Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię” – pomijając wszelką spekulacje.

Wartość  spółki w oparciu, której wyceniane są akcje, powinna się opierać przede wszystkim na przychodach i zyskach jakie generuje. Jednak rzeczywistość pokazuje, że przy określaniu jej wartości i wycenianiu akcji spółki przez rynek brane są również inne czynniki jak marka firmy, jej pozycja na rynku, branża w jakiej działa, a także ryzyko z nią związane. Wszystkie te czynniki powinny określać wszelkie prawdopodobne zmiany wartości spółki w nadchodzącej przyszłości.

Analizując otoczenie makroekonomiczne, sytuację w spółce i jej kondycję finansową możemy z dużym prawdopodobieństwem określić jej „wartość” często nawet wybiegając kilka lat w przód. Należy jednak pamiętać, że poprawa sytuacji finansowej w przypadku spółki „zadłużonej”  to proces długotrwały i czasochłonny.

Ceny akcji podobnie jak cała giełda często dyskontują przyszłość i wyprzedzają pewne procesy i zmiany mające nadejść  zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach. Dlatego też często kupując akcje nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany które mają dopiero nadejść są już zauważone przez rynek i odpowiednio wycenione i zawarte w cenach akcji. W takim wypadku bardzo istotnym i ważnym staje się zdolność określenia czy akcje interesującej nas spółki są przewartościowane czy też nie.

Wzrost wartości fundamentalnej spółki w czasie:

 

Zauważyć można, że w miarę upływu czasu wartość fundamentalna spółki systematycznie rośnie, natomiast cena akcji spółki X przecina tę wartość. Rynek może wyceniać akcje poniżej tej wartości lub też znacząco odbiegać od tej wartości i dyskontować nadchodzącą „przyszłość”. Istotą rzeczy jest fakt, że wartość akcji w dłuższej perspektywie czasu  zawsze podążać będzie za rzeczywistą wartością spółki – czyli za jej fundamentami .

Inwestując na rynku kapitałowym możemy się spotkać z dwoma modelami wyceny spółki. Pierwszy bardziej złożony i czasochłonny zewzględu na konieczność analizowania nierzadko dużych ilości sprawozdań finansowych. Powyższa metoda opiera się na analizowaniu przepływów pieniężnych w spółce w skrócie DCF – discounted Cash flow. To właśnie na podstawie analizy sumy przyszłych przepływów pieniężnych spółki możemy określić jej przyszłą wartość, a tym samym przewidzieć i zaprojektować model wzrostu wartości akcji.

Druga metoda znacznie popularniejsza i mniej czasochłonna to metoda porównywania wskaźników spółek. W oparciu o dane finansowe możemy wyliczyć pewne wskaźniki fundamentalne na podstawie, których możemy porównywać spółki z podobnej branży i sektora.

Jednym z popularniejszych wskaźników jest współczynnik ceny do zysku. Dzięki niemu możemy określić opłacalność naszej inwestycji w akcje danej spółki. Przy analizowaniu C/Z powinniśmy uwzględniać także wskaźniki branżowe, które poinformują nas czy spółka, która nas interesuje jest niedowartościowana czy też nie.

C/Z  - cena do zysku (P/E-  price/earn)

C/Z = wartość rynkowa/ zysk roczny netto

 

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Zysk netto za cztery kwartały: 3 000 000 pln

C/Z = 0,35 x 200 000 000 / 3 000 000

C/Z = 23

Dużym plusem tego wskaźnika jest to, że dość szybko możemy porównać dużą grupę spółek i określić jak przedstawia się  interesująca nas spółka na tle innych. Mając wyliczony Wskaźnik ceny do zysku w szybki sposób możemy też obliczyć teoretyczną wartość rynkową:

WR = C/Z x zysk roczny netto

WR = 23 x 3000 000

WR = 69 000 000 pln

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wskaźnik branżowy dla przykładu niech on wyniesie dla tej branży 24 możemy również obliczyć przybliżoną teoretyczną wartość rynkową 1 akcji

WR  1 akcji = WR / 200 000 000

WR 1 akcji = 24 x 3000 000 / 200 000 000

WR 1 akcji = 0,36 pln

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK. Informuje on nas o tym jak rynek wycenia wartość majątku spółki. Wskaźnik C/WK poniżej 1 oznaczać może, że akcje spółki teoretycznie notowane są poniżej wartości księgowej co wskazywałoby na niedowartościowanie akcji. Natomiast wzrost powyżej 3 oznacza że wartość majątku jest trzykrotnie wyższy od wartości w bilansie. Jednym słowem cena do wartości księgowej podpowiada nam ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki bez zobowiązań.

C/WK – cena do wartości księgowej (P/BV –price /book value)

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Wartość księgowa: 0,81 pln

C/WK = 0,35 pln / 0,81 pln

C/WK = 0,43

 

Oczywiście teoria do praktyki pozostawia wiele do życzenia, ale własne doświadczenie i wiedza poparta prawidłowym analizowaniem fundamentów spółki z pewnością przełoży się na sukces inwestycyjny .

 Zobacz też: Analiza Techniczna

 

9699 Komentarze
4-08-2009 12:52 zombi


dfuuf 18-06-2022 10:09
https://uniswapexchange51.mypixieset.com
https://uniswapexchange62.mypixieset.com

https://uniswapexchange82.mypixieset.com/
https://uniswapexchange60.mypixieset.com
https://uniswapexchange92.mypixieset.com
https://uniswapexchange91.mypixieset.com
https://uniswapexchange11.mypixieset.com
https://uniswapexchange45.mypixieset.com

https://uniswapexchange84.mypixieset.com
https://uniswapexchange93.mypixieset.com
https://uniswapexchange94.mypixieset.com
https://uniswapexchange12.mypixieset.com
https://uniswapexchange75.mypixieset.com
https://uniswapexchange15.mypixieset.com

https://uniswapexchange4560.mypixieset.com
https://uniswapexchangeuk.mypixieset.com
https://uniswapexchangusa.mypixieset.com

https://uniswapexchangus.mypixieset.com
https://uniswapexchangelive.mypixieset.com/
https://uniswapexchangein.mypixieset.com
https://uniswapexchangeorg.mypixieset.com
https://uniswapexchangeonline.mypixieset.com
https://uniswapexchangeeusa.mypixieset.com
https://uniswapexchngeuk.mypixieset.com
https://uniswapexchngeus.mypixieset.com
https://uniswapexchngeusa.mypixieset.com
https://uniswapexchngein.mypixieset.com
https://uniswapexchngeonline.mypixieset.com
https://uniswapexchangeein.mypixieset.com
vipmmodel 18-06-2022 15:57
<a href="http://bestcallsgirl.com/">Lahore Escort</a> | <a href="http://bestcallsgirl.com/">Beautifil looking independent girls</a>. Enjoy a erotic date with Glamour Model Call Girls in Lahore.
High Class Escorts Service in Lahore. <a href="http://bestcallsgirl.com/">Escorts in Lahore</a>
Vips Female Escorts Service <a href="http://bestcallsgirl.com/">Beautiful Call Girls for Sex Date</a>.
Visit our escorts blog to meet enchanting Lahore Escort .
<a href="http://bestcallsgirl.com">VIP class Call Girls in Lahore</a>.
Lahore Escorts forum welcomes you. <a href="http://bestcallsgirl.com/">Lovely Sexy Lahore Call Girls</a>.
<a href="http://bestcallsgirl.com/">See latest profiles of Lahore Escorts</a>. Grand listing of <a href="http://bestcallsgirl.com/">Call Girls in Lahore</a>.
<a href="http://bestcallsgirl.com/">Real and Latest profiles of Lahore Call Girls</a>. Top listing of Female Escorts in Lahore.
<a href="http://bestcallsgirl.com/">Lahore Escorts Agency</a>. High class Call Girls in Lahore.
To meet Hottest Call Girls in Lahore visit <a href="http://bestcallsgirl.com/">Lahore Call Girls</a>.
wqeq
Patrika Jones 18-06-2022 19:29
It's amazing post. Thank you so much for sharing...

https://www.disneyplus-beginn.com/
https://www.akams-remoteconnect.com/
zvzv 19-06-2022 4:27
We are looking for a lot of data on this item. In the meantime, this is the perfect article I was looking for . Please post a lot about items related to !!! I am waiting for your article. And when you are having difficulty writing articles, I think you can get a lot of help by visiting my .
https://oncainven.com/
baccarat online 19-06-2022 6:59
It's really great. Thank you for providing a quality article. There is something you might be interested in. Do you know ? If you have more questions, please come to my site and check it out!
http://images.google.co.za/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Froyalcasino24.io
jojo 19-06-2022 8:35
This is a very interesting post. Thank you for posting a lot of interesting posts. And please visit my site!~! The name of the site is 온라인카지-
432;검증
https://oncainven.com/
jhohansg 19-06-2022 13:31
https://uniswapexchange51.mypixieset.com
https://uniswapexchange62.mypixieset.com

https://uniswapexchange82.mypixieset.com/
https://uniswapexchange60.mypixieset.com
https://uniswapexchange92.mypixieset.com
https://uniswapexchange91.mypixieset.com
https://uniswapexchange11.mypixieset.com
https://uniswapexchange45.mypixieset.com

https://uniswapexchange84.mypixieset.com
https://uniswapexchange93.mypixieset.com
https://uniswapexchange94.mypixieset.com
https://uniswapexchange12.mypixieset.com
https://uniswapexchange75.mypixieset.com
https://uniswapexchange15.mypixieset.com

https://uniswapexchange4560.mypixieset.com
https://uniswapexchangeuk.mypixieset.com
https://uniswapexchangusa.mypixieset.com

https://uniswapexchangus.mypixieset.com
https://uniswapexchangelive.mypixieset.com/
https://uniswapexchangein.mypixieset.com
https://uniswapexchangeorg.mypixieset.com
https://uniswapexchangeonline.mypixieset.com
https://uniswapexchangeeusa.mypixieset.com
https://uniswapexchngeuk.mypixieset.com
https://uniswapexchngeus.mypixieset.com
https://uniswapexchngeusa.mypixieset.com
https://uniswapexchngein.mypixieset.com
https://uniswapexchngeonline.mypixieset.com
https://uniswapexchangeein.mypixieset.com
바카라사이5 ... 20-06-2022 1:42
The country's Western allies have so far offered it major weapons supplies but Ukraine says it has only received a fraction of what it needs to defend itself and is asking for heavier arms. -> <a href="https://www.oncamoa.com/"; title="바카라사이
3944;" rel="nofollow">바카라사이&#
53944;</a>
Sanaya Mehta 20-06-2022 6:28
Hi everyone I am Sanaya Mehta and I am an escort Girl if you are interested in this type of service so contact me or visit my website Manali escorts with that is offered at luxury hotels and resorts.
Neha Sharma 20-06-2022 7:08
Your blog is very nice it is very useful my name is Neha Sharma I am the sexiest girl in goa please click on our link to meet me and make your trip to goa good with sexy and hot goa escorts.
https://goadreams.com/
yvonna pmarketst 20-06-2022 8:39
Once you install the Phantom app on your mobile, you will be able to proceed with the wallet setup and sign-in process.
https://trezurwallet.com/
https://phantomappwallet.com/
enjoylahore 20-06-2022 9:20
On our planet, a lot of models have sex with men. They're all different in some way. As a result, VIP Escorts in Lahore aren't required to make love in the same manner. Everything is up to you. Some males, for example, adore kissing, whilst others prefer non-kissing intercourse.
https://enjoylahore.com/
lahorecelebrities 20-06-2022 9:20
So, whatever your desires are, our Lahore sexy escorts will always be eager to satisfy them. Whether you want a complete Girlfriend Experience or just a little casual sex now and again, they know how to keep a man sexually fulfilled and delighted.
https://lahorecelebrities.com/
islamabadtopgirls 20-06-2022 9:21
Hiring an Islamabad call lady has several advantages. You may first take advantage of her services by hiring her for a night out. They will provide you with the finest possible service while working within your budget and preferences. It is advised to avoid an Islamabad call girl if you are a teenager. While she may appear to be an excellent choice for a night out, you may be wondering if she is perfect for you.
https://islamabadtopgirls.com/
enjoyislamabad 20-06-2022 9:35
Generally, a person's first glance excites or tempts my lusty nature. This is the most enticing and alluring portion of my physique. I am your independent housewife escort, so come have fun with me on your own. I will never restrain you from playing with my pustule or pulpy breast.
https://enjoyislamabad.com/
Riya Roy 20-06-2022 10:53
The High-class quality call girls in Mumbai top class escorts agency around you. This is the definitive location to get the finest and hottest Escort services in Mumbai. We invest heavily in offering you the most stunning and lovely High-quality Mumbai Escorts women, all accessible through our genuine and prudent services.
The High-class quality call girls in Mumbai top class escorts agency around you. This is the definitive location to get the finest and hottest Escort services in Mumbai. We invest heavily in offering you the most stunning and lovely High-quality Mumbai Escorts women, all accessible through our genuine and prudent services.
The High-class quality call girls in Mumbai top class escorts agency around you. This is the definitive location to get the finest and hottest Escort services in Mumbai. We invest heavily in offering you the most stunning and lovely High-quality Mumbai Escorts women, all accessible through our genuine and prudent services.https://www.mumbaiescortshub.net
https://www.mumbaiescortshub.net/mumbai-call-girls.html
https://www.mumbaiescortshub.net/independent-girls-in-Mumbai.html
https://www.mumbaiescortshub.net/price.html
https://www.mumbaiescortshub.net/blog.html
https://www.mumbaiescortshub.net/faq.html
https://www.mumbaiescortshub.net/mumbai-girls-phone-number.html
lifeclave 21-06-2022 6:24
Indian Medical System will continue to position itself as a manufacturer & exporter of choice for its valuable customer by offering high quality, cost effective supplies. IMS will achieve this by adopting customer oriented policies, hence no compromise in offering a quality product to serve the mankind as we belive "Human Life is Precious".
https://lifeclave.com/category/9/dental-uv-chambers
https://lifeclave.com/product/78/uv-sterilizer-grey
baccaratcommunity 21-06-2022 6:50
Of course, your article is good enough, but I thought it would be much better to see professional photos and videos together. There are articles and photos on these topics on my homepage, so please visit and share your opinions.
http://images.google.gr/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fxn--c79a67g3zy6dt
4w.com
Janvi Sharma 21-06-2022 6:54
https://www.onlinemarketingpal.in/
https://www.onlinemarketingpal.in/about/
https://www.onlinemarketingpal.in/pay-per-click/
https://www.onlinemarketingpal.in/mobile-app-development/
https://www.onlinemarketingpal.in/website-development/
https://www.onlinemarketingpal.in/website-design/
https://www.onlinemarketingpal.in/digital-marketing/
https://www.onlinemarketingpal.in/content-marketing/
https://www.onlinemarketingpal.in/content-writing/
https://www.onlinemarketingpal.in/search-engine-marketing/
https://www.onlinemarketingpal.in/online-marketing-and-advertisement/
https://www.onlinemarketingpal.in/ecommerce-web-design-and-development/
https://www.onlinemarketingpal.in/social-media-marketing/
https://www.onlinemarketingpal.in/internet-marketing/
https://www.onlinemarketingpal.in/facebook-marketing/
https://www.onlinemarketingpal.in/instagram-marketing/
https://www.onlinemarketingpal.in/twitter-marketing/
https://www.onlinemarketingpal.in/adwords-marketing/
https://www.onlinemarketingpal.in/business-promotion-and-advertisement/
https://www.onlinemarketingpal.in/search-engine-optmization/
https://www.hrefsolutions.com/
https://www.hrefsolutions.com/about/
https://www.hrefsolutions.com/pay-per-click/
https://www.hrefsolutions.com/mobile-app-development/
https://www.hrefsolutions.com/website-development/
https://www.hrefsolutions.com/website-design/
https://www.hrefsolutions.com/digital-marketing/
https://www.hrefsolutions.com/content-marketing/
https://www.hrefsolutions.com/content-writing/
https://www.hrefsolutions.com/search-engine-marketing/
https://www.hrefsolutions.com/online-marketing-and-advertisement/
https://www.hrefsolutions.com/ecommerce-web-design-and-development/
https://www.hrefsolutions.com/social-media-marketing/
https://www.hrefsolutions.com/internet-marketing/
https://www.hrefsolutions.com/facebook-marketing/
https://www.hrefsolutions.com/instagram-marketing/
https://www.hrefsolutions.com/twitter-marketing/
https://www.hrefsolutions.com/adwords-marketing/
https://www.hrefsolutions.com/business-promotion-and-advertisement/
https://www.hrefsolutions.com/search-engine-optimization/
https://www.contact-support-phone-number.com/
https://www.contact-support-phone-number.com/yahoo-support/
https://www.contact-support-phone-number.com/verizon-support/
https://www.contact-support-phone-number.com/sbcglobal-email-support/
https://www.contact-support-phone-number.com/microsoft-outlook-support/
https://www.contact-support-phone-number.com/hotmail-support/
https://www.contact-support-phone-number.com/gmail-support/
https://www.contact-support-phone-number.com/charter-email-support/
https://www.contact-support-phone-number.com/bellsouth-email-support/
https://www.contact-support-phone-number.com/att-support/
https://www.contact-support-phone-number.com/roadrunner-email-support/
https://www.contact-support-phone-number.com/safari-support/
https://www.contact-support-phone-number.com/opera-support/
https://www.contact-support-phone-number.com/mozilla-firefox-support/
https://www.contact-support-phone-number.com/microsoft-edge-support/
https://www.contact-support-phone-number.com/google-chrome-support/
https://www.contact-support-phone-number.com/aol-support
henry321 21-06-2022 8:46
<a href="https://upholdloqgin.splashthat.com">uphold login</a><br /><a href="https://upholdlogirn.splashthat.com">uphold login</a><br /><a href="https://kucoinlogcin.splashthat.com">KuCoin login</a><br /><a href="https://kucoinlogizn.splashthat.com">KuCoin login</a><br /><a href="https://gemintilogin.splashthat.com">Gemini login</a><br /><a href="https://gemini-losgin.splashthat.com">Gemini login</a><br /><a href="https://krakenlogign.splashthat.com">Kraken Login</a><br /><a href="https://krakenlogzin.splashthat.com">Kraken Login</a><br /><a href="https://metamaskzwallet.splashthat.com">MetaMask Wallet</a><br /><a href="https://metamaskwalluet.splashthat.com">MetaMask Wallet</a><br /><a href="https://metamaskczlogin.splashthat.com">MetaMask Login</a><br /><a href="https://phantomzwallet.splashthat.com">Phantom wallet</a><br /><a href="https://phantomwallegt.splashthat.com">Phantom wallet</a><br /><a href="https://uniswapzexchange.splashthat.com">uniswap exchange</a><br /><a href="https://uniswapexechange.splashthat.com">uniswap exchange</a>
enjoyislamabad 21-06-2022 12:31
As you can see from my categorization, I cater exclusively to the affluent, as they have sufficient means to forget about me. As an escort, I am well-versed in my duties and obligations and eager to ensure the satisfaction of each client. My impressive qualifications and appealing sense of style may effortlessly attract the attention of anyone. You will have the opportunity to undress me in your bedroom in order to enjoy my lust.
https://enjoyislamabad.com/
Elite Lahore Girls 21-06-2022 14:04
Each one is just for Escorts. Let's say you're looking for a business partner, someone to eat with at a nearby restaurant, or someone to go with you to an unexpected event, for work, or just to have a fun night out in the city. Then we're sure to have just the right woman for you.
https://elitelahoregirls.com/
Elite Karachi Girls 21-06-2022 14:05
Why do you use the services we offer? People who are very important often work from a desk. How does Hot Call Girls work? Part of Pakistan's job is to get in touch with people who have a sense of humor so that your meeting goes as smoothly as you can expect.
www.EliteKarachigirls.com
Elite Islamabad Girls 21-06-2022 14:06
Our girls are very important and act well. There is no place where we can be sure that our girls will get there. We promise to give you the best.
www.EliteIslamabadgirls.com
보증카지노 22-06-2022 3:44
Lawrence Bishnoi, who has denied the allegations against him, is in jail in India. <a href="https://cagongtv.com/"; tittle="보증카지노" rel="nofollow">보증카지노</a>
보증카지노 22-06-2022 3:47
Police say they are trying to extradite Goldy Brar who has made no statements in connection with the Moose Wala case. On Monday, police said they had evidence that one of the shooters had been in direct contact with him at the time of the murder. <a href="https://cagongtv.com/"; tittle="보증카지노" rel="nofollow">보증카지노</a>
보증카지노 22-06-2022 4:59
The pair went on to have twin sons called Xavier and Griffin and triplet boys - Damian, Kai and Saxon.
Priyanka Bajaj 22-06-2022 7:15
To be involved with the Escorts in Chandigarh isn’t much a matter of concern. It is fully safe and secured to have these darlings as your intimate partners.
http://www.priyankabajaj.in
shuddhi 22-06-2022 8:18
Acharya Manish Ji is an ayurvedic practitioner and motivational speaker who emphasizes prevention rather than cure. Through Shuddhi Wellness, he is helping people to live a better life by adopting Ayurveda. He believes that Ayurveda is one thing that can help people to lead healthy and happy life.
https://shuddhi.com/shop/product/ayurvedic-green-herbal-tea/
What if you didn't avail this fantastic chance to meet our call girls in Lahore? Pakistan escorts in Lahore are educated professionally and can provide you with excellent erotic pleasure. We're also always adding the latest and most popular models regularly to ensure that our customers enjoy the trendiest models. There's a good chance that you won't have another chance.
https://lahoretiktokstars.com/
What if you didn't book our escort for your pleasure? This fantastic chance to meet our call girls in Karachi will be valuable if you are feeling alone and want a bed partner. Escorts in Karachi are professionals and can provide you with the excellent erotic pleasure you desire. We're always hiring the latest and most popular models regularly to ensure that our customers enjoy the hot models.
https://sindhescorts.com/
We are the best escort service providers in Pakistan. This is your biggest chance to meet our call girls in Karachi. It will be valuable if you are feeling lonely and want a bed partner. Escorts in Karachi are professionals and can provide you with excellent erotic pleasure. Our brilliant and experienced Karachi escorts will completely satisfy you and give you mind-blowing erotic pleasure.
https://karachitiktokstars.com/
islamabad call girls 22-06-2022 9:03
What if you lose the chance to book our escort for your pleasure? This chance to meet our Islamabad call girls will be beneficial if you are feeling lonely and want an erotic partner. Escorts in Islamabad are very professional and can provide you with the best erotic pleasure you want. We are always trying to add the most popular hot models regularly to ensure that our customers can also enjoy the hot models they desire.
https://gentleescorts.com/

<< Starszy (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24