostess-in-delhi-escorts

http://user-sakshisharmaji9.flazio.com/home?r=568685

https://www.fortunetelleroracle.com/fashion/call-girls-service-in-delhi-336018

https://www.bloglovin.com/@apsaramidels/enjoy-with-air-hostess-in-delhi-escorts-9219
107

https://apsaramodelscallgirlsindelhi.splashthat.com/

https://sitebuilder139165.dynadot.com/

https://callgirlsindelhi.mypixieset.com/

https://callgirlindelhi.sitew.us/

https://apsaramodels.webgarden.com/

https://apsaramodels.yolasite.com/

https://apsaramodels.bravesites.com

https://sakshisharmaji9.wixsite.com/my-site

http://apsaraescort.freeescortsite.com/

https://apsaraescort.escortbook.com/


https://norafatai01.wixsite.com/udaipur-escorts

https://apsaraescort.hpage.com/
Lilianaeden 27-08-2021 9:42
Hello, this is Liliana Eden a call girl in Varanasi all for your fantasies. I am a very open-minded escort with an extremely sexy slender body, very kissable lips, and sparkling black eyes. Varanasi call girls are multi-talented hotties whose aim in life is to make any man she meets be happy.....at least for the time they are together and the following few hours!!

https://www.bustyescorts.net/varanasi-escorts-call-girls.html
<a href="https://www.hotescortsinislamabad.com/">Escorts Service in Islamabad</a>
Now how to relish the company of these lovely women? This is appealing relaxed. All you have to do is browse our websites and you will discover a photo gallery of our Islamabad Escorts on display there.visit our website https://www.hotescortsinislamabad.com/
[url=https://www.hotescortsinislamabad.com/]Islamabad Escorts[/url]
We provide "escorts in islamabad". Our "islamabad escorts" agency is the best and vip agency in islamabad. The most popular "call girls in islamabad" is available in just our agency.
Visit our website:-
Andrew Flethcher 28-08-2021 10:02
PayPal is one of the largest online payment processors in the world. Sign Up Now! Secure all your Transactions with our 24x7 Fraud Prevention. Sign Up Now! Website Payments. Faster Checkout. Earn Card Rewards. B2B Payments. No Top Up Needed. 24/7 Fraud Prevention.
https://web.sites.google.com/view/paypallogin-paypal/home
https://web.sites.google.com/view/gemini-login-us/home
https://web.sites.google.com/view/aolmaillogin-a/home
https://web.sites.google.com/view/paypalloginacount/home
https://web.sites.google.com/view/ebaylogin-ebay/home/
https://web.sites.google.com/view/verizonemaillogin-aol/home
https://web.sites.google.com/view/usaalogin-online/home
https://web.sites.google.com/view/l-123hpcomsetup/home
https://web.sites.google.com/view/amazonprimelogin-online/home
https://web.sites.google.com/view/bankofamericalogin-creditcard/home
<a href="https://www.hotescortsinislamabad.com/">Escorts Service in Islamabad</a>
Now how to relish the company of these lovely women? This is appealing relaxed. All you have to do is browse our websites and you will discover a photo gallery of our Islamabad Escorts on display there.visit our website https://www.hotescortsinislamabad.com/
<a href="https://www.hotescortsinislamabad.com/">Escorts Service in Islamabad</a>
Now how to relish the company of these lovely women? This is appealing relaxed. All you have to do is browse our websites and you will discover a photo gallery of our Islamabad Escorts on display there.visit our website https://www.hotescortsinislamabad.com/
<a href="https://www.hotescortsinislamabad.com/">Escorts Service in Islamabad</a>
Now how to relish the company of these lovely women? This is appealing relaxed. All you have to do is browse our websites and you will discover a photo gallery of our Islamabad Escorts on display there.visit our website https://www.hotescortsinislamabad.com/
<a href="https://www.hotescortsinislamabad.com/">Escorts Service in Islamabad</a>
Now how to relish the company of these lovely women? This is appealing relaxed. All you have to do is browse our websites and you will discover a photo gallery of our Islamabad Escorts on display there.visit our website https://www.hotescortsinislamabad.com/
<a href="https://www.hotescortsinislamabad.com/">Escorts Service in Islamabad</a>
Now how to relish the company of these lovely women? This is appealing relaxed. All you have to do is browse our websites and you will discover a photo gallery of our Islamabad Escorts on display there.visit our website https://www.hotescortsinislamabad.com/
<a href="https://www.hotescortsinislamabad.com/">Escorts Service in Islamabad</a>
Now how to relish the company of these lovely women? This is appealing relaxed. All you have to do is browse our websites and you will discover a photo gallery of our Islamabad Escorts on display there.visit our website https://www.hotescortsinislamabad.com/
primevideo/mytv 28-08-2021 15:06
Primevideo.com/ / MY TV - The Very Best Solution to Find the Prime Video Program and enroll your apparatus. Follow the following methods to gain access to the Prime Video™ app and enroll your device. Select Video, ApplicationMy Programs or Programs, Depending upon Your model. You are able to contact to amazon prime service team should you face some problems in apparatus registeration using amazon prime in www.primevideo.com/mytv.


https://web.sites.google.com/view/plus-espn-activate/
https://web.sites.google.com/view/amazoncoukmytvs/
https://web.sites.google.com/view/amazoncomcodee/
https://web.sites.google.com/view/amazon-com-us-code/
https://web.sites.google.com/view/www-amazon-commytv/
https://web.sites.google.com/view/url-amazon-com-redeem/
https://web.sites.google.com/view/primevideo-mytv-canada/
https://web.sites.google.com/view/url-wwwamazoncommytv/
https://web.sites.google.com/view/youtubcomactivate/
https://web.sites.google.com/view/url-paypalloginus/home
https://web.sites.google.com/view/primevideomytvscanada/
casinosite777.info 29-08-2021 20:06
I finally found great post here. Thanks for the information. Please keep sharing more articles.
https://www.casinosite777.info
baccaratsite.top 29-08-2021 20:26
Thank you for sharing this information. I read your blog and I can't stop my self to read your full blog. Again Thanks and Best of luck to your next Blog in future.
https://www.baccaratsite.top
sportstoto.zone 29-08-2021 20:29
This is one of the best website I have seen in a long time thank you so much.
https://www.sportstoto.zone

<< Starszy (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24