Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię” – pomijając wszelką spekulacje.

Wartość  spółki w oparciu, której wyceniane są akcje, powinna się opierać przede wszystkim na przychodach i zyskach jakie generuje. Jednak rzeczywistość pokazuje, że przy określaniu jej wartości i wycenianiu akcji spółki przez rynek brane są również inne czynniki jak marka firmy, jej pozycja na rynku, branża w jakiej działa, a także ryzyko z nią związane. Wszystkie te czynniki powinny określać wszelkie prawdopodobne zmiany wartości spółki w nadchodzącej przyszłości.

Analizując otoczenie makroekonomiczne, sytuację w spółce i jej kondycję finansową możemy z dużym prawdopodobieństwem określić jej „wartość” często nawet wybiegając kilka lat w przód. Należy jednak pamiętać, że poprawa sytuacji finansowej w przypadku spółki „zadłużonej”  to proces długotrwały i czasochłonny.

Ceny akcji podobnie jak cała giełda często dyskontują przyszłość i wyprzedzają pewne procesy i zmiany mające nadejść  zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach. Dlatego też często kupując akcje nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany które mają dopiero nadejść są już zauważone przez rynek i odpowiednio wycenione i zawarte w cenach akcji. W takim wypadku bardzo istotnym i ważnym staje się zdolność określenia czy akcje interesującej nas spółki są przewartościowane czy też nie.

Wzrost wartości fundamentalnej spółki w czasie:

 

Zauważyć można, że w miarę upływu czasu wartość fundamentalna spółki systematycznie rośnie, natomiast cena akcji spółki X przecina tę wartość. Rynek może wyceniać akcje poniżej tej wartości lub też znacząco odbiegać od tej wartości i dyskontować nadchodzącą „przyszłość”. Istotą rzeczy jest fakt, że wartość akcji w dłuższej perspektywie czasu  zawsze podążać będzie za rzeczywistą wartością spółki – czyli za jej fundamentami .

Inwestując na rynku kapitałowym możemy się spotkać z dwoma modelami wyceny spółki. Pierwszy bardziej złożony i czasochłonny zewzględu na konieczność analizowania nierzadko dużych ilości sprawozdań finansowych. Powyższa metoda opiera się na analizowaniu przepływów pieniężnych w spółce w skrócie DCF – discounted Cash flow. To właśnie na podstawie analizy sumy przyszłych przepływów pieniężnych spółki możemy określić jej przyszłą wartość, a tym samym przewidzieć i zaprojektować model wzrostu wartości akcji.

Druga metoda znacznie popularniejsza i mniej czasochłonna to metoda porównywania wskaźników spółek. W oparciu o dane finansowe możemy wyliczyć pewne wskaźniki fundamentalne na podstawie, których możemy porównywać spółki z podobnej branży i sektora.

Jednym z popularniejszych wskaźników jest współczynnik ceny do zysku. Dzięki niemu możemy określić opłacalność naszej inwestycji w akcje danej spółki. Przy analizowaniu C/Z powinniśmy uwzględniać także wskaźniki branżowe, które poinformują nas czy spółka, która nas interesuje jest niedowartościowana czy też nie.

C/Z  - cena do zysku (P/E-  price/earn)

C/Z = wartość rynkowa/ zysk roczny netto

 

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Zysk netto za cztery kwartały: 3 000 000 pln

C/Z = 0,35 x 200 000 000 / 3 000 000

C/Z = 23

Dużym plusem tego wskaźnika jest to, że dość szybko możemy porównać dużą grupę spółek i określić jak przedstawia się  interesująca nas spółka na tle innych. Mając wyliczony Wskaźnik ceny do zysku w szybki sposób możemy też obliczyć teoretyczną wartość rynkową:

WR = C/Z x zysk roczny netto

WR = 23 x 3000 000

WR = 69 000 000 pln

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wskaźnik branżowy dla przykładu niech on wyniesie dla tej branży 24 możemy również obliczyć przybliżoną teoretyczną wartość rynkową 1 akcji

WR  1 akcji = WR / 200 000 000

WR 1 akcji = 24 x 3000 000 / 200 000 000

WR 1 akcji = 0,36 pln

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK. Informuje on nas o tym jak rynek wycenia wartość majątku spółki. Wskaźnik C/WK poniżej 1 oznaczać może, że akcje spółki teoretycznie notowane są poniżej wartości księgowej co wskazywałoby na niedowartościowanie akcji. Natomiast wzrost powyżej 3 oznacza że wartość majątku jest trzykrotnie wyższy od wartości w bilansie. Jednym słowem cena do wartości księgowej podpowiada nam ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki bez zobowiązań.

C/WK – cena do wartości księgowej (P/BV –price /book value)

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Wartość księgowa: 0,81 pln

C/WK = 0,35 pln / 0,81 pln

C/WK = 0,43

 

Oczywiście teoria do praktyki pozostawia wiele do życzenia, ale własne doświadczenie i wiedza poparta prawidłowym analizowaniem fundamentów spółki z pewnością przełoży się na sukces inwestycyjny .

 Zobacz też: Analiza Techniczna

 

9182 Komentarze
4-08-2009 12:52 zombi


tvactivatecode 15-04-2022 16:34
We are tvactivatecode in our blog you will find out. how to activatecode in smart tv and streaming platform.
www.tvactivatecode.com/netflix-com-tv8/

www.tvactivatecode.com/locast-org-activate-code/

https://www.tvactivatecode.com/bravotv-com-link/
Unique john 15-04-2022 19:06
kjkjkmk 15-04-2022 19:57
크레이지슬/ ... 16-04-2022 1:58
Your writing is perfect and complete. However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?
https://xn--9i1b50in0cx8j5oqxwf.com/
Imperion Infomedia 16-04-2022 6:43
Local SEO services are digital marketing services that help businesses appear in search results for location-related searches, such as for users in their immediate vicinity. For example, local SEO can help a pizza shop rank for the term "pizza near me" in searches made by local users.
For More Details Please Visit Our Official Website:- https://www.imperioninfomedia.com/seo-services/
amnaseo 16-04-2022 10:15
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic.
Delta 8 Area 52 https://area52official.com/delta-8-vapes/
Jasmeet Kaur 16-04-2022 11:25
Hi Guys, My Name is Jasmeet Kaur, I am From Noida (Delhi). I am 24 Years Old Hot Girl, My Body is so sexy and my figure 32-28-34. I like to meet new people and Dating Hookup and traveling also. You Can Easily Book Me For Full Night Hotel & Full Day. https://cutt.ly/ES3B1gF
We pay attention to every detail and work hard to offer the high quality you expect.
<a href="https://packagingpapa.com/product-category/bakery-packaging-boxes/">Cardboard Watch Packaging Boxes</a>
파워볼사이5 ... 17-04-2022 2:09
I've been looking for photos and articles on this topic over the past few days due to a school assignment, and I'm really happy to find a post with the material I was looking for! I bookmark and will come often! Thanks :D
https://xn--o80bs98a93b06b81jcrl.com/
lio 17-04-2022 2:35
When did it start? The day I started surfing the Internet to read articles related to . I've been fond of seeing various sites related to around the world for over 10 years. Among them, I saw your site writing articles related to and I am very satisfied.
https://xn--o80b01omnl0gc81i.com/
카지노사이5 ... 17-04-2022 3:26
When did it start? The day I started surfing the Internet to read articles related to . I've been fond of seeing various sites related to around the world for over 10 years. Among them, I saw your site writing articles related to and I am very satisfied.
온라인바카. ... 17-04-2022 3:28
It's very interesting. And it's fun. This is a timeless article. I also write articles related to , and I run a community related to . For more information, please feel free to visit !!
https://xn--c79a67g3zy6dt4w.com/
lowes.com/giftcards 17-04-2022 6:42
You'll need to have the 19.-digit card number along with the ID number that is 4-digits. When you've located the two sets of numbers, you'll be ready for checking your account balance online, by phone, or at the store.https://sites.google.com/view/lowesgiftcardbalance/
https://sites.google.com/view/sephoragiftcardbalance/
https://sites.google.com/view/vanillagiftcardbalance/
https://sites.google.com/view/url-amazon-com-mytv/
https://sites.google.com/view/appstorec0mredeem/
https://sites.google.com/view/gogleplayredeemcode/
https://sites.google.com/view/macysgiftcardbalance/
https://sites.google.com/view/apple-gift-card-balance/
https://sites.google.com/view/sephora-gift-card-balances/
https://sites.google.com/view/bestbuygiftcardbalancee/
https://sites.google.com/view/mastercardgiftcardbalances/
https://sites.google.com/view/target-com-checkbalance/
Lucknow Escorts 17-04-2022 11:24
https://www.lovelycallgirls.com/
https://www.lovelycallgirls.com/agra-escorts.html
https://www.lovelycallgirls.com/mathura-escorts.html
https://www.lovelycallgirls.com/visakhapatnam-escorts.html
https://www.lovelycallgirls.com/surat-escorts.html
https://www.lovelycallgirls.com/jodhpur-escorts.html
https://www.lovelycallgirls.com/dehradun-escorts.html
https://www.lovelycallgirls.com/udaipur-escorts.html
https://www.lovelycallgirls.com/patna-escorts.html
https://www.lovelycallgirls.com/nagpur-escorts.html
https://www.lovelycallgirls.com/jamshedpur-escorts.html
https://www.lovelycallgirls.com/jhansi-escorts.html
https://www.lovelycallgirls.com/chhattisgarh-escorts.html
https://www.lovelycallgirls.com/raipur-escorts.html
https://www.lovelycallgirls.com/rajkot-escorts.html
https://www.lovelycallgirls.com/daman-escorts.html
https://www.lovelycallgirls.com/indore-escorts.html
https://www.lovelycallgirls.com/vadodara-escorts.html
https://www.lovelycallgirls.com/nashik-escorts.html
https://www.lovelycallgirls.com/aurangabad-escorts.html
https://www.lovelycallgirls.com/ranchi-escorts.html
When did you start writing articles related to ? To write a post by reinterpreting the I used to know is amazing. I want to talk more closely about , can you give me a message?
온라인슬롯 18-04-2022 2:34
From one day, I noticed that many people post a lot of articles related to . Among them, I think your article is the best among them!!I
https://slot-mecca.com/
메이저놀이5 ... 18-04-2022 5:40
Hello
Thank you for giving me useful information.
Please keep posting good information in the future
I will visit you often. <a href="https://netflica.co.kr">;레플리카 쇼핑몰</a>Thank you.
I am also running the site. This is a related site, so please visit once.<a href="https://tocalife.net">;안전놀이터</a>
Have a niceday!
토토사이트 18-04-2022 6:06
"For the fun and safety of many members, we will do our best until the mukbang dries up. Detailed information about the Toto site and the scam site has been uploaded to the official YouTube channel. I hope it was helpful, and I will become a food police officer who works hard until the anxiety factor disappears while using the Toto site. thank you.
"
카지노사이5 ... 18-04-2022 6:08
"The purpose of the scam sites is to extort the amount deposited when charging or exchanging money. And it's common for bettors to re-deposit their valuable assets and take them with threatening and additional deposit methods. So, there are things you must do to prevent malicious and fraudulent sites from happening.
"
카지노 사이 ... 18-04-2022 6:09
"Orange is Asian Games and Taesan Microgaming Dream Game Allvet Vivo Game will be updated.
100% casino rolling and all fees of 5% are paid.
Sisbet S Bank Evolution Casino has been updated.
Urumae is a dedicated site for Powerball and Token Casino."
카지노 18-04-2022 6:10
"Players can enjoy the latest card games and their favorite casino games anytime, anywhere. Whether bettors are playing for real money or playing free online casino games, finding a safe casino site online is essential.
"
슬롯 18-04-2022 6:10
"The reason to check real-time sports news and overseas dividends before the game starts is that team atmosphere, game flow, player condition, and injuries are factors that determine victory or defeat.
In other words, it is possible to increase the odds of winning because sports-related news can provide information about the coach's tactics and the personalities of key players.
"
카지노 18-04-2022 6:11
"The Toto site we recommend is a safe playground that is carefully selected with 100% deposit, and 100% damage compensation will be processed in the event of an accident such as eating or spreading false information.
"
토토사이트 18-04-2022 6:11
"Operation period, Toto Community deposit presence/absence, meal history presence/absence, etc. are accurately investigated and reflected in the recommendation score. In particular, the size of the deposit within the community is largely reflected in the recognition score.
"
카지노 18-04-2022 6:12
"Safety Playground offers a variety of bonus and coupon events. It provides an advantageous betting environment that can secure betting space from the user's point of view rather than the betting company's point of view.
We offer a variety of benefits to our members, such as a first charge bonus, a sudden charge bonus, a friend referral bonus, an all-in-payback bonus, a winning bonus, an attendance check bonus, and an attendance bonus.
"
Call Girls in Raipur 18-04-2022 8:37
Strikingly huge pass-on. I found your weblog and expected to say that I genuinely experience respected trouble looking at your weblog regions. Notwithstanding, I'll get it for your feed and I think of you as organizing it up again rapidly. Monstera's responsibility of appreciation is all together for the immense records.
https://www.raipurescortsservices.in/raipur-call-girls.html
Call Girls in Raipur 18-04-2022 10:19
Check out each unmarried piece of it and I have you bookmarked to genuinely research new stuff on your weblog a particular need to view the weblog!
https://www.raipurescortsservices.in/raipur-call-girls.html
블랙잭 19-04-2022 4:00
Your post is very interesting to me. Reading was so much fun. I think the reason reading is fun is because it is a post related to that I am interested in. Articles related to <a href="https://xn--c79a67g3zy6dt4w.com/">;블랙잭</a> you are the best. I would like you to write a similar post about !
mshahid 19-04-2022 8:50
"Love what you're doing here guys, keep it up!.."How to Sell Merchant Services https://youtu.be/ULFtOtt75yY
BlendaWillaims 19-04-2022 8:52
<a href="https://scholaron.com/subjects/earth-science">Earth Science Solutions</a> based on your textbook is the smartest way to handle your homework, projects, assignments and exam preparation. Checkout the ScholarOn collection to be on the top of your class.
룰렛사이트 19-04-2022 8:59
My curiosity was solved by looking at your writing. Your writing was helpful to me. <a href="https://xn--o80b11omnnureda.com/">;룰렛사이트</a> I want to help you too.
Ritu Pathak 19-04-2022 9:28
Nice post. Thanks for sharing your thoughts!! Get the best escort service in Mumbai for entertainment.

https://nightangelescort.in/
Kiran Bhatt 19-04-2022 10:57
Call Girls Service In Mumbai No1 Call Girls Agency|8294488807| Who Provide Independent Call girl, Airhostess, Russian Escort, College Girls On Resonable Rate So just Call Me And Book Now And Make Your Night More Romantic.

https://www.callgirlsmumbai.net
https://www.callgirlsmumbai.net/mumbai-escorts
https://www.callgirlsmumbai.net/profiles
https://www.callgirlsmumbai.net/services
https://www.callgirlsmumbai.net/price
https://www.callgirlsmumbai.net/contacts
Kiran Bhatt 19-04-2022 13:37
Call Girls Service In Mumbai No1 Call Girls Agency|8294488807| Who Provide Independent Call girl, Airhostess, Russian Escort, College Girls On Resonable Rate So just Call Me And Book Now And Make Your Night More Romantic.

For high profile call girl service in Mumbai contact us directly at +91-8294488807. Our Mumbai call girls are also as similar as your girlfriend and wife.

https://www.callgirlsmumbai.net
https://www.callgirlsmumbai.net/mumbai-escorts
https://www.callgirlsmumbai.net/profiles
https://www.callgirlsmumbai.net/services
https://www.callgirlsmumbai.net/price
https://www.callgirlsmumbai.net/contacts
우리카지노 20-04-2022 2:35
In my opinion, the item you posted is perfect for being selected as the best item of the year. You seem to be a genius to combine and . Please think of more new items in the future!
https://xn--o80b01omnl0gc81i.com/
먹튀사이트 20-04-2022 3:09
I’m very pleased to discover this site. I want to to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely savored every part of it and i also have you saved as a favorite to see new information on your blog. https://fortmissia.com/
룰렛 20-04-2022 6:53
I was looking for another article by chance and found your article I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once.
https://main-casino.com/
Jane Smith 20-04-2022 6:55
velma shackles 20-04-2022 7:05
If you are looking for <a href="https://scholaron.com/subjects/earth-science">Earth Science Answers</a> for your college homework, look no further. Scholaron provides the best solutions for college homework.
https://scholaron.com/subjects/earth-science
카지노사이5 ... 20-04-2022 7:16
I'm looking for a lot of data on this topic. The article I've been looking for in the meantime is the perfect article. Please visit my site for more complete articles with him!
https://royalcasino24.io/
룰렛 20-04-2022 7:48
I was looking for another article by chance and found your article I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once.
https://main-casino.com/
abhaykamboj 20-04-2022 9:50
Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. Also, please check out about:
[url=https://sites.google.com/view/paypalemailloginus/]PayPal Login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/paypallogininusa/]PayPal Login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/paypallogin-iusa/]PayPal Login[/url]

[url=https://sites.google.com/view/ijstartcannoninus/]ij.start.cannon[/url]
[url=https://sites.google.com/view/coxwebmailus/]cox login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/xfinityloginus/]xfinity email login[/url]
[url=https://sites.google.com/view/ijstartcanonusa/]ij.start.cannon[/url]
[url=https://sites.google.com/view/cashapploginiusa/]cash app login[/url]
[url=https://ijcanon.org/]ij.start.cannon[/url]
daniel craig 20-04-2022 11:18
Thanks for the genuine article good work keep it up. I would like to offer you guys tons of thanks for the detailed information and most importantly the information about the marketing strategies is top-notch. visit here: https://www.goassignmenthelp.com.au/assignment-help-perth/
https://www.goassignmenthelp.com.au/assignment-help-sydney/
https://www.goassignmenthelp.com.au/assignment-help-melbourne/
https://www.goassignmenthelp.com.au/programming-assignment-help/
https://www.goassignmenthelp.com.au/assignment-masters/
thomas clark 20-04-2022 12:17
Thanks for the great post you posted. I like the way you describe the unique content. The points you raise are valid and reasonable. I am a tech support expert telling you about.
https://sites.google.com/99cryptocurrencies.com/binanceuslogin
https://sites.google.com/99cryptocurrencies.com/ledger-wallet/home
https://sites.google.com/99cryptocurrencies.com/etorologin
룰렛 21-04-2022 3:42
I was looking for another article by chance and found your article I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once.
https://main-casino.com/
Neha sharma 21-04-2022 5:07
Nice blog very interesting and useful information on your blog Thanks for Sharing the blog. Hello everyone I am Neha Sharma From Goa, India if you want sex with me so visit my website.
Neha sharma 21-04-2022 5:08
Hi everyone my self Neha Sharma from Goa, India I like This post and I provide Goa escorts service if you are interested in call girls services so visit my website https://goadreams.com/

<< Starszy (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24