Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu || Kursy

 Subskrypcja

Banki
Banki
Banki i ich oferty
mBank
Inteligo
DomBank
Multibank
Getin Bank
Lukas Bank
Citi Handlowy
GE Money Bank
ING Bank Śląąski
PKO Bank Polski
Bank Millennium
Deutsche Bank PBC
Bank Zachodni WBK
Santander Consumer Bank
Produkty Finansowe
Lokaty
Konta firmowe
Konta osobiste
Kredyty dla firm
Karty kredytowe
Kredyty gotówkowe
Konta młodzieżowe
PoĹźyczki hipoteczne
Kredyty mieszkaniowe
Kredyty samochodowe
Kredyty konsolidacyjne
Zestawienia
Porównanie Kredytów Mieszkaniowych
Porównanie Kredytów Gotówkowych
Porównanie Pożyczek Hipotecznych
Porównanie Kredytów Konsolidacyjnych
Porównanie kont Osobistych
Porównanie kont OszczędnoÂściowych
Porównanie kart Kredytowych
Doradztwo Finansowe
Expander
Goldenegg
Gold Finance
Open Finance
Rejestr Długów
KRD
Domy Maklerskie
Beskidzki Dom MaklerskiTrzecia czerwona kartka dla Getin Noble Bank

Niespełna 6 milionów złotych kary zapłacić ma Getin Noble Bank, który złamał prawo nieprecyzyjnie określając warunki umowy kredytowej – uznała Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To trzecia kara UOKiK nałożona na Getin Noble Bank od momentu jego powstania - rzecznik prasowy Banku poinformował już o odwołaniu się od postanowień decyzji do sądu.

Naruszone zbiorowe interesy konsumentów

Postępowanie przeciwko Getin Noble Bank rozpoczęte w czerwcu 2011r. po skargach konsumentów, zakończyła decyzja łódzkiej delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z 8 listopada ubiegłego roku. Było ono związane bezpośrednio z postanowieniami zawieranymi w umowach z klientami Banku oraz samych jego praktyk w przypadku udzielania kredytów samochodowych.

W toku postępowania ustalono, że Getin Noble Bank w zawieranych umowach kredytowych stosował nieprecyzyjne zapisy zobowiązujące pożyczkobiorcę do przekazywania informacji każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności mogących mieć wpływ na zdolność kredytową klienta. Zgodnie z § 5 „Obowiązki Klienta” „Ogólnych warunków umowy w zakresie kredytowania pojazdów w Getin Noble Banku S.A.” – Klient zobowiązuje się do: informowania Banku, każdorazowo bezzwłocznie po ich wystąpieniu, o istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na jego zdolność kredytową i terminową spłatę kredytu. Urząd uznał na tej podstawie, że stosowanie powyższego zapisu jest praktyką krzywdzącą konsumenta, ponieważ nie określono nim jasnych terminów ani okoliczności w jakich pożyczkobiorca zobowiązany jest do przekazania stosownej informacji. Bank mógł przez to dowolnie interpretować powyższy zapis, a tym samym decydować czy wskazane przez konsumenta okoliczności wpływają na jego sytuację majątkową, co mogło prowadzić do wypowiedzenia umowy i obowiązku natychmiastowej spłaty kredytu, czy też pozostają bez związku.

W trakcie trwającego postępowania Urząd ustalił poza tym, że bank bezprawnie pomijał w umowie kredytowej informację o łącznej kwocie wszystkich kosztów, opłat i prowizji, których uregulowanie leżało w gestii pożyczkobiorcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, informacje takie winny być bowiem integralnym elementem zapisów zawieranej umowy kredytowej, a nie stanowić wyłącznie załącznik do niej.

Mimo, że bank zaprzestał stosowania dyskusyjnych zapisów i praktyk jeszcze w trakcie prowadzonego postępowania, to obie nieprawidłowości spowodowały nałożenie na podmiot kary w wysokości 5,9 mln zł, związanej z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez rzecznika prasowego Banku – Wojciecha Sury, przedsiębiorca odwołał się od decyzji w całości do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Getin na cenzurowanym

To już trzecia kara nałożona na Getin Noble Bank od momentu powstania podmiotu, czyli połączenia Getin Banku z Noble Bank. W sierpniu 2010r. UOKiK zakwestionował inną praktykę Banku.  Zarzuty Urzędu dotyczyły kampanii produktów pakietowych banku prowadzonej od stycznia do lutego 2009r., zachęcającej do założenia lokaty i internetowego rachunku. Zgodnie z informacjami zawartymi w reklamie, oprocentowanie lokaty wynosiło 8 procent w skali roku, a e-konto było bezpłatnym prezentem udzielanym w ramach jej otwarcia. W trakcie postępowania Urząd ustalił jednak, że w rzeczywistości konto nie było dodatkowym prezentem do lokaty, ponieważ w przypadku nieutrzymywania na nim minimum tysiąca złotych, bank potrącał jednoprocentową prowizję od kwoty lokaty. Kara nałożona przez Prezes UOKiK za wprowadzanie konsumentów w błąd opiewała na 755.631zł. Wart zaznaczenia jest fakt, że bezzwłocznie uregulował nałożoną nań sankcję finansową.

Kolejna sprawa przeciwko Getin Noble Bank, znajdująca rozwiązanie w listopadzie 2010r., związana była z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów spowodowanym niezgodnym z prawem pobieraniem opłat od użytkowników kart kredytowych banku. Przeprowadzone w sprawie postępowanie UOKiK wykazało, że Getin Noble Bank w Tabeli opłat i prowizji kart kredytowych i ratalnych dopuszczał zastosowanie opłaty związanej z obsługą nieterminowych spłat np. wysłanie sms, kontakt telefoniczny czy monit. Jak ustalił Urząd, bank już w pierwszym dniu powstania zadłużenia automatycznie naliczał tę opłatę wszystkim klientom bez wyjątku. Koszty te naliczane były nawet jeśli nie podejmowano żadnych działań w stosunku do konsumenta. Zdaniem Urzędu jednym z efektów działania banku było niesłuszne obciążanie kosztami upomnień klientów, którzy spłacili zaległości, zanim bank zdążył podjąć czynności przypominające o zadłużeniu. Niedozwolona praktyka była stosowana przez Getin Bank od 2006 r., a po fuzji z Noble Bank także przez Getin Noble Bank. Wynikiem tego postępowania była blisko dwumilionowa kara nałożona na Bank przez Prezes UOKiK.

 

autor: Portal Skarbiec.Biz

0 Komentarze
21-05-2012 14:27 zombi


Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
NOWOśŚCI

Ranking - Konta
reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatności