Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię” – pomijając wszelką spekulacje.

Wartość  spółki w oparciu, której wyceniane są akcje, powinna się opierać przede wszystkim na przychodach i zyskach jakie generuje. Jednak rzeczywistość pokazuje, że przy określaniu jej wartości i wycenianiu akcji spółki przez rynek brane są również inne czynniki jak marka firmy, jej pozycja na rynku, branża w jakiej działa, a także ryzyko z nią związane. Wszystkie te czynniki powinny określać wszelkie prawdopodobne zmiany wartości spółki w nadchodzącej przyszłości.

Analizując otoczenie makroekonomiczne, sytuację w spółce i jej kondycję finansową możemy z dużym prawdopodobieństwem określić jej „wartość” często nawet wybiegając kilka lat w przód. Należy jednak pamiętać, że poprawa sytuacji finansowej w przypadku spółki „zadłużonej”  to proces długotrwały i czasochłonny.

Ceny akcji podobnie jak cała giełda często dyskontują przyszłość i wyprzedzają pewne procesy i zmiany mające nadejść  zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach. Dlatego też często kupując akcje nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany które mają dopiero nadejść są już zauważone przez rynek i odpowiednio wycenione i zawarte w cenach akcji. W takim wypadku bardzo istotnym i ważnym staje się zdolność określenia czy akcje interesującej nas spółki są przewartościowane czy też nie.

Wzrost wartości fundamentalnej spółki w czasie:

 

Zauważyć można, że w miarę upływu czasu wartość fundamentalna spółki systematycznie rośnie, natomiast cena akcji spółki X przecina tę wartość. Rynek może wyceniać akcje poniżej tej wartości lub też znacząco odbiegać od tej wartości i dyskontować nadchodzącą „przyszłość”. Istotą rzeczy jest fakt, że wartość akcji w dłuższej perspektywie czasu  zawsze podążać będzie za rzeczywistą wartością spółki – czyli za jej fundamentami .

Inwestując na rynku kapitałowym możemy się spotkać z dwoma modelami wyceny spółki. Pierwszy bardziej złożony i czasochłonny zewzględu na konieczność analizowania nierzadko dużych ilości sprawozdań finansowych. Powyższa metoda opiera się na analizowaniu przepływów pieniężnych w spółce w skrócie DCF – discounted Cash flow. To właśnie na podstawie analizy sumy przyszłych przepływów pieniężnych spółki możemy określić jej przyszłą wartość, a tym samym przewidzieć i zaprojektować model wzrostu wartości akcji.

Druga metoda znacznie popularniejsza i mniej czasochłonna to metoda porównywania wskaźników spółek. W oparciu o dane finansowe możemy wyliczyć pewne wskaźniki fundamentalne na podstawie, których możemy porównywać spółki z podobnej branży i sektora.

Jednym z popularniejszych wskaźników jest współczynnik ceny do zysku. Dzięki niemu możemy określić opłacalność naszej inwestycji w akcje danej spółki. Przy analizowaniu C/Z powinniśmy uwzględniać także wskaźniki branżowe, które poinformują nas czy spółka, która nas interesuje jest niedowartościowana czy też nie.

C/Z  - cena do zysku (P/E-  price/earn)

C/Z = wartość rynkowa/ zysk roczny netto

 

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Zysk netto za cztery kwartały: 3 000 000 pln

C/Z = 0,35 x 200 000 000 / 3 000 000

C/Z = 23

Dużym plusem tego wskaźnika jest to, że dość szybko możemy porównać dużą grupę spółek i określić jak przedstawia się  interesująca nas spółka na tle innych. Mając wyliczony Wskaźnik ceny do zysku w szybki sposób możemy też obliczyć teoretyczną wartość rynkową:

WR = C/Z x zysk roczny netto

WR = 23 x 3000 000

WR = 69 000 000 pln

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wskaźnik branżowy dla przykładu niech on wyniesie dla tej branży 24 możemy również obliczyć przybliżoną teoretyczną wartość rynkową 1 akcji

WR  1 akcji = WR / 200 000 000

WR 1 akcji = 24 x 3000 000 / 200 000 000

WR 1 akcji = 0,36 pln

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK. Informuje on nas o tym jak rynek wycenia wartość majątku spółki. Wskaźnik C/WK poniżej 1 oznaczać może, że akcje spółki teoretycznie notowane są poniżej wartości księgowej co wskazywałoby na niedowartościowanie akcji. Natomiast wzrost powyżej 3 oznacza że wartość majątku jest trzykrotnie wyższy od wartości w bilansie. Jednym słowem cena do wartości księgowej podpowiada nam ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki bez zobowiązań.

C/WK – cena do wartości księgowej (P/BV –price /book value)

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Wartość księgowa: 0,81 pln

C/WK = 0,35 pln / 0,81 pln

C/WK = 0,43

 

Oczywiście teoria do praktyki pozostawia wiele do życzenia, ale własne doświadczenie i wiedza poparta prawidłowym analizowaniem fundamentów spółki z pewnością przełoży się na sukces inwestycyjny .

 Zobacz też: Analiza Techniczna

 

9182 Komentarze
4-08-2009 12:52 zombi


Escorts in Lahore 21-02-2022 10:22
Lahore Escorts gives you the essential benefits Escorts in Lahore.
Our all Lahore escorts models are the most expert in their work.
Lahoreclebrityescorts.com is providing hot and stunning escorts services in Lahore.
Book Now individual Escorts in Lahore 03034494488.
https://lahorecelebrityescorts.com/
cryptocurrency 21-02-2022 12:28
Cryptocurrency is a digital payment system that doesn't rely on banks to verify transactions. It's a peer-to-peer system that can enable anyone anywhere to send and receive payments. ... Cryptocurrency is stored in digital wallets. Cryptocurrency received its name because it uses encryption to verify transactions.

http://upoldloginus.mytvhai.com/
https://upholldlogiin.azurewebsites.net/
http://logupold.online/
https://koinbaseprologin.mytvhai.com/
https://cooiinbaseprologin.azurewebsites.net/
jaibalajipackers 21-02-2022 15:41
I much prefer informative articles like this to that high brow literature.
https://jaibalajipackers.com/packers-and-movers-thane/
https://jaibalajipackers.com/
Ritu Sharma 22-02-2022 3:03
Hello friend, I have read your web page. Really it is relevant to dedicated subject. Keep it continue with this website. My name is Ritu Sharma. I am an Mumbai independent female model. I am very hot and sexy girl. I deal in Mumbai Escort Service. I provide my Mumbai premium services in five star hotels or at your private place. I am available for outcall and incall in lowest price. If you want to book my service kindly contact me through my website.
https://www.escortservicemumbai.net/
cryptocurrency 22-02-2022 9:28
A cryptocurrency, crypto-currency, or crypto is a digital currency designed to work as a medium of exchange through a computer network that is not reliant on any central authority, such as a government or bank, to uphold or maintain it.
Individual coin ownership records are stored in a digital ledger, which is a computerized database using strong cryptography to secure transactionrecords,

https://howtogeminifoodservice.wordpress.com/
https://goservicegeminifood.wordpress.com/
https://shopgeminifoodsu.wordpress.com/
https://noigeminsunuoinw.wordpress.com/
https://infogeminisunuoin.wordpress.com/
https://foodgeminiservice.wordpress.com/
https://viewgeminiiofo.wordpress.com/

https://plumberkrakenserviceno.wordpress.com/
https://whykrakenfoodservice.wordpress.com/
https://dailykrakenshopno.wordpress.com/
https://localkrakennewslive.wordpress.com/
https://foodkrakenservice.wordpress.com/
selena gomez 22-02-2022 9:29
Disney Plus was, without a doubt, one of the biggest launches in the history of the premium streaming service industry.disneyplus.com/begin You can now stream tons of classic TV shows and movies from the vast Disney library and several original shows and films. The price of Disney Plus is also pretty reasonable.
It costs $7.99 a month or $79.99 for an annual subscription. But is there any way to get Disney Plus for free?
selena gomez 22-02-2022 9:29
Disney Plus was, without a doubt, one of the biggest launches in the history of the premium streaming service industry.
https://disneypluscom-begin.com
selena gomez 22-02-2022 9:30
Even though it’s a free service, Tubi has most of the bells and whistles of the subscription-based behemoths.
https://tubitvvactivate.com
cryptocurrency 22-02-2022 11:44
Cryptocurrency is a digital payment system that doesn't rely on banks to verify transactions. It's a peer-to-peer system that can enable anyone anywhere to send and receive payments. ... Cryptocurrency is stored in digital wallets. Cryptocurrency received its name because it uses encryption to verify transactions.

https://localholdwalletnews.wordpress.com/
https://yourupholdsupnumservice.wordpress.com/
https://infoupholdsunuoffer.wordpress.com/
https://whyupholdsunusolution.wordpress.com/
https://localupholdwallnews.wordpress.com/
https://plumberwalletupservice.wordpress.com/
https://plumberupholdservicein.wordpress.com/

https://localmaskortbernews.wordpress.com/
https://localemetahelplineserviceni.wordpress.com/
https://foodmasksupnuservice.wordpress.com/
https://coolmasksupnufood.wordpress.com/
https://trendingmetamasknewsre.wordpress.com/
https://localmetamasksunuserviceo.wordpress.com/

https://serviceblockfiinfoin.wordpress.com/
https://foodblockfiservice.wordpress.com/
https://infoblockfisupnumoinw.wordpress.com/
https://whyblockfisupnumoin.wordpress.com/
doanquocvu 22-02-2022 11:55
https://sites.google.com/view/pro-coinbase-login pro coinbase login
https://sites.google.com/coinbaspros.com/coinbaseprologin Coinbase Pro Login
https://sites.google.com/myprowallets.com/coinbaseprologin Coinbase Pro Login
https://sites.google.com/cryptologinn.xyz/coinbaseprologin Coinbase Pro Login
https://sites.google.com/mycoinwallet.xyz/procoinbaselogin Pro.coinbase.com login
https://sites.google.com/mycoinwallet.xyz/coinbasesignin Coinbase sign in
https://sites.google.com/coinbaspros.com/coinbasecomlogin coinbase.com Login
https://sites.google.com/crypto-wallets.xyz/cryptologin Crypto Login
https://sites.google.com/crypto-wallets.xyz/cryptocomlogin Crypto.com login
https://sites.google.com/view/crypto-com-login crypto.com login
https://sites.google.com/view/bitfinex-login bitfinex login
https://sites.google.com/view/captialone-login Capital One Login
https://sites.google.com/view/binanceuslogin binance.us login
https://sites.google.com/view/bittrex-login-0 bittrex login
https://sites.google.com/view/bitstamplogin bitstamp login
https://sites.google.com/view/bitmartlogin bitmart login
https://sites.google.com/view/kraken-logins kraken login
https://sites.google.com/view/binance-logins binance login
https://sites.google.com/kucoinlogin.xyz/kucoinlogin Kucoin Login
https://sites.google.com/myprowallets.com/trezoriostart Trezor.io/start
Support Number 22-02-2022 14:19
A cryptocurrency, crypto-currency, or crypto is a digital currency designed to work as a medium of exchange through a computer network that is not reliant on any central authority, such as a government or bank, to uphold or maintain it.

https://hheelpupholdssupport.wordpress.com/
https://uppoldsupportnumber.wordpress.com/
https://sspportupholdnumber.wordpress.com/
https://supupholdhelplinenumber.wordpress.com/
https://hheelpupholdssupports.wordpress.com/
https://uppholdhellplnumber.wordpress.com/
https://uppholdsupportphhonenumber.wordpress.com/
https://supportupholdnumbers.wordpress.com/
https://crypptocomsupport.wordpress.com/
https://intocrytocomsupportnumber.wordpress.com/
https://inocrytocomsupportnumber.wordpress.com/
https://intocrytocomsupportnumbers.wordpress.com/
https://viewcryptocomsupport.wordpress.com/
https://hellcrypttonumbber.wordpress.com/
https://goodcrptocoinnumber.wordpress.com/
https://cryyptophonumber.wordpress.com/
https://coinsuprtnumber.wordpress.com/
https://coifoodsupprtnumber.wordpress.com/
https://profoinbasenummber.wordpress.com/
https://holybasesupotnumber.wordpress.com/
Avaebrahim28 23-02-2022 6:46
Disneyplus is a streaming platform that is similar as Hulu, Netflix, and Amazon Prime Video. The most appealing aspect of the platform is it's accessible via a variety of devices, including smart TVs, tablets as well as PCs, iOS, and Android. Because of the level of compatibility with the disneyplus com login begin platform on com. It has grown increasingly popular throughout the globe. If you're also experiencing similar issues If you're also experiencing the same issue, you're at the right spot. In this article we'll show you how to solve disneyplus.com/begin. Before we get for the fix, let's first know a little bit about disneyplus.com. https://disneypluscombegin.com/
Avaebrahim28 23-02-2022 6:47
Fox news connect code is also a live streaming Tv device, where you can enjoy various Tv shows, sports, news, music and, many more programs. Fox News is an American company that calls it FNC or Fox. The channel is with the cable-oriented service provider. Every fox news has the cable connection of any service cable. The foxnews.com/connect channel shows breaking news and is working hard for 24 hours. Fox News is known as the depth news channel of the US. It is present in Samsung smart Tv, Apple Tv, Roku devices, Amazon fire stick Tv, Android Tv, etc.
http://foxnews-comconnect.com/
smith machinist 23-02-2022 7:57
Coinbase exchange is one of the trending cryptocurrency exchanges in the crypto world. With this, you will be able to access the trend of crypto trading and moreover it is the most trusted and reliable crypto platform which you can always turn to Coinbase.
https://sites.google.com/coinsprologin.com/coinbasecom-login/home
https://sites.google.com/coinsprologin.com/pro-coinbase-com-login/home
https://sites.google.com/coinsprologin.com/coinbasewallet-login/home
Islamabad Escorts 23-02-2022 9:48
LUXURY CALL GIRLS Islamabad IN WITH GOAL TO SATISFY YOUR WISH.
masoma is the most beautiful sexiest model who can satisfy all erotic requirement and make men awestruck. masoma is happy to do anything with her hourglass body which makes her clients happy. If you need to see masoma real picture before booking just connect us on the email or WhatsApp, will send you the latest pictures and you can book her without any doubt.
There are no professional call girls in Islamabad within my team.For more Information vist our website
https://pakistanescortsgirl.com/
Islamabad Escorts 23-02-2022 10:34
LUXURY CALL GIRLS Islamabad IN WITH GOAL TO SATISFY YOUR WISH.
masoma is the most beautiful sexiest model who can satisfy all erotic requirement and make men awestruck. masoma is happy to do anything with her hourglass body which makes her clients happy. If you need to see masoma real picture before booking just connect us on the email or WhatsApp, will send you the latest pictures and you can book her without any doubt.
There are no professional call girls in Islamabad within my team.For more Information vist our website
https://pakistanescortsgirl.com/
Lahore Escorts 23-02-2022 10:34
The pleasing erotic fun offered by the platinum class Call girls in Lahore is beyond your imaginations. My Lahore escorts are always willing to fulfill your needs at any cost. And that is the success behind my call girl services in Lahore. Regular clients will get notification about the arrival of fresh call girls and that will help them to have the fun as soon as they reached. Clients can take the call girls for incall or outcall service based on their need. I hope you understood about the quality level of our services. I am ready to convince you about the safety and security part of my call girls services in Lahore.more Information vist our website
dpspackers 23-02-2022 11:10
Thanks a lot of you for giving us suitable information by your awesome post.

https://packersmoversinmohali.in/
dpspackers 23-02-2022 11:11
Thanks a lot of you for giving us suitable information by your awesome post.

https://packersmoversinmohali.in/
Cristopher Moore 23-02-2022 11:55
https://sites.google.com/metmasklogin.com/metamasklogin/home
https://sites.google.com/metmasklogin.com/metamaskextension/home
https://sites.google.com/metmasklogin.com/metamask-wallet/home

https://sites.google.com/coinlogins.com/cryptocomlogin/home
https://sites.google.com/crypto-coinwallet.com/cryptocomwallet/home
https://sites.google.com/cryptocom-logins.com/cryptocomcoinlogin/home
https://sites.google.com/cryptocom-logins.com/cryptocomexchange/home

https://sites.google.com/crypto-coinwallet.com/robinhoodcryptowallet/home
https://sites.google.com/view/robinhood-cryptowallet/home

https://sites.google.com/coinsprologin.com/coinbaselogin/home
https://sites.google.com/coinsprologin.com/coinbasewallet/home
https://sites.google.com/coinsprologin.com/coinbaseprologin/home
https://sites.google.com/coinsprologin.com/coinbasewalletextension/home
cryptocurrency 23-02-2022 13:15
Cryptocurrencies are created (and secured) through cryptographic algorithms that are maintained and confirmed in a process called mining, where a network of computers or specialized hardware such as application-specific integrated circuits (ASICs) process and validate the transactions.

http://xn--uphldlog-x3a.mytvhai.com/
http://theholdlogin.mytvhai.com/
http://upho1dlogin.comytvuk.us/
http://gemni1ogin.comytvuk.us/
http://prokoinbase1ogin.comytvuk.us/
Jack leo 23-02-2022 15:32
Cryptocurrencies have evolved and managed to leave a mark in the next chapter of the financial industry along with tech improvisations. It has been quite the journey for the digital currencies from no financial worth to hundreds of dollars’ worth.
https://sites.google.com/coinsprologin.com/coinbasecom-login/home
https://sites.google.com/coinsprologin.com/pro-coinbase-com-login/home
https://sites.google.com/coinsprologin.com/coinbasewallet-login/home
cryptocurrency 24-02-2022 8:24
It's a peer-to-peer system that can enable anyone anywhere to send and receive payments. ... Cryptocurrency is stored in digital wallets. Cryptocurrency received its name because it uses encryption to verify transactions.

https://krakensupportnumbers.pagexl.com/
https://krakensupportnumber.pagexl.com/

https://kucoinsupportnumber.pagexl.com/
https://kucoinsupportphonenumber.pagexl.com/
https://kucoinphonenumber.pagexl.com/
https://kucoinsupportnumberoin.pagexl.com/

https://coibasesupportnumbers.pagexl.com/
https://coibasesupportnumber.pagexl.com/
I am really glad to read this weblog posts which contains tons of valuable information, thanks for providing such
statistics. Thank you so much for sharing. Also visit <a href="https://infoguidenigeria.com/coegindiri-cut-off-mark/">coegindiri jamb cut off mark</a>
Bijouxjewel 24-02-2022 10:31
Need some assistance on How To Transfer Money From Greendot To Cash App? If this problem is happening with you then feel free to contact the cash app technical team any time of the day. Get the assistance of the techies direct from the contact number.
https://www.supporttechhelp.com/blog/how-to-transfer-money-from-greendot-to-cash-
app/
Bijouxjewel 24-02-2022 11:17
Need some assistance on How To Transfer Money From Greendot To Cash App? If this problem is happening with you then feel free to contact the cash app technical team any time of the day. Get the assistance of the techies direct from the contact number.
https://www.supporttechhelp.com/blog/how-to-transfer-money-from-greendot-to-cash-
app/
tawkgirls 24-02-2022 11:48
Hello, my name is Shivani Arora and I am a young and independent call girl in Goa by Tawk Girls who will try to give you 100 percent satisfaction. I'm very hot, contact me if you want pleasure, I'm fascinated by sex, you'll see. Let me pamper you as the real king you are, I want to enjoy having a delicious sex. Strip-tease, bbbj, bj, come on face, completion, daty, dick suckinglips, sex style from behind(doggie), girlfriend experience, hand job, oral sex, 69sex with a condom without condom, come on body, extraball have sex many time. I'm full of hot and crazy to satisfy you between four walls, my service is hot. We Provide best college call girls, housewifes, models, VIP, independent Escorts By Tawk Girls Escorts Agency in Goa
For More Information Visit Our Official WebSite:-
https://www.tawkgirls.in/
Read my blogs:-
https://www.tawkgirls.in/independent-escorts-in-goa
https://www.tawkgirls.in/independent-call-girls-in-goa
https://www.tawkgirls.in/how-to-find-indepndent-call-girls-in-goa
https://www.tawkgirls.in/how-can-i-get-vip-call-girls-in-goa
https://www.tawkgirls.in/where-can-i-got-russian-call-girls-in-goa
https://www.tawkgirls.in/where-to-get-independent-call-girls-in-goa
https://www.tawkgirls.in/where-can-i-find-independent-call-girls-in-g
oa
https://hi.streetgirls.in/call-girls-in-goa.html
https://www.mayabansal.net/girls-in-goa-escorts-service.html
shaktipackers 24-02-2022 13:16
Thank you for this article
http://www.packerandmoverinchandigarh.com/
amrita sharma 25-02-2022 6:08
If you're frightened or anxious, our Escorts will give you a sense of calm while she comforts you with the best of her sexuality. Our Escorts were stunning, elegant, classy, and well-groomed. There's a lot to learn. We will present you with some wonderful adventures in this city as a local group from Dhanbad Call Girls. We guarantee that you will have an outstanding time in this lovely city, as well as everlasting memories, and that you will want to return to have a date with your loved one.

http://callgirls69.in/dhanbad-call-girl.html
amrita sharma 25-02-2022 6:08
If you're frightened or anxious, our Escorts will give you a sense of calm while she comforts you with the best of her sexuality. Our Escorts were stunning, elegant, classy, and well-groomed. There's a lot to learn. We will present you with some wonderful adventures in this city as a local group from Dhanbad Call Girls. We guarantee that you will have an outstanding time in this lovely city, as well as everlasting memories, and that you will want to return to have a date with your loved one.

http://callgirls69.in/dhanbad-call-girl.html
amrita sharma 25-02-2022 6:15
If you're frightened or anxious, our Escorts will give you a sense of calm while she comforts you with the best of her sexuality. Our Escorts were stunning, elegant, classy, and well-groomed. There's a lot to learn. We will present you with some wonderful adventures in this city as a local group from Dhanbad Call Girls. We guarantee that you will have an outstanding time in this lovely city, as well as everlasting memories, and that you will want to return to have a date with your loved one.

http://callgirls69.in/dhanbad-call-girl.html
amritasharma 25-02-2022 6:16
If you're frightened or anxious, our Escorts will give you a sense of calm while she comforts you with the best of her sexuality. Our Escorts were stunning, elegant, classy, and well-groomed. There's a lot to learn. We will present you with some wonderful adventures in this city as a local group from Dhanbad Call Girls. We guarantee that you will have an outstanding time in this lovely city, as well as everlasting memories, and that you will want to return to have a date with your loved one.

http://callgirls69.in/dhanbad-call-girl.html
john 25-02-2022 6:41
http://cryptócomlógin.mytoptvs.com/ Crypto.com Login
http://uphóldlógin.mytoptvs.com/ Uphold Login
http://cóinbaseprológin.mytoptvs.com/ Coinbase pro Login
http://kucóinlógin.mytoplcd.com/ Kucoin Login
http://kucóinlógin.mytoptvs.com/ Kucoin login
http://metámásklogin.mytoplcd.com/ MetaMask Login
http://cóinbaseprológin.terameratv.com/ Coinbase pro Login
http://metámásklogin.terameratv.com/ MetaMask Login
http://uphóldlógin.mytoplcd.com/ Uphold Login
http://cryptócomlógin.mytoplcd.com/ Crypto.com Login
https://metamasklogino.com MetaMask Login
https://kucoinloginn.com Kucoin Log in
============
Support Number 25-02-2022 7:17
Cryptocurrency, sometimes called crypto-currency or crypto, is any form of currency that exists digitally or virtually and uses cryptography to secure transactions.

https://foodkrakenbalmudablog.wordpress.com/
https://northkrakennearme.wordpress.com/
https://localkrakennewsservice.wordpress.com/
https://foodkrakenbloghere.wordpress.com/
https://foodkrakenkewpie.wordpress.com/

https://foodgeminiketocheesecake.wordpress.com/
https://foodgeminichilicrisp.wordpress.com/
https://foodgeminitakoyakirecipe.wordpress.com/
https://foodgeminiroundegg.wordpress.com/
https://foodgeminipaellablog.wordpress.com/

https://foodkucoinbrownbutter.wordpress.com/
https://foodkucoingingerbread.wordpress.com/
https://foodkucoinnegroni.wordpress.com/
https://foodkucointomahawksteak.wordpress.com/
https://foodkucoinpotatoes.wordpress.com/
Nikki Kaur 25-02-2022 8:41
Are you disappoint in your life and want something special in life? Then welcome to model in Mumbai this is Mumbai’s best escorts agency here working all type girl who looking beautiful and well educated that coming from Russia Europe Pakistan Afghanistan. So don’t miss change just and take physical fun with our Hot Call Girls in Mumbai. Available Incall and Outcall service at very low prices.
https://www.modelinmumbai.in/
https://www.modelinmumbai.in/escort-in-andheri.html
https://www.modelinmumbai.in/thane-escorts-call-girls-service.html
https://www.modelinmumbai.in/escort-in-juhu.html
https://www.modelinmumbai.in/escort-in-borivali.html
https://www.modelinmumbai.in/escort-in-bandra.html
https://www.modelinmumbai.in/colaba-escorts.html
https://www.modelinmumbai.in/escort-in-powai.html
stveevmarkle 25-02-2022 9:54
Mobile devices help you do your task easily and quickly. Whether you have a bank online to trade, mobile can help you to do so on the go. People who love crypto trading can quickly invest their money with the help of mobile devices. With the help of a phone, you can trade while traveling, walking, or performing any other activities.
https://sites.google.com/cryptocomlog.com/cryptocom-exchange/home
https://sites.google.com/cryptocomlog.com/crypto-com-login/home
https://sites.google.com/cryptocomlog.com/cryptocom-login/home
rituparnadas 25-02-2022 10:19
https://akuntansi.or.id/read-blog/7183_bold-amp-hot-beautiful-lucknow-models-e
scorts.html
https://chutpatti.com/user/rituparnadas1
https://waappitalk.com/read-blog/1827_loveable-escorts-services-in-lucknow.ht
ml
https://www.peakprosperity.com/user/rituparnadas1/
https://www.radikaltechnologies.com/forum/profile/43914/
http://git.dvorak.work/rituparnadas1
https://www.kekogram.com/read-blog/4372_cheap-high-quality-female-escorts-in-lu
cknow.html
http://missroy4u.unblog.fr/2022/01/11/expansive-collection-of-lucknow-escorts-at-r
eliable-prices/
https://www.examiningthewmscog.com/members/rituparnadas1/profile/
https://www.mykith.com/profile-61534-chopra1002
https://vulndetect.org/user/rituparnadas1
https://www.artstation.com/rituparnadas3/profile
https://www.postingtree.com/author/rituparnadas1/
http://missroy4u.unblog.fr/2022/01/11/expansive-collection-of-lucknow-escorts-at-r
eliable-prices/
https://dailygram.com/index.php/blog/1050117/in-call-out-call-escort-service-in-all-over-
lucknow/
https://missroy4u.nethouse.me/posts/in-call--out-call-escort-service-in-all-over
-lucknow
https://uberant.com/article/1831672-lucknow-escorts-service-for-rich-cli
ents/
http://blogs.rediff.com/nikhitabansal/2022/01/11/lucknow-escorts-service-for-rich-clients/
https://shwetachopraa.puzl.com//lucknow-escort-service

<< Starszy (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24