Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię” – pomijając wszelką spekulacje.

Wartość  spółki w oparciu, której wyceniane są akcje, powinna się opierać przede wszystkim na przychodach i zyskach jakie generuje. Jednak rzeczywistość pokazuje, że przy określaniu jej wartości i wycenianiu akcji spółki przez rynek brane są również inne czynniki jak marka firmy, jej pozycja na rynku, branża w jakiej działa, a także ryzyko z nią związane. Wszystkie te czynniki powinny określać wszelkie prawdopodobne zmiany wartości spółki w nadchodzącej przyszłości.

Analizując otoczenie makroekonomiczne, sytuację w spółce i jej kondycję finansową możemy z dużym prawdopodobieństwem określić jej „wartość” często nawet wybiegając kilka lat w przód. Należy jednak pamiętać, że poprawa sytuacji finansowej w przypadku spółki „zadłużonej”  to proces długotrwały i czasochłonny.

Ceny akcji podobnie jak cała giełda często dyskontują przyszłość i wyprzedzają pewne procesy i zmiany mające nadejść  zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach. Dlatego też często kupując akcje nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany które mają dopiero nadejść są już zauważone przez rynek i odpowiednio wycenione i zawarte w cenach akcji. W takim wypadku bardzo istotnym i ważnym staje się zdolność określenia czy akcje interesującej nas spółki są przewartościowane czy też nie.

Wzrost wartości fundamentalnej spółki w czasie:

 

Zauważyć można, że w miarę upływu czasu wartość fundamentalna spółki systematycznie rośnie, natomiast cena akcji spółki X przecina tę wartość. Rynek może wyceniać akcje poniżej tej wartości lub też znacząco odbiegać od tej wartości i dyskontować nadchodzącą „przyszłość”. Istotą rzeczy jest fakt, że wartość akcji w dłuższej perspektywie czasu  zawsze podążać będzie za rzeczywistą wartością spółki – czyli za jej fundamentami .

Inwestując na rynku kapitałowym możemy się spotkać z dwoma modelami wyceny spółki. Pierwszy bardziej złożony i czasochłonny zewzględu na konieczność analizowania nierzadko dużych ilości sprawozdań finansowych. Powyższa metoda opiera się na analizowaniu przepływów pieniężnych w spółce w skrócie DCF – discounted Cash flow. To właśnie na podstawie analizy sumy przyszłych przepływów pieniężnych spółki możemy określić jej przyszłą wartość, a tym samym przewidzieć i zaprojektować model wzrostu wartości akcji.

Druga metoda znacznie popularniejsza i mniej czasochłonna to metoda porównywania wskaźników spółek. W oparciu o dane finansowe możemy wyliczyć pewne wskaźniki fundamentalne na podstawie, których możemy porównywać spółki z podobnej branży i sektora.

Jednym z popularniejszych wskaźników jest współczynnik ceny do zysku. Dzięki niemu możemy określić opłacalność naszej inwestycji w akcje danej spółki. Przy analizowaniu C/Z powinniśmy uwzględniać także wskaźniki branżowe, które poinformują nas czy spółka, która nas interesuje jest niedowartościowana czy też nie.

C/Z  - cena do zysku (P/E-  price/earn)

C/Z = wartość rynkowa/ zysk roczny netto

 

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Zysk netto za cztery kwartały: 3 000 000 pln

C/Z = 0,35 x 200 000 000 / 3 000 000

C/Z = 23

Dużym plusem tego wskaźnika jest to, że dość szybko możemy porównać dużą grupę spółek i określić jak przedstawia się  interesująca nas spółka na tle innych. Mając wyliczony Wskaźnik ceny do zysku w szybki sposób możemy też obliczyć teoretyczną wartość rynkową:

WR = C/Z x zysk roczny netto

WR = 23 x 3000 000

WR = 69 000 000 pln

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wskaźnik branżowy dla przykładu niech on wyniesie dla tej branży 24 możemy również obliczyć przybliżoną teoretyczną wartość rynkową 1 akcji

WR  1 akcji = WR / 200 000 000

WR 1 akcji = 24 x 3000 000 / 200 000 000

WR 1 akcji = 0,36 pln

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK. Informuje on nas o tym jak rynek wycenia wartość majątku spółki. Wskaźnik C/WK poniżej 1 oznaczać może, że akcje spółki teoretycznie notowane są poniżej wartości księgowej co wskazywałoby na niedowartościowanie akcji. Natomiast wzrost powyżej 3 oznacza że wartość majątku jest trzykrotnie wyższy od wartości w bilansie. Jednym słowem cena do wartości księgowej podpowiada nam ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki bez zobowiązań.

C/WK – cena do wartości księgowej (P/BV –price /book value)

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Wartość księgowa: 0,81 pln

C/WK = 0,35 pln / 0,81 pln

C/WK = 0,43

 

Oczywiście teoria do praktyki pozostawia wiele do życzenia, ale własne doświadczenie i wiedza poparta prawidłowym analizowaniem fundamentów spółki z pewnością przełoży się na sukces inwestycyjny .

 Zobacz też: Analiza Techniczna

 

9699 Komentarze
4-08-2009 12:52 zombi


malina leoo 1-06-2022 7:29
https://sites.google.com/view/huobi-exchange/home is the world-leading Bitcoin and Ethereum trading platform, providing secure and convenient trading services for hundreds of digital assets.
https://sites.google.com/view/coinchecks/home The leading cryptocurrency <em>exchange</em>. Buy, sell and margin trade Bitcoin, Ethereum, Factom, Ripple(XRP) and LISK at most reliable bitcoin.
https://sites.google.com/ewalletsconnects.com/lbank-exchange/home Lbank exchange users are located around the world in over 70 countries and regions. LBank is the world's leading crypto asset trading platform providing safe.
Escorts in Lahore 1-06-2022 7:35
We provide various Escort direction options, including bizarre, sexually violent, and intimate female group supervisions, like the SPA The Special Girl Friend Experience, 69 sexual activities, Strip Dance, and parts further. We offer world-class Escort service to our clients, so we put effort into Lahore Escorts look and manner of instructing. Most dangerous is their conduct. If our clients are satisfied with our cordial and warm manner and manner of dealing, they will think of us as if the happiness of our clients is the norm in Lahore.
https://elitelahoregirls.com/
diazepamtablets 1-06-2022 7:55
For your Diazepam 10mg Tablets UK, you can pay through a card or any online-based medium and get your medication delivered to your doorstep within 24 hours of order request. https://www.diazepamtablets.co/product/prodes-diazepam-10mg-tablets/
Bangwithbeauties 1-06-2022 11:03
The information you shared was extremely helpful for me. Thanks for sharing it. Bangwith Beauties is one of the top escort agencies in Goa. The escorts in Goa are some of the most beautiful and talented women. They are well-educated, sophisticated, and have a great sense of humor.
http://www.bangwithbeauties.com/
Kiran Bhatt 2-06-2022 7:01
Call Girls Service In Mumbai No1 Call Girls Agency|8294488807| Who Provide Independent Call girl, Airhostess, Russian Escort, College Girls On Resonable Rate So just Call Me And Book Now And Make Your Night More Romantic.
Kiran Bhatt 2-06-2022 7:01
Dating girls from the Mumbai female services are the best. They are so sexy and hot and did everything to make you feel like heaven.


https://www.callgirlsmumbai.net
https://www.callgirlsmumbai.net/mumbai-escorts
https://www.callgirlsmumbai.net/profiles
SKY 2-06-2022 8:17
I've been troubled for several days with this topic, But by chance looking at your post solved my problem! I will leave my blog, so when would you like to visit it?
https://oncasino.io/
바카라사이5 ... 2-06-2022 9:22
Hello. I'm subscribed to your posts. You inspire me a lot. I am so grateful.
https://xn--o80b11omnnureda.com/
ramsion busy 2-06-2022 9:37
https://phantumwallet.com/ Phantom Wallet using the password or seed phrase details and then move the “Send SOL” section to complete the process. https://logiuphold.com/ Uphold and looking to set up their profile on it can take an idea of how to complete the Uphold sign up and sign in process.
nancy pedison 2-06-2022 10:06
Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. Also, please check out about:
[url=https://sites.google.com/view/ijstartcanonusa/]canon drivers download[/url]
[url=https://ijstart-cannon.us/]ij.start.cannon[/url]
[url=https://sites.google.com/view/paypalemailloginus/]PayPal Account Login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/paypallogininusa/]PayPal Account Login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/paypallogin-iusa/]PayPal Account Login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/xfinityloginusa/]xfinity login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/quickbookslog/]quickbooks online login[/url]
jack Buffett 2-06-2022 11:21
https://metamaskslogins.newzenler.com/ https://metammasklugin.newzenler.com/ https://phantoomwallets.newzenler.com/ https://phantumwalletu.newzenler.com/ https://uphooldlugins.newzenler.com/ https://kuucoinnlogin.newzenler.com/ https://kucoiinlogins.newzenler.com/ https://krakanlugins.newzenler.com/ https://geminisloginx.newzenler.com/ https://geminsiligiins.newzenler.com/ https://blockchainsluginx.newzenler.com/ https://wealthsimpleloginx.newzenler.com/ https://robiinhoudloginx.newzenler.com/ https://exxoduswallets.newzenler.com/ https://metamasklugin.splashthat.com/ https://phantomwalletux.splashthat.com/ https://krakanloginen.splashthat.com/ https://geminiloginen.splashthat.com/ https://uphuldloginen.splashthat.com/ https://kucuinlogins.splashthat.com/ https://wealthsimpleloginen.splashthat.com/
온카지노 3-06-2022 4:25
I always think about what is. It seems to be a perfect article that seems to blow away such worries. <a href="https://royalcasino24.io/">;온카지노</a> seems to be the best way to show something. When you have time, please write an article about what means!!
카지노추천 3-06-2022 4:27
I think a lot of articles related to are disappearing someday. That's why it's very hard to find, but I'm very fortunate to read your writing. When you come to my site, I have collected articles related to 카지노추천
https://oncainven.com/
tom 3-06-2022 5:31
<a href="https://metmaasklogin.newzenler.com">MetaMask Login</a>l
<a href="https://kucoinloginx.newzenler.com">Kucoin Login</a>l
<a href="https://blockfilogin.newzenler.com">Blockfi Login</a>l
<a href="https://uphold-wallet.newzenler.com">Uphold Wallet</a>l
<a href="https://upholdwalet.newzenler.com">Uphold Wallet</a>l
<a href="https://exoduswalet.newzenler.com">Exodus Wallet</a>l
<a href="https://ledgercomstart.newzenler.com">Ledger.com/start</a>l
<a href="https://trezorwallet.newzenler.com">Trezor Wallet</a>l
<a href="https://uipholdlogin.newzenler.com">Uphold Login</a>l
<a href="https://metamassklogin.newzenler.com">MetaMask Login</a>l
<a href="https://upholdklogin.newzenler.com">Uphold Login</a>l
<a href="https://uphollogin.azurewebsites.net">Uphold Login</a>l
<a href="https://metamaklogin.azurewebsites.net">MetaMask Login</a>l
<a href="https://uphldlogi.azurewebsites.net">Uphold Login</a>l
<a href="https://metmasklogi.azurewebsites.net">MetaMask Login</a>l
<a href="https://trezrwallet.azurewebsites.net">Trezor Wallet</a>l
<a href="https://ledgrwallet.azurewebsites.net">Ledger Wallet</a>l
jackob 3-06-2022 7:26
jackob 3-06-2022 7:28
온라인바카. ... 3-06-2022 7:32
This is the post I was looking for 온라인바카.
972; I am very happy to finally read about the Thank you very much. Your post was of great help to me. If you are interested in the column I wrote, please visit my site .
https://royalcasino24.io/
Call girls in lahore 3-06-2022 8:12
The best part about hiring an escort in Lahore is that you can enjoy the most luxurious and satisfying sexual experiences. These ladies are fully committed to providing perfect sexual satisfaction to their clients, as well as providing the best possible service for their clients. Furthermore, they have ample experience in escort service and know how to satisfy their clients. In Lahore, you can enjoy the best of both worlds, escaping the hectic routine of a fashionable lifestyle. https://no1callgirlslahore.website/
smith machinist 3-06-2022 8:29
Uphold login is, without a doubt, a most loved multi-asset trading platform. On this exchange, you can trade gold, silver, platinum, palladium, and more than 117 cryptocurrencies. This exchange gives you the option to buy and sell crypto tokens via more than 27 fiat currencies.
https://logiuphold.com/
https://phantumwallet.com/
Islamabad Escorts 3-06-2022 8:34
The pleasing erotic fun offered by the platinum class Call girls in Islamabad is beyond your imaginations. My Islamabad escorts are always willing to fulfill your needs at any cost. And that is the success behind my call girl services in Islamabad. Regular clients will get notification about the arrival of fresh call girls and that will help them to have the fun as soon as they reached. Clients can take the call girls for incall or outcall service based on their need. I hope you understood about the quality level of our services. I am ready to convince you about the safety and security part of my call girls services in Islamabad.more Information vist our website
https://vipislamabadescorts.agency/
Lahore Escorts 3-06-2022 8:35
CALL GIRLS ARE READILY AVAILABLE FOR EVERY OCCASION
Hey, we hope you’re not one of those customers that think of escorts as typically inexpensive escorts and underestimates the genuine value of their company. But if you’re one of them, well, there’s always the first time. To begin, you must realize that call girls in Lahore are more advanced versions of street hookers.

Finding paid sex in the past was difficult and necessitated a great deal of discretion and, of course, hard effort, as it took a long time to find a decent-looking Escorts in Lahore .For more Information vist our website
https://callgirlsinlahore.pk/
Karachi Escorts 3-06-2022 8:35
You are most welcome to the Karachi Call Girls Service offered by our Best Agency. We have a team of high profile and independent Call Girls in Karachi who want to have real fun, happiness and sexual enjoyment is. All of you need to visit our gallery and find comfortable and talented Karachi Call Girls who are ready to perform the Girls for Night near me and provide endless happiness.
https://callgirlsinkarachi.co/
Malika 3-06-2022 11:01
Your article is extraordinarily useful for me. I want to acknowledge that you will keep on making such unprecedented articles as well.

https://www.malikarawat.com/
Vinita 3-06-2022 11:02
I overall come to your site searching for resuscitates and new posts. We as working in Search motor progress it helps us a ton that you're offering us such vast potential outcomes in our line.

http://www.raipurescortgirls.com/
malina leoo 3-06-2022 11:35
https://sites.google.com/view/huobi-exchange/home is the world-leading Bitcoin and Ethereum trading platform, providing secure and convenient trading services for hundreds of digital assets.
https://sites.google.com/view/coinchecks/home
https://sites.google.com/ewalletsconnects.com/lbank-exchange/home Lbank exchange users are located around the world in over 70 countries and regions. LBank is the world's leading crypto asset trading platform providing safe.
Asmitta Bansal 3-06-2022 13:25
Do you want to enjoy the company of a celebrity? If so, look no further than Goa, where you can find an endless supply of celebrity Goa escorts. With so many stars living in the state, it's no surprise that many of them have chosen to escort services as their go-to form of entertainment. From movie stars to sports personalities, these celebrities know how to get the party started. So if you're looking for something special in your life - or just want to get out and have some fun - go ahead and book an appointment with one of these stars!
https://www.asmittabansal.com/
https://www.asmittabansal.com/russian-escorts.html
https://www.asmittabansal.com/hyderabad-escorts.html
https://www.asmittabansal.com/bandlaguda-escorts-hyderabad.html
https://www.asmittabansal.com/mumbai-escorts.html
https://www.asmittabansal.com/andheri-escorts.html
https://www.asmittabansal.com/jaipur-escorts.html
https://www.asmittabansal.com/jodhpur-escorts.html
https://www.asmittabansal.com/udaipur-escorts.html
https://www.simran-seth.com/
https://www.surveenmondal.com/

<< Starszy (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24