Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię” – pomijając wszelką spekulacje.

Wartość  spółki w oparciu, której wyceniane są akcje, powinna się opierać przede wszystkim na przychodach i zyskach jakie generuje. Jednak rzeczywistość pokazuje, że przy określaniu jej wartości i wycenianiu akcji spółki przez rynek brane są również inne czynniki jak marka firmy, jej pozycja na rynku, branża w jakiej działa, a także ryzyko z nią związane. Wszystkie te czynniki powinny określać wszelkie prawdopodobne zmiany wartości spółki w nadchodzącej przyszłości.

Analizując otoczenie makroekonomiczne, sytuację w spółce i jej kondycję finansową możemy z dużym prawdopodobieństwem określić jej „wartość” często nawet wybiegając kilka lat w przód. Należy jednak pamiętać, że poprawa sytuacji finansowej w przypadku spółki „zadłużonej”  to proces długotrwały i czasochłonny.

Ceny akcji podobnie jak cała giełda często dyskontują przyszłość i wyprzedzają pewne procesy i zmiany mające nadejść  zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach. Dlatego też często kupując akcje nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany które mają dopiero nadejść są już zauważone przez rynek i odpowiednio wycenione i zawarte w cenach akcji. W takim wypadku bardzo istotnym i ważnym staje się zdolność określenia czy akcje interesującej nas spółki są przewartościowane czy też nie.

Wzrost wartości fundamentalnej spółki w czasie:

 

Zauważyć można, że w miarę upływu czasu wartość fundamentalna spółki systematycznie rośnie, natomiast cena akcji spółki X przecina tę wartość. Rynek może wyceniać akcje poniżej tej wartości lub też znacząco odbiegać od tej wartości i dyskontować nadchodzącą „przyszłość”. Istotą rzeczy jest fakt, że wartość akcji w dłuższej perspektywie czasu  zawsze podążać będzie za rzeczywistą wartością spółki – czyli za jej fundamentami .

Inwestując na rynku kapitałowym możemy się spotkać z dwoma modelami wyceny spółki. Pierwszy bardziej złożony i czasochłonny zewzględu na konieczność analizowania nierzadko dużych ilości sprawozdań finansowych. Powyższa metoda opiera się na analizowaniu przepływów pieniężnych w spółce w skrócie DCF – discounted Cash flow. To właśnie na podstawie analizy sumy przyszłych przepływów pieniężnych spółki możemy określić jej przyszłą wartość, a tym samym przewidzieć i zaprojektować model wzrostu wartości akcji.

Druga metoda znacznie popularniejsza i mniej czasochłonna to metoda porównywania wskaźników spółek. W oparciu o dane finansowe możemy wyliczyć pewne wskaźniki fundamentalne na podstawie, których możemy porównywać spółki z podobnej branży i sektora.

Jednym z popularniejszych wskaźników jest współczynnik ceny do zysku. Dzięki niemu możemy określić opłacalność naszej inwestycji w akcje danej spółki. Przy analizowaniu C/Z powinniśmy uwzględniać także wskaźniki branżowe, które poinformują nas czy spółka, która nas interesuje jest niedowartościowana czy też nie.

C/Z  - cena do zysku (P/E-  price/earn)

C/Z = wartość rynkowa/ zysk roczny netto

 

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Zysk netto za cztery kwartały: 3 000 000 pln

C/Z = 0,35 x 200 000 000 / 3 000 000

C/Z = 23

Dużym plusem tego wskaźnika jest to, że dość szybko możemy porównać dużą grupę spółek i określić jak przedstawia się  interesująca nas spółka na tle innych. Mając wyliczony Wskaźnik ceny do zysku w szybki sposób możemy też obliczyć teoretyczną wartość rynkową:

WR = C/Z x zysk roczny netto

WR = 23 x 3000 000

WR = 69 000 000 pln

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wskaźnik branżowy dla przykładu niech on wyniesie dla tej branży 24 możemy również obliczyć przybliżoną teoretyczną wartość rynkową 1 akcji

WR  1 akcji = WR / 200 000 000

WR 1 akcji = 24 x 3000 000 / 200 000 000

WR 1 akcji = 0,36 pln

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK. Informuje on nas o tym jak rynek wycenia wartość majątku spółki. Wskaźnik C/WK poniżej 1 oznaczać może, że akcje spółki teoretycznie notowane są poniżej wartości księgowej co wskazywałoby na niedowartościowanie akcji. Natomiast wzrost powyżej 3 oznacza że wartość majątku jest trzykrotnie wyższy od wartości w bilansie. Jednym słowem cena do wartości księgowej podpowiada nam ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki bez zobowiązań.

C/WK – cena do wartości księgowej (P/BV –price /book value)

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Wartość księgowa: 0,81 pln

C/WK = 0,35 pln / 0,81 pln

C/WK = 0,43

 

Oczywiście teoria do praktyki pozostawia wiele do życzenia, ale własne doświadczenie i wiedza poparta prawidłowym analizowaniem fundamentów spółki z pewnością przełoży się na sukces inwestycyjny .

 Zobacz też: Analiza Techniczna

 

9182 Komentarze
4-08-2009 12:52 zombi


Call girls in Islamabad 20-05-2022 11:27
It was the time when people would see the best satisfaction service providers as the unique satisfaction Service in Islamabad, an alternative perspective. In any case, under the current times, the situation has changed. Incredible young women in the group are now carrying out the task of escorting, and they have benefited by fulfilling one of the best unique satisfaction services escorting in Islamabad this vocation. Islamabad ladies are looking for a wild ride and will offer you fun however possible.
https://eliteislamabadgirls.com/
Call girls in Lahore 20-05-2022 11:27
You can inquire with the Lahore Escorts for contact information. They could accompany you to an event for corporate parties. It is possible to hold meetings at a hotel. It is a pleasure to be a part of the gorgeous escort in Lahore. If you'd like to know their essential statistics and figures, chances are in the Lahore Escort Gallery. I am one of Lahore Escorts with the most enjoyable experiences creating love Escort service in Lahore.
https://elitelahoregirls.com/
MONN 21-05-2022 2:13
I'm looking for a lot of data on this topic. The article I've been looking for in the meantime is the perfect article. Please visit my site for more complete articles with him! https://royalcasino24.io/
nancy pedison 21-05-2022 6:08
Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. Also, please check out about:
<a href="https://sites.google.com/view/ijstartcanonusa/">ij.start.cannon</a>;
<a href="https://ij-startcannon.us/">ij.start.cannon</a>;
<a href="https://sites.google.com/view/paypalemailloginus/">PayPal Login</a>
<a href="https://sites.google.com/view/paypallogin-iusa/">PayPal Login</a>
<a href="https://sites.google.com/view/paypallogininusa/">PayPal Login</a>
<a href="https://sites.google.com/view/quickbookslog/">quickbooks online login</a>
<a href="https://sites.google.com/view/xfinityloginusa/">xfinity login</a>
nancy pedison 21-05-2022 10:50
Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. Also, please check out about:
[url=https://sites.google.com/view/ijstartcanonusa/]ij.start.cannon[/url]
[url=https://ij-startcannon.us/]ij.start.cannon[/url]
[url=https://sites.google.com/view/paypalemailloginus/]PayPal Login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/paypallogininusa/]PayPal Login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/paypallogin-iusa/]PayPal Login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/xfinityloginusa/]xfinity login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/quickbookslog/]quickbooks online login[/url]
Islamabad Escorts 21-05-2022 11:56
The pleasing erotic fun offered by the platinum

[url=https://vipislamabadescorts.agency/]Call girls in Islamabad[/url] in Islamabad is beyond your imaginations. My Islamabad escorts are always willing to fulfill your needs at any cost. And that is the success behind my
[url=https://vipislamabadescorts.agency/]Islamabad Escorts[/url]. Regular clients will get notification about the arrival of fresh call girls and that will help them to have the fun as soon as they reached. Clients can take the call girls for incall or outcall service based on their need. I hope you understood about the quality level of our services. I am ready to convince you about the safety and security part of my call girls services in Islamabad.more Information vist our website
Islamabad Escorts 21-05-2022 11:57
vipislamabadescorts.agency is the brand new call girls website in Islamabad. [url=https://vipislamabadescorts.agency/]Escorts Service In Islamabad[/url] are our service offered in Islamabad, and Hookers refers to [url=https://vipislamabadescorts.agency/]Escorts In Islamabad[/url]. We all know that Islamabad is the capital city of Pakistan, and it's a Switzerland that is part of Pakistan, known as"the capital city" of the world. Therefore, people in business are involved in numerous deals in Islamabad because Islamabad is an extraordinarily well-known and vital capital city in Pakistan.
Islamabad Escorts 21-05-2022 11:57
The pleasing erotic fun offered by the platinum class Call girls in Islamabad is beyond your imaginations. My Islamabad escorts are always willing to fulfill your needs at any cost. And that is the success behind my call girl services in Islamabad. Regular clients will get notification about the arrival of fresh call girls and that will help them to have the fun as soon as they reached. Clients can take the call girls for incall or outcall service based on their need. I hope you understood about the quality level of our services. I am ready to convince you about the safety and security part of my call girls services in Islamabad.more Information vist our website
https://vipislamabadescorts.agency/
Lahore hot Call Girls 21-05-2022 13:34
Lahore hot Call Girls service will be exceptional. An escort could be your real travel companion and provide you a plan for all of your travel needs throughout the town. She'll be a smart at seducing and enthusiastic companion who will let you experience as never before. The hot encounters you will enjoy with this gorgeous lady will be awe-inspiring.
https://enjoylahore.com/
sushmamehta69 21-05-2022 14:48
If you're looking for a high-class sexy call girl in Dwarka, you won't be disappointed with the selection of gorgeous models available. Whether you're looking for someone to accompany you to a business function or you want someone to have sex with you anytime you want, these call girls will make sure you have a great time. They're all professional and trained, so you can rest assured that your time together will be confidential. Book an appointment today and see for yourself why Dwarka model call girl escorts are the best in the business.
Dwarka Escort
https://www.pinkmodels.in/dwarka-escorts
온라인바카. ... 22-05-2022 8:16
This is the post I was looking for I am very happy to finally read about the Thank you very much. Your post was of great help to me. If you are interested in the column I wrote, please visit my site .
https://royalcasino24.io/
nancy pedison 22-05-2022 8:29
Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. Also, please check out about:
[url=https://sites.google.com/view/ijstartcanonusa/]ij.start.cannon[/url]
[url=https://ij-startcannon.us/]ij.start.cannon[/url]
[url=https://sites.google.com/view/paypalemailloginus/]PayPal Login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/paypallogininusa/]PayPal Login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/paypallogin-iusa/]PayPal Login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/xfinityloginusa/]xfinity login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/quickbookslog/]quickbooks online login[/url]
Hyderabad Escorts 22-05-2022 10:35
Stay up late in night and gossip with luscious Hyderabad model escorts. Cuddle them and have an intense session of love making while they make you hot and hard. Hyderabad call girls know exactly how to be your play-mate. Sexy bitches from Hyderabad escorts service will overwhelm you with their amazing massage and foreplay services. Screw them as per your convenient position at an affordable rate. Choose from a wide range of sexy, young, curvy, voluptuous babes available with Hyderabad escorts service. Available of in-call and out-call service, these stylish ladies can fulfil the absence of your girlfriend. Call and have unlimited fun.
https://www.priyasree.com/
https://www.priyasree.com/hitech-city-escorts
https://www.priyasree.com/madhapur-escorts
https://www.priyasree.com/gachibowli-escorts
https://www.priyasree.com/vizag-escorts
https://www.priyasree.com/nizampet-escorts
https://www.priyasree.com/jubilee-hills-escorts
https://www.priyasree.com/kukatpally-escorts
https://www.priyasree.com/banjara-hills-escorts
https://www.priyasree.com/shamshabad-escorts
https://www.priyasree.com/film-nagar-escorts/
https://www.priyasree.com/miyapur-escorts/
nancy pedison 22-05-2022 10:41
Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. Also, please check out about:
[url=https://sites.google.com/view/ijstartcanonusa/]ij.start.cannon[/url]
[url=https://ij-startcannon.us/]ij.start.cannon[/url]
[url=https://sites.google.com/view/paypalemailloginus/]PayPal Login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/paypallogininusa/]PayPal Login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/paypallogin-iusa/]PayPal Login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/xfinityloginusa/]xfinity login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/quickbookslog/]quickbooks online login[/url]
sky 23-05-2022 2:15
The assignment submission period was over and I was nervous,and I am very happy to see your post just in time and it was a great help. Thank you ! Leave your blog address below. Please visit me anytime.
https://oncasino.io/
Yukino 23-05-2022 6:40
In my opinion, the item you posted is perfect for being selected as the best item of the year. You seem to be a genius to combine and . Please think of more new items in the future!
https://royalcasino24.io/
Robert Pattinson 23-05-2022 9:17
Garmin-Produkte sind weltweit bekannt und haben eine große Anzahl von Kunden.
https://sites.google.com/view/gps-installieren/garmin-express

123.hp.com/setup, téléchargez le logiciel d'installation et de configuration d'imprimante HP
https://sites.google.com/view/123-hprinters/home
Kajal Sharma 23-05-2022 13:17
I like all your posts continue to compose for client I solicitation to site regulatory.

https://www.indirapuramescorts.com/
dagg 24-05-2022 1:51
Your writing is perfect and complete. 온라인바카.
972; However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?
https://oncasino.io/
안전놀이터 24-05-2022 3:42
Why couldn't I have the same or similar opinions as you? T^T I hope you also visit my blog and give us a good opinion. https://xn----f55ek77am4o6ok.com/
In-Call Service if you are looking for in-call service in Lahore, we have a place here in Lahore to provide you VIP Guesthouse to spend a night with our Escort in Lahore. We give a chance to appoint our Call Girls in Lahore from our place and we also offer room to fulfill sexual needs at our place.
anichkabohuslava 24-05-2022 13:40
Busca Escort Hombre Erótico en Capital Federal, Argentina
https://ar.oklute.com/escorts/capitalfederal/
coinbase 24-05-2022 16:43
all logins
https://myuphold_login.teachable.com/
https://uphold_loginin.teachable.com/
https://metmsk-log.teachable.com/
https://metamask_loginin.teachable.com/
https://upholdlog-ins.teachable.com/
https://getupholdlogin.teachable.com/
https://goupholdlogins.teachable.com/
http://upholdloginus.ezyro.com/
https://bblockfiloginns.thinkific.com/
https://upholdloginn.torlnland.com/
https://metamasklogins.torlnland.com/
https://blockfilogins.torlnland.com/
https://blockfilogin.torlnland.com/
https://theupholdlogin.thinkific.com/
https://webupholdlogin.thinkific.com/
https://upholdallogin.thinkific.com/
https://uupholdloginn.azurewebsites.net/
https://uupholdlogins.azurewebsites.net/
https://upholdloginurl.azurewebsites.net/
https://bblockfilogins.azurewebsites.net/
https://blockfiloginurl.azurewebsites.net/
https://metamaskloginurl.azurewebsites.net/
https://mmetamasklogins.azurewebsites.net/
https://us-metamasklogin.azurewebsites.net/
https://metamsaklogins.azurewebsites.net/
https://metemask-login.azurewebsites.net/
https://metamaasak.azurewebsites.net/
https://uphold-logins.azurewebsites.net/
https://myupholdlogin.azurewebsites.net/
https://upholtlogin.azurewebsites.net/
https://upholdlog.azurewebsites.net/
https://upholdamerica-login.azurewebsites.net/
https://weupholdlogin.azurewebsites.net/
https://webupholdlogin.azurewebsites.net/
yourmuscleshop 24-05-2022 16:45
I have read many of your blogs, it is very interesting and informative. I hope you keep posting such articles in future also.

I am a business holder called “yourmuscleshop” where I sell steroids like boldenone undecylenate 200mg, if you want to buy<a href=" https://www.yourmuscleshop.com/product/equipoise-boldenone-undecylenate-200mg-per-m
l-genlabs/"> boldenone undecylenate 200mg</a> and many more then visit us any time.

https://www.yourmuscleshop.com/product/equipoise-boldenone-undecylenate-200mg-per-m
l-genlabs/
sky 25-05-2022 2:08
As I am looking at your writing, 바카라게임1
324;이트 I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free.
https://oncasino.io/
lyricsfufa 25-05-2022 5:46
Thank you very much for your beautiful article. This article is very nice and beautiful. We write all <a href = "https://lyricsfufa.com/hindi-songs/">Hindi song lyrics</a>. You can check our website and read all hindi songs lyrics in hindi and english. Gp on lyrics fufa website.
michealr roy 25-05-2022 6:55
Want to etoro login learn the correct and different ways to access your account? Well, we have specified the complete details to sign up and Lógin here etoro along with account reset.
https://etoro-logins.com/ |
https://etorologinn.com/
온라인바카. ... 25-05-2022 9:04
I've been looking for photos and articles on this topic over the past few days due to a school assignment, and I'm really happy to find a post with the material I was looking for! I bookmark and will come often! Thanks :D
https://xn--c79a67g3zy6dt4w.com/
escorts in Islamabad 25-05-2022 9:53
You need to make sure that you can find a reliable escort agency or provider. You will get the most beautiful, bold, beautiful, and sexually charged escorts Islamabad has ever seen to share your time. On weekends, you can schedule an appointment to get rid of all the pressures and tensions of the week. The Islamabad Escort Girls are beautiful but also quite presentable.
https://islamabadqueens.com/
kjkjkmk 25-05-2022 14:58
تعرف على مميزات تكييفا&#
1578; ميديا

https://elfarouk-group.com/Search.php?AirConditioningBrand=Midea

<< Starszy (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24