Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię” – pomijając wszelką spekulacje.

Wartość  spółki w oparciu, której wyceniane są akcje, powinna się opierać przede wszystkim na przychodach i zyskach jakie generuje. Jednak rzeczywistość pokazuje, że przy określaniu jej wartości i wycenianiu akcji spółki przez rynek brane są również inne czynniki jak marka firmy, jej pozycja na rynku, branża w jakiej działa, a także ryzyko z nią związane. Wszystkie te czynniki powinny określać wszelkie prawdopodobne zmiany wartości spółki w nadchodzącej przyszłości.

Analizując otoczenie makroekonomiczne, sytuację w spółce i jej kondycję finansową możemy z dużym prawdopodobieństwem określić jej „wartość” często nawet wybiegając kilka lat w przód. Należy jednak pamiętać, że poprawa sytuacji finansowej w przypadku spółki „zadłużonej”  to proces długotrwały i czasochłonny.

Ceny akcji podobnie jak cała giełda często dyskontują przyszłość i wyprzedzają pewne procesy i zmiany mające nadejść  zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach. Dlatego też często kupując akcje nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany które mają dopiero nadejść są już zauważone przez rynek i odpowiednio wycenione i zawarte w cenach akcji. W takim wypadku bardzo istotnym i ważnym staje się zdolność określenia czy akcje interesującej nas spółki są przewartościowane czy też nie.

Wzrost wartości fundamentalnej spółki w czasie:

 

Zauważyć można, że w miarę upływu czasu wartość fundamentalna spółki systematycznie rośnie, natomiast cena akcji spółki X przecina tę wartość. Rynek może wyceniać akcje poniżej tej wartości lub też znacząco odbiegać od tej wartości i dyskontować nadchodzącą „przyszłość”. Istotą rzeczy jest fakt, że wartość akcji w dłuższej perspektywie czasu  zawsze podążać będzie za rzeczywistą wartością spółki – czyli za jej fundamentami .

Inwestując na rynku kapitałowym możemy się spotkać z dwoma modelami wyceny spółki. Pierwszy bardziej złożony i czasochłonny zewzględu na konieczność analizowania nierzadko dużych ilości sprawozdań finansowych. Powyższa metoda opiera się na analizowaniu przepływów pieniężnych w spółce w skrócie DCF – discounted Cash flow. To właśnie na podstawie analizy sumy przyszłych przepływów pieniężnych spółki możemy określić jej przyszłą wartość, a tym samym przewidzieć i zaprojektować model wzrostu wartości akcji.

Druga metoda znacznie popularniejsza i mniej czasochłonna to metoda porównywania wskaźników spółek. W oparciu o dane finansowe możemy wyliczyć pewne wskaźniki fundamentalne na podstawie, których możemy porównywać spółki z podobnej branży i sektora.

Jednym z popularniejszych wskaźników jest współczynnik ceny do zysku. Dzięki niemu możemy określić opłacalność naszej inwestycji w akcje danej spółki. Przy analizowaniu C/Z powinniśmy uwzględniać także wskaźniki branżowe, które poinformują nas czy spółka, która nas interesuje jest niedowartościowana czy też nie.

C/Z  - cena do zysku (P/E-  price/earn)

C/Z = wartość rynkowa/ zysk roczny netto

 

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Zysk netto za cztery kwartały: 3 000 000 pln

C/Z = 0,35 x 200 000 000 / 3 000 000

C/Z = 23

Dużym plusem tego wskaźnika jest to, że dość szybko możemy porównać dużą grupę spółek i określić jak przedstawia się  interesująca nas spółka na tle innych. Mając wyliczony Wskaźnik ceny do zysku w szybki sposób możemy też obliczyć teoretyczną wartość rynkową:

WR = C/Z x zysk roczny netto

WR = 23 x 3000 000

WR = 69 000 000 pln

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wskaźnik branżowy dla przykładu niech on wyniesie dla tej branży 24 możemy również obliczyć przybliżoną teoretyczną wartość rynkową 1 akcji

WR  1 akcji = WR / 200 000 000

WR 1 akcji = 24 x 3000 000 / 200 000 000

WR 1 akcji = 0,36 pln

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK. Informuje on nas o tym jak rynek wycenia wartość majątku spółki. Wskaźnik C/WK poniżej 1 oznaczać może, że akcje spółki teoretycznie notowane są poniżej wartości księgowej co wskazywałoby na niedowartościowanie akcji. Natomiast wzrost powyżej 3 oznacza że wartość majątku jest trzykrotnie wyższy od wartości w bilansie. Jednym słowem cena do wartości księgowej podpowiada nam ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki bez zobowiązań.

C/WK – cena do wartości księgowej (P/BV –price /book value)

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Wartość księgowa: 0,81 pln

C/WK = 0,35 pln / 0,81 pln

C/WK = 0,43

 

Oczywiście teoria do praktyki pozostawia wiele do życzenia, ale własne doświadczenie i wiedza poparta prawidłowym analizowaniem fundamentów spółki z pewnością przełoży się na sukces inwestycyjny .

 Zobacz też: Analiza Techniczna

 

10159 Komentarze
4-08-2009 12:52 zombi


Billionaire Lifestyle 24-12-2021 14:55
Thank you for sharing such great post with us. It is really amazing and helpful content.
Gurgaon is a famous place for call girls. The sensual and beautiful Escort Service in Gurgaon take a free trip to fulfill your wish. If you are interested in Escort Service, then you can contact us on our website for a holiday with them.
http://www.gurgaonmallgirl.com/
Amazon.co.uk/mytv 25-12-2021 12:02
You can watch prime video online on smartphones, tablets, computers and smart TVs. https://sites.google.com/view/url-amazon-couk-mytv/
https://sites.google.com/view/url-amazon-commytv/
https://sites.google.com/view/primevideomytvs/
https://sites.google.com/view/primevideoc0mmytv/
https://sites.google.com/view/url-yahoo-mail-login/
https://sites.google.com/view/yahooomaillogin/
https://sites.google.com/view/bestbuygiftcardbalances/
https://sites.google.com/view/appstorecomredeem/
https://sites.google.com/view/walmartgiftcardbalancecheckk/
https://sites.google.com/view/ebaygiftcardbalances/
https://sites.google.com/view/robloxc0mredeem/
https://sites.google.com/view/microsoftcomredeem/
https://sites.google.com/view/netflixredeem/
https://sites.google.com/view/ebay-gift-card-balance/
https://sites.google.com/view/robloxredemcode/
https://sites.google.com/view/nikegiftcardbalance/
https://sites.google.com/view/sephoragiftcardbalance/
스포츠토토 26-12-2021 8:09
I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite sure I’ll learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next. 스포츠토토
https://www.eve-guides.com/
Martin john 26-12-2021 11:58
For Coinbase login Go to the Coinbase login page and enter your email address and password. You'll be prompted to complete 2-step verification.
https://sites.google.com/99cryptocurrencies.com/coinbaseloginn/
https://sites.google.com/coinbaseloginn.com/coinbasewallet/home
https://sites.google.com/coinbaseloginn.com/coinbasesignin/home

For Setting up your MetaMask login account are extremely facile, and once it is done, you get access to the “Assets” option that offers the list of all assets you own and the “Activity” section that helps you keep tabs on all of your crypto transactions.
https://sites.google.com/metamask-ios.com/metamaskextensionn/home
https://sites.google.com/metamask-ios.com/metamaskchrromeextension/home
https://sites.google.com/metamask-ios.com/metamask-log-in/home
https://sites.google.com/metamask-ios.com/metamasklogin/home
Scottish52 26-12-2021 11:59
Great I really like your post. Such amazing information, all the best for more updates. Thanks for sharing. It is such a very amazing post...
https://scottishkiltcollection.com/shop/kilts-for-women/tartan-kilts/
sòng bạc 27-12-2021 2:56
Hello, I am one of the most impressed people in your article. <a href="">sòng bạc</a> I'm very curious about how you write such a good article. Are you an expert on this subject? I think so. Thank you again for allowing me to read these posts, and have a nice day today. Thank you. https://www.bloglovin.com/@mschangngng/carpe-diem
카지노사이5 ... 27-12-2021 3:05
Of course, your article is good enough, but I thought it would be much better to see professional photos and videos together. There are articles and photos on these topics on my homepage, so please visit and share your opinions.
https://pbase.com/topics/dsafdfds/the_mysterious_forest
call girls in saket 27-12-2021 7:26
They are awed by the opportunity to be naked on the bed with college girls escorting them and model escorts Delhi. Men have even said they no longer are compelled to get into relationships. The escorts at Delhi are fulfilling their wild and kinky desires.
https://www.russianescortservicesdelhi.com/saket-escorts.html
메이저사이5 ... 27-12-2021 9:53
Your post is very helpful and information is reliable. I am satisfied with your post. Thank you so much for sharing this wonderful post. If you have any assignment requirement then you are at the right place. https://www.nippersinkresort.com/
We are the top leading escort agency providing services for a long time. We do everything just to make our clients happy when they hire our Islamabad Call Girls services. Hence we have only High-Profile and VIP Call Girls in Islamabad. They are well-educated models who work properly. Our Escorts in Islamabad are well trained as well as experts in their profession.
https://islamabadescortspk.com/
festifit 28-12-2021 5:59
<a href="https://festifit.com/happy-new-year-teams-background-virtual-meet
ing-images">happy new year teams background</a>
<a href="https://festifit.com/2022-loading-images-wallpaper-full-hd-bar-ba
nner-background">2022 loading images wallpaper</a>
<a href="https://festifit.com/inspirational-happy-new-year-2022-quotes-wis
hes">inspirational happy new year 2022 quotes</a>
<a href="https://festifit.com/welcome-2022-gif-images-animated-new-year-ph
oto-download">welcome 2022 gif</a>
<a href="https://festifit.com/goodbye-2021-welcome-2022-clipart-images-new
-year-clip-arts">goodbye 2021 welcome 2022</a>
<a href="https://festifit.com/new-year-zoom-background-images-virtual-meet
ing-backgrounds">new year zoom background</a>
<a href="https://festifit.com/happy-new-year-signature-images-2022-email-p
ng-pictures">happy new year signature images</a>
<a href="https://festifit.com/have-a-happy-new-year-2022-clipart-images-ca
rd">have a happy new year 2022</a>
<a href="https://festifit.com/happy-new-year-2022-coloring-page-free">happy new year 2022 coloring page</a>
<a href="https://festifit.com/bye-bye-2021-welcome-2022-images-wallpaper-b
ackground">bye bye 2021 welcome 2022</a>
<a href="https://festifit.com/good-morning-happy-new-year-2022-images-phot
o-wishes">good morning happy new year</a>
Riya Roy 28-12-2021 6:36
Do you want to get a full exotic service? Mumbai Escorts Hub here at your service. You can meet with our call girls to make your time memorable full of enjoyment. We offer all types of sex with great satisfaction. Our Independent call Girl gives real massage along with full service of deep throat, cim, cum, anal and much more basically you think our ladies and would love to serve you without rushing. It's our passion and choice to be an escort that's why our call girls love to satisfy our clients for recommendation and referral.
https://www.mumbaiescortshub.net
https://www.mumbaiescortshub.net/mumbai-call-girls.html
https://www.mumbaiescortshub.net/independent-girls-in-Mumbai.html
https://www.mumbaiescortshub.net/price.html
https://www.mumbaiescortshub.net/blog.html
https://www.mumbaiescortshub.net/faq.html
https://www.mumbaiescortshub.net/mumbai-girls-phone-number.html
Max Turner 28-12-2021 9:21
Visit https://oj3830-oj3830.com/hp-go-wirelessprinting/ and open the door to the world of HP smart printing solutions. HP wireless printer is a versatile printing device that helps you print, scan, copy and fax your documents as per the requirement.
Max Turner 28-12-2021 9:22
Visit https://www.mijstartcano-n.org/ and find out the best way to download Canon printer drivers. Canon printers are ideal for every situation wherever you need a document, paper, or photo print or even if you wish to scan, fax, and do more ijstart.canon will make you learn how to set up a canon printer to get advanced printing features.
Once you are done with the driver setup via https://www.ca-nonijmanualset.com/ , you will have to insert a pile of pages into the printer tray for printing the documents.
카지노사이5 ... 29-12-2021 3:32
When did it start? The day I started surfing the Internet to read articles related to . I've been fond of seeing various sites related to
around the world for over 10 years. Among them, I saw your site writing articles related to and I am very satisfied.
https://xn--o80b01omnl0gc81i.com/
myra kapoor 29-12-2021 12:59
I like this post. Furthermore, I gather that they are making some acceptable memories seeking after this post. They will take a good site to make a bit of information. thankful for offering it to me.
Visit Banglore Escorts Service And Book Our Sexy Girls At Anytime
https://www.thebangaloreescort.com/
https://www.thebangaloreescort.com/about-us.html
https://www.thebangaloreescort.com/locations.html
https://www.thebangaloreescort.com/young-call-girls.html
https://www.thebangaloreescort.com/photos-gallery.html
https://www.thebangaloreescort.com/erotic-videos.html
https://www.thebangaloreescort.com/call-girls.html
https://www.thebangaloreescort.com/dating-services.html
https://www.thebangaloreescort.com/price-chart.html
https://www.thebangaloreescort.com/contact-us.html
https://www.thebangaloreescort.com/sitemap.xml
토토사이트 30-12-2021 8:14
An intriguing discussion may be worth comment. I’m sure you should write much more about this topic, may well be described as a taboo subject but generally folks are too little to chat on such topics. An additional. Cheers <a href="https://www.nippersinkresort.com/">;토토사이트</a>
Grece Latin 30-12-2021 8:58
I read a blog, I hope that it would not fail me just as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read through. It’s always useful to read content from other authors and use a little something from other sites.
https://uk.oklute.com/escorts/newcastle-upon-tyne/
Cristopher Moore 30-12-2021 9:32
https://sites.google.com/metamask-ios.com/metamask-log-in/home
https://sites.google.com/cryptouswallet.com/metamaskwallet/home
https://sites.google.com/metamask-ios.com/metamaskchrromeextension/home
https://sites.google.com/coinlogins.com/metamasklogin/home

https://sites.google.com/easetogeek.com/coinbasecomlogin/
https://sites.google.com/coinbaseloginn.com/coinbaselogin/home
https://sites.google.com/coinlogins.com/coinbase-loginn/home
https://sites.google.com/99cryptocurrencies.com/binancecomloginus/
https://sites.google.com/coinlogins.com/coinbase-pro-login/home
https://sites.google.com/coinbaseloginn.com/coinbase-pro-login/home

https://sites.google.com/view/wwwaolcommaillogin
https://sites.google.com/easetogeek.com/aol-mail-login/
https://sites.google.com/myaolmaillogins.com/aolmailloginn

https://sites.google.com/wellsfargologinn.com/wellsfargologinn
https://sites.google.com/coinlogins.com/wellsfargologin/home

https://sites.google.com/coinlogins.com/paypallogin/home
https://sites.google.com/coinlogins.com/paypal-login/home
https://sites.google.com/view/paypalslogin

https://metamassklogin-us.tumblr.com/
https://geminilogin-help.tumblr.com/
https://kucoin-loginius.tumblr.com/
https://loginkrakern.tumblr.com/
https://upholdil0ogin.tumblr.com/
https://ccryptocom-loginn.tumblr.com/
farhan 30-12-2021 19:30
You'll also want to have up to date vaccinations including rabies and tapeworm or Echinococcus. <a href="https://xn--flyttebyroslo-xfb.org/">flyttebyrå Oslo</a>
wilson joy 31-12-2021 9:56
PayPal is one of the many payment processing platforms that allow individuals and businesses to and fro of money. This platform is a one-stop destination for those users who are looking to receive payments from their buyers as well as those who want to make payments for their shopping on different platforms. The best thing about using it is PayPal Resolution Center.
You might be aware of using the Paypal services and it is not wrong to say that Paypal is one of the best, user-friendly payment platforms. Moreover, it facilitates payments that take place via online transfers between different parties.
<a href="https://web.sites.google.com/view/paypal-loginsignin/">paypal login</a>
<a href="https://sites.google.com/view/hbomax-comsignin/home">HBOmax.com/signin</a>;
<a href="https://sites.google.com/view/redditnflstreamsusa/">Reddit NFL Streams</a>
<a href="https://sites.google.com/view/primevideocommytv-us/">primevideo.com/mytv</a>;
<a href="https://sites.google.com/view/paypal-loginin/">Paypal login</a>
<a href="https://web.sites.google.com/view/ihotmail-login/">hotmail sign in</a>
ASMA 31-12-2021 12:44
Experience the final pleasure from our escorts in Pakistan's sensitive body massage. Always get comfortable and professional body massage by our low-cost escorts in Pakistan. Russian escorts in Pakistan are very randy and sexy.
https://pakistanfemales.com/
https://pakistanfemales.com/lahore-escorts/
https://pakistanfemales.com/call-girls-in-lahore/
https://pakistanfemales.com/islamabad-escorts/
https://pakistanfemales.com/call-girls-in-islamabad/
bitcoin login 31-12-2021 17:23
I really happy found this website eventually. Really informative and inoperative, Thanks for the post and effort! Please keep sharing more such blog.
our websites

https://bitcoinlogin.us/
https://bitcoinloginusa.com/
https://bitcoinsignin.com/
https://coinbaselogin.com/
https://newbitcoinlogin.com/
https://www.bitcoinsignin.us/
ramyaescorts 1-01-2022 9:13
If you are looking for a sexy and adventurous companion,Ramya is your girl. She has an amazing sense of humor and will do whatever it takes to make sure you have the best time possible. Ramya is young, sweet, and asian with big brown eyes that hypnotize you every time she looks at you. What's more? This 100% Young and Sweet Asian escort awaits your call! https://www.ramyaescorts.com/
stacy sings 1-01-2022 11:16
There are many reasons why you may need online assignment help. Some of the reasons include part-time job, short deadline and insufficient time with your family. If you are a Master's or a PhD student in need of [URL=https://www.bestwritingbay.com/best-custom-thesis-help]online thesis writing help[/URL], just contact [URL=https://www.bestwritingbay.com/] bestwritingbay.com[/URL], one of the top most essay writing company in the usa.
azzi AZZI 1-01-2022 12:02
They will win your hearts in the first meeting. Our call girls have an impeccable sense of fashion. They are known for offering pleasing experiences. They do not ever provide some opportunity for our clients to complain when they avail of our escort service.


https://www.islamabadescorts.site/
azzi AZZI 1-01-2022 12:03
Women with full lips and a sexy curvy body will make your Karachi trip simply unforgettable; our call girl is an indispensable erotic guide to have sex in Karachi.

Are you feeling bored after business conferences? You must know that for good health and relaxation, good courtship is also essential. The city is known for its diversified beauties. Our Islamabad escorts are not just attractive; they also work hard to maintain their body shapes.
https://callgirlinkarachi.com/
bitcoin login 1-01-2022 13:09
I really happy found this website eventually. Really informative and inoperative, Thanks for the post and effort! Please keep sharing more such blog.
our websites

https://bitcoinlogin.us/
https://bitcoinloginusa.com/
https://bitcoinsignin.com/
https://coinbaselogin.com/
https://newbitcoinlogin.com/
https://www.bitcoinsignin.us/
packersandmovers 2-01-2022 3:59
<a href="https://packersandmoversjaipur.co.in/">packers and movers in jaipur</a> is the best packers and movers firm in Jaipur. During the shifting time, it requires a professional and expert company. We are able to give household shifting, office shifting, car transportation, Loading and Unloading, office relocation, and Local shifting these are the services we provide you in a better form by others. Before hiring us you can check our company profile and also take 3 ESTIMATED MOVING QUOTES FREE!!
packersandmovers 2-01-2022 3:59
<a href="https://packersandmoversjaipur.co.in/">packers and movers in jaipur</a> is the best packers and movers firm in Jaipur. During the shifting time, it requires a professional and expert company. We are able to give household shifting, office shifting, car transportation, Loading and Unloading, office relocation, and Local shifting these are the services we provide you in a better form by others. Before hiring us you can check our company profile and also take 3 ESTIMATED MOVING QUOTES FREE!!
smile
packersandmovers 2-01-2022 4:00
Best Packers and Movers in Jaipur, Rajasthan | Car Bike, House, Office Shifting, Transporatation Warehouse All Over India Service
Website: https://packersandmoversjaipur.co.in/
amnaseo 2-01-2022 7:23
Your blog provided us with important information to work on. You have done a admirable job.satta https://sattamatkaofficial.net/
Aalex morgan 2-01-2022 10:26
I use Coinbase Login and when I click the Login button it stalls for a while then takes me to a "Coinbase Error" page that reads "AN ERROR HAS OCCURED " with a blue background. Same thing happens if i click the sign up button.
https://sites.google.com/cryptocoinlogin.com/coinbaselogin/
https://sites.google.com/cryptocoinlogin.com/coinbasecomlogin/
https://sites.google.com/cryptocoinlogin.com/coinbaseprologin/
https://sites.google.com/cryptocoinlogin.com/geminilogin/
https://sites.google.com/cryptocoinlogin.com/metamasklogin/
https://sites.google.com/cryptocoinlogin.com/bittrexlogin/
https://sites.google.com/cryptocoinlogin.com/blockchainlogin/
https://sites.google.com/cryptocoinlogin.com/cryptocomlogin/
https://sites.google.com/cryptocoinlogin.com/krakenlogin/
https://sites.google.com/cryptocoinlogin.com/coinspotlogin/
https://sites.google.com/cryptocoinlogin.com/coinbasenotworking/
https://sites.google.com/cryptocoinlogin.com/coinbaseaccountrecovery/
https://sites.google.com/cryptocoinlogin.com/resetcoinbasepasword/
https://sites.google.com/cryptocoinlogin.com/trezorwallet/home
textrics 3-01-2022 4:13
Entity Extraction from Textrics
https://forum.qworld-tuna.com/showthread.php?tid=60886&pid=67472#pid67472

https://georgia.travel/community/discussion/general/cash-app-support-phone-number
https://heroes.app/textrics
https://hipnomedia.com/foro/adiccion-a-la-cocaina/
https://huduma.social/textrics
https://hunterfuturepreneurs.com.au/forum/discussion-topics/most-suggested-named-entity-recognition-or-e
xtraction-software/
https://jav.social/textrics
https://kambadyami.cu.ma/textrics
https://kruthai.com/textrics
https://www.tdedchangair.com/webboard/viewtopic.php?p=276304#p276304
http://www.thaiticketmajor.com/10th-anniversary/chaophraya-express-boat-details.php?wid=56

Abusive Language Detection
http://www5.pref.iwate.jp/~hp0359/bbs/index.cgi?id=
https://acrochat.com/textrics
https://admyurl.com/subscription-details.php?sess_id=a5ro9bg5ung
uv79fgirr15c0k6
https://archive.studio44.se/english/faq/vad-%C3%A4r-kapsylen#comment-351260
https://kambadyami.cu.ma/textrics
https://kruthai.com/textrics
https://likekaba.com/textrics
https://mail.zdrowyportal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3206&p=33304&sid=5b4eafe
f2a3acbe5222c74d0b9c48eb7#p33304
https://mariborinfo.com/forum/tema/kam-jest-v-mariboru/123955?page=1#comment-191848
https://naruse-bee.jp/php/freo/index.php/view/208?exec=insert&PHPSESSID=df9c6a3a40678c41a7
908a7b24415c31#comment_form
Escorts in lahore 3-01-2022 10:53
man can also enjoy unlimited intercourse with an ecstasy. However, if you're not comfortable with making love, an ecstasy might not be the best option for you. https://celebrityescortsinpakistan.com/escorts-in-lahore/
Escorts in lahore 3-01-2022 10:54
The benefits of an escort are numerous. You'll be able to meet all of your needs, including those of your partner. Despite being in a relationship, a sex escort can satisfy your hard-ons and satisfy your odd cravings https://topescortsinlahore.com/
Nisha Bhat 4-01-2022 6:41
Chandigarh Escorts are well knowledgeable about the different moves that help in the proper reviving of your sensual nerves.
http://callgirlschandigarh.com
Muskan Kapoor 4-01-2022 6:45
write a little more on this
topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.
Many thanks!
http://callgirlschandigarh.com

<< Starszy (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24