Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię” – pomijając wszelką spekulacje.

Wartość  spółki w oparciu, której wyceniane są akcje, powinna się opierać przede wszystkim na przychodach i zyskach jakie generuje. Jednak rzeczywistość pokazuje, że przy określaniu jej wartości i wycenianiu akcji spółki przez rynek brane są również inne czynniki jak marka firmy, jej pozycja na rynku, branża w jakiej działa, a także ryzyko z nią związane. Wszystkie te czynniki powinny określać wszelkie prawdopodobne zmiany wartości spółki w nadchodzącej przyszłości.

Analizując otoczenie makroekonomiczne, sytuację w spółce i jej kondycję finansową możemy z dużym prawdopodobieństwem określić jej „wartość” często nawet wybiegając kilka lat w przód. Należy jednak pamiętać, że poprawa sytuacji finansowej w przypadku spółki „zadłużonej”  to proces długotrwały i czasochłonny.

Ceny akcji podobnie jak cała giełda często dyskontują przyszłość i wyprzedzają pewne procesy i zmiany mające nadejść  zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach. Dlatego też często kupując akcje nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany które mają dopiero nadejść są już zauważone przez rynek i odpowiednio wycenione i zawarte w cenach akcji. W takim wypadku bardzo istotnym i ważnym staje się zdolność określenia czy akcje interesującej nas spółki są przewartościowane czy też nie.

Wzrost wartości fundamentalnej spółki w czasie:

 

Zauważyć można, że w miarę upływu czasu wartość fundamentalna spółki systematycznie rośnie, natomiast cena akcji spółki X przecina tę wartość. Rynek może wyceniać akcje poniżej tej wartości lub też znacząco odbiegać od tej wartości i dyskontować nadchodzącą „przyszłość”. Istotą rzeczy jest fakt, że wartość akcji w dłuższej perspektywie czasu  zawsze podążać będzie za rzeczywistą wartością spółki – czyli za jej fundamentami .

Inwestując na rynku kapitałowym możemy się spotkać z dwoma modelami wyceny spółki. Pierwszy bardziej złożony i czasochłonny zewzględu na konieczność analizowania nierzadko dużych ilości sprawozdań finansowych. Powyższa metoda opiera się na analizowaniu przepływów pieniężnych w spółce w skrócie DCF – discounted Cash flow. To właśnie na podstawie analizy sumy przyszłych przepływów pieniężnych spółki możemy określić jej przyszłą wartość, a tym samym przewidzieć i zaprojektować model wzrostu wartości akcji.

Druga metoda znacznie popularniejsza i mniej czasochłonna to metoda porównywania wskaźników spółek. W oparciu o dane finansowe możemy wyliczyć pewne wskaźniki fundamentalne na podstawie, których możemy porównywać spółki z podobnej branży i sektora.

Jednym z popularniejszych wskaźników jest współczynnik ceny do zysku. Dzięki niemu możemy określić opłacalność naszej inwestycji w akcje danej spółki. Przy analizowaniu C/Z powinniśmy uwzględniać także wskaźniki branżowe, które poinformują nas czy spółka, która nas interesuje jest niedowartościowana czy też nie.

C/Z  - cena do zysku (P/E-  price/earn)

C/Z = wartość rynkowa/ zysk roczny netto

 

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Zysk netto za cztery kwartały: 3 000 000 pln

C/Z = 0,35 x 200 000 000 / 3 000 000

C/Z = 23

Dużym plusem tego wskaźnika jest to, że dość szybko możemy porównać dużą grupę spółek i określić jak przedstawia się  interesująca nas spółka na tle innych. Mając wyliczony Wskaźnik ceny do zysku w szybki sposób możemy też obliczyć teoretyczną wartość rynkową:

WR = C/Z x zysk roczny netto

WR = 23 x 3000 000

WR = 69 000 000 pln

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wskaźnik branżowy dla przykładu niech on wyniesie dla tej branży 24 możemy również obliczyć przybliżoną teoretyczną wartość rynkową 1 akcji

WR  1 akcji = WR / 200 000 000

WR 1 akcji = 24 x 3000 000 / 200 000 000

WR 1 akcji = 0,36 pln

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK. Informuje on nas o tym jak rynek wycenia wartość majątku spółki. Wskaźnik C/WK poniżej 1 oznaczać może, że akcje spółki teoretycznie notowane są poniżej wartości księgowej co wskazywałoby na niedowartościowanie akcji. Natomiast wzrost powyżej 3 oznacza że wartość majątku jest trzykrotnie wyższy od wartości w bilansie. Jednym słowem cena do wartości księgowej podpowiada nam ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki bez zobowiązań.

C/WK – cena do wartości księgowej (P/BV –price /book value)

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Wartość księgowa: 0,81 pln

C/WK = 0,35 pln / 0,81 pln

C/WK = 0,43

 

Oczywiście teoria do praktyki pozostawia wiele do życzenia, ale własne doświadczenie i wiedza poparta prawidłowym analizowaniem fundamentów spółki z pewnością przełoży się na sukces inwestycyjny .

 Zobacz też: Analiza Techniczna

 

9182 Komentarze
4-08-2009 12:52 zombi


Ambika Shastri 19-01-2021 8:11
Your post is amazing I am very happy after reading your post your content is very good that is useful for everyone. I have something new for you come on our website book anyone sensuous and sexy girls will do anything for your satisfaction you can book anyone girl you must have feel outstanding level sex.
http://escortsservicesjaipur.tilda.ws/
https://telegra.ph/Jaipur-Escorts-01-14
https://escortsservicesjaipur.hpage.com/
Heating Repair Philadelphia 19-01-2021 13:53
Why Do You need To Connect With Us For The Affordable HVAC Philadelphia PA Services?
We understand that for most of the individuals budget is the main constraints when it comes to getting the HVAC Services In Philadelphia. We ensure that you get the most cost-effective and customer-centric repairing, maintenance and installation services from our experienced and well-certified HVAC Technician Philadelphia. All our HVAC Repair Philadelphia PA experts have the impressive skills and tackle all the heating & cooling project with the utmost care and customer-centric approach.
https://www.trustedcaptain.com/philadelphia/hvac-repair-services-near-me.html
Jignesh Dobariya 20-01-2021 8:39
Expert Wordpress developer consist of technical knowledge about WordPress. The most vibrant feature of WordPress is its ease. WordPress is an open-source CMS that bundles amazing flexibility as it can be used for creating a variety of websites.

https://www.upwork.com/o/profiles/users/~011c27081bcb6c53e7/


Thank you…
neha singh 20-01-2021 10:49
https://anjali-khanna.in/
https://www.anjali-khanna.in/russian-escorts-kolkata.html
https://www.shreya-singh.com/escorts/escort-services-in-jaipur.html
https://www.sehzadi.com/escort-service-in-jaipur.html
https://www.sehzadi.com/jaipur-escorts.html
https://www.sehzadi.com/college-call-girls-in-jaipur.html
https://www.shreya-singh.com/call-girls/call-girls-in-jaipur.html
https://www.shreya-singh.com/escorts/model-escorts-in-jaipur.html
https://www.sehzadi.com/model-escorts-in-jaipur
https://www.sehzadi.com/
https://www.shreya-singh.com/escorts/college-escorts-in-jaipur.html
https://www.shreya-singh.com/escorts/russian-escorts-in-jaipur.html
https://www.sehzadi.com/russian-escorts-in-jaipur.html
https://www.shreya-singh.com/escorts/housewife-escorts-in-jaipur.html
https://www.sehzadi.com/housewife-escorts-in-jaipur.html
riya smith 20-01-2021 12:49
http://www.nortoncomsetupp.uk/norton-login/
http://www.nortoncomsetupp.uk/norton-customer-service/
http://www.nortoncomsetupp.uk/norton-utilities/
http://www.nortoncomsetupp.uk/norton-vs-mcafee/
http://officesetupp.uk/office-com-myaccount
http://officecomsetupp.com/office-com-myaccount/
http://nortoncomsetupx.com/login-norton-com
http://garminlogins.com/garmin-express/
http://imcafeecomactivatee.com/mcafee-login/
http://www.nortoncomsetupp.uk/norton-security-basic/
http://www.nortoncomsetupp.uk/norton-security-standard/
http://www.nortoncomsetupp.uk/norton-security-deluxe/
http://www.nortoncomsetupp.uk/norton-security-premium/
http://imcafeecomactivatee.com/mcafee-login/
http://imcafeecomactivatee.com/mcafee-activate/
http://imcafeecomactivatee.com/mcafee-product-key/
http://iwebrootcomsafes.com/webroot-login/
http://iwebrootcomsafes.com/webroot-download/
http://iwebrootcomsafes.com/webroot-internet-security/
http://officecomsetupp.com/portal-office-com/
http://nortoncomsetupx.com/norton-setup/
http://nortoncomsetupx.com/norton-product-key/
http://nortoncomsetupx.com/blog/
http://www.nortoncomsetupp.uk/norton-removal-tool/
Like other providers, AVAST provides a simple process for AVAST Antivirusting or changing the password. Here are some steps and instructions that may help you access your account again. You can also contact the AVAST support number where the technical experts are available. Customer services are available 24/7 and you can call it anytime.
avast helpdesk number 20-01-2021 18:05
Like other providers, AVAST provides a simple process for AVAST Antivirusting or changing the password. Here are some steps and instructions that may help you access your account again. You can also contact the AVAST support number where the technical experts are available. Customer services are available 24/7 and you can call it anytime.
avast phone number 20-01-2021 18:07
You Can Change the Password If You Remember the Following Points:

• First you have to go to the official website of AVAST and to the login page.

• Enter your address and password in the required field.

• Then you have to go to the account settings and then change the password.

• When you get there, enter the password you remember and create a new one.

• Click OK to save the new password.

• AVAST Digital Life

• AVAST Dish

• AVAST Internet

• AVAST Corporation

• AVAST Mobility

• AVAST Originals

• AVAST Labs

• AVAST U-verse

• AVAST GoPhone

• AVAST SportsNet

• AVAST Mexico

• AVAST Antivirus

• Cricket Wireless

• Otter Media

• DirecTV

• AVAST Mobility

• SKY Brasil Services Ltda.
avast support number 20-01-2021 18:07
You Can Change the Password If You Remember the Following Points:

• First you have to go to the official website of AVAST and to the login page.

• Enter your address and password in the required field.

• Then you have to go to the account settings and then change the password.

• When you get there, enter the password you remember and create a new one.

• Click OK to save the new password.

• AVAST Digital Life

• AVAST Dish

• AVAST Internet

• AVAST Corporation

• AVAST Mobility

• AVAST Originals

• AVAST Labs

• AVAST U-verse

• AVAST GoPhone

• AVAST SportsNet

• AVAST Mexico

• AVAST Antivirus

• Cricket Wireless

• Otter Media

• DirecTV

• AVAST Mobility

• SKY Brasil Services Ltda.
avast customer care number 20-01-2021 18:08
You Can Change the Password If You Remember the Following Points:

• First you have to go to the official website of AVAST and to the login page.

• Enter your address and password in the required field.

• Then you have to go to the account settings and then change the password.

• When you get there, enter the password you remember and create a new one.

• Click OK to save the new password.

• AVAST Digital Life

• AVAST Dish

• AVAST Internet

• AVAST Corporation

• AVAST Mobility

• AVAST Originals

• AVAST Labs

• AVAST U-verse

• AVAST GoPhone

• AVAST SportsNet

• AVAST Mexico

• AVAST Antivirus

• Cricket Wireless

• Otter Media

• DirecTV

• AVAST Mobility

• SKY Brasil Services Ltda.
avast helpline number 20-01-2021 18:08
You Can Change the Password If You Remember the Following Points:

• First you have to go to the official website of AVAST and to the login page.

• Enter your address and password in the required field.

• Then you have to go to the account settings and then change the password.

• When you get there, enter the password you remember and create a new one.

• Click OK to save the new password.

• AVAST Digital Life

• AVAST Dish

• AVAST Internet

• AVAST Corporation

• AVAST Mobility

• AVAST Originals

• AVAST Labs

• AVAST U-verse

• AVAST GoPhone

• AVAST SportsNet

• AVAST Mexico

• AVAST Antivirus

• Cricket Wireless

• Otter Media

• DirecTV

• AVAST Mobility

• SKY Brasil Services Ltda.
aurogra 100 mg 21-01-2021 4:35
aurogra 100 mg aides by growing the circulation system to the male organ so buy Aurogra 100 Tablets to treat your erectile dysfunction.

Thank you... smile

<< Starszy (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24