Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię” – pomijając wszelką spekulacje.

Wartość  spółki w oparciu, której wyceniane są akcje, powinna się opierać przede wszystkim na przychodach i zyskach jakie generuje. Jednak rzeczywistość pokazuje, że przy określaniu jej wartości i wycenianiu akcji spółki przez rynek brane są również inne czynniki jak marka firmy, jej pozycja na rynku, branża w jakiej działa, a także ryzyko z nią związane. Wszystkie te czynniki powinny określać wszelkie prawdopodobne zmiany wartości spółki w nadchodzącej przyszłości.

Analizując otoczenie makroekonomiczne, sytuację w spółce i jej kondycję finansową możemy z dużym prawdopodobieństwem określić jej „wartość” często nawet wybiegając kilka lat w przód. Należy jednak pamiętać, że poprawa sytuacji finansowej w przypadku spółki „zadłużonej”  to proces długotrwały i czasochłonny.

Ceny akcji podobnie jak cała giełda często dyskontują przyszłość i wyprzedzają pewne procesy i zmiany mające nadejść  zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach. Dlatego też często kupując akcje nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany które mają dopiero nadejść są już zauważone przez rynek i odpowiednio wycenione i zawarte w cenach akcji. W takim wypadku bardzo istotnym i ważnym staje się zdolność określenia czy akcje interesującej nas spółki są przewartościowane czy też nie.

Wzrost wartości fundamentalnej spółki w czasie:

 

Zauważyć można, że w miarę upływu czasu wartość fundamentalna spółki systematycznie rośnie, natomiast cena akcji spółki X przecina tę wartość. Rynek może wyceniać akcje poniżej tej wartości lub też znacząco odbiegać od tej wartości i dyskontować nadchodzącą „przyszłość”. Istotą rzeczy jest fakt, że wartość akcji w dłuższej perspektywie czasu  zawsze podążać będzie za rzeczywistą wartością spółki – czyli za jej fundamentami .

Inwestując na rynku kapitałowym możemy się spotkać z dwoma modelami wyceny spółki. Pierwszy bardziej złożony i czasochłonny zewzględu na konieczność analizowania nierzadko dużych ilości sprawozdań finansowych. Powyższa metoda opiera się na analizowaniu przepływów pieniężnych w spółce w skrócie DCF – discounted Cash flow. To właśnie na podstawie analizy sumy przyszłych przepływów pieniężnych spółki możemy określić jej przyszłą wartość, a tym samym przewidzieć i zaprojektować model wzrostu wartości akcji.

Druga metoda znacznie popularniejsza i mniej czasochłonna to metoda porównywania wskaźników spółek. W oparciu o dane finansowe możemy wyliczyć pewne wskaźniki fundamentalne na podstawie, których możemy porównywać spółki z podobnej branży i sektora.

Jednym z popularniejszych wskaźników jest współczynnik ceny do zysku. Dzięki niemu możemy określić opłacalność naszej inwestycji w akcje danej spółki. Przy analizowaniu C/Z powinniśmy uwzględniać także wskaźniki branżowe, które poinformują nas czy spółka, która nas interesuje jest niedowartościowana czy też nie.

C/Z  - cena do zysku (P/E-  price/earn)

C/Z = wartość rynkowa/ zysk roczny netto

 

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Zysk netto za cztery kwartały: 3 000 000 pln

C/Z = 0,35 x 200 000 000 / 3 000 000

C/Z = 23

Dużym plusem tego wskaźnika jest to, że dość szybko możemy porównać dużą grupę spółek i określić jak przedstawia się  interesująca nas spółka na tle innych. Mając wyliczony Wskaźnik ceny do zysku w szybki sposób możemy też obliczyć teoretyczną wartość rynkową:

WR = C/Z x zysk roczny netto

WR = 23 x 3000 000

WR = 69 000 000 pln

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wskaźnik branżowy dla przykładu niech on wyniesie dla tej branży 24 możemy również obliczyć przybliżoną teoretyczną wartość rynkową 1 akcji

WR  1 akcji = WR / 200 000 000

WR 1 akcji = 24 x 3000 000 / 200 000 000

WR 1 akcji = 0,36 pln

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK. Informuje on nas o tym jak rynek wycenia wartość majątku spółki. Wskaźnik C/WK poniżej 1 oznaczać może, że akcje spółki teoretycznie notowane są poniżej wartości księgowej co wskazywałoby na niedowartościowanie akcji. Natomiast wzrost powyżej 3 oznacza że wartość majątku jest trzykrotnie wyższy od wartości w bilansie. Jednym słowem cena do wartości księgowej podpowiada nam ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki bez zobowiązań.

C/WK – cena do wartości księgowej (P/BV –price /book value)

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Wartość księgowa: 0,81 pln

C/WK = 0,35 pln / 0,81 pln

C/WK = 0,43

 

Oczywiście teoria do praktyki pozostawia wiele do życzenia, ale własne doświadczenie i wiedza poparta prawidłowym analizowaniem fundamentów spółki z pewnością przełoży się na sukces inwestycyjny .

 Zobacz też: Analiza Techniczna

 

9182 Komentarze
4-08-2009 12:52 zombi


Davit 28-04-2022 3:37
Hi there, I simply hopped over in your website by way of StumbleUpon. Now not one thing I’d typically learn, but I favored your emotions none the less. Thank you for making something worth reading. https://fortmissia.com/
Davit 28-04-2022 3:38
Hi there, I simply hopped over in your website by way of StumbleUpon. Now not one thing I’d typically learn, but I favored your emotions none the less. Thank you for making something worth reading. https://fortmissia.com/
Goa Escorts 28-04-2022 7:48
http://callgirls69.in/goa-call-girl.html
http://callgirls69.in/anjuna-call-girl.html
http://callgirls69.in/baga-call-girl.html
http://callgirls69.in/calangute-call-girl.html
http://callgirls69.in/candolim-call-girl.html
http://callgirls69.in/dona-paula-call-girl.html
http://callgirls69.in/miramar-call-girl.html
http://callgirls69.in/north-goa-call-girl.html
http://callgirls69.in/panaji-call-girl.html
http://callgirls69.in/siolim-call-girl.html
http://callgirls69.in/south-goa-call-girl.html
http://callgirls69.in/vagator-call-girl.html
http://callgirls69.in/vasco-da-gama-call-girl.html
http://callgirls69.in/margao-call-girl.html
http://callgirls69.in/benaulim-call-girl.html
http://callgirls69.in/arambol-beach-call-girl.html
http://callgirls69.in/anjuna-beach-call-girl.html
http://callgirls69.in/agonda-beach-call-girl.html
http://callgirls69.in/baga-beach-call-girl.html
http://callgirls69.in/mapusa-call-girl.html
http://callgirls69.in/tiswadi-call-girl.html
http://callgirls69.in/valpoi-call-girl.html
http://callgirls69.in/colva-call-girl.html
http://callgirls69.in/fatorpa-call-girl.html
http://callgirls69.in/ponda-call-girl.html
celine 28-04-2022 9:07
Testosterone enanthate is a manufactured version of the naturally occurring male hormone – testosterone. It is primarily used in adult males to treat various medical conditions resulting from a lack of testosterone levels (i.e. hypogonadism).
Testosterone enanthate 250mg is available as vials for parenteral administration. Chemically, it is also known as testosterone heptanoate. It belongs to the class of medicines “anabolic steroids and androgenic steroids”.
How does it work?
Testosterone enanthate is given intramuscularly as a parenteral administration. It substitutes the physiological functions of natural testosterone, such as, development of male reproductive organs, in addition to the development of male secondary sexual characteristics (increased bone and muscle mass and growth of facial hair).
Where to Buy Testosterone enanthate injection online?
Buy Testosterone enanthate injection is available in depot preparation of 250 mg/ml vial. One can purchase it online from websites like Fatboyfitman.
celine 28-04-2022 9:48
Testosterone enanthate is a manufactured version of the naturally occurring male hormone – testosterone. It is primarily used in adult males to treat various medical conditions resulting from a lack of testosterone levels (i.e. hypogonadism).
[url=https://fatboyfitman.com/testosterone-enanthate-injection/]Testosterone enanthate 250mg[/url] is available as vials for parenteral administration. Chemically, it is also known as testosterone heptanoate. It belongs to the class of medicines “anabolic steroids and androgenic steroids”.
How does it work?
Testosterone enanthate is given intramuscularly as a parenteral administration. It substitutes the physiological functions of natural testosterone, such as, development of male reproductive organs, in addition to the development of male secondary sexual characteristics (increased bone and muscle mass and growth of facial hair).
Where to Buy Testosterone enanthate injection online?
[url=https://fatboyfitman.com/testosterone-enanthate-injection/]Buy Testosterone enanthate[/url] injection is available in depot preparation of 250 mg/ml vial. One can purchase it online from websites like [url=https://fatboyfitman.com/]Fatboyfitman[/url].
Escorts in Lahore 28-04-2022 13:21
You want to escape from loneliness want to enjoy for whole night you must book our Escorts in Lahore and call girls in Lahore:0300 1191915 They can cater to your desires and are often available for an evening. However, you don't need to commit to a long-term relationship, as most of them are not ready for a commitment
https://lahorestarescorts.com/
madam uttarakhand 29-04-2022 1:39
We provide best escort service in Rudrapur, to have sex fun in your life with educated and fun loving woman you looking for Rudrapur Call Girls.

<a href="https://www.madamuttarakhand.com">; Escort Service in Rudrapur</a>
<a href="https://www.madamuttarakhand.com/ramnagar-escort.php">Escort Service In Ramnagar</a>
<a href="https://www.madamuttarakhand.com/haldwani-escort.php">Escort Service In Haldwani</a>
<a href="https://www.madamuttarakhand.com/bhimtal-escort.php">Escort Service In Bhimtal</a>
<a href="https://www.madamuttarakhand.com/mussoorie-escort.php">Escort Service In Mussoorie</a>
<a href="https://www.madamuttarakhand.com/dehradun-escort.php">Escort Service In Dehradun</a>
<a href="https://www.madamuttarakhand.com/haridwar-escort.php">Escort Service In Haridwar</a>
<a href="https://www.madamuttarakhand.com/nainital-escort.php">Escort Service In Nainital</a>
<a href="https://www.madamuttarakhand.com/rishikesh-escort.php">Escort Service In Rishikesh</a>
우리카지노 29-04-2022 3:52
First of all, thank you for your post. Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^^
https://xn--c79a67g3zy6dt4w.com/
FGBF 29-04-2022 4:55
When did you start writing articles related to ? To write a post by reinterpreting the I used to know is amazing. I want to talk more closely about , can you give me a message?
https://oncainven.com/
RICH Man 29-04-2022 6:29
Your post is very helpful and information is reliable. I am satisfied with your post. Thank you so much for sharing this wonderful post. If you have any assignment requirement then you are at the right place. 메이저사이5
944;
https://kipu.com.ua/
Escorts in Karachi 29-04-2022 10:03
You can also book escorts in Karachi online. Escorts in Karachi are excellent in quality and service, and you can expect to have a heavenly experience.<a href="https://eliteescortskarachi.com/">Escorts in Karachi</a> We provide you best Escorts in Karachi affordable Services for all clients in Karachi lets book your dream call girls in Karachi ,Enjoy Sex.03204494414
Escorts in Lahore 30-04-2022 3:40
If you are interested in meeting escorts in Lahore, there are a few things to keep in mind before making a decision.
The beauty of Lahore escorts cannot be disputed.
https://lahore24escorts.com/
Escorts in Karachi 30-04-2022 4:01
You can even find a male call girl in Karachi who has private apartments. Once you find your dream girl, she'll be ready to meet you at the same location, so you don't have to worry about finding her.
https://eliteescortskarachi.com
Escorts in Lahore 30-04-2022 4:33
Looking for Call Girls in Lahore can be hard too, especially if you don’t know where to go. Call Girls can make your dreams come true.0300 1191915 call now for booking. then look no further than Lahore's female escorts. These exotic and friendly escorts know how to treat customers and are willing to try several positions on you before you settle for one.
classychennaiescorts 30-04-2022 9:36
There are many the dedicated escort girls that are very much excited to serve the special escort service in Chennai where clients are allowed to get the service at any time where clients are getting the full-time escort fun through which their all desire is easily get completed.
Ankita Sharma 30-04-2022 9:41
Nice article! Thanks for sharing your thoughts. Book Dehradun Escorts for sexual satisfaction.

https://bit.ly/3y2keke
Alice Robert 30-04-2022 11:18
Thank you very much for this great post. If you are playing Roblox games on your computer for a long time but suddenly faced crashing issues in it? and you forget your Roblox account's password? Then find here your lost password using the Roblox Password Finder tool.
https://gaming-arrow.weebly.com/blog/how-to-fix-roblox-error-code-267-simplest-fi
x-2022
Kohlsfeedback 30-04-2022 12:22
Win amazing gifts by participating in this survey at the official website https://www.kohlsfeedbackscom.com/
usdhv 1-05-2022 7:25
افضل اسعار التكيي&#
1601;ات الان على موقع كول تو كول
https://calltocool.com
Patrika Jones 1-05-2022 16:50
Nice...
It's a very powerful article. I really like this post. Thank you so much for sharing this.

https://www.putlockerss.org/
https://www.kissanimesru.com/
먹튀검증업4 ... 2-05-2022 2:16
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon I would like to write an article based on your article. When can I ask for a review?!
https://www.nippersinkresort.com/
Ananya tomar tomar 2-05-2022 5:11
https://www.ananyatomar.com/
https://www.ananyatomar.com/college-call-girls-mumbai.html
https://www.ananyatomar.com/celebrity-russian-escorts-mumbai.html
https://www.ananyatomar.com/andheri-escorts-models.html
https://www.ananyatomar.com/bandra-escorts-models.html
https://www.ananyatomar.com/juhu-escorts-models.html
https://www.ananyatomar.com/vile-parle-escorts-models.html
https://www.ananyatomar.com/bhayandar-escorts-models.html
https://www.ananyatomar.com/borivali-escorts-models.html
https://www.ananyatomar.com/chembur-escorts-models.html
https://www.ananyatomar.com/churchgate-escorts-models.html
https://www.ananyatomar.com/colaba-escorts-models.html
https://www.ananyatomar.com/goregaon-escorts-models.html
https://www.ananyatomar.com/kandivali-escorts-models.html
https://www.ananyatomar.com/malad-escorts-models.html
https://www.ananyatomar.com/mira-road-escorts-models.html
https://www.ananyatomar.com/mumbai-airport-escorts-models.html
Good post, thanks for your submission. You can hire me through my personal website and spend your best night and enjoy of my hottest avatar during visit to Nashik, here you can book your appointment, for more information, click on the given link: https://www.preeti-patel.com/Nashik-Escorts.html
우리카지노 2-05-2022 7:08
Are you the one who studies this subject?? I have a headache with this subject. Looking at your writing was very helpful.
https://xn--o80b11omnnureda.com/
kent 2-05-2022 9:33
awesome post
https://kuconlogi.thinkific.com/ | https://kucoinllogin.thinkific.com/ | https://kucoinloggi.thinkific.com/ | https://upholdlognn.thinkific.com/ | https://uppholdlog.thinkific.com/ | https://upholldlognn.thinkific.com/ | https://krakenloginy.thinkific.com/ | https://krakenllogin.thinkific.com/ | https://krrkenlogin.thinkific.com/ | https://phanttomlogin.thinkific.com/ | https://phantomloginn.thinkific.com/ | https://pphantomwalle.thinkific.com/ | https://geminiloginy.thinkific.com/ | https://geminilogink.thinkific.com/ | https://ftx-exchangee.thinkific.com/ | https://uniswap-exchanger.thinkific.com/ | https://trustwallety.thinkific.com/ | https://coinbase-pro-loginn.thinkific.com/ | https://metamaskloginy.thinkific.com/ | https://metamasklogini.thinkific.com/ | https://metamasklogni.thinkific.com/ | https://phanttomlogin.teachable.com/
classychennaiescorts 2-05-2022 9:45
In the full duration escort entertainment where clients are allowed to get every type of fun with the escort girl and we make sure all of our clients that they are always get the unique entertainment with getting the special taste of fun through which their all desire is easily get completed.
Visit More: https://www.classyescortschennai.com/
https://www.classyescortschennai.com/services/call-girls-in-chennai.html
michealr roy 3-05-2022 8:20
The webmail service offered by AOLInc. allows you to customize the panel size in your AOL Mail login account so that you can concentrate on what's important to you.
https://web.sites.google.com/view/myaolmailloginin
Wells Fargo is a international company for financial services each over America. They offer a lot of diversification with each of their services to the community.
https://web.sites.google.com/view/wellsfargologiin
The Citi Bank Travel Credit Card by referring to the steps that we are going to mention in this post.
https://web.sites.google.com/view/citicardloginin
Canon setup 3-05-2022 11:08
Hello. This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate. He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing.

https://uswebroot.com/
https://garmiexpress.com/
https://ij-ijstartcanon.com/
https://canon.comijsetups.com/
https://canon.comijsetups.com/ij-start-canon/
https://canon.comijsetups.com/how-to-replace-a-canon-ts3122-ink-cartridge/
https://canon.comijsetups.com/canon-pixma-tr4522-setup-tr-series-pixma-tr4
522-setup/
Metro Escorts 3-05-2022 12:33
<a href="https://metroescorts.in/delhi-escorts-service/">delhi escorts service</a>
Metro Escorts
https://metroescorts.in/
9971946829
amazon.com/code 4-05-2022 5:28
Amazon Prime Video has a lot of original content at an affordable price. They also continue to add new streaming features. Prime Video can

be accessed on almost every platform and allows you to rent or buy movies and shows that are not included in your subscription.
https://sites.google.com/view/url-amazon-com-redeem/
https://sites.google.com/view/dominosgiftcardbalance/
https://sites.google.com/view/kohlsgiftcardbalance/
https://sites.google.com/view/fandangogiftcardbalance/
https://sites.google.com/view/dunkindonutsgiftcardbalances/
https://sites.google.com/view/amcgiftcardbalances/
https://sites.google.com/view/chilisgiftcardbalance/
https://sites.google.com/view/mastercardgiftcardbalances/
https://sites.google.com/view/playgoglecomredeem/
https://www.amazncomcodes.com/
https://www.amazncomcodee.com/
https://sites.google.com/view/url-amazon-com-mytv/
https://sites.google.com/view/url-amazoncommytv/
온카지노 4-05-2022 7:10
I always think about what is. It seems to be a perfect article that seems to blow away such worries. seems to be the best way to show something. When you have time, please write an article about what means!!
https://royalcasino24.io/
saumyagiri 4-05-2022 7:44
Hi I am nishakapoor Aerocity escorts I am passionate about my profession what I am doing I see myself as a challenge I am 25 years old and I love to make others laugh even though I don't have much good sense of humor. I love to speak more . I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you surely don’t deserve me at my best.
https://nishakapooraerocityescorts.tumblr.com/archive
https://nishakapooraerocityescorts.tumblr.com/post/640090006639214592/aerocity-call-girls-for-real-and-authentic-l
ove
https://nishakapooraerocityescorts.tumblr.com/post/614394717960126464/best-aerocity-escorts-for-hot-aerocity-call-
girls
https://nishakapooraerocityescorts.tumblr.com/post/614393119786647552/delhi-escorts-service
https://nishakapooraerocityescorts.tumblr.com/post/614393075865993216/tawk-to-aerocity-escorts
https://nishakapooraerocityescorts.tumblr.com/post/611462368796475392/a-way-to-get-your-fantasy-at-aerocity-call-g
irls
https://nishakapooraerocityescorts.tumblr.com/post/611461853617569792/get-the-college-high-profile-girls-in-aeroci
ty
https://nishakapooraerocityescorts.tumblr.com/post/611461725797122048/aerocityescorts-in-delhi-escorts
berlin 4-05-2022 8:54
Hello. This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate. He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing.

https://uswebroot.com/
https://garmiexpress.com/
https://ij-ijstartcanon.com/
https://canon.comijsetups.com/ij-start-canon/
https://canon.comijsetups.com/how-to-replace-a-canon-ts3122-ink-cartridge/
https://canon.comijsetups.com/canon-pixma-tr4522-setup-tr-series-pixma-tr4
522-setup/

<< Starszy (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24