Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię” – pomijając wszelką spekulacje.

Wartość  spółki w oparciu, której wyceniane są akcje, powinna się opierać przede wszystkim na przychodach i zyskach jakie generuje. Jednak rzeczywistość pokazuje, że przy określaniu jej wartości i wycenianiu akcji spółki przez rynek brane są również inne czynniki jak marka firmy, jej pozycja na rynku, branża w jakiej działa, a także ryzyko z nią związane. Wszystkie te czynniki powinny określać wszelkie prawdopodobne zmiany wartości spółki w nadchodzącej przyszłości.

Analizując otoczenie makroekonomiczne, sytuację w spółce i jej kondycję finansową możemy z dużym prawdopodobieństwem określić jej „wartość” często nawet wybiegając kilka lat w przód. Należy jednak pamiętać, że poprawa sytuacji finansowej w przypadku spółki „zadłużonej”  to proces długotrwały i czasochłonny.

Ceny akcji podobnie jak cała giełda często dyskontują przyszłość i wyprzedzają pewne procesy i zmiany mające nadejść  zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach. Dlatego też często kupując akcje nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany które mają dopiero nadejść są już zauważone przez rynek i odpowiednio wycenione i zawarte w cenach akcji. W takim wypadku bardzo istotnym i ważnym staje się zdolność określenia czy akcje interesującej nas spółki są przewartościowane czy też nie.

Wzrost wartości fundamentalnej spółki w czasie:

 

Zauważyć można, że w miarę upływu czasu wartość fundamentalna spółki systematycznie rośnie, natomiast cena akcji spółki X przecina tę wartość. Rynek może wyceniać akcje poniżej tej wartości lub też znacząco odbiegać od tej wartości i dyskontować nadchodzącą „przyszłość”. Istotą rzeczy jest fakt, że wartość akcji w dłuższej perspektywie czasu  zawsze podążać będzie za rzeczywistą wartością spółki – czyli za jej fundamentami .

Inwestując na rynku kapitałowym możemy się spotkać z dwoma modelami wyceny spółki. Pierwszy bardziej złożony i czasochłonny zewzględu na konieczność analizowania nierzadko dużych ilości sprawozdań finansowych. Powyższa metoda opiera się na analizowaniu przepływów pieniężnych w spółce w skrócie DCF – discounted Cash flow. To właśnie na podstawie analizy sumy przyszłych przepływów pieniężnych spółki możemy określić jej przyszłą wartość, a tym samym przewidzieć i zaprojektować model wzrostu wartości akcji.

Druga metoda znacznie popularniejsza i mniej czasochłonna to metoda porównywania wskaźników spółek. W oparciu o dane finansowe możemy wyliczyć pewne wskaźniki fundamentalne na podstawie, których możemy porównywać spółki z podobnej branży i sektora.

Jednym z popularniejszych wskaźników jest współczynnik ceny do zysku. Dzięki niemu możemy określić opłacalność naszej inwestycji w akcje danej spółki. Przy analizowaniu C/Z powinniśmy uwzględniać także wskaźniki branżowe, które poinformują nas czy spółka, która nas interesuje jest niedowartościowana czy też nie.

C/Z  - cena do zysku (P/E-  price/earn)

C/Z = wartość rynkowa/ zysk roczny netto

 

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Zysk netto za cztery kwartały: 3 000 000 pln

C/Z = 0,35 x 200 000 000 / 3 000 000

C/Z = 23

Dużym plusem tego wskaźnika jest to, że dość szybko możemy porównać dużą grupę spółek i określić jak przedstawia się  interesująca nas spółka na tle innych. Mając wyliczony Wskaźnik ceny do zysku w szybki sposób możemy też obliczyć teoretyczną wartość rynkową:

WR = C/Z x zysk roczny netto

WR = 23 x 3000 000

WR = 69 000 000 pln

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wskaźnik branżowy dla przykładu niech on wyniesie dla tej branży 24 możemy również obliczyć przybliżoną teoretyczną wartość rynkową 1 akcji

WR  1 akcji = WR / 200 000 000

WR 1 akcji = 24 x 3000 000 / 200 000 000

WR 1 akcji = 0,36 pln

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK. Informuje on nas o tym jak rynek wycenia wartość majątku spółki. Wskaźnik C/WK poniżej 1 oznaczać może, że akcje spółki teoretycznie notowane są poniżej wartości księgowej co wskazywałoby na niedowartościowanie akcji. Natomiast wzrost powyżej 3 oznacza że wartość majątku jest trzykrotnie wyższy od wartości w bilansie. Jednym słowem cena do wartości księgowej podpowiada nam ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki bez zobowiązań.

C/WK – cena do wartości księgowej (P/BV –price /book value)

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Wartość księgowa: 0,81 pln

C/WK = 0,35 pln / 0,81 pln

C/WK = 0,43

 

Oczywiście teoria do praktyki pozostawia wiele do życzenia, ale własne doświadczenie i wiedza poparta prawidłowym analizowaniem fundamentów spółki z pewnością przełoży się na sukces inwestycyjny .

 Zobacz też: Analiza Techniczna

 

9699 Komentarze
4-08-2009 12:52 zombi


Larry 15-06-2022 6:55
https://sites.google.com/coinsmarkete.com/metamask-sign-in/home
https://sites.google.com/mycoinswallett.com/trust-wallet/home
https://sites.google.com/coinsmarkete.com/metamask/home
https://sites.google.com/metamasklogino.com/metamask-login/home
https://sites.google.com/coinslogins.com/metamask-login/home
https://sites.google.com/coinslogins.com/uphold-login/home
https://sites.google.com/coinslogins.com/coinbase-com-login/home
https://sites.google.com/coinsmarkete.com/trezor-login/home
https://sites.google.com/coinsmarkete.com/coinbase-com-login/home
https://sites.google.com/coinsmarkete.com/coinbase-com-login/home
https://sites.google.com/procoinbwallet.com/pro-coinbase-com-login/home
https://sites.google.com/coinbaspros.com/coinbasecomlogin/home
https://sites.google.com/mycoinwallet.xyz/procoinbaselogin/home
https://sites.google.com/myprowallets.com/trezoriostart/home
decor 15-06-2022 8:04
<p><a href="https://behinesazan.co/news/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%
D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8
%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%
D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8
%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%
A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%
A7%D8%B2-/bs610658034020d03ac4a7a979">سیستم هوشمند در شیراز</a> </p>
Elite Lahore Girls 15-06-2022 8:20
They come in a variety of ages, allowing you to choose and choose according to your insatiable desires. I'll keep you company and make sure you're not lonely. They will attend to your requirements and leave you feeling psychologically and physically satisfied. Make your holiday easier by using our Escort Services. We will provide you with the best outcall service available, which will far exceed your expectations.
Elite Islamabad Girls 15-06-2022 8:21
If you're a first-time guest, get in touch with Agency and we'll assist you with your travel arrangements and other sexual requirements. We'll be happy to provide you with escort services over the phone. To find and visit each area, you'll need some time. Because your journey will be longer, you will have to spend more money. Our gorgeous escorts are familiar with even the most isolated regions, so they will join you on your excursion and make sure you have no trouble seeing the sights.
https://eliteislamabadgirls.com
Elite Karachi Girls 15-06-2022 8:22
Our escorts are especially helpful for first-time guests because they put you at ease while you're here. New guests will have a more enjoyable day because they will not have to fight as much. Whenever you need them, our independent escorts are accessible for outcall services. Hundreds of employees of varied ages and physical appearances are available. To put you at ease, they will give private and sexual escort services. If you choose, they will also join you during the night.
https://elitekarachigirls.com
Prerna Dixit 15-06-2022 8:23
Your article is incredibly helpful for me. I need to accept that you will continue to make such extraordinary articles too. http://www.ghaziabadescorts.in/ if you are searching a reliable escorts service provider so here it is right place for you.
yvonna pmarketst 15-06-2022 9:56
Coinbase Exchange helps institutional clients access one of the deepest pools of liquidity of any regulated crypto spot exchange.
https://sites.google.com/cryptowalletts.com/coinbase-exchange/home | https://sites.google.com/ewalletsconnects.com/coincheck/home
michealr roy 15-06-2022 10:44
Huobi exchange used to list some new commemoratives which are included on the Huobi Prime. This virtual investment management service makes it easy for you to manage your finances and gives you approachable solutions developed specifically.

https://sites.google.com/ewalletsconnects.com/huobi-exchange/home |
https://sites.google.com/ewalletsconnects.com/wealthsimple-login/home
dimpal yadav 16-06-2022 3:39
My name is Dimpal Yadav a <a href="https://www.dimpalyadav.com/call-girl-in-dehradun/">call girl in Dehradun</a>. and I am one of the seductive call girls. I am hot and sexy and the best part about me is that I have a good experience having sex with men. Hi! I caught you staring at my profile. What do you want? Do you think to have sexual pleasure with me? If yes and call me, because I am dying to be with you. Find me you do not have to worry about hygiene because I believe in clean and smooth sex. Unlike the cheap Streetwalkers, I believe in keeping myself healthy and caring for my customers too. For the looking men or a sexy and seductive woman, I can be the destination. So call me to hire and let me be your escort partner tonight. Visit my website @ https://www.dimpalyadav.com/
call girls in Lahore 16-06-2022 4:33
Despite the knowledge of sexual diseases, many call girls in Lahore are not receiving regular medical checkups. This makes it difficult to detect early symptoms. Besides, call girls in the red light district do not get regular general and gynecological exams. There is also a lack of HIV/STD prevention education and interventions by donors. The researchers concluded that these women should be better educated about sexual diseases and prevent them from becoming a public health risk.
The most common sexually transmitted diseases among call girls are HIV and AIDS. These infections are transmitted through unprotected contact with infected people and use of contaminated needles for injections. Other causes of STIs include intravenous drug use, ear piercing, tattoos, and drug use. Some pubic lice can also spread the virus to others, especially through towels and sheets.
https://realescortslahore.com
decor 16-06-2022 5:24
<p><a href="https://behinesazan.co/news/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%
D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8
%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%
D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8
%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%
A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%
A7%D8%B2-/bs610658034020d03ac4a7a979">سیستم هوشمند شیراز</a></p>
josephsenj 16-06-2022 5:51
The usual dosage of this medication as recommended by the physician is effective in eradicating ED. Furthermore, it aids men to live an unhampered and peaceful life.
https://www.hotmedz.com/product/fildena-200-mg/
https://www.hotmedz.com/product/fildena-100-mg/
https://www.hotmedz.com/product/fildena-120-mg/
josephsenj 16-06-2022 5:52
The usual dosage of this medication as recommended by the physician is effective in eradicating ED.
https://www.hotmedz.com/product/fildena-200-mg/
https://www.hotmedz.com/product/fildena-100-mg/
https://www.hotmedz.com/product/fildena-120-mg/
Ava Ebrahim 16-06-2022 9:22
For more information please visit our websites. So you can latest updates for our sites. you can click and follow are below links and you get more updates.
https://disneycom-plusbegin.com/
https://disnypluscombegin.com/
https://cricut-designsspace.com/
https://nbcscomactivate.com/
https://weathergroupsactivate.com/
https://abcsactivate.com/
amazon code 16-06-2022 9:24
Amazon is one the largest multinational companies worldwide that contributes to technological advancements and makes people's lives easier. Amazon is not only the largest online retailer, but it has also been recognized as a leader in multinational technology around the world.https://sites.google.com/view/amazonncode/
https://www.amazoncommytvcodeactivate.com
https://sites.google.com/view/amazoncomuscodes/
https://sites.google.com/view/gooogleplayredeemcodee/
https://sites.google.com/view/chilisgiftcardbalance/
https://sites.google.com/view/amexgiftcardbalance/
https://sites.google.com/view/kohlsgiftcardbalance/
https://sites.google.com/view/starbucksgiftcardbalancee/
https://sites.google.com/view/homedepotgiftcardbalances/
https://sites.google.com/view/venmol0gin/
https://sites.google.com/view/trezoriostartt/
https://sites.google.com/view/url-amazoncommytv/
tim 16-06-2022 9:28
This is a very interesting post. Thank you for posting a lot of interesting posts. And please visit my site!~! The name of the site is <온라인카지
5432;검증
https://oncainven.com/
luca 16-06-2022 9:29
I am someone who works on the web. Sometimes I like to visit overseas sites when I have time. Among them, I like the site related to , but your site seems to be optimized for too!! Very good
https://royalcasino24.io/
Thomas White 16-06-2022 9:52
MyAssignmenthelp.com is one of the best online assignment help that you can trust for urgent deadlines. Not only this is there are several other advantages of hiring our assignment service. Read More: https://myassignmenthelp.com/au/expert-essay-assignment-writers-help-sydney.
html
Surbhi rana 16-06-2022 10:29
Surbhi Rana glamorous looks, busty bodily attributes and the boldness in the attitude of Chandigarh Escorts would serve as the ideal components of delight and happiness in the minds of men.
http://www.surbhirana.biz
Bisma Khan 16-06-2022 10:42
The pleasing erotic fun offered by the platinum class Call girls in Islamabad is beyond your imaginations. My Islamabad escorts are always willing to fulfill your needs at any cost. And that is the success behind my call girl services in Islamabad. Regular clients will get notification about the arrival of fresh call girls and that will help them to have the fun as soon as they reached. Clients can take the call girls for incall or outcall service based on their need. I hope you understood about the quality level of our services. I am ready to convince you about the safety and security part of my call girls services in Islamabad.more Information vist our website
https://vipislamabadescorts.agency/
Bisma Khan 16-06-2022 10:42
CALL GIRLS ARE READILY AVAILABLE FOR EVERY OCCASION
Hey, we hope you’re not one of those customers that think of escorts as typically inexpensive escorts and underestimates the genuine value of their company. But if you’re one of them, well, there’s always the first time. To begin, you must realize that call girls in Lahore are more advanced versions of street hookers.

Finding paid sex in the past was difficult and necessitated a great deal of discretion and, of course, hard effort, as it took a long time to find a decent-looking Escorts in Lahore .For more Information vist our website
https://callgirlsinlahore.pk/
sexy call girls in lahore 16-06-2022 13:28
Our call girls are stunning and perfect match. Moreover our price flexible and we are cheap compare to other escort agencies. Why we are cheap. Because we stand for girls and clients and we want out reputations as best escort agency in Lahore. We are here to satisfy you. Select a girl among our wonderful escorts in Lahore and enjoy unforgettable moments. Our escort agency offers you the best Milan Lahore escorts. Get a date with sexy Milan escort girl today and forget loneliness.
alex 17-06-2022 3:43
In my opinion, the item you posted is perfect for being selected as the best item of the year. You seem to be a genius to combine and . Please think of more new items in the future!
https://royalcasino24.io/
superca 17-06-2022 5:08
Sole proprietorship holds many benefits as compared to other entities for those people who are starting a new business with comparatively less risks. It is best for small and medium businesses or for professionals who do not want to be associated with others.
https://superca.in/services/gst-registration
https://superca.in/services/gst-return-filing
https://superca.in/services/company-registration
https://superca.in/services/sole-proprietorship
Mussoorie Escort 17-06-2022 6:16
We provide the best collection of Mussoorie Escorts to clients for sexual entertainment. Our Mussoorie escort girls are very healthy and safe for sexual activities. Book our Escort Service in Mussoorie for real fun and enjoyment.

https://www.sarakaur.com/mussoorie-escorts.php
lifeclave 17-06-2022 6:25
Indian Medical System will continue to position itself as a manufacturer & exporter of choice for its valuable customer by offering high quality, cost effective supplies. IMS will achieve this by adopting customer oriented policies, hence no compromise in offering a quality product to serve the mankind as we belive "Human Life is Precious".
https://lifeclave.com/category/9/dental-uv-chambers
https://lifeclave.com/product/78/uv-sterilizer-grey
우리카지노 17-06-2022 6:48
There must have been many difficulties in providing this information. Nevertheless, thank you for providing such high-quality information.
https://xn--c79a67g3zy6dt4w.com/
Franz M. 17-06-2022 7:59
Das <a href="https://nordwind-umzuege.de/">Umzugsunternehmen Kiel</a> überzeugt mit Freundlichkeit in Verbindung mit jahrelanger Erfahrung in diesem Bereich.
Steffen M. 17-06-2022 8:00
Wir verbinden Freundlichkeit mit Kompetenz, die sich über Jahre manifestiert haben https://nordwind-umzuege.de/
mishti herry 17-06-2022 8:01
for all kind of ragistration or login information visit to my site so you can get more useful and valuable information here ,
https://foxnewscomconect.com
https://win365setup.com
https://ijcan0setup.com
https://plexstvlink.com
https://abcsactivate.com
Schloka 17-06-2022 8:44
If Your Looking For Call Girls and Escorts Services in Your City? Schloka - Free Adult classifieds in United Kingdom, Browse in our call girl category To Post Ads, Book Escorts and Find Contact No For Hire Call Girls.
https://uk.schloka.com/escorts/swindon
https://uk.schloka.com/escorts/walsall
https://uk.schloka.com/escorts/watford
https://uk.schloka.com/escorts/wolverhampton
https://uk.schloka.com/escorts/york
dsfsd 17-06-2022 8:51
Are you the one who studies this subject?? I have a headache with this subject. Looking at your writing was very helpful.
https://xn--o80b11omnnureda.com/
sia 18-06-2022 3:12
My curiosity was solved by looking at your writing. Your writing was helpful to me. I want to help you too.
https://xn--o80b11omnnureda.com/
baccarat online 18-06-2022 6:06
Your writing is perfect and complete. <a href="http://cse.google.co.id/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Foncasino.io">baccarat online</a> However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?
Thanks to administrative to provide a such beautiful data on your website. http://www.raipurescortgirls.com/ if you have desire a take adults service so check our website now.
johnny sins 18-06-2022 7:47
Nice information I appreciate your content! You provide very useful data. This post give me lots of advise it is very useful for me. Thanks for sharing this piece of information. Keep posting all this kind of information.
https://en-microsoft365setup.com/
https://disnypluscombegin.com
https://i-jstartcannon.com/
https://plextvvlink.com/
https://win365setup.com/
https://foxxnewscomconnect.com/
Ava Ebrahim 18-06-2022 9:57
For more information and updates please visit our websites. You can check also our disney plus and Cricut websites. Get more knowledge and new latest updates about our sites so follow and click our below links.
https://disneycom-plusbegin.com/
https://disnyplus-combegin.com/
https://disnypluscombegin.com/
https://disnypluscom-begin.com/
https://disneypluscombegin.co.uk/
https://disny-pluscombegin.com/
https://cricut-designsspace.com/
https://cri-cut-setup.com/setup/

<< Starszy (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24