Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię” – pomijając wszelką spekulacje.

Wartość  spółki w oparciu, której wyceniane są akcje, powinna się opierać przede wszystkim na przychodach i zyskach jakie generuje. Jednak rzeczywistość pokazuje, że przy określaniu jej wartości i wycenianiu akcji spółki przez rynek brane są również inne czynniki jak marka firmy, jej pozycja na rynku, branża w jakiej działa, a także ryzyko z nią związane. Wszystkie te czynniki powinny określać wszelkie prawdopodobne zmiany wartości spółki w nadchodzącej przyszłości.

Analizując otoczenie makroekonomiczne, sytuację w spółce i jej kondycję finansową możemy z dużym prawdopodobieństwem określić jej „wartość” często nawet wybiegając kilka lat w przód. Należy jednak pamiętać, że poprawa sytuacji finansowej w przypadku spółki „zadłużonej”  to proces długotrwały i czasochłonny.

Ceny akcji podobnie jak cała giełda często dyskontują przyszłość i wyprzedzają pewne procesy i zmiany mające nadejść  zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach. Dlatego też często kupując akcje nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany które mają dopiero nadejść są już zauważone przez rynek i odpowiednio wycenione i zawarte w cenach akcji. W takim wypadku bardzo istotnym i ważnym staje się zdolność określenia czy akcje interesującej nas spółki są przewartościowane czy też nie.

Wzrost wartości fundamentalnej spółki w czasie:

 

Zauważyć można, że w miarę upływu czasu wartość fundamentalna spółki systematycznie rośnie, natomiast cena akcji spółki X przecina tę wartość. Rynek może wyceniać akcje poniżej tej wartości lub też znacząco odbiegać od tej wartości i dyskontować nadchodzącą „przyszłość”. Istotą rzeczy jest fakt, że wartość akcji w dłuższej perspektywie czasu  zawsze podążać będzie za rzeczywistą wartością spółki – czyli za jej fundamentami .

Inwestując na rynku kapitałowym możemy się spotkać z dwoma modelami wyceny spółki. Pierwszy bardziej złożony i czasochłonny zewzględu na konieczność analizowania nierzadko dużych ilości sprawozdań finansowych. Powyższa metoda opiera się na analizowaniu przepływów pieniężnych w spółce w skrócie DCF – discounted Cash flow. To właśnie na podstawie analizy sumy przyszłych przepływów pieniężnych spółki możemy określić jej przyszłą wartość, a tym samym przewidzieć i zaprojektować model wzrostu wartości akcji.

Druga metoda znacznie popularniejsza i mniej czasochłonna to metoda porównywania wskaźników spółek. W oparciu o dane finansowe możemy wyliczyć pewne wskaźniki fundamentalne na podstawie, których możemy porównywać spółki z podobnej branży i sektora.

Jednym z popularniejszych wskaźników jest współczynnik ceny do zysku. Dzięki niemu możemy określić opłacalność naszej inwestycji w akcje danej spółki. Przy analizowaniu C/Z powinniśmy uwzględniać także wskaźniki branżowe, które poinformują nas czy spółka, która nas interesuje jest niedowartościowana czy też nie.

C/Z  - cena do zysku (P/E-  price/earn)

C/Z = wartość rynkowa/ zysk roczny netto

 

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Zysk netto za cztery kwartały: 3 000 000 pln

C/Z = 0,35 x 200 000 000 / 3 000 000

C/Z = 23

Dużym plusem tego wskaźnika jest to, że dość szybko możemy porównać dużą grupę spółek i określić jak przedstawia się  interesująca nas spółka na tle innych. Mając wyliczony Wskaźnik ceny do zysku w szybki sposób możemy też obliczyć teoretyczną wartość rynkową:

WR = C/Z x zysk roczny netto

WR = 23 x 3000 000

WR = 69 000 000 pln

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wskaźnik branżowy dla przykładu niech on wyniesie dla tej branży 24 możemy również obliczyć przybliżoną teoretyczną wartość rynkową 1 akcji

WR  1 akcji = WR / 200 000 000

WR 1 akcji = 24 x 3000 000 / 200 000 000

WR 1 akcji = 0,36 pln

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK. Informuje on nas o tym jak rynek wycenia wartość majątku spółki. Wskaźnik C/WK poniżej 1 oznaczać może, że akcje spółki teoretycznie notowane są poniżej wartości księgowej co wskazywałoby na niedowartościowanie akcji. Natomiast wzrost powyżej 3 oznacza że wartość majątku jest trzykrotnie wyższy od wartości w bilansie. Jednym słowem cena do wartości księgowej podpowiada nam ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki bez zobowiązań.

C/WK – cena do wartości księgowej (P/BV –price /book value)

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Wartość księgowa: 0,81 pln

C/WK = 0,35 pln / 0,81 pln

C/WK = 0,43

 

Oczywiście teoria do praktyki pozostawia wiele do życzenia, ale własne doświadczenie i wiedza poparta prawidłowym analizowaniem fundamentów spółki z pewnością przełoży się na sukces inwestycyjny .

 Zobacz też: Analiza Techniczna

 

9182 Komentarze
4-08-2009 12:52 zombi


Karachi call girls 31-01-2022 13:19
We provide services based on the client’s requirements. Therefore, we consider ourselves the best agency escorts agency in Karachi. Moreover, our escort team is entirely ready to offer something extraordinary same as their desires. Therefore, there are vast chances for us to be the best Lahore escorts agency in the clients’ eye. So, we always make sure that every feature of the service is precisely managed and organized. We follow strict guidelines and a code of behavior. So that our escort members get qualified rigorously and serve various purposes of the clients. One of the main questions that typically strike in the clients’ minds is why we are called the outstanding Lahore escorts agency, among others.
https://karachiescortspk.com/
textrics 1-02-2022 5:41
Textrics uses NLP for Semantic Tagging to identify the Top 3 words or terms in a sentence by adding tags or annotations to different components of unstructured data. Try it now or get more details on call. It’s a free consultation. 09953554195.
https://www.textrics.ai/solutions/tagging
John Moody 1-02-2022 8:12
Are you looking for the best and cheap eCommerce website development, visit us once:- https://cefnogi.com/search-engine-optimization
Claudia watson 1-02-2022 8:46
The canon.com/ijsetup is a website that provides you a safe, secure, and reliable platform for downloading the driver. In order to print directly from the computer, it is important that you install the driver on the system. Once the driver configuration is completed, you can easily use the software for controlling and commanding your printer users to setup the driver on the devices without any additional cost to be charged.
https://printerassists.com/canon-com-ijsetup/
Josef56 1-02-2022 11:18
Le joli site contient vraiment des choses ici, mais si vous voulez convertir un fichier dans n'importe quel format, voici un site appelé fusionnerPDF Le format est pratique pour enregistrer des fichiers qui ne nécessitent pas d'édition mais qui sont faciles à imprimer et à partager. Si vous avez tendance à modifier un fichier protégé par copyright pour cela, consultez ce site fusionner en PDF
https://seedandspark.com/user/fusionner-pdf
Misha Castielo 1-02-2022 12:53
Honey promotes lower weight gain, adiposity, and triglycerides than sucrose in rats, Nutrition Research, US National Library of Medicine, National Institutes of Health. Stylecraze has strict sourcing guidelines and relies on peer-reviewed studies, academic research institutions, and medical associations.

https://www.offerplox.com/regal-keto-reviews/

https://www.offerplox.com/apple-keto-gummies-au/
https://www.offerplox.com/keto-burn-dx-reviews/
https://www.supplementz.org/exipure-reviews/
https://www.supplementz.org/ultra-proven/
https://www.supplementz.org/endura-naturals/
https://www.supplementz.org/king-cobra-gummies/
https://www.supplementz.org/maasalong-male-enhancement/

https://www.facebook.com/offerplox/posts/7131137550260109
https://www.eunews24.com/pressrelease/apple-keto-gummies-reviews-rebel-wilson-pill
s-for-quick-weight-loss-cost/
https://www.eunews24.com/pressrelease/novum-drone-reviews-1-flying-drone-with-hd-c
amera-price-amazon/
https://www.eunews24.com/pressrelease/king-cobra-gummies-en-espanol-para-que-sirve
-precio-comprar-2022/
https://www.eunews24.com/sponsored/kinetic-pro-smartwatch-reviews-stylish-new-f
itness-watch-for-seniors/
https://www.eunews24.com/sponsored/exipure-capsule-reviews-topical-water-weight
-loss-loophole-ritual-before-sleep/
cryptocurrency 1-02-2022 13:40
A cryptocurrency, broadly defined, is virtual or digital money that takes the form of tokens or “coins.” ... The “crypto” in cryptocurrencies refers to complicated cryptography that allows for the creation and processing of digital currencies and their transactions across decentralized systems.


https://geminiloging.wordpress.com/
https://geminimylogin.wordpress.com/
https://geminiloginqa.wordpress.com/
https://engeminilogin.wordpress.com/
https://geminiusalogin.wordpress.com/

https://geminilogusa.wordpress.com/
https://geminilogus.wordpress.com/
https://geminiulogin.wordpress.com/

https://kucoinlogusa.wordpress.com/
https://kucoinulogin.wordpress.com/
https://kucoinusalog.wordpress.com/
https://1kucoinlog.wordpress.com/

https://krakenlogusa.wordpress.com/
https://krakenlogu.wordpress.com/
https://krakenloginsite.wordpress.com/
Taniya Khan 2-02-2022 4:21
I want to mention I enjoyed scanning this excellent post. It had been a very informative and helpful post you tell us about, still good work.
https://sharingfield.com/read-blog/7846
https://reseau.1mile.com/read-blog/109881
http://www.nostre.com/blogs/post/71819
https://www.dr-ay.com/wall/blogs/post/6812
http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/303351
https://cliqafriq.com/read-blog/169049
https://fnetchat.com/1643262993575800_37259
https://www.recentstatus.com/taniyakhan
https://shapshare.com/read-blog/58452
https://weoneit.com/read-blog/15582
https://sholltna.com/read-blog/6007
https://communitychitchat.com/read-blog/7418
https://www.torah-haim.com/read-blog/11271
https://ussv.club/read-blog/35632
https://www.vingle.net/posts/4240660
http://personalgrowthsystems.ning.com/profiles/blogs/find-best-escorts-service-for-fun
https://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/find-best-escorts-service-for-fun
https://telegra.ph/Demanded-Escorts-Agency-01-27
https://justpaste.it/53dth
https://gotartwork.com/Blog/find-cheapest-call-girls-service-near-you/23593/
https://www.organesh.com/se/blogs/46365/33950/best-escorts-service-near-you
https://www.elitepassion.club/escort/most-demanded-call-girls-service-agency-near
-you-15902
https://tchatche.ci/read-blog/18612
https://alumni.armtischool.com/read-blog/6340
https://troocker.com/blogs/104512/Book-your-dream-girls-through-our-agency
https://friend007.com/read-blog/13734
https://facenock.com/read-blog/6835
Family tree maker help 2-02-2022 5:26
Family Tree Maker Login Failed


The word “FAMILY” plays a vital role in every human life because family comes as a top priority; <a href="https://www.familytreemakerhelps.com/">Family tree maker 2019 upgrade </a> we are well aware of that. Like a tree has its root, stem, branches, leaf, flowers, the same as the <a href="https://www.familytreemakerhelps.com/ancestry-support/">ancestry login</a> has its structure like grandparents, parents, child, and it keeps continuing from generation to generation. “Family tree,” yeah, just two simple words, but these two words are highly important for everyone’s life.

<a href="https://www.familytreemakerhelps.com/ancestry-tree/">ancestry login</a>

<a href="https://www.familytreemakerhelps.com">Family Tree Maker</a>
<a href="https://www.familytreemakerhelps.com/familyblogs/">Family tree maker 2019 upgrade</a>
<a href="https://www.familytreemakerhelps.com/faqs/">Family Tree Maker FAQ </a>
Family tree maker 2-02-2022 5:29
Family Tree Maker Login Failed


The word “FAMILY” plays a vital role in every human life because family comes as a top priority; <a href="https://www.familytreemakerhelps.com/">Family tree maker 2019 upgrade </a> we are well aware of that. Like a tree has its root, stem, branches, leaf, flowers, the same as the <a href="https://www.familytreemakerhelps.com/ancestry-support/">ancestry login</a> has its structure like grandparents, parents, child, and it keeps continuing from generation to generation. “Family tree,” yeah, just two simple words, but these two words are highly important for everyone’s life.

<a href="https://www.familytreemakerhelps.com/ancestry-tree/">ancestry login</a>

<a href="https://www.familytreemakerhelps.com">Family Tree Maker</a>
<a href="https://www.familytreemakerhelps.com/familyblogs/">Family tree maker 2019 upgrade</a>
<a href="https://www.familytreemakerhelps.com/faqs/">Family Tree Maker FAQ </a>
michealr roy 2-02-2022 6:56
your favorite web. When trying to decide on the stylish best cryptocurrency exchange cryptocurrency exchanges, it isn't simply a matter of ranking by volume or performing a broad comparison according to freights, availability, trading tools, or other common features
https://sites.google.com/crypto-coinwallet.com/cryptowallett/home|
https://sites.google.com/crypto-coinwallet.com/exoduswallet/home|
https://sites.google.com/crypto-coinwallet.com/metamask-wallet/home|
https://sites.google.com/crypto-coinwallet.com/trezor-wallet/home|
https://sites.google.com/crypto-coinwallet.com/phantomwallet/home
https://sites.google.com/crypto-coinexchange.com/bestcryptoexchange/home|
https://sites.google.com/crypto-coinexchange.com/krakenexchangee/home|
https://sites.google.com/crypto-coinexchange.com/uniswap-exchange/home|
https://sites.google.com/crypto-coinexchange.com/cryptoexchange/home|
https://sites.google.com/crypto-coinexchange.com/gemini-exchange/home|
https://sites.google.com/crypto-coinexchange.com/binance-exchange/home|
https://sites.google.com/metamask-logi.com/metamaskwallett/home|
Jack leo 2-02-2022 11:45
Cryptocurrencies have evolved and managed to leave a mark in the next chapter of the financial industry along with tech improvisations. It has been quite the journey for the digital currencies from no financial worth to hundreds of dollars’ worth.
https://sites.google.com/crypto-coinexchange.com/uniswap-exchange/home
https://sites.google.com/uphold-logins.com/upholdlogins/home
https://sites.google.com/coinlogins.com/coinbase-login/home
https://web.sites.google.com/coinlogins.com/coinbase-loginin/home
kaliothilia 2-02-2022 14:06
https://sites.google.com/view/pro-coinbase-login pro coinbase login
https://sites.google.com/coinbaspros.com/coinbaseprologin Coinbase Pro Login
https://sites.google.com/myprowallets.com/coinbaseprologin Coinbase Pro Login
https://sites.google.com/cryptologinn.xyz/coinbaseprologin Coinbase Pro Login
https://sites.google.com/mycoinwallet.xyz/procoinbaselogin Pro.coinbase.com login
https://sites.google.com/mycoinwallet.xyz/coinbasesignin Coinbase sign in
https://sites.google.com/coinbaspros.com/coinbasecomlogin coinbase.com Login
https://sites.google.com/crypto-wallets.xyz/cryptologin Crypto Login
https://sites.google.com/crypto-wallets.xyz/cryptocomlogin Crypto.com login
https://sites.google.com/view/crypto-com-login crypto.com login
https://sites.google.com/view/bitfinex-login bitfinex login
https://sites.google.com/view/captialone-login Capital One Login
https://sites.google.com/view/binanceuslogin binance.us login
https://sites.google.com/view/bittrex-login-0 bittrex login
https://sites.google.com/view/bitstamplogin bitstamp login
https://sites.google.com/view/bitmartlogin bitmart login
https://sites.google.com/view/kraken-logins kraken login
https://sites.google.com/view/binance-logins binance login
https://sites.google.com/kucoinlogin.xyz/kucoinlogin Kucoin Login
https://sites.google.com/myprowallets.com/trezoriostart Trezor.io/start
denel disuza 2-02-2022 17:41
Writing with style and getting good compliments on the article is quite hard, to be honest.But you've done it so calmly and with so cool feeling and you've nailed the job. This article is possessed with style and I am giving good compliment. Best!
https://www.myassignmenthelp4u.com/assignment-provider/
https://www.myassignmenthelp4u.com/mechanical-engineering-assignment-help/
premium petro 3-02-2022 6:19
Viscosity grade 10 Bitumen is the softest grade of viscosity bitumen. This grade of bitumen is mainly used for spraying applications and surface coating. Therefore making it best suitable for extremely low temperatures.
info@premiumpetro.in
9672007111
http://premiumpetro.in/products/bitumen-vg-10-price
premium petro 3-02-2022 8:19
Viscosity grade 10 Bitumen is the softest grade of viscosity bitumen. This grade of bitumen is mainly used for spraying applications and surface coating. Therefore making it best suitable for extremely low temperatures.
info@premiumpetro.in
9672007111
http://premiumpetro.in/products/bitumen-vg-10-price
smithzack792 3-02-2022 12:09
Kraken support number is a cryptocurrency exchange established in 2011 and headquartered in California. The Kraken exchange hosts trading for a variety of crypto assets, including pairings with multiple different fiat currencies.

https://krakensupportnumberoie.wordpress.com/
https://krakensupportnumbeorin.wordpress.com/
https://krakensupportoin.wordpress.com/
https://krakensupportphonenumberoin.wordpress.com/
https://krakenphonenumberoin.wordpress.com/
https://krakencustomersupportnumberlkfd.wordpress.co
m/
https://krakensupportnumbeortn.wordpress.com/
premium petro 3-02-2022 12:13
Bitumen VG 30 – Government Approved Manufacturer of Imported Bitumen VG 30 in Rajasthan. Bitumen VG 30 Suppliers in INDIA at Best Price & Best Quality.
info@premiumpetro.in
9672007111
http://premiumpetro.in/products/bitumen-vg-30-price
smithzack792 3-02-2022 14:25
Cryptocurrency is a digital payment system that doesn't rely on banks to verify transactions. It's a peer-to-peer system that can enable anyone anywhere to send and receive payments. ... When you transfer cryptocurrency funds, the transactions are recorded in a public ledger. Cryptocurrency is stored in digital wallets.

https://kucoinsupportnumberoin.wordpress.com/
https://kucoinsupportoinw.wordpress.com/
https://kucoinsupportphonenumberoin.wordpress.com/
https://kucoinphonenumberoin.wordpress.com/
https://kucoincustomersupportnumberoin.wordpress.com
/
https://kucoinsupportnumberoinw.wordpress.com/
https://kucoinnumberfsdf.wordpress.com/

https://geminisupportnumberoin.wordpress.com/
https://geminisupportjon.wordpress.com/
https://geminisupportphonenumberoin.wordpress.com/
https://geminicustomersupportnumberaad.wordpress.com
/
https://geminiphonenumberoin.wordpress.com/
https://geminisupportnumberoiw.wordpress.com/
https://gemininumberoin.wordpress.com/

https://coinbaseprosupportnumberoin.wordpress.com/
https://coinbaseprosupportoij.wordpress.com/
https://coinbaseprosupportphonenumberoin.wordpress.c
om/
https://coinbaseprosupportnumberoinw.wordpress.com/
Lahore escorts 3-02-2022 14:27
Don’t take any kind of pressure on you because our girls are very familiar at the time of sexual fun. Always believe in them whenever you come to have a taste of Escorts in Lahore. It’s not about making money from you; our girl's priority is to give pleasures sex to satisfy your lust. However, Advance payment is asked in some situations whether you are serious about the booking or not. If we will feel that you want to hire Escorts in Lahore, we will let you pay the amount later; otherwise, you have to pay it first. It is our agency rule is that you have to first pay before hiring an Escort Girl.
https://vipescortlahore.com/
premium petro 3-02-2022 17:44
Bitumen VG 30 – Government Approved Manufacturer of Imported Bitumen VG 30 in Rajasthan. Bitumen VG 30 Suppliers in INDIA at Best Price & Best Quality.
info@premiumpetro.in
9672007111
http://premiumpetro.in/products/bitumen-vg-30-price
premium petro 3-02-2022 21:03
Bitumen VG 40 – Government Approved Manufacturer of Imported Bitumen VG 40 in Rajasthan. Bitumen VG 40 Suppliers in INDIA at Best Price & Best Quality.
info@premiumpetro.in
9672007111
http://premiumpetro.in/products/bitumen-vg-40-price
Islamabad call girls 4-02-2022 6:39
When you get to our Islamabad Escorts agency, we are confident that you'll enjoy the amazing ride with her. Our call girls who are independent in Islamabad are stunning. They're hot and attractive. They know all the sexual positions you'll be enthralled to with her curvy body. It is the Islamabad Escort is well known to satisfy clients. They have beautiful cheeks, dark hair, and shiny lips that are sure to seduce you without a second thought. They are gorgeous ladies with different tastes, and their outfits are easy enough to attract any person. Their curvaceous physique and appealing look will cause you to feel awestruck by them.
https://callgirlserviceinislamabad.com/
Payalji 4-02-2022 7:16
Faridabad escort for 100% happiness at low-priced rate. High profile girls available here even at your doorstep inside minutes.
<a href="https://www.callgirlsinfaridabad.com/">Faridabad call girls</a> **
<a href="https://www.callgirlsinfaridabad.com/gallery.html">Call girls in Faridabad</a> **
<a href="https://www.callgirlsinfaridabad.com/blog/">Call girls Faridabad</a> **
<a href="https://www.callgirlsinfaridabad.com/contact-us.html">Escort service in Faridabad</a> **
<a href="https://www.callgirlsinfaridabad.com/about-us.html">Faridabad escort service</a> **
<a href="https://www.chennai-escort.com/">Chennai escorts</a> **
Payalji 4-02-2022 7:16
Faridabad escort for 100% happiness at low-priced rate. High profile girls available here even at your doorstep inside minutes.
<a href="https://www.callgirlsinfaridabad.com/">Faridabad call girls</a> **
<a href="https://www.callgirlsinfaridabad.com/gallery.html">Call girls in Faridabad</a> **
<a href="https://www.callgirlsinfaridabad.com/blog/">Call girls Faridabad</a> **
<a href="https://www.callgirlsinfaridabad.com/contact-us.html">Escort service in Faridabad</a> **
<a href="https://www.callgirlsinfaridabad.com/about-us.html">Faridabad escort service</a> **
<a href="https://www.chennai-escort.com/">Chennai escorts</a> **
Payalji 4-02-2022 7:18
Faridabad escort for 100% happiness at low-priced rate. High profile girls available here even at your doorstep inside minutes.
https://www.callgirlsinfaridabad.com
premium petro 4-02-2022 7:42
Bitumen VG 40 – Government Approved Manufacturer of Imported Bitumen VG 40 in Rajasthan. Bitumen VG 40 Suppliers in INDIA at Best Price & Best Quality.
info@premiumpetro.in
9672007111
http://premiumpetro.in/products/bitumen-vg-40-price
new tech app 4-02-2022 7:55

<< Starszy (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24