Forex || Strona główna || AT || Linki || Kontakt || Forum||mapaserwisu || Kursy || Banki online

 Subskrypcja

MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-booki
POLECAMY
Czas na giełdę!
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontra przedsiębiorca

Pewne działania przedsiębiorców, wymierzone przeciw konkurencji oraz interesom konsumentów zostały uznane przez ustawodawcę za szczególnie szkodliwe. Z tego względu podejmowanie zabronionych w ustawie działań z tego zakresu poddano szczególnej odpowiedzialności finansowej, które uznano za środki mające za zadanie powstrzymać przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami.

Dopuszczalność wymierzania sankcji

Przepisy obowiązującej ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. przewidują możliwość nakładania określonych sankcji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wśród instrumentów prawnych, jakimi może posługiwać się Prezes UOKiK należy przykładowo wymienić: karę pieniężną nakładaną w drodze decyzji o uznaniu określonych praktyk za ograniczające konkurencję czy naruszających zbiorowe interesy konsumentów, karę pieniężną (do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia) za umyślne lub nieumyślne nie wykonanie decyzji lub postanowień Prezesa UOKiK, karę pieniężną za niezgłoszenie zamiaru koncentracji, karę pieniężną za nieudzielenie informacji wymaganych przez Prezesa Urzędu, niewspółdziałanie podczas kontroli. Również dopuszczenie się zwłoki w wykonaniu decyzji Prezesa UOKiK (wydanej na podstawie przepisów ustawy) skutkować będzie dotkliwą sankcją finansową.

Nowe możliwości karania przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2009r. Prezes UOKiK jest uprawniony do nakładania kar finansowych za praktyki ograniczające konkurencję, w tym zwłaszcza za nadużycie pozycji dominującej. Możliwości podejmowania bardziej zdecydowanego działania przeciw przedsiębiorcom naruszającym przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wynikła przy tym ze stosowania polityki konkurencji na lata 2008-2010, w której celach wymieniano m.in. doprowadzenie do większej skuteczności działania Urzędu.

Dodać także należy, że to Prezes Urzędu jest organem kształtującym wysokość kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorców działających niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Ograniczenia sankcji

Górną granicę kar finansowych nakładanych na przedsiębiorców stanowi kwota nie większa niż 10 % przychodu przedsiębiorcy w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

autor: Kancelaria Prawna Skarbiec

0 Komentarze
24-04-2012 8:13 zombi


Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Forex


Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews