Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię” – pomijając wszelką spekulacje.

Wartość  spółki w oparciu, której wyceniane są akcje, powinna się opierać przede wszystkim na przychodach i zyskach jakie generuje. Jednak rzeczywistość pokazuje, że przy określaniu jej wartości i wycenianiu akcji spółki przez rynek brane są również inne czynniki jak marka firmy, jej pozycja na rynku, branża w jakiej działa, a także ryzyko z nią związane. Wszystkie te czynniki powinny określać wszelkie prawdopodobne zmiany wartości spółki w nadchodzącej przyszłości.

Analizując otoczenie makroekonomiczne, sytuację w spółce i jej kondycję finansową możemy z dużym prawdopodobieństwem określić jej „wartość” często nawet wybiegając kilka lat w przód. Należy jednak pamiętać, że poprawa sytuacji finansowej w przypadku spółki „zadłużonej”  to proces długotrwały i czasochłonny.

Ceny akcji podobnie jak cała giełda często dyskontują przyszłość i wyprzedzają pewne procesy i zmiany mające nadejść  zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach. Dlatego też często kupując akcje nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany które mają dopiero nadejść są już zauważone przez rynek i odpowiednio wycenione i zawarte w cenach akcji. W takim wypadku bardzo istotnym i ważnym staje się zdolność określenia czy akcje interesującej nas spółki są przewartościowane czy też nie.

Wzrost wartości fundamentalnej spółki w czasie:

 

Zauważyć można, że w miarę upływu czasu wartość fundamentalna spółki systematycznie rośnie, natomiast cena akcji spółki X przecina tę wartość. Rynek może wyceniać akcje poniżej tej wartości lub też znacząco odbiegać od tej wartości i dyskontować nadchodzącą „przyszłość”. Istotą rzeczy jest fakt, że wartość akcji w dłuższej perspektywie czasu  zawsze podążać będzie za rzeczywistą wartością spółki – czyli za jej fundamentami .

Inwestując na rynku kapitałowym możemy się spotkać z dwoma modelami wyceny spółki. Pierwszy bardziej złożony i czasochłonny zewzględu na konieczność analizowania nierzadko dużych ilości sprawozdań finansowych. Powyższa metoda opiera się na analizowaniu przepływów pieniężnych w spółce w skrócie DCF – discounted Cash flow. To właśnie na podstawie analizy sumy przyszłych przepływów pieniężnych spółki możemy określić jej przyszłą wartość, a tym samym przewidzieć i zaprojektować model wzrostu wartości akcji.

Druga metoda znacznie popularniejsza i mniej czasochłonna to metoda porównywania wskaźników spółek. W oparciu o dane finansowe możemy wyliczyć pewne wskaźniki fundamentalne na podstawie, których możemy porównywać spółki z podobnej branży i sektora.

Jednym z popularniejszych wskaźników jest współczynnik ceny do zysku. Dzięki niemu możemy określić opłacalność naszej inwestycji w akcje danej spółki. Przy analizowaniu C/Z powinniśmy uwzględniać także wskaźniki branżowe, które poinformują nas czy spółka, która nas interesuje jest niedowartościowana czy też nie.

C/Z  - cena do zysku (P/E-  price/earn)

C/Z = wartość rynkowa/ zysk roczny netto

 

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Zysk netto za cztery kwartały: 3 000 000 pln

C/Z = 0,35 x 200 000 000 / 3 000 000

C/Z = 23

Dużym plusem tego wskaźnika jest to, że dość szybko możemy porównać dużą grupę spółek i określić jak przedstawia się  interesująca nas spółka na tle innych. Mając wyliczony Wskaźnik ceny do zysku w szybki sposób możemy też obliczyć teoretyczną wartość rynkową:

WR = C/Z x zysk roczny netto

WR = 23 x 3000 000

WR = 69 000 000 pln

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wskaźnik branżowy dla przykładu niech on wyniesie dla tej branży 24 możemy również obliczyć przybliżoną teoretyczną wartość rynkową 1 akcji

WR  1 akcji = WR / 200 000 000

WR 1 akcji = 24 x 3000 000 / 200 000 000

WR 1 akcji = 0,36 pln

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK. Informuje on nas o tym jak rynek wycenia wartość majątku spółki. Wskaźnik C/WK poniżej 1 oznaczać może, że akcje spółki teoretycznie notowane są poniżej wartości księgowej co wskazywałoby na niedowartościowanie akcji. Natomiast wzrost powyżej 3 oznacza że wartość majątku jest trzykrotnie wyższy od wartości w bilansie. Jednym słowem cena do wartości księgowej podpowiada nam ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki bez zobowiązań.

C/WK – cena do wartości księgowej (P/BV –price /book value)

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Wartość księgowa: 0,81 pln

C/WK = 0,35 pln / 0,81 pln

C/WK = 0,43

 

Oczywiście teoria do praktyki pozostawia wiele do życzenia, ale własne doświadczenie i wiedza poparta prawidłowym analizowaniem fundamentów spółki z pewnością przełoży się na sukces inwestycyjny .

 Zobacz też: Analiza Techniczna

 

9182 Komentarze
4-08-2009 12:52 zombi


rannkly 21-04-2022 5:48
Family Tree maker is not only software; FTM is a treasured platform to store the family ancestry relation history. In a single glance, one can visualize the ancestry relations within the family
https://www.familytreemakerhelps.com/
https://www.familytreemakerhelps.com/chat-support/
https://www.familytreemakerhelps.com/ancestry-support/
https://www.familytreemakerhelps.com/family-tree-maker-not-connecting-to-internet
/
https://www.familytreemakerhelps.com/how-do-i-recover-my-family-search-account/
https://www.familytreemakerhelps.com/how-can-i-transfer-ftm-2019-to-a-new-compute
r/

Get the latest street maps and Update car In-dash with real-time driving directions in or out of town by your vehicle.
https://mydashupdates.com/honda-navigation-update/
https://mydashupdates.com/garmin-update/
https://mydashupdates.com/honda-garmin-update/
https://mydashupdates.com/magellan-roadmate-updates/
http://www.mydashupdates.comrand-mcnally-update/
크레이지슬/ ... 21-04-2022 6:56
Your writing is perfect and complete. However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?
https://xn--9i1b50in0cx8j5oqxwf.com/
ritesh 21-04-2022 7:42
hi there i am new here and wants to share link related to my footwear blog
https://www.jqrsports.com/blog/how-to-avoid-smelly-feet
ctbae 21-04-2022 8:44
Get call girls with mobile number and photos.
https://ctbae.com/call-girls/ahmedabad/
https://ctbae.com/call-girls/bangalore/
https://ctbae.com/call-girls/bhubaneswar/
https://ctbae.com/call-girls/chennai/
https://ctbae.com/call-girls/delhi/
https://ctbae.com/call-girls/gurgaon/
https://ctbae.com/call-girls/hyderabad/
https://ctbae.com/call-girls/jaipur/
https://ctbae.com/call-girls/kolkata/
https://ctbae.com/call-girls/lucknow/
https://ctbae.com/call-girls/mumbai/
https://ctbae.com/call-girls/navi-mumbai/
https://ctbae.com/call-girls/pune/
https://ctbae.com/call-girls/thane/
https://ctbae.com/call-girls/noida/
https://ctbae.com/call-girls/bhopal/
https://ctbae.com/call-girls/indore/
https://ctbae.com/call-girls/dehradun/
https://ctbae.com/call-girls/udaipur/
https://ctbae.com/call-girls/nagpur/
https://ctbae.com/call-girls/patna/
https://ctbae.com/call-girls/guwahati/
ARUN VIRAT 21-04-2022 8:47
https://binghomepageweeklyquiz.com/joinmyquiz-com/


joimyquiz is website where you can play unlimited quiz and improve your test knowledge with join my quiz questions if you want to play more quiz click on the link
" Catherine Vasilieva" 21-04-2022 12:34
I wish to show thanks to you just for bailing me out of this particular trouble.As a result of checking through the net and meeting techniques that were not productive, I thought my life was done.

https://canon.comijsetups.com/
https://ij-ijstartcanon.com/
토토먹튀 21-04-2022 18:09
This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not every day that I have the possibility to see something like this. 토토먹튀 https://www.mukchecks.com/
ddaa 21-04-2022 18:10
I ve always been wasting my time, but I m here to read a lot of good information and good articles. Please update it every day. Thank you. 토토먹튀사3
060;트 https://www.mukgums.com/
토토사이트 21-04-2022 18:10
Very nice blog and articles. I am realy very happy to visit your blog. Now I am found which I actually want. I check your blog everyday and try to learn something from your blog. 토토사이트 https://www.totobl.com/
먹튀폴리스 21-04-2022 18:11
I found out about this place after looking around several blogs. It s a great luck for me to know this place. 먹튀폴리스 https://www.packersjoin.com/
메이저놀이5 ... 22-04-2022 4:48
Hello
Thank you for giving me useful information.
Please keep posting good information in the future
I will visit you often. <a href="https://netflica.co.kr">;레플리카 쇼핑몰</a>Thank you.
I am also running the site. This is a related site, so please visit once.<a href="https://tocalife.net">;안전놀이터</a>
Have a niceday!
Canon setup 22-04-2022 5:35
Thanks for taking the time to discuss and share this with us, I for one feel strongly about it and really enjoyed learning more about this topic. I can see that you possess a degree of expertise on this subject, I would very much like to hear much more from you on this subject matter.

https://ij-ijstartcanon.com/
https://canon.comijsetups.com/
https://canon.comijsetups.com/ij-start-canon/
https://canon.comijsetups.com/how-to-replace-a-canon-ts3122-ink-cartridge/
https://canon.comijsetups.com/canon-pixma-tr4522-setup-tr-series-pixma-tr4
522-setup/
islamabad single ladies 22-04-2022 6:06
A gentle poke that's all the rage makes things super sexy for you. Suppose you want to take a deep French kiss by arranging VIP Escort. The young lady knows what you're looking for from her and doesn't make you feel uncomfortable. She is content with the current situation and lets you satisfy your desires. The perfect opportunity to engage in sexual relationships has arrived, and it's an original one. There is no way to have sexual relationships in standard positions, but you can explore extraordinary and unusual scenarios in bed in the company of Call Girls. You will be forced to gradually seek out harsh sexual relations, which is an absolute thing you do with a young woman.
https://eliteislamabadgirls.com/
escort girls in karachi 22-04-2022 6:07
It's amazing to have hot and gorgeous exclusive Escorts in your lap. Many Independent Call girls live in are mature, intelligent, and confident in their job. You can expect a large quantity of love from girls. Ameghinite is aware that the kind of females can charm males, which is why she's so sought-after on the market. These ladies are experts in their field and can adapt to clients' situations. It is possible to turn your boring night into fun by hanging out with these hot girls.
https://elitekarachigirls.com/
nancy pedison 22-04-2022 6:20
Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. Also, please check out about:

[url=https://sites.google.com/view/ijstartcanonusa/]ij.start.canon[/url]
[url=https://ijcanon.org/]ij.start.canon[/url]
nancy pedison 22-04-2022 7:28
Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. Also, please check out about:

[url=https://sites.google.com/view/ijstartcanonusa/]ij.start.canon[/url]
[url=https://ijcanon.org/]ij.start.canon[/url]
Janvi Sharma 22-04-2022 9:23
You wrote this blog very well. You described information very well. I loved it. This information is very useful for me. I am Janvi Sharma and I work as Pune call girls.
https://www.manalicallgirlescortservice.in/pune-call-girls/
https://www.manalicallgirlescortservice.in/dubai-call-girls/
https://www.manalicallgirlescortservice.in/guntur-call-girls/
https://www.manalicallgirlescortservice.in/mysore-call-girls/
https://www.manalicallgirlescortservice.in/lucknow-call-girls/
https://www.manalicallgirlescortservice.in/kanpur-call-girls/
https://www.manalicallgirlescortservice.in/nashik-call-girls/
https://www.manalicallgirlescortservice.in/bhavnagar-call-girls/
https://www.manalicallgirlescortservice.in/kota-call-girls/
https://www.manalicallgirlescortservice.in/rajkot-call-girls/
https://www.manalicallgirlescortservice.in/coimbatore-call-girls/
https://www.manalicallgirlescortservice.in/mangalore-call-girls/
https://www.manalicallgirlescortservice.in/erode-call-girls/
https://www.manalicallgirlescortservice.in/mira-road-call-girls/
https://www.manalicallgirlescortservice.in/hubli-road-call-girls/
Pihu 22-04-2022 9:41
https://pihuservice.com/
https://pihuservice.com/gurgaon/
https://pihuservice.com/mahipalpur/
https://pihuservice.com/connaught-place/
https://pihuservice.com/aerocity/
https://pihuservice.com/dwarka/
https://pihuservice.com/bangalore/
https://pihuservice.com/russian-escorts-in-delhi/
https://callmumbaigirl.com/
https://callmumbaigirl.com/manesar/
https://callmumbaigirl.com/golf-course-road/
https://callmumbaigirl.com/dlf/
https://callmumbaigirl.com/udyog-vihar/
https://callmumbaigirl.com/sohna-road/
https://callmumbaigirl.com/sushant-lok/
https://callmumbaigirl.com/delhi/
https://callmumbaigirl.com/mahipalpur/
https://callmumbaigirl.com/connaught-place/
https://callmumbaigirl.com/aerocity/
https://callmumbaigirl.com/mumbai/
https://zoyagirlsservice.com/
https://zoyagirlsservice.com/aerocity/
https://zoyagirlsservice.com/dwarka/
https://zoyagirlsservice.com/karolbagh/
https://zoyagirlsservice.com/gurgaon/
https://zoyagirlsservice.com/nehru-place/
https://zoyagirlsservice.com/paharganj/
https://zoyagirlsservice.com/vasant-kunj/
Jareena 23-04-2022 6:55
Jaipur Escort Service 23-04-2022 8:04
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-ajmer-road.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-vaishali-nagar.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-jagatpura.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-mansarovar.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-tonk-road.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-kalwar-road.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-pratap-nagar.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-sikar-road.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-jhotwara.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-chitrakoot.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-sanganer.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-bani-park.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-sirsi-road.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-agra-road.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-nirman-nagar.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-vidhyadhar-nagar.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-sodala.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-patrakar-colony.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-gopalpura-by-pass.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-muralipura.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-shyam-nagar.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-new-sanganer-road.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-gandhi-path.html
https://www.piyarathore.com/call-girls-in-tonk-phatak.html
5 BHK PROPERTY IN NOIDA 23-04-2022 9:02
Funded by SWAMIH Investment Fund – I & guided by an IIT-Kanpur alumni, Sapphire Smart Homes are exactly what blends the ultimate 21st Century technology with lifestyle. Mr Rajeev Kumar Gupta, left his Central Government job in Ministry of Telecommunications and founded Ruchira Group in 2004. The group is dedicated to creating maximum value for its stakeholders. Call to find out what happens when an IIT Kanpur Electrical Engineering alumni steps in the real estate world.
https://sapphiresmarthome.com/
카지노사이5 ... 23-04-2022 9:13
Unbelievable!! The problem I was thinking about was solved. <a href="https://xn--o80b11omnnureda.com/">;카지노사이&#
53944;</a> You are really awesome.
OFFICE SPACE IN NOIDA 23-04-2022 9:33
A home is a place where people find peace after a hectic day and Devika Gold Homz reviews the same. It is perfect for people who want to enjoy the latest facilities on the lap of nature. The price of the apartments is ranging from 2750 per sq. ft. to 3400 per sq. ft.
https://infrabrick.com/
Call Girls in Lahore 23-04-2022 11:08
When a guy sees Lahore, he does so with high hopes, and there is absolutely nothing this city can not attend to him-- he just needs to know where to search. Our Call Girls are not the like the economical call girls you might find anywhere.
https://elitelahoregirls.com/
Bisma Khan 25-04-2022 5:54
LUXURY CALL GIRLS Islamabad IN WITH GOAL TO SATISFY YOUR WISH.
masoma is the most beautiful sexiest model who can satisfy all erotic requirement and make men awestruck. masoma is happy to do anything with her hourglass body which makes her clients happy. If you need to see masoma real picture before booking just connect us on the email or WhatsApp, will send you the latest pictures and you can book her without any doubt.
There are no professional call girls in Islamabad within my team.For more Information vist our website
https://pakistanescortsgirl.com/
Sapna Pari 25-04-2022 6:01
I come from an affluent background and offer all services to consumers looking for a sexual partner. I am known for my huge intercourse appeal and am happy to join guys in hotels, nightclubs, social parties, or any other type of social gathering for fun. I'm a fantastic love supplier for males.

Website: https://streetgirls69.in
Book: https://streetgirls69.in/west-bengal/malda-call-service-agency.html
jamessmith970 25-04-2022 10:08
What is https://highlightstory.com/top-career-paths-available-for-social-worker
/ ? Career paths typically refer to either your path through an industry or your path through an organization. For example, if your goal is to become a principal, you'd typically start as a teacher and work on your administrative credentials while teaching.
Hyderabad Escorts 25-04-2022 11:36
Call Girls in Hyderabad at very affordable rates
https://www.kohinoorfunclub.com/
Rosik Farrah 25-04-2022 11:36
Good write-up. I absolutely appreciate this website. If you are playing roblox for a specific time, and you forget your password then you have landed on the right page. You can reset roblox without losing settings with our article. So you can check the Roblox Password Generator tool to get back your lost password. https://startupxplore.com/en/person/roblox-password-guessing
kjkjkmk 25-04-2022 15:02
تعرف على جميع انواع السيار&#
1575;ت الجديد&#
1607; والمست&#
1593;مله من خلال موقعنا

https://carmoob.com
amazon com code 26-04-2022 4:55
Amazon video activation code is six-digit code, which includes numbers and letters. Ex. TKMHYU. To prevent misuse, it is important to keep the Amazon activation code secure. You can either get the Amazon.com activation code with your www.Amazon.com/mytv product or by email
https://sites.google.com/view/amazoncomcodee/
https://sites.google.com/view/amazoncomuscodee/
https://sites.google.com/view/gooogleplayredeemcode/
https://sites.google.com/view/url-amazon-couk-mytv/
https://sites.google.com/view/primevideoc0mmytv/
priyapandeyy 26-04-2022 7:35
[url=https://www.oncohiv.net/fildena-100/]fildena-100[/url]can be an anti-impotence drug drug fissuesedication typically adjusted competently to treat male erectile issue in men.
John Cutting 26-04-2022 9:30
A cryptocurrency, crypto-currency, or crypto is a digital currency designed to work as a medium of exchange through a computer network that is not reliant on any central authority

https://geminilogin1.knorish.com/
https://geminiloginusa.knorish.com/
Homedepot 26-04-2022 12:16
Get amazing gifts by participating in this official website https://www.homedepotcom-survey.com/
meetvipgirls 26-04-2022 15:27
Thanks for Your article..it gives us immense knowledge.Body massage gives you ultimate relief to your body.i would like to recommend each and everyone go for massage once in a week for ultimate relief. it will not only gives you relief but also increse your productivity.
https://www.meetvipgirls.com/services/college-call-girls-in-jaipur
Female Escorts Indore 27-04-2022 2:40
http://www.nishinegi.com/indore-escorts/
http://www.nishinegi.com/bhopal-escorts/
http://www.nishinegi.com/jabalpur-escorts/
http://www.nishinegi.com/gwalior-escorts/
http://www.nishinegi.com/ujjain-escorts/
http://www.nishinegi.com/sagar-escorts/
http://www.nishinegi.com/dewas-escorts/
http://www.nishinegi.com/satna-escorts/
http://www.nishinegi.com/ratlam-escorts/
http://www.nishinegi.com/rewa-escorts/
http://www.nishinegi.com/murwara-escorts/
http://www.nishinegi.com/singrauli-escorts/
http://www.nishinegi.com/burhanpur-escorts/
http://www.nishinegi.com/khandwa-escorts/
http://www.nishinegi.com/bhind-escorts/
http://www.nishinegi.com/chhindwara-escorts/
http://www.nishinegi.com/guna-escorts/
http://www.nishinegi.com/shivpuri-escorts/
http://www.nishinegi.com/vidisha-escorts/
http://www.nishinegi.com/chhatarpur-escorts/
http://www.nishinegi.com/damoh-escorts/
http://www.nishinegi.com/mandsaur-escorts/
http://www.nishinegi.com/khargone-escorts/
http://www.nishinegi.com/neemuch-escorts/
http://www.nishinegi.com/pithampur-escorts/
http://www.nishinegi.com/gadarwara-escorts/
http://www.nishinegi.com/hoshangabad-escorts/
http://www.nishinegi.com/itarsi-escorts/
http://www.nishinegi.com/sehore-escorts/
http://www.nishinegi.com/betul-escorts/
http://www.nishinegi.com/seoni-escorts/
http://www.nishinegi.com/datia-escorts/
http://www.nishinegi.com/nagda-escorts/
http://www.nishinegi.com/mundi-escorts/
온카지노 27-04-2022 3:55
I always think about what is. It seems to be a perfect article that seems to blow away such worries. seems to be the best way to show something. When you have time, please write an article about what means!!
https://royalcasino24.io/
우리카지노 27-04-2022 9:21
There must have been many difficulties in providing this information. <a href="https://xn--c79a67g3zy6dt4w.com/">;우리카지노</a> Nevertheless, thank you for providing such high-quality information.
traviswills 27-04-2022 10:32
Connecting the Cricut machine to a PC is enough, but setting up the machine on a mobile device makes it portable and easy to craft. If you want a direct and easy way to craft through your Android or iOS phone, then go through the to https://cricutcomsetupwindowsz.com/ connect to Cricut.
Thanks for Great Article, for sharing content and such nice information for me. I hope you will share some more content about. Please keep sharing!
https://www.diazepamnextdaydelivery.co/
Vinita Kaur 27-04-2022 12:21

<< Starszy (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24