Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię” – pomijając wszelką spekulacje.

Wartość  spółki w oparciu, której wyceniane są akcje, powinna się opierać przede wszystkim na przychodach i zyskach jakie generuje. Jednak rzeczywistość pokazuje, że przy określaniu jej wartości i wycenianiu akcji spółki przez rynek brane są również inne czynniki jak marka firmy, jej pozycja na rynku, branża w jakiej działa, a także ryzyko z nią związane. Wszystkie te czynniki powinny określać wszelkie prawdopodobne zmiany wartości spółki w nadchodzącej przyszłości.

Analizując otoczenie makroekonomiczne, sytuację w spółce i jej kondycję finansową możemy z dużym prawdopodobieństwem określić jej „wartość” często nawet wybiegając kilka lat w przód. Należy jednak pamiętać, że poprawa sytuacji finansowej w przypadku spółki „zadłużonej”  to proces długotrwały i czasochłonny.

Ceny akcji podobnie jak cała giełda często dyskontują przyszłość i wyprzedzają pewne procesy i zmiany mające nadejść  zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach. Dlatego też często kupując akcje nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany które mają dopiero nadejść są już zauważone przez rynek i odpowiednio wycenione i zawarte w cenach akcji. W takim wypadku bardzo istotnym i ważnym staje się zdolność określenia czy akcje interesującej nas spółki są przewartościowane czy też nie.

Wzrost wartości fundamentalnej spółki w czasie:

 

Zauważyć można, że w miarę upływu czasu wartość fundamentalna spółki systematycznie rośnie, natomiast cena akcji spółki X przecina tę wartość. Rynek może wyceniać akcje poniżej tej wartości lub też znacząco odbiegać od tej wartości i dyskontować nadchodzącą „przyszłość”. Istotą rzeczy jest fakt, że wartość akcji w dłuższej perspektywie czasu  zawsze podążać będzie za rzeczywistą wartością spółki – czyli za jej fundamentami .

Inwestując na rynku kapitałowym możemy się spotkać z dwoma modelami wyceny spółki. Pierwszy bardziej złożony i czasochłonny zewzględu na konieczność analizowania nierzadko dużych ilości sprawozdań finansowych. Powyższa metoda opiera się na analizowaniu przepływów pieniężnych w spółce w skrócie DCF – discounted Cash flow. To właśnie na podstawie analizy sumy przyszłych przepływów pieniężnych spółki możemy określić jej przyszłą wartość, a tym samym przewidzieć i zaprojektować model wzrostu wartości akcji.

Druga metoda znacznie popularniejsza i mniej czasochłonna to metoda porównywania wskaźników spółek. W oparciu o dane finansowe możemy wyliczyć pewne wskaźniki fundamentalne na podstawie, których możemy porównywać spółki z podobnej branży i sektora.

Jednym z popularniejszych wskaźników jest współczynnik ceny do zysku. Dzięki niemu możemy określić opłacalność naszej inwestycji w akcje danej spółki. Przy analizowaniu C/Z powinniśmy uwzględniać także wskaźniki branżowe, które poinformują nas czy spółka, która nas interesuje jest niedowartościowana czy też nie.

C/Z  - cena do zysku (P/E-  price/earn)

C/Z = wartość rynkowa/ zysk roczny netto

 

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Zysk netto za cztery kwartały: 3 000 000 pln

C/Z = 0,35 x 200 000 000 / 3 000 000

C/Z = 23

Dużym plusem tego wskaźnika jest to, że dość szybko możemy porównać dużą grupę spółek i określić jak przedstawia się  interesująca nas spółka na tle innych. Mając wyliczony Wskaźnik ceny do zysku w szybki sposób możemy też obliczyć teoretyczną wartość rynkową:

WR = C/Z x zysk roczny netto

WR = 23 x 3000 000

WR = 69 000 000 pln

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wskaźnik branżowy dla przykładu niech on wyniesie dla tej branży 24 możemy również obliczyć przybliżoną teoretyczną wartość rynkową 1 akcji

WR  1 akcji = WR / 200 000 000

WR 1 akcji = 24 x 3000 000 / 200 000 000

WR 1 akcji = 0,36 pln

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK. Informuje on nas o tym jak rynek wycenia wartość majątku spółki. Wskaźnik C/WK poniżej 1 oznaczać może, że akcje spółki teoretycznie notowane są poniżej wartości księgowej co wskazywałoby na niedowartościowanie akcji. Natomiast wzrost powyżej 3 oznacza że wartość majątku jest trzykrotnie wyższy od wartości w bilansie. Jednym słowem cena do wartości księgowej podpowiada nam ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki bez zobowiązań.

C/WK – cena do wartości księgowej (P/BV –price /book value)

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Wartość księgowa: 0,81 pln

C/WK = 0,35 pln / 0,81 pln

C/WK = 0,43

 

Oczywiście teoria do praktyki pozostawia wiele do życzenia, ale własne doświadczenie i wiedza poparta prawidłowym analizowaniem fundamentów spółki z pewnością przełoży się na sukces inwestycyjny .

 Zobacz też: Analiza Techniczna

 

9182 Komentarze
4-08-2009 12:52 zombi


KimAndrews 4-05-2022 9:30
Instantly access <a href="https://testbanks22.com/p/solution-manual-for-business-communication-t
oday-14th-edition/">Solution Manual For Business Communication Today 14th Edition</a> pdf/word files at the best price online.
ranita jain 4-05-2022 11:02
tongue
I am Ranita Jain passionate about Andheri Escorts I am absolutely hot and gorgeous additionally. Read more at - https://www.ranitajain.com/ https://www.tinadutta.com/independent-andheri-call-girls-service.html

https://www.escortsserviceinmumbai.com/andheri-escorts.html
rubyshah 5-05-2022 6:50
The information is very useful. thank you for sharing.
https://www.russianescortservicesdelhi.com/agra-escorts.html
온라인바카. ... 5-05-2022 8:45
Good morning!! I am also blogging with you. In my blog, articles related to are mainly written, and they are usually called . If you are curious about , please visit!!
https://oncainven.com/
ahi 5-05-2022 9:11
I was looking for another article by chance and found your article < I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once.
https://xn--9i1b50in0cx8j5oqxwf.com/
kent 5-05-2022 9:12
awesome Post
https://kcoinlogi.thinkific.com/ | https://kucoinloggn.thinkific.com/ | https://uphollognn.thinkific.com/ | https://upoldlogii.thinkific.com/ | https://krakanlogg.thinkific.com/ | https://krakrnlogin.thinkific.com/ | https://phntomwalle.thinkific.com/ | https://phantmwallett.thinkific.com/ | https://geminilogg.thinkific.com/ | https://gemnilogii.thinkific.com/ | https://ftx-exchanger.thinkific.com/ | https://uniswapxchang.thinkific.com/ | https://trustwallex.thinkific.com/ | https://coinbasprlogi.thinkific.com/ | https://mettamasklogg.thinkific.com/ | https://metamskklogi.thinkific.com/ | http://my-upholdlogin.unaux.com/ | http://metamaskilogi.unaux.com/ | http://kukon-logi.unaux.com/ | http://phanttomwalat.unaux.com/ | https://kuconvlogin.splashthat.com/ | https://krakonlogni.splashthat.com/
keo nha cai 6-05-2022 4:31
As I am looking at your writing, I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free.https://keonhacai.wiki/
카지노검증 6-05-2022 7:35
Your post is very interesting to me. Reading was so much fun. I think the reason reading is fun is because it is a post related to that I am interested in. Articles related to you are the best. I would like you to write a similar post about !
https://oncainven.com/
온라인카지- ... 6-05-2022 8:34
I am contemplating this topic. I think you can solve my problems. My site is at " ". I hope you can help me.
https://xn--o80b11omnnureda.com/
ket 6-05-2022 8:44
ouroffice 6-05-2022 10:20
https://sco.lt/53BYOm
https://b.io/ouroffice
http://ouroffice.mozellosite.com
https://ouroffice2022.blogspot.com/2022/02/how-to-choose-best-coworking-space-in.html
https://www.wattpad.com/1187518409-best-coworking-space-for-rent-at-
affordable-price
https://dribbble.com/shots/17738053-Our-restaurant?added_first_shot=tru
e&new_shot_upload=true&utm_source=Clipboard_
Shot&utm_campaign=Ourrestaurants&utm_content
=Our%20restaurant&utm_medium=Social_Share&ut
m_source=Clipboard_Shot&utm_campaign=Ourrest
aurants&utm_content=Our%20restaurant&utm_med
ium=Social_Share
https://www.blogger.com/u/6/blog/post/edit/preview/5231385968606498376/6713168845962469088
https://ba2c0033.kickoffpages.com/
https://www.wattpad.com/1206591894-best-restaurants-in-dehradun-for-
couples
https://www.storeboard.com/blogs/food-and-beverage/the-major-reasons-to-open-a-restaurant/5474762restaurant</a>;
Mumbai Escorts 6-05-2022 11:07
Nice article! Thanks for sharing your thoughts!!
ouroffice 6-05-2022 11:38
Nishi Negi 6-05-2022 11:56
<a href="http://www.nishinegi.com/">Best Call Girls Service in Mumbai</a> |
<a href="http://www.nishinegi.com/navi-mumbai-escorts/">Best Escort Service in Navi Mumbai</a> |
<a href="http://www.nishinegi.com/thane-escorts/">Escort Thane</a> |
<a href="http://www.nishinegi.com/andheri-escorts/">Call Girl in Andheri</a> |
<a href="http://www.nishinegi.com/bandra-escorts/">Call Girl Bandra</a> |
<a href="http://www.nishinegi.com/mira-bhayandar-escorts/">Call Girl Service in Mira Bhayandar</a> |
<a href="http://www.nishinegi.com/mira-road-escorts/">Call Girl Service Mira Road</a> |
<a href="http://www.nishinegi.com/juhu-escorts/">Call Girl Services in Juhu</a> |
<a href="http://www.nishinegi.com/powai-escorts/">Call Girl Services Powai</a> |
<a href="http://www.nishinegi.com/santa-cruz-escorts/">Call Girls in Santa Cruz</a> |
<a href="http://www.nishinegi.com/vashi-escorts/">Call Girls Vashi</a> |
<a href="http://www.nishinegi.com/colaba-escorts/">Call Girls Service in Colaba</a> |
<a href="http://www.nishinegi.com/andheri-east-escorts/">Call Girls Service Andheri East</a> |
<a href="http://www.nishinegi.com/andheri-west-escorts/">Call Girls Services in Andheri West</a> |
Mumbai 6-05-2022 11:57
[url=http://www.nishinegi.com/chandigarh-escorts/]chandigarh escorts[/url]
[url=http://www.nishinegi.com/amritsar-escorts/]amritsar escorts[/url]
[url=http://www.nishinegi.com/jalandhar-escorts/]jalandhar escorts[/url]
[url=http://www.nishinegi.com/patiala-escorts/]patiala escorts[/url]
[url=http://www.nishinegi.com/mohali-escorts/]mohali escorts[/url]
[url=http://www.nishinegi.com/pathankot-escorts/]pathankot escorts[/url]
[url=http://www.nishinegi.com/panchkula-escorts/]panchkula escorts[/url]
[url=http://www.nishinegi.com/ludhiana-escorts/]ludhiana escorts[/url]
[url=http://www.nishinegi.com/moga-escorts/]moga escorts[/url]
[url=http://www.nishinegi.com/bathinda-escorts/]bathinda escorts[/url]
[url=http://www.nishinegi.com/zirakpur-escorts/]zirakpur escorts[/url]
[url=http://www.nishinegi.com/phagwara-escorts/]phagwara escorts[/url]
[url=http://www.nishinegi.com/firozpur-escorts/]firozpur escorts[/url]
[url=http://www.nishinegi.com/kapurthala-escorts/]kapurthala escorts[/url]
[url=http://www.nishinegi.com/fazilka-escorts/]fazilka escorts[/url]
[url=http://www.nishinegi.com/barnala-escorts/]barnala escorts[/url]
SFCD 7-05-2022 2:07
This is a very interesting post. Thank you for posting a lot of interesting posts. And please visit my site!~! The name of the site is https://oncainven.com/
Hyderabad Escorts 7-05-2022 9:01
Contact us for hyderabad escorts service +91-900000 where you always find a new look in your imagination and try them out as new girls which you love the most.
https://www.happycallgirls.com/
https://www.happycallgirls.com/about.html
https://www.happycallgirls.com/hyderabad-services.html
https://www.happycallgirls.com/shamshabad-escorts.html
https://www.happycallgirls.com/kolkata-escorts.html
https://www.happycallgirls.com/secunderabad-escorts.html
https://www.happycallgirls.com/banjara-hills-escorts.html
https://www.happycallgirls.com/madhapur-escorts.html
https://www.happycallgirls.com/gachibowli-escorts.html
https://www.happycallgirls.com/jubilee-hills-escorts.html
https://www.happycallgirls.com/hyderabad-girls-photos.html
https://www.happycallgirls.com/hyderabad-cheap-rate-escorts.html
https://www.happycallgirls.com/hyderabad-whatsapp-number.html
https://www.happycallgirls.com/tina-happy-call-girl.html
카지노먹튀 8-05-2022 4:09
We are looking for a lot of data on this item. In the meantime, this is the perfect article I was looking for . Please post a lot about items related to !!! I am waiting for your article. And when you are having difficulty writing articles, I think you can get a lot of help by visiting my .
https://oncainven.com/
Pari Escorts 8-05-2022 18:13
https://parigirls.com/call-girls-escorts-service-agra.html Agra Escorts
https://parigirls.com/call-girls-escorts-service-ajmer.html ajmer Escorts
https://parigirls.com/call-girls-escorts-service-dehradun.html Dehradun Escorts
https://parigirls.com/call-girls-escorts-service-chandigarh.html Chandigarh Escorts
https://parigirls.com/call-girls-escorts-service-jodhpur.html Jodhpur Escorts
https://parigirls.com/call-girls-escorts-service-nainital.html Nainital Escort service
https://parigirls.com/call-girls-escorts-service-agra.html Agra Escorts
https://parigirls.com/call-girls-escorts-service-hyderabad.html Hyderabad Escorts
https://parigirls.com/call-girls-escorts-service-kochi.html Kochi Escorts
http://parigirls.com/call-girls-escorts-service-ranchi.html Ranchi Escorts
https://parigirls.com/call-girls-escorts-service-mohali.html Mohali Escorts
https://parigirls.com/call-girls-escorts-service-rishikesh.html Rishikesh Escort
Pari Escorts 8-05-2022 18:14
https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-gorakhpur.html Gorakhpur Escorts https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-nainital.html Nainital Escorts https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-punchkula.html Punchkula Escorts https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-jaipur.html Jaipur Escorts https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-jodhpur.html Jodhpur Escorts https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-shimla.html Shimla Escorts https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-hyderabad.html Hyderabad Escorts https://in.tawaifs.com/wp/ Female Escorts https://in.tawaifs.com/blogs Female Tawaifs Blogs https://in.tawaifs.com/wpp The tawaifs of Bollywood https://in.tawaifs.com/drupal Female Tawaifs Blogs https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-varanasi.html Varanasi Escorts https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-allahabad.html Allahabad Escorts https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-udaipur.html Udaipur Escorts
keonhacai 9-05-2022 4:20
Thanks for your post. The article is neatly organized with the information I want, so there are many things to refer to. Bookmark this site and visit often in the future. Thanks again.^^ https://keonhacai.wiki/
바카라사이5 ... 9-05-2022 6:43
Hello. I'm subscribed to your posts. You inspire me a lot. <a href="https://xn--o80b11omnnureda.com/">;바카라사이&#
53944;</a> I am so grateful.
바카라사이5 ... 9-05-2022 6:56
I am a expert. I've read a lot of articles, but I'm the first person to understand as well as you. I leave a post for the first time. It's great!!
https://oncainven.com/
Call girls in lahore 9-05-2022 7:35
There are some tips you can follow to stay safe while meeting a call girl online. First, be aware of red flags and avoid contacting people with misleading profiles. Make sure you cross check all prospective matches and make sure no one is a danger. Visit now: https://lahorestarescorts.com/call-girls-in-lahore/
슬롯사이트 9-05-2022 8:46
The assignment submission period was over and I was nervous, <a href="https://xn--9i1b50in0cx8j5oqxwf.com/">;슬롯사이트</a> and I am very happy to see your post just in time and it was a great help. Thank you ! Leave your blog address below. Please visit me anytime.
sana 9-05-2022 11:55
Their sexy and voluminous figure makes them a hundred times more attractive than ordinary Call Girls. They are so conscious of their body that they engage in regular exercises to maintain it. Without having good contacts, it isn't easy to be accompanied in public by celebrities. For the past four years, we have been well-known in the world of whoredom. Regular customers know that it is impossible to find it elsewhere if they don't get anything from us. These renowned escorts are well-qualified and can quickly fulfill your sexual desires.
https://www.snipesocial.co.uk/blogs/73011/Lahore-Call-Girls-Services-Deliver-in-30-Min
utes
https://www.kuettu.com/read-blog/14649_what-do-men-look-for-lahore-call-girls
.html
https://community.wongcw.com/blogs/106885/Enjoy-Lahore-Call-Girls-Without-Worrying
https://shapshare.com/read-blog/105920_enjoy-your-night-with-escorts-in-laho
re.html
https://uconnect.ae/read-blog/148735_enjoy-a-unforgettable-night-with-laho
re-escorts.html
https://dmbd.space/read-blog/77620_lahore-escorts-for-a-unforgettable-exp
erience.html
http://www.organesh.com/se/classifieds/31294/61746/enjoy-your-time-with-lahore-call-girls-servi
ce
https://www.debwan.com/blogs/407328/Hire-Lahore-call-girls-for-Your-Sexual-Needs

https://www.hashtap.com/@smith.smith/lahore-call-girls-beauty-like-butter-1bpXmzQ
BDQl7
Kavya CHOUDHRY 9-05-2022 13:12
You want to know more about us and avail the best of our location escorts service. The city is famous
among the people for its glamour, splendor, and excitement. It is a place where you can find a variety of
activities like music, dance, art, film, shopping, pubs, clubs and more. Escort Indirapuram If you have
come to this city to fulfill your dream of getting married then you can fulfill your wish by taking the
services of our location escorts. It is a famous name in this region and people consider it a center of
attraction in India.

https://www.kavyadelhi.com/noida-escorts.html
Kavya CHOUDHRY 9-05-2022 13:14
https://www.kavyadelhi.com/noida-escorts.html
https://www.kavyadelhi.com/greater-noida-escorts.html
https://www.riyababy.com/call-girls-noida.html
https://www.kavyadelhi.com/nehru-place-escorts.html
https://www.kavyadelhi.com/raj-nagar-extension-escorts.html

https://www.kavyadelhi.com/dilshad-garden-escorts.html
https://www.kavyadelhi.com/paschim-vihar-escorts.html
https://www.kavyadelhi.com/defence-colony-escorts.html
https://www.kavyadelhi.com/sarojini-nagar-escorts.html
https://www.kavyadelhi.com/laxmi-nagar-escorts.html
https://www.kavyadelhi.com/dwarka-escorts.html
https://www.kavyadelhi.com/karol-bagh-escorts.html
https://www.kavyadelhi.com/paharganj-escorts.html

https://www.kavyadelhi.com/vijay-nagar-escorts.html

https://www.kavyadelhi.com/gaur-city-escorts.html

https://www.kavyadelhi.com/crossing-republik-escorts.html

https://www.kavyadelhi.com/sahibabad-escorts.html

https://www.kavyadelhi.com/indirapuram-escorts.html

https://www.kavyadelhi.com/vasundhara-escorts.html


https://www.kavyadelhi.com/vaishali-escorts.html


https://www.kavyadelhi.com/ghaziabad-escorts.html


https://www.kavyadelhi.com/kochi-escorts.html
hbomax.com/tvsignin 9-05-2022 23:08
www.help-activate.com – are not official website. Provides the latest updates on news, entertainment.
Enter Activation Code Blow Link :
============================================
==========

Here you can see More useful Activation links:-
https://help-activate.com/9now-au-activate/
https://help-activate.com/tntdrama-activate/
https://help-activate.com/hbonow-tvcode/
https://help-activate.com/abc-activate/
https://hbonow-tvcode.com/
https://hbomax-hbomax.com/
https://hbomaxtvsigninn.com/
https://amazon-amazonmytv.com/
https://amc-activate.com/
https://help-activate.com/spotifypair/
https://disneyplusbeginlogin.com/
https://help-activate.com/nick-jr-activate/
https://amazntv.com/
https://help-activate.com/epicgames-activate/
https://a2amazonmytv.com/
https://help-activate.com/hbomaxtvsignin/
https://youtube-activation.com/
https://hulu-activte.com/
https://hulu-activates.com/
https://hulu-comhulu.com/
https://www.tubitv-activate.com/
https://help-activate.com/tubitv-activate/
https://help-activate.com/oxygen-com-link/
https://help-activate.com/godiscovery-activate/
https://disneyplusbeginlogin.com/
https://amazn-mytv.com/
http://tubitv-activate.com/
카지노추천 10-05-2022 2:44
I think a lot of articles related to are disappearing someday. That's why it's very hard to find, but I'm very fortunate to read your writing. When you come to my site, I have collected articles related to
https://oncainven.com/
Oliva Dicrus 10-05-2022 9:12
Please keep updating this blog, it's been too long. Great post! We adore this blog and This information is very good. I really thankful. i would like to share some information about <a href="https://linktr.ee/dolphinemulator">ben 10 ultimate alien cosmic destruction
</a>
NA 10-05-2022 9:27
I'm writing on this topic these days, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts.
https://xn--c79a67g3zy6dt4w.com/
girls hostel in karachi 10-05-2022 9:31
Hot Sizzling Independent Karachi Escorts are for sale at affordable prices and at a low cost anyplace. Have fun and be entertained by their pole dance movements of lips and hips. They are the Cheap Escort services in Karachi that will provide you with the most intense love and seduction in the real world. You can choose to love them or use them. It's up to you. They need money, and you require real love and romance. Please don't wait around for real ESCORTS waiting for you to join them and take them for a ride.
https://pakistanvipgirls.com/escorts-in-karachi/
stveevmarkle 10-05-2022 9:52
Phantom Wallet allows users to withdraw and deposit SOL and other crypto tokens that can be traded on the Solana blockchain network.
https://sites.google.com/phantom-walle.com/phantom-wallet/home
https://sites.google.com/xn--cinbaseprolgin-lobk.coinskl.com/coinbase-login/home
https://sites.google.com/kucoinlogi.com/kucoin-loginn/home

<< Starszy (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24