Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię” – pomijając wszelką spekulacje.

Wartość  spółki w oparciu, której wyceniane są akcje, powinna się opierać przede wszystkim na przychodach i zyskach jakie generuje. Jednak rzeczywistość pokazuje, że przy określaniu jej wartości i wycenianiu akcji spółki przez rynek brane są również inne czynniki jak marka firmy, jej pozycja na rynku, branża w jakiej działa, a także ryzyko z nią związane. Wszystkie te czynniki powinny określać wszelkie prawdopodobne zmiany wartości spółki w nadchodzącej przyszłości.

Analizując otoczenie makroekonomiczne, sytuację w spółce i jej kondycję finansową możemy z dużym prawdopodobieństwem określić jej „wartość” często nawet wybiegając kilka lat w przód. Należy jednak pamiętać, że poprawa sytuacji finansowej w przypadku spółki „zadłużonej”  to proces długotrwały i czasochłonny.

Ceny akcji podobnie jak cała giełda często dyskontują przyszłość i wyprzedzają pewne procesy i zmiany mające nadejść  zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach. Dlatego też często kupując akcje nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany które mają dopiero nadejść są już zauważone przez rynek i odpowiednio wycenione i zawarte w cenach akcji. W takim wypadku bardzo istotnym i ważnym staje się zdolność określenia czy akcje interesującej nas spółki są przewartościowane czy też nie.

Wzrost wartości fundamentalnej spółki w czasie:

 

Zauważyć można, że w miarę upływu czasu wartość fundamentalna spółki systematycznie rośnie, natomiast cena akcji spółki X przecina tę wartość. Rynek może wyceniać akcje poniżej tej wartości lub też znacząco odbiegać od tej wartości i dyskontować nadchodzącą „przyszłość”. Istotą rzeczy jest fakt, że wartość akcji w dłuższej perspektywie czasu  zawsze podążać będzie za rzeczywistą wartością spółki – czyli za jej fundamentami .

Inwestując na rynku kapitałowym możemy się spotkać z dwoma modelami wyceny spółki. Pierwszy bardziej złożony i czasochłonny zewzględu na konieczność analizowania nierzadko dużych ilości sprawozdań finansowych. Powyższa metoda opiera się na analizowaniu przepływów pieniężnych w spółce w skrócie DCF – discounted Cash flow. To właśnie na podstawie analizy sumy przyszłych przepływów pieniężnych spółki możemy określić jej przyszłą wartość, a tym samym przewidzieć i zaprojektować model wzrostu wartości akcji.

Druga metoda znacznie popularniejsza i mniej czasochłonna to metoda porównywania wskaźników spółek. W oparciu o dane finansowe możemy wyliczyć pewne wskaźniki fundamentalne na podstawie, których możemy porównywać spółki z podobnej branży i sektora.

Jednym z popularniejszych wskaźników jest współczynnik ceny do zysku. Dzięki niemu możemy określić opłacalność naszej inwestycji w akcje danej spółki. Przy analizowaniu C/Z powinniśmy uwzględniać także wskaźniki branżowe, które poinformują nas czy spółka, która nas interesuje jest niedowartościowana czy też nie.

C/Z  - cena do zysku (P/E-  price/earn)

C/Z = wartość rynkowa/ zysk roczny netto

 

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Zysk netto za cztery kwartały: 3 000 000 pln

C/Z = 0,35 x 200 000 000 / 3 000 000

C/Z = 23

Dużym plusem tego wskaźnika jest to, że dość szybko możemy porównać dużą grupę spółek i określić jak przedstawia się  interesująca nas spółka na tle innych. Mając wyliczony Wskaźnik ceny do zysku w szybki sposób możemy też obliczyć teoretyczną wartość rynkową:

WR = C/Z x zysk roczny netto

WR = 23 x 3000 000

WR = 69 000 000 pln

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wskaźnik branżowy dla przykładu niech on wyniesie dla tej branży 24 możemy również obliczyć przybliżoną teoretyczną wartość rynkową 1 akcji

WR  1 akcji = WR / 200 000 000

WR 1 akcji = 24 x 3000 000 / 200 000 000

WR 1 akcji = 0,36 pln

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK. Informuje on nas o tym jak rynek wycenia wartość majątku spółki. Wskaźnik C/WK poniżej 1 oznaczać może, że akcje spółki teoretycznie notowane są poniżej wartości księgowej co wskazywałoby na niedowartościowanie akcji. Natomiast wzrost powyżej 3 oznacza że wartość majątku jest trzykrotnie wyższy od wartości w bilansie. Jednym słowem cena do wartości księgowej podpowiada nam ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki bez zobowiązań.

C/WK – cena do wartości księgowej (P/BV –price /book value)

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Wartość księgowa: 0,81 pln

C/WK = 0,35 pln / 0,81 pln

C/WK = 0,43

 

Oczywiście teoria do praktyki pozostawia wiele do życzenia, ale własne doświadczenie i wiedza poparta prawidłowym analizowaniem fundamentów spółki z pewnością przełoży się na sukces inwestycyjny .

 Zobacz też: Analiza Techniczna

 

9182 Komentarze
4-08-2009 12:52 zombi


imperioninfomedia 16-05-2022 5:49
[url=https://www.imperioninfomedia.com/social-media-marketing/]Social Media Marketing Companies in Delhi[/url]
[url=https://www.imperioninfomedia.com/social-media-marketing/]Social Media Marketing Company India[/url]
[url=https://www.imperioninfomedia.com/social-media-marketing/]Social Media Marketing Companies in India[/url]
[url=https://www.imperioninfomedia.com/social-media-marketing/]Social Media Marketing in India[/url]
[url=https://www.imperioninfomedia.com/social-media-marketing/]Social Media Marketing Company[/url]
[url=https://www.imperioninfomedia.com/social-media-marketing/]Social Media Marketing Services[/url]
[url=https://www.imperioninfomedia.com/social-media-marketing/]Social Media Marketing Companies[/url]
[url=https://www.imperioninfomedia.com/social-media-marketing/]Social Media Marketing Agency[/url]
[url=https://www.imperioninfomedia.com/social-media-marketing/]Social Media Marketing Services India[/url]
[url=https://www.imperioninfomedia.com/social-media-marketing/]Social Media Management[/url]
[url=https://www.imperioninfomedia.com/social-media-marketing/]Social Media Marketing Packages[/url]
[url=https://www.imperioninfomedia.com/social-media-marketing/]Social Media Marketing[/url]
카지노먹튀 16-05-2022 6:28
We are looking for a lot of data on this item. In the meantime, this is the perfect article I was looking for . Please post a lot about items related to !!! I am waiting for your article. And when you are having difficulty writing articles, I think you can get a lot of help by visiting my .
https://oncainven.com/
maryjohnson 16-05-2022 6:37
What non-surgical treatments are there for erectile dysfunction (ED)?
Education and conversation
Education about sex, sexual behaviors, and sexual responses might also help a person overcome his anxieties about sexual dysfunction.
Talking certainly with your companion about your desires and issues might also assist to conquer many barriers to a wholesome sex lifestyles.
Medication
Medications along with sildenafil, Super P Force tablets or Suhagra 100 for sale online may also assist enhance sexual characteristic in guys via increasing blood go with the flow to the penis. Men who are on drug treatments that comprise nitrates together with nitroglycerine must not take oral ED medications. The mixture of nitrates and these particular medicines can motivate low blood stress (hypotension).
The most not unusual aspects of these medicines are indigestion, nasal congestion, flushing, headaches and a brief visible disturbance.


https://woodstockfamilymedicine.net/suhagra-100/
https://woodstockfamilymedicine.net/super-p-force/
Oliva Dicrus 16-05-2022 6:40
Keep sharing good knowledge with us. Thanks Very interesting and informative post, special thanks for the links, I hope that your article will be helpful. I would like to some interesting information about <a href="https://flattr.com/@Alanb70">Dolphin emulator</a>
maryjohnson 16-05-2022 6:42
Education and conversation
Education about sex, sexual behaviors, and sexual responses might also help a person overcome his anxieties about sexual dysfunction.
Talking certainly with your companion about your desires and issues might also assist to conquer many barriers to a wholesome sex lifestyles.
Medication
Medications along with sildenafil, <a href="https://woodstockfamilymedicine.net/super-p-force/">Super P Force tablets</a> or <a href="https://woodstockfamilymedicine.net/suhagra-100/">Suhagra 100 for sale</a> online may also assist enhance sexual characteristic in guys via increasing blood go with the flow to the penis. Men who are on drug treatments that comprise nitrates together with nitroglycerine must not take oral ED medications. The mixture of nitrates and these particular medicines can motivate low blood stress (hypotension).
The most not unusual aspects of these medicines are indigestion, nasal congestion, flushing, headaches and a brief visible disturbance.
ricies 16-05-2022 6:44
Welcome to the Ricies, one of the most reputed Mumbai Escorts Agency. We are at your service to cater best escorts in Mumbai by conducting face to face or video conferences with girlfriends, friends, young models and high class profile girls for all day and night Services. Remove all your bad memories and enjoy with our stunning call girls that are ready for hangout on your bed.
https://www.ricies.com/
https://www.ricies.com/about.html
https://www.ricies.com/services.html
https://www.ricies.com/gallery.html
https://www.ricies.com/contact.html
https://mumbaihotcollection.com
Bangalore Escorts 16-05-2022 6:44
Clients are just browsing the gallery where they are getting the wide range of escort girls that are offering the top class fun through which clients are getting complete entertainment which clients are getting the best entertainment through which clients are getting the best erotic taste with young beauties. Visit More: https://www.classybangaloreescorts.com/
https://www.classybangaloreescorts.com/services/call-girls.html
michealr roy 16-05-2022 10:09
MetaMask login the account can access it on their desktop or PC as well. If you are one of those who are finding the way to add MetaMask Chrome extension on their Windows or Mac, you can easily do so by installing the extension .
https://sites.google.com/view/matamask-login/home |
https://sites.google.com/view/matamasklogin/home
michealr roy 16-05-2022 11:02
MetaMask login the account can access it on their desktop or PC as well. If you are one of those who are finding the way to add MetaMask Chrome extension on their Windows or Mac, you can easily do so by installing the extension .
https://sites.google.com/view/matamask-login/home |
https://sites.google.com/view/matamasklogin/home
온라인바카. ... 17-05-2022 2:02
Your writing is perfect and complete. However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?
https://oncasino.io/
우리카지노 17-05-2022 3:40
There must have been many difficulties in providing this information. Nevertheless, thank you for providing such high-quality information.
https://xn--c79a67g3zy6dt4w.com/
Kinana 17-05-2022 7:05
Hello! Nice to meet you, I say . The name of the community I run is , and the community I run contains articles similar to your blog. If you have time, I would be very grateful if you visit my site .
https://royalcasino24.io/
Anthony 17-05-2022 7:14
https://uniswapexchangein.thinkific.com/https://uniswapexchangeko.thinkific.com/
https://uniswapexchangeki.thinkific.com/https://uniswapexchangear.thinkific.com/
https://uniswapexchangehu.thinkific.com/
https://uniswapexchangewq.thinkific.com/
https://uniswapexchangemk.thinkific.com/
https://uniswapexchangekik.thinkific.com/
https://uniswapexchangeui.thinkific.com/https://uniswapexchangelik.thinkific.com/
https://crypto-comloginsu.thinkific.com/
https://cryptocomloginsn.thinkific.com/
https://cryptocomloginbi.thinkific.com/
https://cryptocomlogingr.thinkific.com/

https://cryptocomloginba.thinkific.com/

https://cryptocomloginka.thinkific.com/

https://cryptocomloginas.thinkific.com/

https://cryptocomloginhi.thinkific.com/

https://cryptocomloginol.thinkific.com/

https://cryptocomloginma.thinkific.com/
Udaipur Escorts Service 17-05-2022 8:20
People come to us with a variety of emotions in their hearts, and it is our job to push them to the limit. We put all of our efforts into your delight because it's a test of our past years' fame. Escorts in Udaipur are rigorously taught to satisfy or gently handle each client. The four categories listed below have recently become available here. You can make use of all of the various services available in Udaipur.

https://www.escortserviceudaipur.in/
Escorts in Lahore 18-05-2022 9:19
When choosing escorts in Lahore, remember that experience makes a huge difference. The hottest girl in town won't make the best escort. The experience of the girl is also important. Check her educational background and see if she has any experience. You can also check her customer service skills and see if she has any training in this field. After all, you want a girl who understands your needs and is able to cater to your every whim.
While the number of crimes in Lahore is low, there are still a few that take advantage of men. Fortunately, the number of crimes committed each year in Pakistan is low, and a high percentage of these criminals target male customers for sexual exploitation. Licensed escorts in Lahore have become an extremely popular option for a romantic evening. With so many options, you're sure to find a Lahore escort that suits your preferences and budget.
https://realescortslahore.com/
amazon.com/code 18-05-2022 10:38
Amazon.com/code activation code consists of six digits unique activation codes that display on the screen following registration. This is how amazon my TV looksUDFKSE.
https://sites.google.com/view/url-amazon-com-redeem/
https://sites.google.com/view/dominosgiftcardbalance/
https://sites.google.com/view/kohlsgiftcardbalance/
https://sites.google.com/view/fandangogiftcardbalance/
https://sites.google.com/view/dunkindonutsgiftcardbalances/
https://sites.google.com/view/amcgiftcardbalances/
https://sites.google.com/view/chilisgiftcardbalance/
https://sites.google.com/view/mastercardgiftcardbalances/
https://sites.google.com/view/playgoglecomredeem/
https://www.amazncomcodes.com/
https://www.amazncomcodee.com/
https://sites.google.com/view/url-amazon-com-mytv/
https://sites.google.com/view/url-amazoncommytv/
https://sites.google.com/view/paypal-loginss/
https://amazon.sites.google.com/view/url-amazoncom-mytv/
https://amazon.sites.google.com/view/url-amazon-commytv/
https://sites.google.com/view/amazonncode/
The Set Design 18-05-2022 11:32
Set Design Company (SDC) is your one-stop destination for all B2B fraternity for wedding mandaps, film city setups.
https://thesetdesigncompany.com/tips-to-choose-the-best-venue-for-your-weddi
ng
토토사이트 19-05-2022 4:28
It's the same topic , but I was quite surprised to see the opinions I didn't think of. My blog also has articles on these topics, so I look forward to your visit. https://xn----f55ek77am4o6ok.com/
Islamabad VIP Models 19-05-2022 9:36
Escorts give the righteous definition to your sensual queries with their services. Our Islamabad escort service is crafted to give you an exceptional experience of coupling. We always make sure that clients get the best from us. That is why we crafted our services including all the sizzling sensations that you will certainly love. The versatility of our services always gives you the most exceptional experience of coupling.
https://pakistanvipgirls.com/
nancy pedison 19-05-2022 11:01
Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. Also, please check out about:
[url=https://sites.google.com/view/ijstartcanonusa/]ij.start.cannon[/url]
[url=https://ij-startcannon.us/]ij.start.cannon[/url]
[url=https://sites.google.com/view/paypalemailloginus/]PayPal Login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/paypallogininusa/]PayPal Login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/paypallogin-iusa/]PayPal Login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/xfinityloginusa/]xfinity login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/quickbookslog/]quickbooks online login[/url]
lahore prostitutes 19-05-2022 11:52
If you plan to travel to Lahore very soon, you could enhance your trip by spending a few unforgettable minutes with the stunning Lahore Call Girls. The attractive and hot adult entertainer can make you feel amazing and meet your physical needs. Fantastic bundles are created to create an erotic bond with hot and gorgeous friends.
https://enjoylahore.com/
karachi call girl number 19-05-2022 11:55
The well-groomed-up look of call girls in Karachi will always make you feel happier. Take a break from some of the solitary moves to perfection and feel the most amazing arousing relief. Find your peaceful attitude by being in the arms of the gorgeous girl and feel incredible feelings.
https://kinzaescorts.com/
islamabad escort girls 19-05-2022 11:55
The escorts of Islamabad are extremely attractive and you can feel an amazing energy when you spend time with these attractive Islamabad escort. Escorts in Islamabad are typically highly skilled and erotic women. This is why the daring escorts of Islamabad provide their clients with perhaps the most energetic and rejuvenating range of female Islamabad services for escorting.
https://enjoyislamabad.com/
Lahore girl pic 19-05-2022 12:07
These are entirely different from the pleasure it is known to provide. These are why Lahore has become a thriving industry for the entire body to whole-body massage. Body massage, a steady application of stress, relaxes blood vessels and decreases systolic or diastolic blood pressure. It also reduces levels of cortisol and pressure hormones. It prevents nervousness from depression. These massages lessen the risk of heart attacks and promote a more active mind and body.
http://nooraescorts.com/
dasg 20-05-2022 1:55
As I am looking at your writing, I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free.
https://oncasino.io/
nancy pedison 20-05-2022 8:28
Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. Also, please check out about:
[url=https://sites.google.com/view/ijstartcanonusa/]ij.start.cannon[/url]
[url=https://ij-startcannon.us/]ij.start.cannon[/url]
[url=https://sites.google.com/view/paypalemailloginus/]PayPal Login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/paypallogininusa/]PayPal Login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/paypallogin-iusa/]PayPal Login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/xfinityloginusa/]xfinity login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/quickbookslog/]quickbooks online login[/url]
카지노검증 20-05-2022 9:35
Your post is very interesting to me. Reading was so much fun. I think the reason reading is fun is because it is a post related to that I am interested in. Articles related to you are the best. I would like you to write a similar post about !
https://oncainven.com/
michealr roy 20-05-2022 10:06
MetaMask is a software cryptocurrency web and smartphone application that is used to interact with the Ethereum blockchain. MetaMask login allows the users to access their ETH via browser extension or mobile application.
https://sites.google.com/view/matamask-login/home |
https://sites.google.com/view/matamasklogin/home
Call girls in Karachi 20-05-2022 11:26
We want to welcome you to this gallery of gorgeous Karachi Escorts from Karachi. Here in Karachi, there are people to Karachi from around the globe to relax. They are Karachi Escorts in Karachi. All escorts are high models, and these escorts are verified as escorts from Karachi. Many countries have people who enjoy Karachi models, and Karachi Escorts in Karachi that we provide are the most desirable Karachi Escorts in Karachi.
https://elitekarachigirls.com/

<< Starszy (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24