Forex || Strona główna || AT || Linki || Kontakt || Forum||mapaserwisu || Kursy || Banki online

 Subskrypcja

MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-booki
POLECAMY
Czas na giełdę!
Przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności

Przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności to umowa, polegająca na tym, że dłużnik lub osoba trzecia przenosi własność rzeczy na wierzyciela, który zobowiązuje się względem zbywcy do korzystania z nabytego prawa wyłącznie w zakresie, w jakim jest to potrzebne dla zabezpieczenia wierzytelności, pozostawiając możliwość korzystania z niej przez dotychczasowego właściciela – dłużnika lub osobę trzecią. Celem umowy przewłaszczenia jest zabezpieczenie wierzytelności. Przewłaszczenie na zabezpieczenie nie zostało uregulowane w polskim prawie, poza jednym przypadkiem określonym w prawie bankowym. W obrocie prawnym ta forma zabezpieczenia funkcjonuje w oparciu o zasadę swobody umów, wykorzystując instytucje kodeksu cywilnego takie jak przeniesienie własności pod warunkiem zawieszającym lub rozwiązującym.

Formy przewłaszczenia na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie występuje w praktyce w dwóch wariantach. Pierwszy wariant polega na przeniesieniu własności rzeczy pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na spłacie wierzytelności. Ziszczenie się warunku skutkuje powrotnym przeniesieniem własności.

Drugi wariant przewłaszczenia na zabezpieczenie opiera się na wykorzystaniu dwóch umów o przeniesienie własności rzeczy. Pierwsza umowa polega na bezwarunkowym przeniesieniu własności rzeczy. Druga umowa polega, na tym że nabywca zobowiązuje się, pod warunkiem zawieszającym, do powrotnego przeniesienia własności z chwilą zaspokojenia zabezpieczonej wierzytelności.

W praktyce pierwszy z powyższych modeli może być wykorzystywany wyłącznie wtedy, gdy przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie są rzeczy ruchome. Drugi z modeli może być wykorzystany w sytuacji, gdy przedmiotem zabezpieczenia są rzeczy ruchome i nieruchomości. Rozróżnienie co do dopuszczalności stosowania przewłaszczenia na zabezpieczenie w stosunku do określonego rodzaju rzeczy wynika z regulacji dotyczących przenoszenia własności pod warunkiem. Wynika to z przepisów kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi: własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem.

Gdyby dokonano przeniesienia własności nieruchomości pod warunkiem, to skutkowałoby tym, że dłużnik nadal byłby właścicielem nieruchomości, z uwagi na nieważność przeniesienia własności nieruchomości pod warunkiem. W konsekwencji tego zniweczona byłaby skuteczność zabezpieczenia. W przypadku nieruchomości osiągnięcie skutku polega tu na zawarciu umowy o bezwarunkowym przeniesieniu własności nieruchomości z jednoczesnym zobowiązaniem się przez wierzyciela do powrotnego przeniesienia własności pod warunkiem zawieszającym, polegającym na zaspokojeniu zabezpieczonej wierzytelności. Wykorzystanie tej konstrukcji skutkuje, tym, że wierzyciel staje się właścicielem przewłaszczonej nieruchomości, będąc zobowiązanym do powrotnego przeniesienia własności z chwilą ziszczenia się warunku oznaczonego w umowie.

Wskazać należy, że w przypadku rzeczy ruchomych jest możliwe przeniesienie ich własności pod warunkiem. Dopuszczalne jest zawarcie jednej umowy o przeniesienie własności rzeczy ruchomej na zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności pod warunkiem rozwiązującym poprzez zaspokojenie zabezpieczonej wierzytelności. W rzeczywistości w odniesieniu do rzeczy ruchomych przeważnie stosowany jest warunek rozwiązujący, co powoduje, że z chwilą spłaty długu ustają skutki przewłaszczenia.

Zabezpieczenie wierzytelności bankowych

Zgodnie z przepisami prawa bankowego dopuszczalne jest przewłaszczenie na zabezpieczenie dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych. Przewłaszczenie na zabezpieczenie może służyć do

zabezpieczenia każdej wierzytelności banku. Mogą to być także wierzytelności niewynikające z czynności bankowych, o których mówi prawo bankowe. Chodzi tu przede wszystkim o wierzytelności pieniężne banku, skoro stan zabezpieczenia ma być utrzymany w zasadzie do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją. Przewłaszczeniem może być zabezpieczona też np. należność wobec poręczyciela.

Przewłaszczenie może obejmować stały lub zmienny zbiór rzeczy w okresie trwania zabezpieczenia. Postać dopuszczalnych zmian w zakresie przedmiotu przewłaszczenia strony powinny określić w umowie (np. zastępowanie określonych elementów zbioru elementami nowymi). Dla banku istotne znaczenie przedstawiać może stworzony zakres (wartość zabezpieczenia), a nie poszczególne rzeczy stanowiące substrat zabezpieczenia. Przewłaszczający dłużnik mógłby nadal prowadzić określoną działalność gospodarczą. Ewidencję zmian w zakresie przedmiotu przewłaszczenia (przetwarzanie i zastępowanie elementów zbioru) prowadziłby dłużnik, jeżeli umowa nie stanowiłaby inaczej. Zakres, skutki prawne zmian przedmiotu przewłaszczenia, konsekwencje prawne ewidencjonowania (lub braku ewidencjonowania) tych zmian, musiałyby być szerzej uregulowane w umowie przewłaszczenia.

Przewłaszczenia na zabezpieczenie a hipoteka i zastaw

Zasadnicza różnica między przewłaszczeniem na zabezpieczenie a hipoteką i zastawem polega na sposobie zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia. W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzyciel może dokonać sprzedaży przewłaszczonej rzeczy z pominięciem sądowego postępowania egzekucyjnego. W takim przypadku wierzyciel z uzyskanej ceny dokonuje jej zaliczenia na poczet zabezpieczonej wierzytelności. Wierzyciel ma również możliwość zaspokoić swoją wierzytelność poprzez oddanie przewłaszczonej rzeczy do odpłatnego używania osobie trzeciej i zaspokojenia się z pożytków jakie przynosi rzecz, a także przez zachowanie rzeczy i zarachowanie jej wartości na poczet wierzytelności. Sposób zabezpieczenia wierzytelności powinien być określony na zasadzie swobody umów. To strony umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie winny w umowie określić, w jaki sposób ma być zaspokojona wierzytelność z przewłaszczonej rzeczy. Należy przyznać, że przewłaszczenie na zabezpieczenie, w odróżnieniu od hipoteki i zastawu, nie wymaga od wierzyciela uzyskania tytułu wykonawczego, ani egzekwowania wierzytelności na drodze postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego. Jest to niewątpliwie spore uproszczenie w ewentualnej procedurze realizacji zabezpieczenia dla zaspokojenia wierzytelności.

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

113 Komentarze
21-01-2013 14:24 zombi


Christina Rose 10-12-2021 11:09
https://storiomatic.com/entertainment/ott-party-netflix-party/
https://www.postingsea.com/ott-party-how-to-watch-netflix-or-any-other-
ott-with-friends/
https://www.pearltrees.com/christina557
https://www.minds.com/christina557/
https://linktr.ee/christina557
https://www.deviantart.com/christina557/posts
https://www.apsense.com/user/christina557
https://www.linkedin.com/in/christina-rose-26a0b3225/detail/recent-activity/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=123914523424477&id=
100074177898501
https://www.instagram.com/p/CXS4DAohu6S/
https://twitter.com/Christi98617730/status/1469219590051827713
https://www.pinterest.com/pin/1039698263946391648
https://dribbble.com/shots/17035815-OTT-PARTY-WATCH-TOGETHER-VIRTUALLY

https://list.ly/list/6Z74-ott-party
https://gab.com/christina557/posts/107421831486746923
https://gab.com/christina557
https://www.scoop.it/topic/ott-party
https://bit.ly/30dQzpX
https://bit.ly/3GvF0d3
https://bit.ly/3lRvSb1
https://bit.ly/3dA2Bgt
https://www.tumblr.com/blog/ottparty
Christina Rose 10-12-2021 11:10
https://bit.ly/3oGrSvF
https://www.behance.net/gallery/132954693/OTT-PARTY
https://bit.ly/3rNMGn0
https://bit.ly/31CRwZL
https://bit.ly/31LK4vh
https://www.instapaper.com/p/9709425
https://padlet.com/christinarose557/ott_party
https://ello.co/christina557/post/lenb0cg8rgas5myht_byzw
https://giphy.com/gifs/ott-watch-party-pu1Y4ObaiXAlDS6HQM
https://myspace.com/christinarose557
https://imgur.com/a/CPp9snM
https://www.diigo.com/user/christina557
https://bit.ly/3yeEEVj
https://www.folkd.com/user/christina557
https://www.wishlistr.com/ottparty
https://bit.ly/3rS22a1
https://tapas.io/christinarose557
https://club.doctissimo.fr/christina557/
https://www.scribd.com/document/544959171/Ott-Party
https://ottparty.contently.com/
https://www.facebook.com/ottpartyofficial/posts/130423046065699
https://twitter.com/party_ott/status/1469254109878382597
https://www.instagram.com/p/CXTJThEvBZz/
https://www.pinterest.com/pin/1087971222452213551
Christina 11-12-2021 12:03
Christina Rose 13-12-2021 11:57
https://www.mobypicture.com/user/christina557
https://www.articlehills.com/?p=5862&preview=true
https://www.articlevibe.com/?p=4562&preview=true
https://dewarticles.com/?p=21791&preview=true
https://www.atoallinks.com/2021/virtual-movie-night-where-to-host-an-ott-par
ty/
https://www.cinblog.com/?p=8354&preview=true
https://www.itsmypost.com/?p=29364&preview=true
https://bit.ly/33j1rDX
https://bit.ly/3EQohkp
https://bit.ly/3DPDjpf
http://chiefaiexpert.com/read-blog/24733
https://bit.ly/30ko6ia
https://bit.ly/30k2PFh
https://bit.ly/3pPZeYu
https://bit.ly/3oRm7LT
https://bit.ly/3INJHRp
https://paste.toolforge.org/view/83fcdea1
https://issuu.com/christina557/docs/virtual_movie_night-converted
https://www.yumpu.com/en/document/view/66053275/where-to-host-an-ott-party
https://www.facebook.com/ottpartyofficial/videos/634734381216157/
https://twitter.com/party_ott/status/1470348424092393478
https://www.instagram.com/p/CXa7AAfAn1l/
https://click4r.com/posts/g/3146360/ott-party-host-virtual-movie-nights
Christina Rose 14-12-2021 12:12
https://www.articlevibe.com/virtual-movie-night-where-to-host-an-ott-par
ty/
https://www.itsmypost.com/virtual-movie-night-where-to-host-an-ott-par
ty/
https://career.habr.com/christina557
https://genius.com/christina557
https://www.cinblog.com/virtual-movie-night-where-to-host-an-ott-par
ty/
https://www.articlehills.com/virtual-movie-night-where-to-host-an-ott-par
ty/
https://onedio.co/profile/christina-55-7
https://www.zillow.com/profile/ottparty
https://touch.my.id/ottparty/
https://new.edmodo.com/profile/edmodo-teacher-738a3f6c24/
https://www.ranker.com/writer/christina-rose
https://www.bark.com/en/gb/company/ott-party/Rj1we/
https://www.codecademy.com/profiles/ottparty
https://pbase.com/christina557/profile
https://online.fliphtml5.com/erdsd/cium/
https://online.fliphtml5.com/erdsd/gdwu/
https://pubhtml5.com/homepage/tyxz
https://fliphtml5.com/homepage/erdsd
https://online.pubhtml5.com/tyxz/tsyl/
https://online.pubhtml5.com/tyxz/zeoq/
Christina Rose 14-12-2021 12:12
https://www.articlevibe.com/virtual-movie-night-where-to-host-an-ott-par
ty/
https://www.itsmypost.com/virtual-movie-night-where-to-host-an-ott-par
ty/
https://career.habr.com/christina557
https://genius.com/christina557
https://www.cinblog.com/virtual-movie-night-where-to-host-an-ott-par
ty/
https://www.articlehills.com/virtual-movie-night-where-to-host-an-ott-par
ty/
https://onedio.co/profile/christina-55-7
https://www.zillow.com/profile/ottparty
https://touch.my.id/ottparty/
https://new.edmodo.com/profile/edmodo-teacher-738a3f6c24/
https://www.ranker.com/writer/christina-rose
https://www.bark.com/en/gb/company/ott-party/Rj1we/
https://www.codecademy.com/profiles/ottparty
https://pbase.com/christina557/profile
https://online.fliphtml5.com/erdsd/cium/
https://online.fliphtml5.com/erdsd/gdwu/
https://pubhtml5.com/homepage/tyxz
https://fliphtml5.com/homepage/erdsd
https://online.pubhtml5.com/tyxz/tsyl/
https://online.pubhtml5.com/tyxz/zeoq/
amarawalker 11-03-2022 7:19
<a href="https://emailscrunch.hpage.com/how-to-set-up-at-t-net-email-on-iphone.html">At&t IMAP settings</a>
<a href="https://emailscrunch.over-blog.com/2021/04/how-do-i-set-up-my-at-t-email-account-on-my-
iphone.html">set up AT&T email on iPhone</a>
<a href="https://www.bloglovin.com/@ityug247/how-can-you-get-a-free-edu-email-address">how to get a free edu mail address</a>
<a href="https://emailscrunch.weebly.com/blog/how-to-create-a-free-edu-email-account">free .edu email</a>
<a href="https://emailscrunch.educatorpages.com/pages/how-can-i-get-a-free-edu-email">get a.edu email</a>
<a href="https://emailscrunch.hpage.com/how-to-make-a-free-edu-email.html">Edu Email</a>
<a href="https://emailscrunch-42.webselfsite.net/blog/2021/05/20/how-do-i-create-an-edu-email-account">sign up for an Edu email</a>
<a href="https://emailscrunch.blogspot.com/2021/05/how-do-i-create-free-edu-email-address.html">how to create a free edu email</a>
<a href="https://emailscrunch-42.webselfsite.net/blog/2021/05/25/what-is-att-smtp-server-for-iphone">AT&T Mail settings for iPhone 7/8/11</a>
Harsh Verma 9-04-2022 4:51
Garmin-Produkte sind weltweit bekannt und haben eine große Anzahl von Kunden.
https://sites.google.com/view/gps-installieren/garmin-express

123.hp.com/setup, téléchargez le logiciel d'installation et de configuration d'imprimante HP
https://sites.google.com/view/123-hprinters/home

123.hp.com/setup, laden Sie die HP Druckerinstallations- und -konfigurationssoftware herunter
https://sites.google.com/view/123-setup/home
Harsh Verma 9-04-2022 4:52
Garmin-Produkte sind weltweit bekannt und haben eine große Anzahl von Kunden.
https://sites.google.com/view/gps-installieren/garmin-express

123.hp.com/setup, téléchargez le logiciel d'installation et de configuration d'imprimante HP
https://sites.google.com/view/123-hprinters/home

123.hp.com/setup, laden Sie die HP Druckerinstallations- und -konfigurationssoftware herunter
https://sites.google.com/view/123-setup/home
James Aultman 18-04-2022 16:46
This post is really very helpful article to resolve <a href="https://asquarecloudhosting.com/uncovered-causes-solutions-to-get-rid-of-qui
ckbooks-error-c-343/"><strong>QuickBooks Error c-343</strong></a>. but still if you have any issues related QuickBooks Error 9999 then connect with Asquare Cloud hosting at +1(855)-738-0359.

<< Starszy (1 2 3 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Forex


Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews