Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu || Kursy

 Subskrypcja

Banki
Banki
Banki i ich oferty
mBank
Inteligo
DomBank
Multibank
Getin Bank
Lukas Bank
Citi Handlowy
GE Money Bank
ING Bank Śląąski
PKO Bank Polski
Bank Millennium
Deutsche Bank PBC
Bank Zachodni WBK
Santander Consumer Bank
Produkty Finansowe
Lokaty
Konta firmowe
Konta osobiste
Kredyty dla firm
Karty kredytowe
Kredyty gotówkowe
Konta młodzieżowe
PoĹźyczki hipoteczne
Kredyty mieszkaniowe
Kredyty samochodowe
Kredyty konsolidacyjne
Zestawienia
Porównanie Kredytów Mieszkaniowych
Porównanie Kredytów Gotówkowych
Porównanie Pożyczek Hipotecznych
Porównanie Kredytów Konsolidacyjnych
Porównanie kont Osobistych
Porównanie kont OszczędnoÂściowych
Porównanie kart Kredytowych
Doradztwo Finansowe
Expander
Goldenegg
Gold Finance
Open Finance
Rejestr Długów
KRD
Domy Maklerskie
Beskidzki Dom MaklerskiStudenci na garnuszku banków?

Nie każdy słyszał o możliwości zaciągnięcia pożyczki na okres studiów, jaką jest kredyt studencki, choć do tej pory skorzystało zeń już kilkanaście tysięcy młodych osób. Jak się z tym kredytem sprawy mają, wyjaśnia ekspert serwisu finansowego Comperia.pl.

Informacje o kredycie powinny zostać udzielone studentom na uczelniach. Winny one trafić zwłaszcza do studentów, słuchaczy oraz doktorantów będących na pierwszym roku

studiów. Jednak najwięcej konkretów można uzyskać w oddziałach banków udzielających tego typu kredytów. Poniżej została przedstawiona garść danych na temat tych kredytów, które mogą pozwolić osobom potencjalnie zainteresowanym podjąć decyzję w tej kwestii.

Idea kredytu studenckiego została wprowadzona w życie w Polsce w 1998 roku. Celem jej twórców było zwiększenie dostępu do szkolnictwa wyższego dla osób niezamożnych. System tego typu kredytów stanowi dopełnienie innych form pomocy materialnej skierowanej do studentów szkół wyższych. Kredytów studenckich udzielają banki komercyjne, a dopłata do oprocentowania odbywa się z budżetu państwa. Przed 1998 rokiem student mógł skorzystać tylko z takiej pomocy materialnej jak stypendia (naukowe i socjalne) oraz zapomogi.

Kto może wziąć, a komu dają

Aby ubiegać się o przyznanie kredytu należy spełnić kilka warunków. Podstawowym jest rozpoczęcie studiów wyższych, które musi nastąpić przez ukończeniem 25 roku życia. Nie ma znaczenia typ uczelni: państwowa czy niepubliczna ani tryb studiów (dzienne, wieczorowe, zaoczne). Od 2004 roku w związku ze zmianami w przepisach dotyczących tego typu kredytów, mogą się o nie ubiegać dodatkowo studenci studiów doktoranckich oraz studenci i słuchacze (ale tylko cywile) uczelni wojskowych takich jak np. WAT czy AON.

 

W pierwszej kolejności kredyty uzyskują osoby, których sytuacja materialna jest najtrudniejsza. Każdego roku określane jest, jaka jest maksymalna kwota dochodu na członka rodziny, która uprawnia do uzyskania tego kredytu. Maksymalna stawka dochodu na osobę z roku na rok jest coraz wyższa. W roku akademickim 2008/2009 wynosiła 2500 zł na osobę w rodzinie. Procedura wygląda tak, iż w pierwszej kolejności należy złożyć wnioski i dokumenty, potem zaś otrzymuje się informację, czy spełnione są warunki dotyczące progu dochodu.

 

Tabela: Kredyty studenckie w liczbach

 

 

Maksymalna kwota dochodu na osobę

Liczba banków, które w danym roku udzielały kredytu

Liczba łącznie udzielonych kredytów (w tys. sztuk)

Łączna kwota udzielonych  w danym roku kredytów (w mln zł)

1999/2000

550 PLN

8

28,6

409,51

2000/2001

750 PLN

8

24,1

383,87

2001/2002

850 PLN

9

22,7

350,41

2002/2003

1 150 PLN

9

23,3

348,87

2003/2004

1 400 PLN

7

22,0

407,05

2004/2005

1 600 PLN

8

24,0

413,56

2005/2006

1 900 PLN

7

24,0

411,84

2006/2007

2 200 PLN

7

19,8

376,43

2007/2008

2 500 PLN

7

16,4

396,22

2008/2009

2 500 PLN

5

12,3

239,30

2009/2010

2 500 PLN

5

16,6

273,94

Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Wypłaty, spłaty i umorzenia

Kredyt przyznawany jest na czas trwania studiów. W przypadku studiów wyższych jest on wypłacany maksymalnie przez 6 lat, studenci studiów doktoranckich mogą z niego korzystać przez 4 lata. Student otrzymuje pieniądze przez 10 miesięcy w roku akademickim. Ma możliwość wyboru  o możliwości wyboru transzy: 400 zł lub 600 zł

 

Spłacanie kredytu należy zacząć po upływie 2 lat od zakończenia studiów. Liczba spłacanych rat kredytu studenckiego to zawsze dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu. Sprawia to, że rata spłaty kredytu wynosi o wiele mniej niż miesięczna wysokość transz wypłacanych studentom. Wysokość oprocentowania takiego kredytu to połowa stopy redyskontowej NBP (aktualnie stopa ta wynosi 4,25 proc.) i zmienia się wraz z jej zmianami. Kwota ta może zostać pomniejszona do 20 proc. dochodu uzyskiwanego przez kredytobiorcę w miesiącu.

Istnieje możliwość, by kredyt studencki został umorzony. Studenci, którzy znaleźli się w gronie 5 proc. absolwentów uczelni z najwyższym wynikiem końcowym, mogą liczyć na umorzenie kredytu w 20 proc. W jeszcze większym procencie lub nawet w całości może on zostać umorzony przez wzgląd na ciężką sytuację życiową kredytobiorcy (spowodowaną wypadkiem lub poważną chorobą). O umorzenie pożyczki mogą się również starać osoby niepełnosprawne.

Widoki na teraz

Jak wynika z powyższej tabeli, liczba banków, w których można uzyskać kredyt studencki zmniejszyła się. Obecnie kredytów studenckich udzielają następujące instytucje finansowe.

1. PKO Bank Polski S.A,

2. Bank PEKAO S.A.,

3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A,

4. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

5. Mazowiecki Bank Regionalny SA

W każdej z wymienionych mogą obowiązywać inne warunki poręczeń i zabezpieczeń, toteż rada dla tych, którzy planują taką pożyczkę: warto udać się do każdego z nich po szczegółowe informacje.

autor: Paweł Puchalski


0 Komentarze
12-05-2011 8:52 zombi


Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
NOWOśŚCI

Ranking - Konta
reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatności