Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię” – pomijając wszelką spekulacje.

Wartość  spółki w oparciu, której wyceniane są akcje, powinna się opierać przede wszystkim na przychodach i zyskach jakie generuje. Jednak rzeczywistość pokazuje, że przy określaniu jej wartości i wycenianiu akcji spółki przez rynek brane są również inne czynniki jak marka firmy, jej pozycja na rynku, branża w jakiej działa, a także ryzyko z nią związane. Wszystkie te czynniki powinny określać wszelkie prawdopodobne zmiany wartości spółki w nadchodzącej przyszłości.

Analizując otoczenie makroekonomiczne, sytuację w spółce i jej kondycję finansową możemy z dużym prawdopodobieństwem określić jej „wartość” często nawet wybiegając kilka lat w przód. Należy jednak pamiętać, że poprawa sytuacji finansowej w przypadku spółki „zadłużonej”  to proces długotrwały i czasochłonny.

Ceny akcji podobnie jak cała giełda często dyskontują przyszłość i wyprzedzają pewne procesy i zmiany mające nadejść  zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach. Dlatego też często kupując akcje nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany które mają dopiero nadejść są już zauważone przez rynek i odpowiednio wycenione i zawarte w cenach akcji. W takim wypadku bardzo istotnym i ważnym staje się zdolność określenia czy akcje interesującej nas spółki są przewartościowane czy też nie.

Wzrost wartości fundamentalnej spółki w czasie:

 

Zauważyć można, że w miarę upływu czasu wartość fundamentalna spółki systematycznie rośnie, natomiast cena akcji spółki X przecina tę wartość. Rynek może wyceniać akcje poniżej tej wartości lub też znacząco odbiegać od tej wartości i dyskontować nadchodzącą „przyszłość”. Istotą rzeczy jest fakt, że wartość akcji w dłuższej perspektywie czasu  zawsze podążać będzie za rzeczywistą wartością spółki – czyli za jej fundamentami .

Inwestując na rynku kapitałowym możemy się spotkać z dwoma modelami wyceny spółki. Pierwszy bardziej złożony i czasochłonny zewzględu na konieczność analizowania nierzadko dużych ilości sprawozdań finansowych. Powyższa metoda opiera się na analizowaniu przepływów pieniężnych w spółce w skrócie DCF – discounted Cash flow. To właśnie na podstawie analizy sumy przyszłych przepływów pieniężnych spółki możemy określić jej przyszłą wartość, a tym samym przewidzieć i zaprojektować model wzrostu wartości akcji.

Druga metoda znacznie popularniejsza i mniej czasochłonna to metoda porównywania wskaźników spółek. W oparciu o dane finansowe możemy wyliczyć pewne wskaźniki fundamentalne na podstawie, których możemy porównywać spółki z podobnej branży i sektora.

Jednym z popularniejszych wskaźników jest współczynnik ceny do zysku. Dzięki niemu możemy określić opłacalność naszej inwestycji w akcje danej spółki. Przy analizowaniu C/Z powinniśmy uwzględniać także wskaźniki branżowe, które poinformują nas czy spółka, która nas interesuje jest niedowartościowana czy też nie.

C/Z  - cena do zysku (P/E-  price/earn)

C/Z = wartość rynkowa/ zysk roczny netto

 

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Zysk netto za cztery kwartały: 3 000 000 pln

C/Z = 0,35 x 200 000 000 / 3 000 000

C/Z = 23

Dużym plusem tego wskaźnika jest to, że dość szybko możemy porównać dużą grupę spółek i określić jak przedstawia się  interesująca nas spółka na tle innych. Mając wyliczony Wskaźnik ceny do zysku w szybki sposób możemy też obliczyć teoretyczną wartość rynkową:

WR = C/Z x zysk roczny netto

WR = 23 x 3000 000

WR = 69 000 000 pln

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wskaźnik branżowy dla przykładu niech on wyniesie dla tej branży 24 możemy również obliczyć przybliżoną teoretyczną wartość rynkową 1 akcji

WR  1 akcji = WR / 200 000 000

WR 1 akcji = 24 x 3000 000 / 200 000 000

WR 1 akcji = 0,36 pln

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK. Informuje on nas o tym jak rynek wycenia wartość majątku spółki. Wskaźnik C/WK poniżej 1 oznaczać może, że akcje spółki teoretycznie notowane są poniżej wartości księgowej co wskazywałoby na niedowartościowanie akcji. Natomiast wzrost powyżej 3 oznacza że wartość majątku jest trzykrotnie wyższy od wartości w bilansie. Jednym słowem cena do wartości księgowej podpowiada nam ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki bez zobowiązań.

C/WK – cena do wartości księgowej (P/BV –price /book value)

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Wartość księgowa: 0,81 pln

C/WK = 0,35 pln / 0,81 pln

C/WK = 0,43

 

Oczywiście teoria do praktyki pozostawia wiele do życzenia, ale własne doświadczenie i wiedza poparta prawidłowym analizowaniem fundamentów spółki z pewnością przełoży się na sukces inwestycyjny .

 Zobacz też: Analiza Techniczna

 

10159 Komentarze
4-08-2009 12:52 zombi


Sweepstakes new 5-06-2021 9:53
Complete the LongHorn Steakhouse Survey at Lhtogosurvey to win 1 of 105 $100 Darden Restaurants Gift Cards.
https://www.sweepstakesnew.com/longhorn-steakhouse-guest-satisfaction-surve
y/ wassat
sanaya smith 5-06-2021 9:54
I am Sanaiya we are providing different types of coupons available online in the Market. For more details visit the link below:
https://www.coupon2deal.com/
https://www.coupon2deal.com/coupons/cvs.com
http://www.coupon2deal.com/coupons/dollartree.com
http://www.coupon2deal.com/coupons/pizzahut.com
Rena Ravv 6-06-2021 12:36
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
https://vipmodel-escorts.com/
Rena Ravv 6-06-2021 12:39
http://www.4mark.net/story/3887039/no.1-independent-jaipur-escorts-service-9057
130000-call-girls-in-jaipur
https://stereokiller.com/Boards/409764
http://protospielsouth.com/user/7524
https://legendofpubg.tribe.so/post/choose-jaipur-call-girls-with-their-real-pho
tos-and-numbers-60bb69fd6d7f86e433235813
https://legendofpubg.tribe.so/user/renaravv
https://hashnode.com/@renaravvv
https://hashnode.com/post/choose-jaipur-call-girls-with-their-real-pho
tos-and-numbers-ckpjqo8tu088az0s16x7j14ih
https://sharetv.com/user/renaravv
https://datamodelinginstitute.com/community/profile/renaravv/
https://lessons.yourbonuschecks.com/community/profile/renaravv/
http://www.scivis.it/community/profile/renaravv/
https://www.4tuning4.ro/choose-jaipur-call-girls-with-their-real-pho
tos-and-numbers-i10895
https://www.thegrouphug.com/community/profile/renaravv/
http://lifestory.roleplayproject.com/blogs/12307/Choose-Jaipur-Call-Girls-with-their-real-pho
tos-and-Numbers
https://worldclassifiedad.com/choose-jaipur-call-girls-with-their-real-pho
tos-and-numbers/41315
http://lifestory.roleplayproject.com/renuravv
http://ufotech.com.vn/members/rena-ravv.680541/
https://vipmodel-escorts.escortbook.com/blog-vip-call-girl-in-jaipur-17058
https://vipmodel-escorts.escortbook.com/blog-choose-jaipur-call-girls-with-their-rea
l-photos-17057
https://muddyhighheels.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=16088
http://www.organesh.com/se/profile/22361
smith8395john 7-06-2021 7:59
Hi, I am John Smith, I am working as a technical manager at email support. I have 3 years of experience in this field. If you have any problems related to Suddenlink email settings, then please contact us for help related to email problems.
https://www.emailsupport.us/blog/suddenlink-email-settings/
123.hp.com/setup 7-06-2021 9:38
123.hp.com/setup is an official website that enables users to search for and download the most up-to-date HP printer drivers. Moreover, all users can find it simple and straightforward to complete the setup process with the help of this website. Thus, if a user buys a new HP printer, they must go through the setup process in order to get the most out of their printer. It's also an official website that guides users through the HP printer setup and installation process. Users may also use this page to troubleshoot HP printer issues. If the user has any problems downloading or installing the HP printer, they can contact the HP customer service team. Users can also complete the hp printer driver download and installation process without any issue.
http://123hpcomsetuphp.com/
canon.com/ijsetup 7-06-2021 9:39
Canon.com/ijsetup is the one-stop online web address to setup the canon printer. The users can access the official address and can setup the printer to devices such as Windows, Mac, or iPhone easily and quickly. Along with this, through canon.com/ijsetup, the users can download the latest Canon printer drivers. Moreover, the users can troubleshoot the canon printer setup related issues from here. Additionally, the users are advised to download the Canon printer driver from the official website because incorrect drivers may cause issues during the setup procedure. Therefore, to avoid such issues, the users are recommended to access the official address and get the drivers installed on their devices. Users can conveniently set up their printers using canon.com/ijsetup, whether they are wired or wireless. Users with a Windows or Mac operating system may also use the official website to complete the setup process. However, ensure that the printer is connected to the device before beginning the setup process. If the printer is connected correctly, then the users can easily accomplish the setup procedure.

https://canoncomijsetupij.com/
Nancywilson 7-06-2021 9:46
http://webroot-download.com/ | http://mcafeecomactivatez.com/ | http://aoldesktopgolddownloadd.com/ | http://hpprinterdrivers.support/ | http://igarmincomexpress.com | https://sites.google.com/view/getpaypallogin | https://sites.google.com/view/cashapploginguide | https://sites.google.com/view/amazoncomcodeactivate | https://sites.google.com/view/linksysextender-setup | https://sites.google.com/view/myavastlogin | https://sites.google.com/view/getbitdefenderlogin | https://sites.google.com/view/roadrunneremaillogin-usa | https://sites.google.com/view/amazonprimelogin-guide | https://sites.google.com/view/netgearextendersetup-help | https://sites.google.com/view/tomtomhomedownload | https://sites.google.com/view/wwwmywifiext | https://sites.google.com/view/avast-downloadnow | https://sites.google.com/view/nortonloginusa | https://sites.google.com/view/belkin-n300setup | https://sites.google.com/view/webrootdownload-guide | https://sites.google.com/view/setupijstartcannon | https://sites.google.com/view/getwebrootlogin | https://sites.google.com/site/myavastt/ | http://bit.ly/3kZ8jev | http://bit.ly/3rezggA | http://bit.ly/3b3megs | http://bit.ly/36MGaSi | http://bit.ly/3pAfiMs | http://bit.ly/3aL2Sg0 | http://bit.ly/3tLqMPL | https://bit.ly/396HHUF | https://bit.ly/2NqfoZ0 | https://bit.ly/3nZO8gw | http://bit.ly/3bBmWAn | http://bit.ly/2MHZLvM
| https://bit.ly/3sIZCbd | https://bit.ly/2RfAsmX | https://bit.ly/3aaCX0m | https://bit.ly/3sbrvb2 |"
If Your Looking For Call Girls and Escorts Services in Your City? Schloka - Free Adult classifieds in India, Browse in our call girl category To Post Ads, Book Escorts and Find Contact No For Hire Call Girls.
http://schloka.com/call-girl/firozpur
http://schloka.com/call-girl/port-blair
http://schloka.com/call-girl/mohali
http://schloka.com/call-girl/varanasi
http://schloka.com/call-girl/dehradun
shehnaaz khan 7-06-2021 11:26
I am Shehnaaz Khan also known as Escort . I am an Indian girl so I speak hindi and English fluent. I am a new but trendy elite escorts service girl. I spend free time watching movies, reading listing romantic songs.
https://shehnaazkhan.com/ -
https://shehnaazkhan.com/gurgaon-escorts/ -
https://shehnaazkhan.com/dubai-escorts/ -
https://shehnaazkhan.com/dwarka-escorts/ -
https://shehnaazkhan.com/aerocity-escorts/ -
https://shehnaazkhan.com/mahipalpur-escorts/ -
https://shehnaazkhan.com/goa-escorts/ -
https://shehnaazkhan.com/karol-bagh-escorts/ -
https://shehnaazkhan.com/faridabad-escorts/ -
https://shehnaazkhan.com/indore-escorts/ -
https://shehnaazkhan.com/dubai-marina-escorts/ -
https://shehnaazkhan.com/al-ain-escorts/ -
https://shehnaazkhan.com/abu-dhabi-escorts/ -
https://shehnaazkhan.com/sharjah-escorts/ -
https://shehnaazkhan.com/ajman-escorts/ -
https://shehnaazkhan.com/cp-escorts/
https://shehnaazkhan.com/paharganj-escorts/
https://shehnaazkhan.com/mg-road-escorts/
https://shehnaazkhan.com/escorts-in-green-park/
https://shehnaazkhan.com/kamla-nagar-escorts/
https://shehnaazkhan.com/gulmohar-enclave-escorts/
https://shehnaazkhan.com/escorts-in-tilak-nagar/
https://shehnaazkhan.com/escorts-in-mayur-vihar/
https://shehnaazkhan.com/chennai-escorts/
https://shehnaazkhan.com/mumbai-escorts/
https://shehnaazkhan.com/london-escorts/
https://shehnaazkhan.com/bangalore-escorts/
https://shehnaazkhan.com/raipur-escorts/
Chocolategirls 7-06-2021 11:28
The estimation of lively youthful magnificence in their 20s and the capacity to develop rapidly throughout everyday life, have propelled them to join the profession of the male joy. We are sure ladies and are not looking behind when shoppers in their organization are glad. In only a couple of moments, you lose control of your body and brain in the nightlife and the cutting edge way of life of our young, electrifying night sovereign.
http://bookmybabe.club/
http://bookmybabe.club/escorts-in-marathahalli/
http://bookmybabe.club/escorts-in-whitefield/
http://bookmybabe.club/escorts-in-brigade-raod/
http://bookmybabe.club/escorts-in-koramangala/
http://bookmybabe.club/escorts-in-indiranagar/
http://bookmybabe.club/escorts-in-mg-raod/
https://www.naughtybynetwork.com/independent-escorts/kirti-gupta/
https://bangaloreescorts.company.site/
chocolate Girls 7-06-2021 11:29
the right city when it comes to discovering various entertainment, pleasing and sensual forms. The city is perfect hub for lonely people. They need partners and someone to take care of their each need and requirement. As a partner one can always look forward to meet the right source of fun as well as sensuality and it is possible only through taking of right measure in advance. Delhi escorts became the alternative source of enjoyment for such people.
https://www.chocolategirls.club/escorts-in-bangalore.html
https://www.chocolategirls.club/escorts-in-whitefield.html
https://www.chocolategirls.club/escorts-in-koramangala.html
https://www.chocolategirls.club/escorts-in-indiranagar.html
https://www.chocolategirls.club/escorts-in-electronic-city-it-park.html
https://www.chocolategirls.club/escorts-in-brigade-road.html
https://www.chocolategirls.club/escorts-in-marathahalli.html
https://www.chocolategirls.club/escorts-in-hebbal.html
https://www.chocolategirls.club/escorts-in-jaya-nagar.html
https://www.chocolategirls.club/escorts-in-yeshwantpur.html
https://www.chocolategirls.club/escorts-in-wilson-garden.html
https://www.chocolategirls.club/escorts-in-vijayanagar.html
Kirti Gupta 7-06-2021 11:30
If you really want to get in touch with our classical beauties then you need to contact an authentic escort agency in the city. Our Russian Escort Service Delhi agency is the perfect service destination for the bold Delhi call girls at your doorstep.
https://hiprofileescortindelhi.com/ -
https://hiprofileescortindelhi.com/mahipalpur-call-girls-escorts.html -
https://hiprofileescortindelhi.com/call-girls-services-in-gurgaon.html -
https://hiprofileescortindelhi.com/call-girls-services-in-karol%20bagh.html -
https://hiprofileescortindelhi.com/call-girls-services-in-gk-1.html -
https://hiprofileescortindelhi.com/call-girls-services-in-gk-2.html -
https://hiprofileescortindelhi.com/call-girls-in-aerocity.html -
https://hiprofileescortindelhi.com/call-girls-services-in-faridabad.html
https://hiprofileescortindelhi.com/blog/refresh-your-mood-with-call-girls-in-gurgaon
-find-best-escorts-girls/
https://hiprofileescortindelhi.com/blog/prefer-spicy-best-cheap-escorts-in-delhi-to-
bring-endless-joyful-at-night/
https://hiprofileescortindelhi.com/blog/why-choose-high-profile-escorts-in-delhi-age
ncy-for-the-best-experience/
https://hiprofileescortindelhi.com/blog/top-5-areas-to-hire-escorts-services-in-delh
i-ncr-24-7/
https://hiprofileescortindelhi.com/blog/best-erotic-services-to-choose-from-delhi-es
corts-girls-24-7/
Angelhotnight 7-06-2021 11:31
Thethekedar 7-06-2021 11:32
thethekedaar focuses on providing the superior service of interior designers in Delhi. The overall interiors of a space can set an atmosphere, a mood, or give people an impression of their persona about their lifestyle. The first part of the interior design process at thethekedaar always starts with initial space planning in detail by taking into consideration all the essential requisites and concerns that our clients bring to the table.
https://www.thethekedaar.in/
https://www.thethekedaar.in/5-best-benefits-of-hiring-interior-designer-
in-delhi-ncr
https://www.thethekedaar.in/hire-the-best-restaurant-interior-designers-
in-delhi
https://www.thethekedaar.in/hire-the-best-commercial-space-office-interi
or-designers-in-delhi-ncr
https://www.thethekedaar.in/everything-you-need-to-know-about-interior-d
esigners-services
https://www.thethekedaar.in/under-10-lac-best-low-budget-interior-design
ers-in-delhi
https://www.thethekedaar.in/looking-for-the-best-restaurant-interior-des
igners-in-delhi-under-5-lac
https://www.thethekedaar.in/office-interior-designers-in-delhi-under-5-l
akhs-reach-out-to-us-for-the-best

https://skyseotech.com/

https://skyseotech.com/services/search-engine-optimize/

https://socialsuccessor.club/cash-app-support-contact-number-customer-ser
vice-help-desk/
Alina 8-06-2021 6:16
Hi, I am Alina. If you are looking for <a href="https://www.firstrankseoservices.com/seo-for-accountants">SEO For Accountants</a> so, you are in the right place. Here we providing SEO Services at an cheap price as per our consumer budget. Also, we have a well knowledgeable team who gives you the best results. Whether it’s in website traffic, ranking, organic keywords, etc.
Nancy wilson 8-06-2021 8:05
http://webroot-download.com/ | http://mcafeecomactivatez.com/ | http://aoldesktopgolddownloadd.com/ | http://hpprinterdrivers.support/ | http://igarmincomexpress.com | https://sites.google.com/view/getpaypallogin | https://sites.google.com/view/cashapploginguide | https://sites.google.com/view/amazoncomcodeactivate | https://sites.google.com/view/linksysextender-setup | https://sites.google.com/view/myavastlogin | https://sites.google.com/view/getbitdefenderlogin | https://sites.google.com/view/roadrunneremaillogin-usa | https://sites.google.com/view/amazonprimelogin-guide | https://sites.google.com/view/netgearextendersetup-help | https://sites.google.com/view/tomtomhomedownload | https://sites.google.com/view/wwwmywifiext | https://sites.google.com/view/avast-downloadnow | https://sites.google.com/view/nortonloginusa | https://sites.google.com/view/belkin-n300setup | https://sites.google.com/view/webrootdownload-guide | https://sites.google.com/view/setupijstartcannon | https://sites.google.com/view/getwebrootlogin | https://sites.google.com/site/myavastt/ | http://bit.ly/3kZ8jev | http://bit.ly/3rezggA | http://bit.ly/3b3megs | http://bit.ly/36MGaSi | http://bit.ly/3pAfiMs | http://bit.ly/3aL2Sg0 | http://bit.ly/3tLqMPL | https://bit.ly/396HHUF | https://bit.ly/2NqfoZ0 | https://bit.ly/3nZO8gw | http://bit.ly/3bBmWAn | http://bit.ly/2MHZLvM
| https://bit.ly/3sIZCbd | https://bit.ly/2RfAsmX | https://bit.ly/3aaCX0m | https://bit.ly/3sbrvb2 |"
Susan Escorts 8-06-2021 12:19
At that point in time Call Girls in Nashik service is the only one who is able to take you out from these kinds of situations and after that, you will easily take out all the sins and can recover yourself in the way you always wanted. All this is possible because of those beautiful girls.

http://www.susanescorts.in/
james sean 8-06-2021 18:29
if you want to watch anime online for free then you must consider these sites http://sites.google.com/view/animeflixs/
http://sites.google.com/view/gogoanime-app/
Numerous agencies offer cost-effective cheap SEO packages that will provide you with the best SEO services in the market to boost your business and increase traffic to your website. They focus on the target audience and attract them towards your online business by making your presence better. The cheap packages are just a small fraction of the return on investment.

Visit- https://www.pnjsharptech.com/seo-services
Noida Queens 9-06-2021 4:07
Hi Guys, I am Noida Queens a top-class VIP female models in Noida. I am Independent models in Noida. I am Provide Full Cooperative service in Noida.here I provide many beautiful, gorgeous VIP Call Girl in Noida from the past 7 years so that nowadays My Noida Escorts is fully trusted and full secure agency in your town.

Visit Our Website: https://noidaqueens.com/

https://noidaqueens.com/aerocity-escorts.html

https://noidaqueens.com/connaught-place-escorts.html

https://noidaqueens.com/defence-colony-escorts.html

https://noidaqueens.com/delhi-escorts.html

https://noidaqueens.com/ghaziabad-escorts.html

https://noidaqueens.com/greater-kailash-escorts.html

https://noidaqueens.com/greater-noida-escorts.html

https://noidaqueens.com/gurgaon-escorts.html

https://noidaqueens.com/gurugram-escorts.html

https://noidaqueens.com/mahipalpur-escorts.html

https://noidaqueens.com/nehru-place-escorts.html

https://noidaqueens.com/new-friends-colony-escorts.html

https://noidaqueens.com/pari-chowk-escorts.html

https://noidaqueens.com/rajouri-garden-escorts.html

https://noidaqueens.com/rohini-escorts.html

https://noidaqueens.com/vaishali-escorts.html
Alisha Sharma 9-06-2021 4:09
My name is Alisha Sharma an Independent Escort in Noida and totally independent companion. I'm very attractive , sexy with a firm natural breast. I offer a sensual, seductive Girlfriend Experience naughty girls attitude just for you. 100% Ultimate Girlfriend Experience With a lot of deep kissing... The most amazing Fun, loving girl Noida Escorts. I am literraly always horny! My passion is to always exceed your expectations and fulfil all your desires. I never rush and always make sure. I provide the exactly service you requested. I have a great taste in sensual things: stockings, dress, short skirts , high heels and much more.. I promise you that you will not be disappointed. CALL ME FOR NOIDA ESCORT

http://alishasharma.in/cheap-rate-escorts-in-noida.html

<< Starszy (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24