Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię” – pomijając wszelką spekulacje.

Wartość  spółki w oparciu, której wyceniane są akcje, powinna się opierać przede wszystkim na przychodach i zyskach jakie generuje. Jednak rzeczywistość pokazuje, że przy określaniu jej wartości i wycenianiu akcji spółki przez rynek brane są również inne czynniki jak marka firmy, jej pozycja na rynku, branża w jakiej działa, a także ryzyko z nią związane. Wszystkie te czynniki powinny określać wszelkie prawdopodobne zmiany wartości spółki w nadchodzącej przyszłości.

Analizując otoczenie makroekonomiczne, sytuację w spółce i jej kondycję finansową możemy z dużym prawdopodobieństwem określić jej „wartość” często nawet wybiegając kilka lat w przód. Należy jednak pamiętać, że poprawa sytuacji finansowej w przypadku spółki „zadłużonej”  to proces długotrwały i czasochłonny.

Ceny akcji podobnie jak cała giełda często dyskontują przyszłość i wyprzedzają pewne procesy i zmiany mające nadejść  zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach. Dlatego też często kupując akcje nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany które mają dopiero nadejść są już zauważone przez rynek i odpowiednio wycenione i zawarte w cenach akcji. W takim wypadku bardzo istotnym i ważnym staje się zdolność określenia czy akcje interesującej nas spółki są przewartościowane czy też nie.

Wzrost wartości fundamentalnej spółki w czasie:

 

Zauważyć można, że w miarę upływu czasu wartość fundamentalna spółki systematycznie rośnie, natomiast cena akcji spółki X przecina tę wartość. Rynek może wyceniać akcje poniżej tej wartości lub też znacząco odbiegać od tej wartości i dyskontować nadchodzącą „przyszłość”. Istotą rzeczy jest fakt, że wartość akcji w dłuższej perspektywie czasu  zawsze podążać będzie za rzeczywistą wartością spółki – czyli za jej fundamentami .

Inwestując na rynku kapitałowym możemy się spotkać z dwoma modelami wyceny spółki. Pierwszy bardziej złożony i czasochłonny zewzględu na konieczność analizowania nierzadko dużych ilości sprawozdań finansowych. Powyższa metoda opiera się na analizowaniu przepływów pieniężnych w spółce w skrócie DCF – discounted Cash flow. To właśnie na podstawie analizy sumy przyszłych przepływów pieniężnych spółki możemy określić jej przyszłą wartość, a tym samym przewidzieć i zaprojektować model wzrostu wartości akcji.

Druga metoda znacznie popularniejsza i mniej czasochłonna to metoda porównywania wskaźników spółek. W oparciu o dane finansowe możemy wyliczyć pewne wskaźniki fundamentalne na podstawie, których możemy porównywać spółki z podobnej branży i sektora.

Jednym z popularniejszych wskaźników jest współczynnik ceny do zysku. Dzięki niemu możemy określić opłacalność naszej inwestycji w akcje danej spółki. Przy analizowaniu C/Z powinniśmy uwzględniać także wskaźniki branżowe, które poinformują nas czy spółka, która nas interesuje jest niedowartościowana czy też nie.

C/Z  - cena do zysku (P/E-  price/earn)

C/Z = wartość rynkowa/ zysk roczny netto

 

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Zysk netto za cztery kwartały: 3 000 000 pln

C/Z = 0,35 x 200 000 000 / 3 000 000

C/Z = 23

Dużym plusem tego wskaźnika jest to, że dość szybko możemy porównać dużą grupę spółek i określić jak przedstawia się  interesująca nas spółka na tle innych. Mając wyliczony Wskaźnik ceny do zysku w szybki sposób możemy też obliczyć teoretyczną wartość rynkową:

WR = C/Z x zysk roczny netto

WR = 23 x 3000 000

WR = 69 000 000 pln

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wskaźnik branżowy dla przykładu niech on wyniesie dla tej branży 24 możemy również obliczyć przybliżoną teoretyczną wartość rynkową 1 akcji

WR  1 akcji = WR / 200 000 000

WR 1 akcji = 24 x 3000 000 / 200 000 000

WR 1 akcji = 0,36 pln

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK. Informuje on nas o tym jak rynek wycenia wartość majątku spółki. Wskaźnik C/WK poniżej 1 oznaczać może, że akcje spółki teoretycznie notowane są poniżej wartości księgowej co wskazywałoby na niedowartościowanie akcji. Natomiast wzrost powyżej 3 oznacza że wartość majątku jest trzykrotnie wyższy od wartości w bilansie. Jednym słowem cena do wartości księgowej podpowiada nam ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki bez zobowiązań.

C/WK – cena do wartości księgowej (P/BV –price /book value)

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Wartość księgowa: 0,81 pln

C/WK = 0,35 pln / 0,81 pln

C/WK = 0,43

 

Oczywiście teoria do praktyki pozostawia wiele do życzenia, ale własne doświadczenie i wiedza poparta prawidłowym analizowaniem fundamentów spółki z pewnością przełoży się na sukces inwestycyjny .

 Zobacz też: Analiza Techniczna

 

10159 Komentarze
4-08-2009 12:52 zombi


Chennai Female Escort 9-04-2020 15:58
Chennai female escort is trained and professional in making your day special. Hire Chennai female escort service from v high profile. All-female escorts here are well known in the escort industry. So hire now
https://vhighprofile.com/
https://wazifaforspells.wordpress.com/2020/01/11/effective-dua-for-getting-married-soon/
https://wazifaforspells.wordpress.com/2020/01/11/get-your-ex-lost-boyfriend-back-by-dua-dua-t
o-get-your-ex-boyfriend-back/
https://wazifaforspells.wordpress.com/2020/01/11/get-your-ex-lost-boyfriend-back-by-dua-dua-t
o-get-your-ex-boyfriend-back/
https://wazifaforspells.wordpress.com/2020/01/15/islamic-wazifa-to-get-lost-love-back-wazifa-
to-get-love-back/
https://wazifaforspells.wordpress.com/2020/01/15/powerful-islamic-dua-to-make-your-wife-love-
you-again/
https://wazifaforspells.wordpress.com/2020/01/21/wazifa-to-make-husband-listen-wife-dua-to-ma
ke-husband-obedient-and-listen-to-wife/
https://wazifaforspells.wordpress.com/2020/01/22/wazifa-dua-to-stop-my-husbandboyfriend-havin
g-affairs/
https://wazifaforspells.wordpress.com/2020/01/23/dua-and-dua-and-wazifa-to-get-husband-love-a
ttraction-or-attention/
https://wazifaforspells.wordpress.com/2020/01/23/wazifa-to-get-angry-husband-back-by-dua/
https://wazifaforspells.wordpress.com/2020/01/11/effective-dua-for-getting-married-soon/
https://wazifaforspells.wordpress.com/2020/01/11/get-your-ex-lost-boyfriend-back-by-dua-dua-t
o-get-your-ex-boyfriend-back/
https://wazifaforspells.wordpress.com/2020/01/11/get-your-ex-lost-boyfriend-back-by-dua-dua-t
o-get-your-ex-boyfriend-back/
https://wazifaforspells.wordpress.com/2020/01/15/islamic-wazifa-to-get-lost-love-back-wazifa-
to-get-love-back/
https://wazifaforspells.wordpress.com/2020/01/15/powerful-islamic-dua-to-make-your-wife-love-
you-again/
https://wazifaforspells.wordpress.com/2020/01/21/wazifa-to-make-husband-listen-wife-dua-to-ma
ke-husband-obedient-and-listen-to-wife/
https://wazifaforspells.wordpress.com/2020/01/22/wazifa-dua-to-stop-my-husbandboyfriend-havin
g-affairs/
https://wazifaforspells.wordpress.com/2020/01/23/dua-and-dua-and-wazifa-to-get-husband-love-a
ttraction-or-attention/
https://wazifaforspells.wordpress.com/2020/01/23/wazifa-to-get-angry-husband-back-by-dua/
Aanu Joshi 13-04-2020 5:11
We are an ancient and stimulating Mumbai Escort Agency that provides services at the highest level with a specialized and friendly service assured. Mumbai Escort Girls is a great solution for gentlemen who don't have as much time to search for a woman for a relationship. Businessmen travel and work a lot and do not have enough time to establish a stable relationship.
http://www.aanu.in
Mumbai escorts,
http://www.goldenhyderabadescorts.com
https://www.partyusha.in/
https://www.ritikanoidaescorts.in
https://www.jaipurescorts.org/
https://www.warmgirl.in/
Babli Kumari 13-04-2020 5:13
You would like to rejoin them as soon as possible. Russian escorts in Goa are not beauties because they are intoxicating from a wild journey. Start your adult sport with them and apply all kinds of formats for this game. Make a great keepsake in no time and take it with sex flowers.
http://www.babli-kumari.com
http://www.babli-kumari.com/anjuna-beach-call-girls-goa.html
http://www.babli-kumari.com/agonda-beach-call-girls-goa.html
http://www.babli-kumari.com/margao-beach-call-girls-goa.html
http://www.babli-kumari.com/baga-beach-call-girls-goa.html
amna seo 16-04-2020 14:20
Once you have ironed out these details, the only thing left is scheduling. If you plan to be gone while your home is cleaned, you have several options. https://alternativestips.com/alternatives-of-kisscartoon/
hindi.worldtravelfeed 17-04-2020 9:48
Hello
Nice articles and very good website. keep it up your good work
TNX
From
Pankaj Pant


please read my article about beautiful hill station Uttarakhand in
http://hindi.worldtravelfeed.com/

Treks in Kumaon
http://hindi.worldtravelfeed.com/treks-of-kumaon-in-uttarakhand/

Treks in garhwal
http://hindi.worldtravelfeed.com/treks-in-garhwal-uttarakhand/
hindi.worldtravelfeed 17-04-2020 9:48
Hello
Nice articles and very good website. keep it up your good work
TNX
From
Pankaj Pant


please read my article about beautiful hill station Uttarakhand in
http://hindi.worldtravelfeed.com/

Treks in Kumaon
http://hindi.worldtravelfeed.com/treks-of-kumaon-in-uttarakhand/

Treks in garhwal
http://hindi.worldtravelfeed.com/treks-in-garhwal-uttarakhand/
hindi.worldtravelfeed 17-04-2020 9:49
Hello
Nice articles and very good website. keep it up your good work
TNX
From
Pankaj Pant


please read my article about beautiful hill station Uttarakhand in
http://hindi.worldtravelfeed.com/

Treks in Kumaon
http://hindi.worldtravelfeed.com/treks-of-kumaon-in-uttarakhand/

Treks in garhwal
http://hindi.worldtravelfeed.com/treks-in-garhwal-uttarakhand/
hindi.worldtravelfeed 17-04-2020 9:50
Hello
Nice articles and very good website. keep it up your good work
TNX
From
Pankaj Pant


please read my article about beautiful hill station Uttarakhand in
http://hindi.worldtravelfeed.com/

Treks in Kumaon
http://hindi.worldtravelfeed.com/treks-of-kumaon-in-uttarakhand/

Treks in garhwal
http://hindi.worldtravelfeed.com/treks-in-garhwal-uttarakhand/ smile
amna seo 19-04-2020 5:44
To start with, studies reveal that around 69 billion of cats are present in the U.S. homes.<a href="https://www.petcarestores.com/calico-cat-personality-traits-enchant-you/">Calico Cats</a>
kajalservice escorts 20-04-2020 8:14
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-aerocity/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-agra/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-ahmedabad/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-anand-vihar/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-bangalore/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-bhiwadi/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-chennai/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-connaught-place/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-dwarka/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-faridabad/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-ghaziabad/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-goa/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-hyderabad/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-indirapuram/
kajalservice escorts 20-04-2020 8:14
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-indore/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-jaipur/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-karol-bagh/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-lajpat-nagar/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-laxmi-nagar/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-mahipalpur/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-malviya-nagar/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-mayur-vihar/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-mumbai/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-nagpur/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-new-ashok-nagar/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-delhi/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-noida/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-paharganj/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-pari-chowk/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-paschim-vihar/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-rajnagar-extension/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-rewari/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-rohini/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-vaishali/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-vasant-kunj/
https://www.escortservicenearme.com/call-girls-in-vasant-vihar/
Bollyquick 22-04-2020 14:38
If you want to know movies related information or you want to know movies downloading websites then you can visit on my blog - https://www.bollyquick.com/
Bollyquick 22-04-2020 14:40
If you want to know movies related information or you want to know movies downloading websites then you can visit on my blog - https://www.bollyquick.com/
Bollyquick 23-04-2020 6:06
This is an amazing blog if you want to know movies downloading websites then you can visit on my blog whose name is <a href="https://www.bollyquick.com/">bollyquick.com</a>;
Gurgaon Escort service 24-04-2020 6:10
Welcome to Sohna Road Escorts Service. Sohna Road offers you online Kalinga for getting erotic call girls. Call fast at cheap and good rate.
http://www.escortsinsohanaroad.in/
amna seo 24-04-2020 11:06
If you read the news of casino, you will observe that a lot of real casino i.e. land based casino have some financial problems and especially in France.
<a href="https://frama.link/cresus-cresus-casino">Cresus casino</a>
Bolly quick 25-04-2020 8:05
Thanks for sharing informative information if you want to get movies related information or you want to know movies downloading websites then you can visit on my blog whose name is - <a href="https://www.bollyquick.com/">bollyquick.com</a>;
Incredible service from the most delightful and professional people.<a href="https://northwaymigration.com/">Best Immigration Consultant in Dubai</a>
priyatakur 26-04-2020 10:38
hi this is priyatakur Escorts agency to provide Escorts in Bangalore , Bangalore
Escorts available all 24/7 she providing Bangalore call girls
http://www.priyatakur.com/bangalore-escorts-agency.html
http://www.priyatakur.com/koramangala-escorts-service.html
http://www.priyatakur.com/malleshwaram-escorts.html
http://www.priyatakur.com/hebbala-escorts.html
http://www.priyatakur.com/yeshwantpur-escorts.html
http://www.priyatakur.com/ub-city-call-girls.html
http://www.priyatakur.com/domlur-escorts.html
http://www.priyatakur.com/banaswadi-escorts.html
http://www.priyatakur.com/call-girls-in-majestic.html
http://www.priyatakur.com/hennur-call-girls.html
http://www.priyatakur.com/richmond-town-escorts.html
http://www.priyatakur.com/escorts-in-btm-layout.html
http://www.priyatakur.com/hsr-layout-escorts.html
Bollyquick 26-04-2020 10:56
I appreciate your splendid work, keep it up if you want to get Hollywood and Bollywood movies related news or you want to know movie downloading websites then you can visit on my blog whose name is - <a href="https://www.bollyquick.com/">bollyquick.com</a>;
<a href="https://digimexl.com/top-10-graphic-design-institute-in-delhi/">top Graphic institute in delhi</a>
Its a nice post keep sharing the valuable information like this
<a href="https://digimexl.com/top-10-python-institute-in-delhi/">Python Course In Delhi</a>
Nice Article.Learn to more information,thanks for sharing in this post,Its Wonderful job.
Garmin Connect Login 28-04-2020 9:20
http://turbotax-support.org
http://turbotax-support.org/turbotax-login
http://turbotax-support.org/turbotax-customer-service/
http://turbotax-support.org/turbotax-download/
http://turbotax-support.org/turbotax-phone-number/

http://brotherprinterofflines.com
http://dragonnaturallyspeakingsupportt.com


http://garminlogins.com
http://garminlogins.com/garmin-update
http://garminlogins.com/garmin-health
http://garminlogins.com/garmin-connect
http://garminlogins.com/blogs/
Office.com/myaccount | Office.com/setup| Office Login | Office Setup

http://officesetupp.uk
http://officesetupp.uk/reinstall-office-365/
http://officesetupp.uk/office-setup/
http://officesetupp.uk/office-login/
http://officesetupp.uk/office-com-myaccount/
http://officesetupp.uk/blogs/

Reinstall Office 365
http://hpprinterofflinee.com/hp-printer-support/www-hp-com-go-wirelessprinting
http://hpprinterofflinee.com/123-hp-com-setup/
http://hpprinterofflinee.com/123-hp-com/
http://hpprinterofflinee.com
http://hpprinterofflinee.com/blog/

http://brotherprinterofflines.com/brother-printer-support/brother-printer-default-password/
http://brotherprinterofflines.com/brother-printer-support/brother-printer-not-printing/
JanviKapoor 28-04-2020 9:50
Connaught place call girls service just come in your hand and you notice that you seen any angel is with you because these type of charmer you have never seen and this is become possible with escorts service in CP.
https://www.delhimahipalpurescort.com/cp-escort.html
JanviKapoor 28-04-2020 9:51
Connaught place call girls service just come in your hand and you notice that you seen any angel is with you because these type of charmer you have never seen and this is become possible with escorts service in CP.
https://www.delhimahipalpurescort.com/cp-escort.html
amna seo 28-04-2020 16:26
Colleges require you to be a complete retard with no social life and just sheer love for education.<a href="https://iway.rosemont.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Organization_of_African_American_Students/Home.jnz?portlet=Discussion_Board&screen=Pos
tView&screenType=change&id=a2d83db0-a487-475
5-85d9-f97c7fbe3b58">why are you in college essay</a>
Johnsmith 29-04-2020 8:07
If you want to serve call girls in Rishikesh, then contact our website and enjoy better service.
https://www.escortsserviceingurugram.co.in/escorts-in-rishikesh/
abc 30-04-2020 13:34
Spend your precious time with the sultry Mumbai escorts for heightened pleasures and sexual satisfaction. Mumbai escorts offering elite girl version Escort offerings in cheapest quotes.
http://www.mahichopra.com
http://www.mahichopra.com/andheri-escorts.html
http://www.mahichopra.com/bandra-escorts.html
http://www.mahichopra.com/bhandup-escorts.html
http://www.mahichopra.com/borivali-escorts.html
http://www.mahichopra.com/chembur-escorts.html
http://www.mahichopra.com/churchgate-escorts.html
http://www.mahichopra.com/colaba-escorts.html
http://www.mahichopra.com/dadar-escorts.html
http://www.mahichopra.com/dongri-escorts.html
http://www.mahichopra.com/fort-escorts.html
http://www.mahichopra.com/goregaon-escorts.html
http://www.mahichopra.com/juhu-escorts.html
http://www.mahichopra.com/kandivali-escorts.html
http://www.mahichopra.com/kurla-escorts.html
http://www.mahichopra.com/malad-escorts.html
http://www.mahichopra.com/navi-mumbai-escorts.html
http://www.mahichopra.com/powai-escorts.html
http://www.mahichopra.com/thane-escorts.html
http://www.mahichopra.com/vashi-escorts.html
http://www.mahichopra.com/versova-escorts.html
gareema goyal 1-05-2020 8:35
Moviemad 1-05-2020 11:33
This is an amazing blog where I have developed my skill and my personality if you want to get Hollywood movies information or Bollywood movies related information or you want to know movie downloading websites then you can visit on my blog’s article – https://www.bollyquick.com/moviemad-download-latest-bollywood-movies/

<< Starszy (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24