Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię” – pomijając wszelką spekulacje.

Wartość  spółki w oparciu, której wyceniane są akcje, powinna się opierać przede wszystkim na przychodach i zyskach jakie generuje. Jednak rzeczywistość pokazuje, że przy określaniu jej wartości i wycenianiu akcji spółki przez rynek brane są również inne czynniki jak marka firmy, jej pozycja na rynku, branża w jakiej działa, a także ryzyko z nią związane. Wszystkie te czynniki powinny określać wszelkie prawdopodobne zmiany wartości spółki w nadchodzącej przyszłości.

Analizując otoczenie makroekonomiczne, sytuację w spółce i jej kondycję finansową możemy z dużym prawdopodobieństwem określić jej „wartość” często nawet wybiegając kilka lat w przód. Należy jednak pamiętać, że poprawa sytuacji finansowej w przypadku spółki „zadłużonej”  to proces długotrwały i czasochłonny.

Ceny akcji podobnie jak cała giełda często dyskontują przyszłość i wyprzedzają pewne procesy i zmiany mające nadejść  zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach. Dlatego też często kupując akcje nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany które mają dopiero nadejść są już zauważone przez rynek i odpowiednio wycenione i zawarte w cenach akcji. W takim wypadku bardzo istotnym i ważnym staje się zdolność określenia czy akcje interesującej nas spółki są przewartościowane czy też nie.

Wzrost wartości fundamentalnej spółki w czasie:

 

Zauważyć można, że w miarę upływu czasu wartość fundamentalna spółki systematycznie rośnie, natomiast cena akcji spółki X przecina tę wartość. Rynek może wyceniać akcje poniżej tej wartości lub też znacząco odbiegać od tej wartości i dyskontować nadchodzącą „przyszłość”. Istotą rzeczy jest fakt, że wartość akcji w dłuższej perspektywie czasu  zawsze podążać będzie za rzeczywistą wartością spółki – czyli za jej fundamentami .

Inwestując na rynku kapitałowym możemy się spotkać z dwoma modelami wyceny spółki. Pierwszy bardziej złożony i czasochłonny zewzględu na konieczność analizowania nierzadko dużych ilości sprawozdań finansowych. Powyższa metoda opiera się na analizowaniu przepływów pieniężnych w spółce w skrócie DCF – discounted Cash flow. To właśnie na podstawie analizy sumy przyszłych przepływów pieniężnych spółki możemy określić jej przyszłą wartość, a tym samym przewidzieć i zaprojektować model wzrostu wartości akcji.

Druga metoda znacznie popularniejsza i mniej czasochłonna to metoda porównywania wskaźników spółek. W oparciu o dane finansowe możemy wyliczyć pewne wskaźniki fundamentalne na podstawie, których możemy porównywać spółki z podobnej branży i sektora.

Jednym z popularniejszych wskaźników jest współczynnik ceny do zysku. Dzięki niemu możemy określić opłacalność naszej inwestycji w akcje danej spółki. Przy analizowaniu C/Z powinniśmy uwzględniać także wskaźniki branżowe, które poinformują nas czy spółka, która nas interesuje jest niedowartościowana czy też nie.

C/Z  - cena do zysku (P/E-  price/earn)

C/Z = wartość rynkowa/ zysk roczny netto

 

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Zysk netto za cztery kwartały: 3 000 000 pln

C/Z = 0,35 x 200 000 000 / 3 000 000

C/Z = 23

Dużym plusem tego wskaźnika jest to, że dość szybko możemy porównać dużą grupę spółek i określić jak przedstawia się  interesująca nas spółka na tle innych. Mając wyliczony Wskaźnik ceny do zysku w szybki sposób możemy też obliczyć teoretyczną wartość rynkową:

WR = C/Z x zysk roczny netto

WR = 23 x 3000 000

WR = 69 000 000 pln

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wskaźnik branżowy dla przykładu niech on wyniesie dla tej branży 24 możemy również obliczyć przybliżoną teoretyczną wartość rynkową 1 akcji

WR  1 akcji = WR / 200 000 000

WR 1 akcji = 24 x 3000 000 / 200 000 000

WR 1 akcji = 0,36 pln

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK. Informuje on nas o tym jak rynek wycenia wartość majątku spółki. Wskaźnik C/WK poniżej 1 oznaczać może, że akcje spółki teoretycznie notowane są poniżej wartości księgowej co wskazywałoby na niedowartościowanie akcji. Natomiast wzrost powyżej 3 oznacza że wartość majątku jest trzykrotnie wyższy od wartości w bilansie. Jednym słowem cena do wartości księgowej podpowiada nam ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki bez zobowiązań.

C/WK – cena do wartości księgowej (P/BV –price /book value)

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Wartość księgowa: 0,81 pln

C/WK = 0,35 pln / 0,81 pln

C/WK = 0,43

 

Oczywiście teoria do praktyki pozostawia wiele do życzenia, ale własne doświadczenie i wiedza poparta prawidłowym analizowaniem fundamentów spółki z pewnością przełoży się na sukces inwestycyjny .

 Zobacz też: Analiza Techniczna

 

9699 Komentarze
4-08-2009 12:52 zombi


Hiims 22-06-2022 9:16
HIIMS ensures to take good care of every kidney patient with the help of natural dialysis. Also, the DIP diet, meditation, yoga, and Ayurveda therapies help in the faster and more effective recovery of kidneys.
https://hiims.in/
Sara Kaur 22-06-2022 9:17
We provide the best collection of Mussoorie Escorts to clients for sexual entertainment. Our Mussoorie escort girls are very healthy and safe for sexual activities. Book our Escort Service in Mussoorie for real fun and enjoyment.

https://www.sarakaur.com/mussoorie-escorts.php
mun 22-06-2022 9:44
This is a very interesting post. Thank you for posting a lot of interesting posts. And please visit my site!~! The name of the site is 온라인카지-
432;검증
https://oncainven.com/
Linda Martin 22-06-2022 9:48
The World Health Organization has called for state run relationship to stop tobacco lifting to get youngsters far from taking up smoking.<a href="https://www.outclassjackets.com/cam-gigandet-black-jacket">Cam gigandet zipper jacket</a>
meetupislamabad 22-06-2022 12:18
It has been over a year since I entered this surprising profession. As a result of my desire to have intimate fun with different identities, I chose this job. As an Air Hostess Escort, I am able to land you profitably on my plump and alluring body. Now I am completely prepared to seduce lustful individuals with my alluring moves. There is no way to avoid it, so submit yourself to me gladly.
https://meetupislamabad.com/
meetupkarachi 22-06-2022 12:18
As an escort, I offer exotic, private sensations from beyond the seven seas. It may appear arrogant, but there is nothing exceptional about the girls I have. You will experience it for yourself while falling seductively over my lusty and voluptuous form. Underneath my plump and alluring form, you will find all the pleasures you've ever desired. I'm too well-known as an escort girl because I've witnessed so many intriguing positions. Typically, I was chosen by the children because they were too wild to enjoy diverse activities. I will not place a period after my services for you because I am eagerly or freely providing them. Because I am occasionally left hungry, I am simply gratifying my appetite. My ardent libido would certainly benefit you, so let's make use of it now.
https://meetupkarachi.com/
meetuplahore 22-06-2022 12:19
Have you ever envisioned companionship with a wise and physically fit woman? It is common to experience these issues at a young age because we often associate them with older women. My twenty-eight-year-old housewife is serving me since she understands my needs and requirements. Everyone experiences dissatisfaction at least once in their lives, but mine brought me here. As a housewife escort, I enjoy pleasing my clients with my ample breasts, and I never refuse a request to suckle my nipples.
https://meetuplahore.com/
WINBIG GAMES 22-06-2022 13:33
Do you aspire to make quick money by playing your favorite games and sports online? If yes, we invite you to play winbig games, a platform with a list of games and fantasy sports. Even if you possess zero knowledge of any games or create fantasy sports teams, the responsive service team is always available to assist you from the first step to registering to commence matches and win. Also, you can follow the instructions provided on the website pages and blogs. Still facing troubles and not confident to continue playing, contact our experienced professionals to gain in-depth knowledge for free. You can play online poker games with their assistance and guidance and win millions.

https://www.winbig.game/

https://www.authorstream.com/winbiggame/
https://www.civocracy.org/user/41080
https://priti-nag.tribe.so/user/winbig_game
https://afribary.com/authors/winbig-game
http://myvisualdatabase.com/forum/profile.php?section=about&id=98449
http://www.ganchor.com/
https://www.7sky.life/members/winbiggame/
https://itsmyurls.com/winbiggame
https://www.theasianread.com/team-members/winbiggame/profile/classic/
https://bitcoinblack.net/community/winbiggame/info/
http://www.4anything.co.za/?profile+my
https://myblogu.com/profile/winbiggames
https://www.webwiki.com/winbig.game
바카라사이5 ... 23-06-2022 3:24
First of all, thank you for letting me see this information. I think this article can give me a lot of inspiration. I would appreciate if you could post more good contents in the future.
https://xn--c79a67g3zy6dt4w.com/
바카라사이5 ... 23-06-2022 3:48
First of all, thank you for letting me see this information. I think this article can give me a lot of inspiration. I would appreciate <a href="https://xn--c79a67g3zy6dt4w.com/">;바카라사이&#
53944;</a> if you could post more good contents in the future.
maria smiths 23-06-2022 6:07
Binance Wallet that helps you keep crypto protected and lets you make tons of related transactions
[url=https://sites.google.com/cryptowalletts.com/cexio-login/home]Cex.io Login[/url] | 
[url=https://sites.google.com/view/binance-wallet/home]Binance Wallet[/url] | 
[url=https://sites.google.com/cryptowalletts.com/binance-wallet/home]Binance Wallet[/url]
xcvxcv 23-06-2022 6:18
When did you start writing articles related to ? To write a post by reinterpreting the I used to know is amazing. I want to talk more closely about , can you give me a message?
https://oncainven.com/
ramsion busy 23-06-2022 8:26
https://sites.google.com/cryptowalletts.com/pancakeswap/home Pancakeswap has the most users of any decentralized platform, ever. https://web.sites.google.com/view/wealthsimplelogin/home Wealthsimple Log in Wealthsimple to grow your money like the world's most sophisticated investors. One login for all Wealthsimple products.
Shuddhi Clincin 23-06-2022 9:12
Welcome to the world of Ayurveda by Shuddhi. We believe in a natural and just world inspired by Ayurveda. With more than 150 clinics and a team of 200+ Ayurvedic doctors, our motive is to promote the Ayurvedic way of life and a healthy environment for everyone.
https://clinics.shuddhi.com/
totosite 24-06-2022 3:10
Hello ! I am the one who writes posts on these topics I would like to write an article based on your article. When can I ask for a review?
[url=http://google.ae/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fxn--c79a67g3zy6dt
4w.com]totosite[/url]
totosite 24-06-2022 3:11
Hello ! I am the one who writes posts on these topics I would like to write an article based on your article. When can I ask for a review?
http://google.ae/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fxn--c79a67g3zy6dt
4w.com
Call Girls In Lahore 24-06-2022 7:42
The sexiest women looking for a man In each of the eleven districts that make up Pakistan as we know it, there are advertisements for Pakistan in Lahore. From North Pakistan, where there are lots of Pakistani ladies and call girls available, to Pakistan, where there are lots of women looking for males.
https://pakistanmodels.weebly.com/
https://pakistanescortsgirls.weebly.com/
Sargun Mehta 24-06-2022 8:07
It is never out of your budgets that you would gain the services of the ladies here with our escort agency. The ones connected to Chandigarh Escort Service have some fine skills to meet expectations of men. Whenever you are in need of some kind of relaxations and happiness, then going with these ladies would be really fine.
http://www.sargunmehta.in
Mahajan 24-06-2022 8:54
Mahajan Electronics is all in one e-commerce platform which sells products that are in use on either daily purpose or in commercial use . Not only does our team take care of each age group taste in the terms of products, it also keeps their availability as a priority .
https://mahajanelectronics.com/collections/voltas-split-ac
Shuddhi 24-06-2022 9:44
Acharya Manish Ji is an ayurvedic practitioner and motivational speaker who emphasizes prevention rather than cure. Through Shuddhi Wellness, he is helping people to live a better life by adopting Ayurveda.
https://shuddhi.com/shop/product/ayurvedic-green-herbal-tea/
Metro Escorts 24-06-2022 10:31
Find Metro Escorts Are you looking for escort service in delhi, aerocity independent escorts and connaught place call girls. We are a genuine and certified escort service provider in new Delhi. We are also providing our high profile call girl service dwarka.
https://rimalsalonspa.com/ 24-06-2022 11:14
We never compromise on quality and our full body massage services. We are always there for your assistance. So you can feel relaxed with our best body massage and spa services in Lahore Massage Center.
https://rimalsalonspa.com/
Udaipur Escorts 24-06-2022 11:23
You will be surprised to by their performance in the bed with you & when they convert themselves into a hungry lioness that are simply out of control with the never-ending desire for lust. They know very well their role and responsibilities. Our girls cannot be limited only to provide you physical pleasure, they can be your mentor and you can share with her whatever you want to share.

https://topudaipurescorts.blogspot.com/p/get-in-touch-with-hot-and-gorgeous.html

https://topudaipurescorts.blogspot.com/p/hotty-and-juicy-escorts-in-udaipur-for_14.ht
ml
ichael Durick 24-06-2022 17:26
<a href="https://www.peacocktvcom-tv.com/">Peacocktv.com/tv</a>; – Peacock TV is an online streaming application, but users would need the <a href="https://www.peacocktvcom-tv.com/">Peacock.com/tv</a>;
code for the peacock tv.com/tv code Activation Process. What is the <a href="https://www.peacocktvcom-tv.com/">Peacocktv.com/tv code</a> and is it necessary for the <a href="https://www.peacocktvcom-tv.com/">Peacocktv.com tv enter code</a> code Activation Process.
ichael Durick 24-06-2022 17:41
https://www.peacocktvcom-tv.com/ – Peacock TV is an online streaming application, but users would need the https://www.peacocktvcom-tv.com/
code for the peacock tv.com/tv code Activation Process. What is the https://www.peacocktvcom-tv.com/ and is it necessary for the https://www.peacocktvcom-tv.com/ code Activation Process.
바카라사이5 ... 25-06-2022 6:51
I have been looking for articles on these topics for a long time. I don't know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day.
https://xn--c79a67g3zy6dt4w.com/
tyle 25-06-2022 8:46
Good morning!! I am also blogging with you. In my blog, articles related to are mainly written, and they are usually called . If you are curious about , please visit!!
https://oncainven.com/
decor 25-06-2022 14:22
شهرهای سیستم هوشمند شیراز سیستم های لایه ای و پیچیده ای هستند که از اکوسیس&#
1578;می متشکل از شبکه های مختلف برای هوشمند&#
1587;ازی محیط شهری طراحی شده اند و هسته اصلی آنها ساختما&#
1606; هوشمند است
https://instagram.com/behinesazan.decoration
decor shiraz 25-06-2022 14:39
سیستم هوشمند در شیراز
https://behinesazan.co/news/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%
D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8
%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%
D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8
%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%
A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%
A7%D8%B2-/bs610658034020d03ac4a7a979
토토사이트 25-06-2022 22:51
Sports Toto is a leisure game that predicts
the result before the game is held for sports
such as soccer, basketball, and receives a refund
according to the ranking according to the
match result (winning result)
We have selected and registered only verified
safe sites and always check all registered sites
for security and inspection 24 hours a day,
always running a customer center for
our customers 100% reliable
https://totohae.com
https://totohae.com/%ed%86%a0%ed%86%a0%ec%82%ac%ec%9d%b4%ed%8a%b
8
https://totohae.com/%ed%86%a0%ed%86%a0
ZICO 27-06-2022 3:32
I'm looking for a lot of data on this topic. The article I've been looking for in the meantime is the perfect article. Please visit my site for more complete articles with him!
https://royalcasino24.io/
bitcoincasino 27-06-2022 3:58
I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I'll come back often after bookmarking! <a href="http://images.google.ps/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Froyalcasino24.io">bitcoincasino</a>;
casino online 27-06-2022 3:59
Why couldn't I have the same or similar opinions as you? T^T I hope you also visit my blog and give us a good opinion.
http://cse.google.ps/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Froyalcasino24.io
Safety 27-06-2022 4:35
I'm writing on this topic these days, <a href="https://xn--c79a67g3zy6dt4w.com/">;바카라게임&#
49324;이트</a> , but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts.
John 27-06-2022 6:36
https://sites.google.com/coinsmarkete.com/metamask-sign-in/home
https://sites.google.com/mycoinswallett.com/trust-wallet/home
https://sites.google.com/coinsmarkete.com/metamask/home
https://sites.google.com/metamasklogino.com/metamask-login/home
https://sites.google.com/coinslogins.com/metamask-login/home
https://sites.google.com/coinslogins.com/uphold-login/home
https://sites.google.com/coinslogins.com/coinbase-com-login/home
https://sites.google.com/coinsmarkete.com/trezor-login/home
https://sites.google.com/coinsmarkete.com/coinbase-com-login/home
https://sites.google.com/view/binanceuslogin/home
https://sites.google.com/coinsmarkete.com/blockfi-login/home
https://sites.google.com/coinslogins.com/kucoin-login/home
https://sites.google.com/procoinbwallet.com/pro-coinbase-com-login/home
https://sites.google.com/myprowallets.com/coinbaseprologin/home
https://sites.google.com/metama-sklog.com/metamask-wallet/home
https://sites.google.com/up-held.com/uphold-wallet/home
https://sites.google.com/metamsklog.xyz/metamasksignin/home
https://sites.google.com/blockfe.com/blockfi-login/home
https://sites.google.com/trezor-log.com/trezoriostart/home
https://sites.google.com/ledger-log.com/ledgercomstart/home
NABI 27-06-2022 8:32
The assignment submission period was over and I was nervous, and I am very happy to see your post just in time and it was a great help. Thank you ! Leave your blog address below. Please visit me anytime.
https://oncasino.io/
steven j. 27-06-2022 8:45
für mehr Platz und sorgenfreie Anblicke der Räume sorgt diese Entrümpelungsfirma https://engelmann-entruempelung.de/

<< Starszy (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24