Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu

MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-bookiANALIZA FUNDAMENTALNA - Metody Wyceny Przedsiębiorstwa
Metoda dochodowa - opiera się na aktualnej wartosci wszystkich przyszłych dochodów, które wpływają na wycenę przedsiębiorstwa. W przypadku dochodów pieniężnyczh mogą jes stanowić dywidendy i akcje w momencie ich sprzedaży.

-Metoda wyceny na podstawie dywidendy: wskaźnik dywidendy / cena - iloraz kwoty dywidendy na 1 akcję

-Metoda stałego wzrostu dywidendy - w tej metodzie przyjmuje się stałe tempu wzrostu dywidendy.

-Model stałej dywidendy - dywidenda wypłacana jest co roku (renta wieczysta)

P=D/R

D- wypłacana dywidenda
R - wymagana stopa zwrotu


Metody mnożnikowe (wskaźnikowe) - metoda wyceny wartości przedsiębiorstwa na podstawie porównania z podobnymi przedsiębiorstwami, przy zastosowaniu odpowiednich wskaźników ekonomicznych. Wartość wskaźnikia w porónaniu z innymi firmami z tego samego sektora może informować o przewartościowaniu firmy lub jej niedowartościowaniu.

Do podstawowych wskaźników należą: P/E, P/BV, P/CF/ D/S

zobacz więcej o wskaźnikach AF

Metody bazujące na przepływach pieniężnych DCF - polegają na określeniu strumieni zysku jakie zasilą spółkę w przyszłości i wyliczeniu wartości tych przepływów w chwili obecnej.

wartość przedsiębiorstwa = wartość przedsiębiorstwa - wartośc zadłużenia

Co wpływa na DCF:

-raporty finansowe
-stopy wzrostu zysku w przyszłosci
-stopy procentowe
-oprocentowanie kredytów dla firm
-rentowność spółki


reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność