Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię” – pomijając wszelką spekulacje.

Wartość  spółki w oparciu, której wyceniane są akcje, powinna się opierać przede wszystkim na przychodach i zyskach jakie generuje. Jednak rzeczywistość pokazuje, że przy określaniu jej wartości i wycenianiu akcji spółki przez rynek brane są również inne czynniki jak marka firmy, jej pozycja na rynku, branża w jakiej działa, a także ryzyko z nią związane. Wszystkie te czynniki powinny określać wszelkie prawdopodobne zmiany wartości spółki w nadchodzącej przyszłości.

Analizując otoczenie makroekonomiczne, sytuację w spółce i jej kondycję finansową możemy z dużym prawdopodobieństwem określić jej „wartość” często nawet wybiegając kilka lat w przód. Należy jednak pamiętać, że poprawa sytuacji finansowej w przypadku spółki „zadłużonej”  to proces długotrwały i czasochłonny.

Ceny akcji podobnie jak cała giełda często dyskontują przyszłość i wyprzedzają pewne procesy i zmiany mające nadejść  zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach. Dlatego też często kupując akcje nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany które mają dopiero nadejść są już zauważone przez rynek i odpowiednio wycenione i zawarte w cenach akcji. W takim wypadku bardzo istotnym i ważnym staje się zdolność określenia czy akcje interesującej nas spółki są przewartościowane czy też nie.

Wzrost wartości fundamentalnej spółki w czasie:

 

Zauważyć można, że w miarę upływu czasu wartość fundamentalna spółki systematycznie rośnie, natomiast cena akcji spółki X przecina tę wartość. Rynek może wyceniać akcje poniżej tej wartości lub też znacząco odbiegać od tej wartości i dyskontować nadchodzącą „przyszłość”. Istotą rzeczy jest fakt, że wartość akcji w dłuższej perspektywie czasu  zawsze podążać będzie za rzeczywistą wartością spółki – czyli za jej fundamentami .

Inwestując na rynku kapitałowym możemy się spotkać z dwoma modelami wyceny spółki. Pierwszy bardziej złożony i czasochłonny zewzględu na konieczność analizowania nierzadko dużych ilości sprawozdań finansowych. Powyższa metoda opiera się na analizowaniu przepływów pieniężnych w spółce w skrócie DCF – discounted Cash flow. To właśnie na podstawie analizy sumy przyszłych przepływów pieniężnych spółki możemy określić jej przyszłą wartość, a tym samym przewidzieć i zaprojektować model wzrostu wartości akcji.

Druga metoda znacznie popularniejsza i mniej czasochłonna to metoda porównywania wskaźników spółek. W oparciu o dane finansowe możemy wyliczyć pewne wskaźniki fundamentalne na podstawie, których możemy porównywać spółki z podobnej branży i sektora.

Jednym z popularniejszych wskaźników jest współczynnik ceny do zysku. Dzięki niemu możemy określić opłacalność naszej inwestycji w akcje danej spółki. Przy analizowaniu C/Z powinniśmy uwzględniać także wskaźniki branżowe, które poinformują nas czy spółka, która nas interesuje jest niedowartościowana czy też nie.

C/Z  - cena do zysku (P/E-  price/earn)

C/Z = wartość rynkowa/ zysk roczny netto

 

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Zysk netto za cztery kwartały: 3 000 000 pln

C/Z = 0,35 x 200 000 000 / 3 000 000

C/Z = 23

Dużym plusem tego wskaźnika jest to, że dość szybko możemy porównać dużą grupę spółek i określić jak przedstawia się  interesująca nas spółka na tle innych. Mając wyliczony Wskaźnik ceny do zysku w szybki sposób możemy też obliczyć teoretyczną wartość rynkową:

WR = C/Z x zysk roczny netto

WR = 23 x 3000 000

WR = 69 000 000 pln

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wskaźnik branżowy dla przykładu niech on wyniesie dla tej branży 24 możemy również obliczyć przybliżoną teoretyczną wartość rynkową 1 akcji

WR  1 akcji = WR / 200 000 000

WR 1 akcji = 24 x 3000 000 / 200 000 000

WR 1 akcji = 0,36 pln

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK. Informuje on nas o tym jak rynek wycenia wartość majątku spółki. Wskaźnik C/WK poniżej 1 oznaczać może, że akcje spółki teoretycznie notowane są poniżej wartości księgowej co wskazywałoby na niedowartościowanie akcji. Natomiast wzrost powyżej 3 oznacza że wartość majątku jest trzykrotnie wyższy od wartości w bilansie. Jednym słowem cena do wartości księgowej podpowiada nam ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki bez zobowiązań.

C/WK – cena do wartości księgowej (P/BV –price /book value)

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Wartość księgowa: 0,81 pln

C/WK = 0,35 pln / 0,81 pln

C/WK = 0,43

 

Oczywiście teoria do praktyki pozostawia wiele do życzenia, ale własne doświadczenie i wiedza poparta prawidłowym analizowaniem fundamentów spółki z pewnością przełoży się na sukces inwestycyjny .

 Zobacz też: Analiza Techniczna

 

9699 Komentarze
4-08-2009 12:52 zombi


Roku Com Link 3-06-2022 17:52
Get simple and easy troubleshooting guide to activate Roku device via Roku com link enter code.
sfaf 4-06-2022 4:07
In my opinion, the item you posted is perfect for being selected as the best item of the year. You seem to be a genius to combine and . Please think of more new items in the future!
https://royalcasino24.io/
우리카지노 4-06-2022 4:24
There must have been many difficulties in providing this information.Nevertheless, thank you for providing such high-quality information.
https://xn--c79a67g3zy6dt4w.com/
hyderabadeliteescorts 4-06-2022 5:20
Hyderabad Call Girls Agency is effectively offering female escort administrations for all our regarded clients, remembering nearby residents and travelers for our City. It is totally legitimate and best source where you can meet your sexual longings in a one of a kind way.

https://www.hyderabadeliteescorts.com/
https://www.hyderabadeliteescorts.com/independent-escorts-hyderabad.html
https://www.hyderabadeliteescorts.com/models-escorts-hyderabad.html
https://www.hyderabadeliteescorts.com/call-girls-hyderabad.html
https://www.hyderabadeliteescorts.com/air-hostess-escorts-hyderabad.html
https://www.hyderabadeliteescorts.com/housewives-escorts-hyderabad.html
https://www.hyderabadeliteescorts.com/college-girls-escorts-hyderabad.html
https://www.hyderabadeliteescorts.com/high-class-escorts-hyderabad.html
https://www.hyderabadeliteescorts.com/celebrity-escorts-hyderabad.html
https://www.hyderabadeliteescorts.com/russian-escorts-hyderabad.html
https://www.hyderabadeliteescorts.com/south-indian-escorts-hyderabad.html
https://www.hyderabadeliteescorts.com/north-indian-escorts-hyderabad.html
SUSAN 4-06-2022 8:25
Are you the one who studies this subject?? I have a headache with this subject. Looking at your writing was very helpful.
https://xn--o80b11omnnureda.com/
cenforce 4-06-2022 9:20
Cenforce erectile dysfunction pill is a prescription used to treat sexual feebleness, otherwise called erectile brokenness. At the point when a man can't foster an adequately great and durable erection, this is called erectile dysfunction(ED). The compound component sildenafil citrate makes the drug ideal for treating ineptitude, and this part has a dose of 100 mg for each tablet.

https://www.sildenafilcitrates.com/product/cenforce-100mg/

https://www.sildenafilcitrates.com/product/cenforce-150mg/

https://www.sildenafilcitrates.com/product/cenforce-200mg/
Sky Bonam124 5-06-2022 9:35
CenforceShop is a gives-all certifiable medication at a reasonable expense. We've to supply 30% off all your solicitations on all erectile brokenness, Pain, and strain drug. CenforceShop is a huge scope drug store, selling drugs around the world. It offers all wellbeing related medications at reasonable costs.
Have elective pills: https://cenforceshop.com/product/cenforce-100mg/
https://cenforceshop.com/product/cenforce-150mg/
https://cenforceshop.com/product/cenforce-200mg/
majorsite 6-06-2022 3:30
Of course, your article is good enough, > but I thought it would be much better to see professional photos and videos together. There are articles and photos on these topics on my homepage, so please visit and share your opinions.
baccarat online 6-06-2022 3:58
It's the same topic , but I was quite surprised to see the opinions I didn't think of. My blog also has articles on these topics, so I look forward to your visit.
http://maps.google.com.jm/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fxn--c79a67g3zy6dt
4w.com
바카라사이5 ... 6-06-2022 6:05
Hello. I'm subscribed to your posts. You inspire me a lot. I am so grateful.
https://xn--o80b11omnnureda.com/
Krista 6-06-2022 10:58
ABC Homework Help Now provides Homework help service to the students of the USA...We are well known and the most demanding writing service provider over there. If you are looking for the best writing service provider over there, then we are the one-stop-shop for you.
https://www.abchomeworkhelp.com
tawaifs escorts 6-06-2022 19:12
https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-allahabad.html Allahabad Escorts Service || https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-udaipur.html Udaipur Escorts Service || https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-ajmer.html Ajmer Escorts Service || https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-indore.html Indore Escort Service || https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-jalandhar.html Jalandhar Escorts Service || https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-rishikesh.html Rishikesh Escorts Service || https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-haridwar.html Haridwar Escorts Service || https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-ludhiana.html Ludhiana Escorts Service || https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-amritsar.html Amritsar Escorts Service || https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-mohali.html Mohali Escort Service || https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-mussoorie.html Mussoorie Escorts Service || https://in.tawaifs.com/call-girls-escorts-dehradun.html
Parigirls Escorts Service 6-06-2022 19:15
https://www.parigirls.com/call-girls-escorts-service-jodhpur.html Jodhpur Escort Service || https://www.parigirls.com/call-girls-escorts-service-shimla.html Shimla Escort Service || https://www.parigirls.com/call-girls-escorts-service-hyderabad.html Hyderabad Escort Service || https://www.parigirls.com/call-girls-escorts-service-varanasi.html Varanasi Escorts Service || https://www.parigirls.com/call-girls-escorts-service-allahabad.html Allahabad Escorts Service || https://www.parigirls.com/call-girls-escorts-service-udaipur.html Udaipur Escorts Service || https://www.parigirls.com/call-girls-escorts-service-chennai.html Chennai Escorts Service || https://www.parigirls.com/call-girls-escorts-service-indore.html Indore Escort Service || https://www.parigirls.com/call-girls-escorts-service-jalandhar.html Jalandhar Escorts Service || https://www.parigirls.com/call-girls-escorts-service-rishikesh.html Rishikesh Escorts Service || Haridwar Escorts Service || https://www.parigirls.com/call-girls-escorts-service-ludhiana.html
메이저토토 7-06-2022 2:10
Hello, I read the post well. <a href="https://fortmissia.com/">;메이저토토</a> It's a really interesting topic and it has helped me a lot. In fact, I also run a website with similar content to your posting. Please visit once
Anamikanegi 7-06-2022 5:10
I feel like I've come the whole way here, but I don't regret the subsequent I returned. I've acquired some fundamental experience of data. I'm so glad to know obliging information.

https://www.anamikanegi.com/
Arrowmeds 7-06-2022 5:56
Arrowmeds is a gives-all genuine drug at a sensible cost. We’ve to supply 10% off your every request on all erectile dysfunction, Pain, and tension medication. Arrowmeds is a large-scale pharmacy, selling pharmaceuticals worldwide. It offers all health-related medicines at affordable prices.
Visit here:
https://www.arrowmeds.com/
https://www.arrowmeds.com/product/cenforce/
https://www.arrowmeds.com/product/fildena/
https://www.arrowmeds.com/product/vidalista-cialis-tadalafil/
https://www.arrowmeds.com/product/fildena-double-200mg/
https://www.arrowmeds.com/product/purple-triangle-pills/
Dwarka Escorts 7-06-2022 6:08
I like all your posts very much, and also get to learn something from them. Thank you so much for sharing such a nice post. https://www.missdelhiescort.com/dwarka-escorts.html
Nainital Escort Service 7-06-2022 7:04
Hi guys, I am coming to Delhi for your sexual desire and you can complete your sexual dream with me. My Name is Evelyn Sharma. you are going to receive personal care with proper attention and real comfort before, in between and after the game of pleasure and lovemaking.
Call Girls in Lahore 7-06-2022 7:22
Thank you for writing this article, which I found to be really useful. However, I want your assistance in getting people to my website so they may benefit from the superior service offered by our Lahore escorts with years of expertise. You can rely on the expertise of our Lahore call ladies to offer you an enjoyable experience. The most stunning escorts and prostitution specialists in Pakistan are found among Lahore's call girls. As a result, hurry up and hire our escort service so that we can supply you with more and better pleasures.
https://lahorequeens.com/
Call Girls in Karachi 7-06-2022 7:24
When I first read this, I was amazed at how much it helped me. Our Karachi escort service has been growing nicely since we began our escort agency recently. Our escorts in Karachi come to the city with the sole purpose of providing our clients with a pleasurable erotic experience. Book one of our online escorts or VIP call girl models if you're feeling lonely and want a decent bed partner for the night or day.
https://karachicelebrities.com/
우리카지노 7-06-2022 7:35
Are you the one who studies this subject?? I have a headache with this subject. 우리카지노 Looking at your writing was very helpful.
https://xn--o80b11omnnureda.com/
SKY 7-06-2022 8:34
Of course, your article is good enough, <a href="https://oncasino.io/">;바카라사이&#
53944;</a> but I thought it would be much better to see professional photos and videos together. There are articles and photos on these topics on my homepage, so please visit and share your opinions.
SKY 7-06-2022 8:36
Your writing is perfect and complete.[url=https://oncasino.io/]온라인바카
6972;[/url] However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?
DAG 7-06-2022 8:37
As I am looking at your writing, I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free.
https://oncasino.io/
Call Girls in Islamabad 7-06-2022 9:20
I was shocked when I read your blog post. In the article, you've made it clear what you think and what you do. Because of this, I'm here to tell you about something amazing I did. We work with a Pakistan-based escort agency that has services for Islamabad Call Girls. You should hire Call girls in Islamabad I'm sure they'll have a great time sleeping together. With our beautiful and exciting female escorts from Pakistan, you can stop feeling lonely and do as much as you want.
https://islamabadqueens.com/
sfdh 7-06-2022 9:57
I visited last Monday, and in the meantime, I came back in anticipation that there might be other articles related to I know there is no regret and leave a comment. Your related articles are very good, keep going!!
https://royalcasino24.io/
먹튀검증 8-06-2022 7:46
I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I'll come back often after bookmarking!
https://xn----f55ek77am4o6ok.com/
카지노검증 8-06-2022 8:57
Your post is very interesting to me. Reading was so much fun. I think the reason reading is fun is because it is a post related to that I am interested in. Articles related to you are the best. I would like you to write a similar post about !
https://oncainven.com/
totokorea 8-06-2022 9:33
https://totokorea.xyz
https://sweetcasino.xyz
https://toto-guide.xyz
"
If there is a problem, we promise to deal with it as soon as possible.
Lastly, after contacting the person in charge of the company, we promise to promptly report and process the information according to the systematic manual, such as whether the information is accurate or whether the member has acted unfairly.
"
ayushi basu 8-06-2022 10:40
Our Mumbai Escorts service offer genuine and high profile call girls. Book any Mumbai female escorts services from Mumbai escorts agency for tempting you.https://www.ayushibasu.net
ayushi basu 8-06-2022 12:30
Our Mumbai Escorts service offer genuine and high profile call girls. Book any Mumbai female escorts services from Mumbai escorts agency for tempting you.https://www.ayushibasu.net
https://www.ayushibasu.net/price
https://www.ayushibasu.net/services
https://www.ayushibasu.net/about-us
https://www.ayushibasu.net/call-girls/andheri
https://www.ayushibasu.net/call-girls/bandra
온카지노 9-06-2022 4:24
I always think about what is. It seems to be a perfect article that seems to blow away such worries. 온카지노 seems to be the best way to show something. When you have time, please write an article about what means!!
https://royalcasino24.io/
Paradise includes a wide variety of beautiful coastlines, spectacular scenery, and specialty wonders. Brainstorming scenes, amazing recesses, spectacular waterfalls, rich heritage, and landmarks attract explorers worldwide. In addition, the joy of modernity, globalization, mechanization, and industrialization has made it a marvel. Thus, people visit this city worldwide for various reasons. Also, the energetic breeze and bustle of the city compel you to complement it with the substance of your heart. To do this, people look for different exercises and recreational alternatives. Escort service is one of the biggest. Its transparency and everywhere, in general, is exceptional in some other communities.
https://meetupislamabad.com/
Hotel Escorts in Karachi 9-06-2022 6:15
The influence of Portuguese culture and the wealth of foreign and Asian guests have given the escort industry a significant lift. Numerous two-piece women lie in numerous columns on the beach to get your eyes. This view will undoubtedly lengthen you to spend pleasant moments with the best escort girls from the beach. Several independent escorts offer a wide range of escort services to meet this trend accurately. In such a loose climate, an escort fellowship will rain down on you like drops of dew that will soothe your strengths and extinguish the fires of physical need.
https://meetupkarachi.com/
The most notable part of the escort is dedicated to meeting your specific needs. Depending on your needs, they are ready to spread the word and guarantee perfect completion. They understand the limits of your desire and try their best in their imaginative and simple ways. Some advanced model escorts specialize in inventive lovemaking and sexual lovemaking.
https://meetuplahore.com/
Agra Escort 9-06-2022 6:21
My name is Evelyn Sharma and I am a 22 years Agra Escort. We provide All India Escorts Services, Creative lovemaking with clients in a different way is my art which is far-reaching of conventional ways. I am targeting something different which you can like. I can play a critical and responsive role like a real sex partner in your life. I do it all from the core of my heart in the most natural way which appears to be realistic. As my client. Visit here: http://poojaescorts.in/agra-escorts.html
michealr roy 9-06-2022 6:47
Huobi exchange used to list some new tokens which are included on the Huobi Prime. Similarly, the Huobi Prime List also includes the list of tokens that are recently listed by the Huobi team on its exchange.
https://sites.google.com/view/huobi-exchange/home |
https://sites.google.com/view/coinchecks/home |
https://sites.google.com/ewalletsconnects.com/lbank-exchange/home |
https://sites.google.com/ewalletsconnects.com/huobi-exchange/home|
https://sites.google.com/ewalletsconnects.com/wealthsimple-login/home
Superca 9-06-2022 7:16
Sole proprietorship holds many benefits as compared to other entities for those people who are starting a new business with comparatively less risks. It is best for small and medium businesses or for professionals who do not want to be associated with others.
https://superca.in/services/gst-registration
https://superca.in/services/gst-return-filing
https://superca.in/services/company-registration
https://superca.in/services/sole-proprietorship

<< Starszy (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24