Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię” – pomijając wszelką spekulacje.

Wartość  spółki w oparciu, której wyceniane są akcje, powinna się opierać przede wszystkim na przychodach i zyskach jakie generuje. Jednak rzeczywistość pokazuje, że przy określaniu jej wartości i wycenianiu akcji spółki przez rynek brane są również inne czynniki jak marka firmy, jej pozycja na rynku, branża w jakiej działa, a także ryzyko z nią związane. Wszystkie te czynniki powinny określać wszelkie prawdopodobne zmiany wartości spółki w nadchodzącej przyszłości.

Analizując otoczenie makroekonomiczne, sytuację w spółce i jej kondycję finansową możemy z dużym prawdopodobieństwem określić jej „wartość” często nawet wybiegając kilka lat w przód. Należy jednak pamiętać, że poprawa sytuacji finansowej w przypadku spółki „zadłużonej”  to proces długotrwały i czasochłonny.

Ceny akcji podobnie jak cała giełda często dyskontują przyszłość i wyprzedzają pewne procesy i zmiany mające nadejść  zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach. Dlatego też często kupując akcje nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany które mają dopiero nadejść są już zauważone przez rynek i odpowiednio wycenione i zawarte w cenach akcji. W takim wypadku bardzo istotnym i ważnym staje się zdolność określenia czy akcje interesującej nas spółki są przewartościowane czy też nie.

Wzrost wartości fundamentalnej spółki w czasie:

 

Zauważyć można, że w miarę upływu czasu wartość fundamentalna spółki systematycznie rośnie, natomiast cena akcji spółki X przecina tę wartość. Rynek może wyceniać akcje poniżej tej wartości lub też znacząco odbiegać od tej wartości i dyskontować nadchodzącą „przyszłość”. Istotą rzeczy jest fakt, że wartość akcji w dłuższej perspektywie czasu  zawsze podążać będzie za rzeczywistą wartością spółki – czyli za jej fundamentami .

Inwestując na rynku kapitałowym możemy się spotkać z dwoma modelami wyceny spółki. Pierwszy bardziej złożony i czasochłonny zewzględu na konieczność analizowania nierzadko dużych ilości sprawozdań finansowych. Powyższa metoda opiera się na analizowaniu przepływów pieniężnych w spółce w skrócie DCF – discounted Cash flow. To właśnie na podstawie analizy sumy przyszłych przepływów pieniężnych spółki możemy określić jej przyszłą wartość, a tym samym przewidzieć i zaprojektować model wzrostu wartości akcji.

Druga metoda znacznie popularniejsza i mniej czasochłonna to metoda porównywania wskaźników spółek. W oparciu o dane finansowe możemy wyliczyć pewne wskaźniki fundamentalne na podstawie, których możemy porównywać spółki z podobnej branży i sektora.

Jednym z popularniejszych wskaźników jest współczynnik ceny do zysku. Dzięki niemu możemy określić opłacalność naszej inwestycji w akcje danej spółki. Przy analizowaniu C/Z powinniśmy uwzględniać także wskaźniki branżowe, które poinformują nas czy spółka, która nas interesuje jest niedowartościowana czy też nie.

C/Z  - cena do zysku (P/E-  price/earn)

C/Z = wartość rynkowa/ zysk roczny netto

 

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Zysk netto za cztery kwartały: 3 000 000 pln

C/Z = 0,35 x 200 000 000 / 3 000 000

C/Z = 23

Dużym plusem tego wskaźnika jest to, że dość szybko możemy porównać dużą grupę spółek i określić jak przedstawia się  interesująca nas spółka na tle innych. Mając wyliczony Wskaźnik ceny do zysku w szybki sposób możemy też obliczyć teoretyczną wartość rynkową:

WR = C/Z x zysk roczny netto

WR = 23 x 3000 000

WR = 69 000 000 pln

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wskaźnik branżowy dla przykładu niech on wyniesie dla tej branży 24 możemy również obliczyć przybliżoną teoretyczną wartość rynkową 1 akcji

WR  1 akcji = WR / 200 000 000

WR 1 akcji = 24 x 3000 000 / 200 000 000

WR 1 akcji = 0,36 pln

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK. Informuje on nas o tym jak rynek wycenia wartość majątku spółki. Wskaźnik C/WK poniżej 1 oznaczać może, że akcje spółki teoretycznie notowane są poniżej wartości księgowej co wskazywałoby na niedowartościowanie akcji. Natomiast wzrost powyżej 3 oznacza że wartość majątku jest trzykrotnie wyższy od wartości w bilansie. Jednym słowem cena do wartości księgowej podpowiada nam ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki bez zobowiązań.

C/WK – cena do wartości księgowej (P/BV –price /book value)

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Wartość księgowa: 0,81 pln

C/WK = 0,35 pln / 0,81 pln

C/WK = 0,43

 

Oczywiście teoria do praktyki pozostawia wiele do życzenia, ale własne doświadczenie i wiedza poparta prawidłowym analizowaniem fundamentów spółki z pewnością przełoży się na sukces inwestycyjny .

 Zobacz też: Analiza Techniczna

 

9182 Komentarze
4-08-2009 12:52 zombi


Cristopher Moore 25-03-2022 11:57
To start trading on Uphold, go to the official website from your personal computer and enter your email next to the “Get Started” option. After entering your email address, select the relevant option, feed your information that is asked in the given form and get into your Uphold login account. After logging in, you can also trade with 4 precious metals.
<a href="https://upholdslogi.wordpress.com/"><b>Uphold Login</b></a>
<a href="https://uphodllogin.wordpress.com/"><b>Uphold Login</b></a>
<a href="https://ufholdlogin.wordpress.com/"><b>Uphold Login</b></a>
<a href="https://gebinilogin.wordpress.com/"><b>Gemini Login</b></a>
<a href="https://gemnnilogin.wordpress.com/"><b>Gemini Login</b></a>
<a href="https://krakenlogik.wordpress.com/"><b>Kraken Login</b></a>
<a href="https://krkinlogin.wordpress.com/"><b>Kraken Login</b></a>
<a href="https://metimsklogin.wordpress.com/"><b>Metamask Login</b></a>
<a href="https://blogkchainlogin.wordpress.com/"><b>Blockchain Login</b></a>
<a href="https://procomcoinbaselgin.wordpress.com/"><b>Coinbase pro login</b></a>
<a href="https://phantomallet.wordpress.com/"><b>Phantom Wallet</b></a>
<a href="https://cryptoicomilogin.wordpress.com/"><b>Crypto.com login</b></a>
Bangalore Passion 26-03-2022 5:54
Kraken Login 26-03-2022 10:00
To buy a token on the Crypto.com Login, you first need to access your account on this exchange. After this, click on the "Trade" option and select "Buy". From this tab, you can select your favorite crypto from the available purchases and then select the amount for which you want to make the purchase, choose a payment method and follow the prompts.
<a href="https://crypptocomloggin.wordpress.com/"><b>Crypto.com login</b></a>
<a href="https://metamaklogi.wordpress.com/"><b>Metamask Login</b></a>
<a href="https://metmacsklogin.wordpress.com/"><b>Metamask Login</b></a>
<a href="https://upoholdlogin.wordpress.com/"><b>Uphold Login</b></a>
<a href="https://uopoholdlogin.wordpress.com/"><b>Uphold Login</b></a>
<a href="https://gieiminilogin.wordpress.com/"><b>Gemini Login</b></a>
<a href="https://geminiloigin.wordpress.com/"><b>Gemini Login</b></a>
<a href="https://karakenilogin.wordpress.com/"><b>Kraken Login</b></a>
<a href="https://kriakenloigin.wordpress.com/"><b>Kraken Login</b></a>
<a href="https://blokchanlogn.wordpress.com/"><b>Blockchain Login</b></a>
<a href="https://coinbasprlogin.wordpress.com/"><b>Coinbase pro login</b></a>
<a href="https://phantmwalet.wordpress.com/"><b>Phantom Wallet</b></a>
Sonuss52 26-03-2022 12:20
You delivered such an impressive piece to read, giving every subject enlightenment for us to gain information. Are you looking for Escorts in Top Hotels, Hotel Call Girls in India
https://www.nighthotelescorts.com/
classybangaloreescorts 27-03-2022 5:32
There are huge numbers of clients in Bangalore that are living alone and they would like to take a special companion with the hot girl at their home where they are getting the full entertainment. Our Bangalore escort girls are very dedicated and they are never compromised in offering the service to the males who are interested and select them for the fun. Visit More: https://www.classybangaloreescorts.com/
https://www.classybangaloreescorts.com/services/call-girls.html
Islamabad VIP Models 28-03-2022 11:12
LAHORE ESCORTS are well-known in the region and Pakistan since Pakistan Escorts are the best found in this area. At Cheap Escorts service in Lahore are very proud of our female escorts who live in Lahore. The Female Escorts Services in Lahore are seeking hot services. We also provide hot, cheap female escorts to provide entertainment and fun at night.
https://nooraescorts.com/
Bisma Khan 28-03-2022 12:10
LUXURY [url=https://pakistanescortsgirl.com/]Islamabad call Girls[/url] IN WITH GOAL TO SATISFY YOUR WISH.
masoma is the most beautiful sexiest model who can satisfy all erotic requirement and make men awestruck. masoma is happy to do anything with her hourglass body which makes her clients happy. If you need to see masoma real picture before booking just connect us on the email or WhatsApp, will send you the latest pictures and you can book her without any doubt.
There are no professional [url=https://pakistanescortsgirl.com/]Islamabad hot Girls[/url] within my team.For more Information vist our website
Bisma Khan 28-03-2022 12:11
The pleasing erotic fun offered by the platinum

[url=https://vipislamabadescorts.agency/]Call girls in Islamabad[/url] in Islamabad is beyond your imaginations. My Islamabad escorts are always willing to fulfill your needs at any cost. And that is the success behind my
[url=https://vipislamabadescorts.agency/]Islamabad Escorts[/url]. Regular clients will get notification about the arrival of fresh call girls and that will help them to have the fun as soon as they reached. Clients can take the call girls for incall or outcall service based on their need. I hope you understood about the quality level of our services. I am ready to convince you about the safety and security part of my call girls services in Islamabad.more Information vist our website
Stevens 29-03-2022 7:20
If you have been looking for a secure and smart gateway to blockchain applications, then MetaMask Wallet has got you covered. Just set up your MetaMask wallet login credentials to get started and use its comprehensive features to get going on the pathway to be a crypto trading pioneer. But, to use it, you need to install its browser extension first.
https://sites.google.com/metamask-ios.com/metamasklogin/home
https://sites.google.com/metamask-ios.com/metamask-wallet/home
https://sites.google.com/crypto-coinwallet.com/metamaskwallett/home
https://sites.google.com/gemini-login.com/gemini-login/home
https://sites.google.com/coinlogins.com/geminiwallet/home
https://sites.google.com/cryptocom-login.com/cryptocomsignin/home
https://sites.google.com/cryptocom-logins.com/cryptocomcoinlogin/home
https://sites.google.com/view/coinnbaselogin/
https://sites.google.com/coinlogins.com/coinbase-loginn/home
https://sites.google.com/coinsprologin.com/coinbaseprologin/home
https://sites.google.com/view/fantomwallet/home
Hot Nikita 29-03-2022 13:39
This is great information. Hot Nikita is the best escort provider in Mumbai. We provide Model Escorts, Independent Female Escorts, Russian Escorts and Mumbai College Girls for your sexual pleasure and mood. We believe in providing the best of Escort Service in Mumbai to make sure your experience becomes an unforgettable one.

https://www.hotnikita.com
https://www.hotnikita.com/our-services.html
https://www.hotnikita.com/rate.html
https://www.hotnikita.com/escorts-gallery.html
https://www.hotnikita.com/contact-us.html
https://www.hotnikita.com/locality/andheri.html
https://www.hotnikita.com/locality/bandra.html
https://www.hotnikita.com/locality/vashi.html
damaj_555 29-03-2022 13:44
The equilibrium of a tram gift voucher is more solid than that of the charge or Mastercard as the pre-loaded card has the sum currently in it that restricts your costs too You can Search the Limit of Visa Card. A wide range of quick food sources, for example, submarine sandwiches and mixed greens that are the most well known and heavenly cheap food accessible in the tram stores.
https://geekgiftcard.com/xbox-gift-card/

https://geekgiftcard.com/tjmaxx-gift-card-balance/

https://geekgiftcard.com/how-to-use-a-visa-gift-card-online/

https://geekgiftcard.com/subway-gift-card-balance/

https://geekgiftcard.com/redeem-amazon-gift-card/
슬롯커뮤니6 ... 30-03-2022 3:23
As I am looking at your writing, I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free.
https://xn--9i1b50in0cx8j5oqxwf.com/
룰렛사이트 30-03-2022 4:29
My curiosity was solved by looking at your writing. Your writing was helpful to me. I want to help you too.
https://xn--o80b11omnnureda.com/
Model in Mumbai 30-03-2022 4:47
 You can make your life very special Enjoyable with success and amazing Call Girls in Mumbai.  You get more love and sex from GFE with beautiful & hot models, housewives, college girls, and escorts in Mumbai that fulfill your erotic dream. Tell our well-trained and vetted escorts about your most important sexual fantasies. Satisfy your fantasy desire and revel in endless pleasure. Analyze our gallery and you'll find shaky photos of our sizzling, particular models, housewives, and capable Mumbai Escorts who are here for a similar reason. To acquire the most prominent preoccupation, choose your ideal Escorts Service in Mumbai.
https://www.modelinmumbai.in/
https://www.modelinmumbai.in/pune-escorts.html
https://www.modelinmumbai.in/udaipur-escorts.html
https://www.modelinmumbai.in/kolkata-escorts.html
https://www.modelinmumbai.in/delhi-escorts.html
https://www.modelinmumbai.in/bangalore-escorts.html
https://www.modelinmumbai.in/hyderabad-escorts.html
https://www.modelinmumbai.in/ahmedabad-escorts.html
https://www.modelinmumbai.in/escort-in-andheri.html
bilal bilalkhan 30-03-2022 7:06
As you all will compromise know that there [url=https://www.lahoreescorts.website/]Sexy Girls in Lahore[/url] We live in the period where the greater part of the services can be benefited on the web. [url=https://www.lahoreescorts.website/]Lahore Hot Girls[/url] In fact, they are the wonderful manifestation of the fairies. you have the choice of enlisting the girls who can remain by you and make you feel restored.
Escorts in Islamabad 30-03-2022 8:11
In addition to being sexy, your escort should be interesting and sexy. Some call girls are sexier than others, but you'll want to make sure your escort is not just a professional; she should be able to satisfy your desires while ensuring your safety. If you're looking for an escort, Islamabad Escorts are the best way to have an unforgettable night.
https://islamabadcelebrityescorts.com/islamabad-escorts/
먹튀검증업4 ... 30-03-2022 8:53
Yes i am completely concurred with this article and i simply need say this article is extremely decent and exceptionally useful article.I will make a point to be perusing your blog more. You made a decent point yet I can"t resist the urge to ponder, shouldn"t something be said about the other side? 먹튀검증업4
404;
https://kipu.com.ua/
John 30-03-2022 9:25
https://sites.google.com/coinbaspros.com/coinbaseprologin Coinbase Pro login
https://sites.google.com/exoduswallets.xyz/exoduswallet Exodus Wallet
https://sites.google.com/ledgerstart.xyz/ledgercomstart ledger.com/start
https://sites.google.com/mycoinwallet.xyz/coinbasesignin Coinbase Sign in
https://sites.google.com/crypto-wallets.xyz/cryptologin Crypto log in
https://sites.google.com/view/pro-coinbase-login Pro.coinbase.com Log in
https://sites.google.com/cryptologinn.xyz/coinbaseprologin Coinbase Pro log in
https://sites.google.com/coinsmarkete.com/blockfi-login BlockFi Log in
https://sites.google.com/myprowallets.com/coinbaseprologin Coinbase Pro log in
https://sites.google.com/view/bittrex-login-0 Bittrex Log in
https://sites.google.com/view/bitmartlogin Bitmart Log in
https://sites.google.com/view/kraken-logins Kraken Log in
https://sites.google.com/view/binance-logins Binance Log in
RSF 30-03-2022 12:34
<a href="https://projects.zoho.in/portal/royalsportfitnesssgmaildotcom#taskdetail/97999000000023005/97999000000023019/97999000000023029">know more</a>
<a href="https://list.ly/list/6Rhz-best-gym-guide">gym product supplier</a>
<a href="https://fitnessplanetss.wordpress.com/">gym equipment supplier</a>
<a href="https://hubpages.com/health/bestgymguide">top gym euqipment manufacturer in guwahati</a>
<a href="https://newgymequipment.edublogs.org/2021/10/26/thinking-to-buy-gym-equipments-manufacturers
-in-bangalore/">Anchor</a>
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=rOOmqIJ0cFA">more information</a>
jack jons 31-03-2022 2:01
Oh Wow! Great blog I must say. The thing I like most about your blog is the catchy words that you choose. I am also here to provide information about Roadrunner email problems and settings. If you or your colleague need any help regarding rr email then you may take information from us.http://www.email-customer-care.com/roadrunner-support
온라인카지- ... 31-03-2022 2:09
I am contemplating this topic. I think you can solve my problems. My site is at . I hope you can help me.
https://xn--o80b11omnnureda.com/
Escorts in Karachi 31-03-2022 5:21
whether you are looking for an escort in Karachi or for a date, an escort will be the perfect choice for you. TOP LOCATIONS. ESCORTS IN BAHRIA TOWN KARACHI · ESCORTS IN CLIFTON · ESCORTS IN CLIFTON BEACH KARACHI · Escorts In DHA Karachi.VISIT NOW'https://eliteescortskarachi.com
Escorts in Karachi 31-03-2022 5:23
whether you are looking for an escort in Karachi or for a date, an escort will be the perfect choice for you.Visit my websitehttps://eliteescortskarachi.com
John Cutting 31-03-2022 7:03
Cryptocurrencies run on a distributed public ledger called blockchain, a record of all transactions updated and held by currency holders.

https://kucoinloginaccount.wordpress.com/
https://kucoinloginwallett1.wordpress.com/
https://krakenloginus7.wordpress.com/
https://krakenloginus1.wordpress.com/
https://krakenlogin7.wordpress.com/
Banaglore Passion 31-03-2022 8:30
오공슬롯 31-03-2022 8:41
Looking at this article, I miss the time when I didn't wear a mask. Hopefully this corona will end soon. My blog is a blog that mainly posts pictures of daily life before Corona and landscapes at that time. If you want to remember that time again, please visit us.
https://xn--9i1b50in0cx8j5oqxwf.com/
martin 31-03-2022 12:32

<< Starszy (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24