Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię” – pomijając wszelką spekulacje.

Wartość  spółki w oparciu, której wyceniane są akcje, powinna się opierać przede wszystkim na przychodach i zyskach jakie generuje. Jednak rzeczywistość pokazuje, że przy określaniu jej wartości i wycenianiu akcji spółki przez rynek brane są również inne czynniki jak marka firmy, jej pozycja na rynku, branża w jakiej działa, a także ryzyko z nią związane. Wszystkie te czynniki powinny określać wszelkie prawdopodobne zmiany wartości spółki w nadchodzącej przyszłości.

Analizując otoczenie makroekonomiczne, sytuację w spółce i jej kondycję finansową możemy z dużym prawdopodobieństwem określić jej „wartość” często nawet wybiegając kilka lat w przód. Należy jednak pamiętać, że poprawa sytuacji finansowej w przypadku spółki „zadłużonej”  to proces długotrwały i czasochłonny.

Ceny akcji podobnie jak cała giełda często dyskontują przyszłość i wyprzedzają pewne procesy i zmiany mające nadejść  zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach. Dlatego też często kupując akcje nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany które mają dopiero nadejść są już zauważone przez rynek i odpowiednio wycenione i zawarte w cenach akcji. W takim wypadku bardzo istotnym i ważnym staje się zdolność określenia czy akcje interesującej nas spółki są przewartościowane czy też nie.

Wzrost wartości fundamentalnej spółki w czasie:

 

Zauważyć można, że w miarę upływu czasu wartość fundamentalna spółki systematycznie rośnie, natomiast cena akcji spółki X przecina tę wartość. Rynek może wyceniać akcje poniżej tej wartości lub też znacząco odbiegać od tej wartości i dyskontować nadchodzącą „przyszłość”. Istotą rzeczy jest fakt, że wartość akcji w dłuższej perspektywie czasu  zawsze podążać będzie za rzeczywistą wartością spółki – czyli za jej fundamentami .

Inwestując na rynku kapitałowym możemy się spotkać z dwoma modelami wyceny spółki. Pierwszy bardziej złożony i czasochłonny zewzględu na konieczność analizowania nierzadko dużych ilości sprawozdań finansowych. Powyższa metoda opiera się na analizowaniu przepływów pieniężnych w spółce w skrócie DCF – discounted Cash flow. To właśnie na podstawie analizy sumy przyszłych przepływów pieniężnych spółki możemy określić jej przyszłą wartość, a tym samym przewidzieć i zaprojektować model wzrostu wartości akcji.

Druga metoda znacznie popularniejsza i mniej czasochłonna to metoda porównywania wskaźników spółek. W oparciu o dane finansowe możemy wyliczyć pewne wskaźniki fundamentalne na podstawie, których możemy porównywać spółki z podobnej branży i sektora.

Jednym z popularniejszych wskaźników jest współczynnik ceny do zysku. Dzięki niemu możemy określić opłacalność naszej inwestycji w akcje danej spółki. Przy analizowaniu C/Z powinniśmy uwzględniać także wskaźniki branżowe, które poinformują nas czy spółka, która nas interesuje jest niedowartościowana czy też nie.

C/Z  - cena do zysku (P/E-  price/earn)

C/Z = wartość rynkowa/ zysk roczny netto

 

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Zysk netto za cztery kwartały: 3 000 000 pln

C/Z = 0,35 x 200 000 000 / 3 000 000

C/Z = 23

Dużym plusem tego wskaźnika jest to, że dość szybko możemy porównać dużą grupę spółek i określić jak przedstawia się  interesująca nas spółka na tle innych. Mając wyliczony Wskaźnik ceny do zysku w szybki sposób możemy też obliczyć teoretyczną wartość rynkową:

WR = C/Z x zysk roczny netto

WR = 23 x 3000 000

WR = 69 000 000 pln

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wskaźnik branżowy dla przykładu niech on wyniesie dla tej branży 24 możemy również obliczyć przybliżoną teoretyczną wartość rynkową 1 akcji

WR  1 akcji = WR / 200 000 000

WR 1 akcji = 24 x 3000 000 / 200 000 000

WR 1 akcji = 0,36 pln

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK. Informuje on nas o tym jak rynek wycenia wartość majątku spółki. Wskaźnik C/WK poniżej 1 oznaczać może, że akcje spółki teoretycznie notowane są poniżej wartości księgowej co wskazywałoby na niedowartościowanie akcji. Natomiast wzrost powyżej 3 oznacza że wartość majątku jest trzykrotnie wyższy od wartości w bilansie. Jednym słowem cena do wartości księgowej podpowiada nam ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki bez zobowiązań.

C/WK – cena do wartości księgowej (P/BV –price /book value)

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Wartość księgowa: 0,81 pln

C/WK = 0,35 pln / 0,81 pln

C/WK = 0,43

 

Oczywiście teoria do praktyki pozostawia wiele do życzenia, ale własne doświadczenie i wiedza poparta prawidłowym analizowaniem fundamentów spółki z pewnością przełoży się na sukces inwestycyjny .

 Zobacz też: Analiza Techniczna

 

10160 Komentarze
4-08-2009 12:52 zombi


Pooja Roy 30-06-2022 10:45
<a href="https://www.dublinvintagefactory.com/profile/phonsex/profile">https://www.dublinvintagefactory.com/profile/phonsex/profile</a>;
<a href="https://www.playping.com/poojaroyy22">https://www.playping.com/poojaroyy22</a>;
<a href="https://www.shearnhrlegal.com.au/author/poojaroyy22/">https://www.shearnhrlegal.com.au/author/poojaroyy22/</a>;
<a href="http://aircharterjobs.com/author/poojaroyy22/">http://aircharterjobs.com/author/poojaroyy22/</a>;
<a href="http://www.businessfreedirectory.com/submit.php?c=260&LINK_TYPE=2">http://www.businessfreedirectory.com/submit.php?c=260&LINK_TYPE=2</a>;
<a href="https://www.alexhanna.com/profile/phonsex/profile">https://www.alexhanna.com/profile/phonsex/profile</a>;
<a href="https://www.dashxl.net/forum/index.php?action=profile">https://www.dashxl.net/forum/index.php?action=profile</a>;
<a href="http://www.cestananovyzeland.cz/uzivatel/2102/">http://www.cestananovyzeland.cz/uzivatel/2102/</a>;
mshahid 30-06-2022 11:08
We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work.
how to watch crossfit games https://crossfitgamesinfo.com/
escorts in Lahore 30-06-2022 11:43
Our Russian phone caller is a perfect fit, and the pleasure to make you want to be with them even more. If you're wondering ways, they can assist you and help you, they will. They can. Russian girls are extremely erotically stunning and very hot. If you're looking for sexual sex that's brutal, whether vaginal or sexual, and sexually explicit the best, these Russian girls are the ideal mixture of beautiful and attractive body shapes to provide sexual pleasure. Slim body, excellent assets, and a vast sexual experience will have you wanting to test the Russian women escorts from Pakistan. For more information, you can contact us or call us, and we'll help you to locate the best Russian women in Pakistan for the ultimate pleasure and celebration. tongue
https://nooraescorts.com/
Islamabad Escort 30-06-2022 11:57
Hey, fellas, Are you seeking a partner who could be available to you 24/7? This is known as an independent escort girl who will always be available to you. As a young, passionate college girl escort, I'd want to introduce myself as the enticing woman you seek. People are obsessed with spending the night with me because they want to enjoy my new adolescence.
https://meetupislamabad.com/
Call Girl in Karachi 30-06-2022 11:58
I used to be well-known among all happiness-seekers for the remarkable and laudable services I provided through my captivating appearance. I would allow you to keep your fantasies hidden in your heart so that you could reveal them to me freely. I am responsible for directing them to their destination. As an independent escort, I would never refuse a specific request from you. Because I enjoy making my clients happy, you may send me any message you desire.
https://meetupkarachi.com/
Lahore Call Girl 30-06-2022 11:58
Now, please prepare yourself for the true excitement and thrill that VIP Escorts offers. I do not know how it sounds, but I assure you it would be preferable to the other women you have slept with. I am a charming and alluring spirit from the capital region's upper-class society. Please give me a try if you've never experienced the satisfaction that you've always desired. laughing
https://meetuplahore.com/
Vinita Kaur 30-06-2022 12:12
I love your content idea and some points describe here a very new for me.https://www.mahisharmaescorts.com/ so want to relax your body check our website pages.
바카라사이5 ... 1-07-2022 2:42
I am a expert. I've read a lot of articles, but I'm the first person to understand as well as you. I leave a post for the first time. It's great!!
https://oncainven.com/
온라인카지- ... 1-07-2022 4:31
It's very interesting. And it's fun. This is a timeless article. I also write articles related to , and I run a community related to https://oncainven.com/ . For more information, please feel free to visit !!
vidalista us 1-07-2022 4:57
<a href=https://www.vidalista.us/extra-super-vidalista/">Extra super vidalista</a> helps to get rid of erectile dysfunction in men. An ingredient called dapoxetine and tadalafil is found in this medicine. This medicine increases the speed of blood in the penis. This medicine should usually be taken before a meal. Alcoholic beverages should not be taken while taking this medicine. This medicine should not be eaten with or without a key. This tablet should be taken on prescription as advised by a doctor. So visit our store – <a href="https://www.vidalista.us/">vidalista.us</a>;.
oralcareexpert 1-07-2022 5:57
Most of dentist in India recommend Stim Interdental Flexible Size 0 Proxa Brushes ISO 2.
https://www.stimbrushes.com/products/stim-interdental-flexible-0
Monika Das 1-07-2022 7:09
Although the Kolkata accompanies Office is open 24 hours a day, please keep in mind that not all escorts are always available. Call our secretary, and she will offer you the opportunity to learn more about openness.

http://monikadas.biz


Visit our partner links below :

http://aabhatiwari.co.in
http://anamikaghosh.in
http://anjalipandey.co.in
http://anupamasingh.co.in
http://indiangirlsfriend.com
http://kolkatabynight.in
anna 1-07-2022 7:49
It's very interesting. And it's fun. This is a timeless article. I also write articles related to , and I run a community related to me . For more information, please feel free to visit !!
https://oncainven.com/
Nainital Escorts 1-07-2022 9:19
Very good information. Lucky me I ran across your blog by accident (stumbleupon). I’ve bookmarked it for later!
http://poojaescorts.in/nainital-escorts.html
https://www.missdelhiescort.com/nainital-escorts.html
john carter 1-07-2022 9:56
Thanks for Nice and Informative Post. This article is really contains lot more information about This Topic.
https://sites.google.com/cryptouswallet.com/uniswap-exchange/home
https://sites.google.com/view/metamask-sign-in/
https://sites.google.com/view/metamask-signin/home
aliya sen 1-07-2022 11:19
If you are looking for escorts in ludhiana to make it an easy with the help of support services for ludhiana. You can easily find fun searching for, hot single women and men across ludhiana willingly attempting to connect you with many soaring high-quality young women and men found all over ludhiana.
https://www.aliyasen.in
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-chandigarh.html
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-jalandhar.html
https://www.aliyasen.in/call-girls-in-amritsar.html
https://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/user/viewPublicProfile/10140
certifiedsoldernoel 1-07-2022 13:22
Pak Browser Models 1-07-2022 14:37
It is crucial to choose the meeting location once you have selected the gorgeous babe for yourself from our assortment.
https://karachitiktokstars.com wink
VIP Hot Models 1-07-2022 14:51
Remember to constantly mention that you found the sexy call girl you are hooking up with through Lahore. Tell her specifically what about her profile attracted your attention so that she can use that information to improve her ad by emphasizing those qualities.
smtihclerk 2-07-2022 7:46
This is really very nice blog and so informative,
https://sites.google.com/activatecoms.com/disneypluscom-loginbeginn/home
call girls in lahore 2-07-2022 8:20
That is only a travel date; if you'd rather go on a luxurious date, our VIP Escorts are always available to go with you. Enjoy candlelit dinners with her at five-star hotels while being escorted by aristocratic staff. The girls are quite fashionable, so they won't ever feel out of place in any setting. Therefore, I advise you to pick up the phone and start making reservations if you want to enjoy our company in a suitable and enjoyable setting.
https://likeeescorts.com/
Lahore Call Girls 2-07-2022 8:20
This is the only place for all of your fantasies and they will be realized through the girl in the most spectacular way. Get in touch with our college girls to strengthen your love life and discover where the real pleasure is. Lahore escorts welcomes you into its world of joy with a large number of kind, Hot, and Luxury call girls in Lahore who make your night happy and satisfied beyond the limits. These college girls, who are young and slimy, perfectly fit your desires. Their beauty thrills your mind as you enjoy it, and the way you enjoy it gives you real sexual excitement of pleasure that crosses the line. This is only possible with these girls, and the experience will undoubtedly be beneficial to your personal life.
https://enjoylahore.com/
Escorts in Islamabad 2-07-2022 8:21
The Islamabad escorts enjoy providing accompanying services, and duty play are one of them. However, they could only provide the role-playing services if their clients requested them, and if a client made an unusual request for a duty-playing activity, a few cheap Islamabad escorts might also refuse the request. However, it all depends on the specific request, and if a client's function play requirement does not go beyond the restriction, then the client always gets the best solution and also satisfaction from Islamabad escorts.
https://islamabadcallgirls.xyz/
india tax 2-07-2022 9:58
mshahid 2-07-2022 12:05
Awesome article, it was exceptionally helpful! I simply began in this and I'm becoming more acquainted with it better! Cheers, keep doing awesome!
bitcoin lucro https://bitcoinlucro.net
jaxso 3-07-2022 6:58
mshahid 3-07-2022 9:14
I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.
headquarters https://headquarterscomplaints.org/south-baldwin-regional-med-ctr-corporate-off
ice-hq-contact/
Zubia Zeff 4-07-2022 4:11
There is a great news for sex needy persons in Pakistan Escorts is providing you the best <a href="https://pakistanescorts.live/">Call Girls</a> in Lahore.
VIP Hot Models 4-07-2022 7:15
You may have the opportunity to experience wild activities with sexy call girls as we provide men with over 50 sexy girls who are young and hot. We send you hot pictures of them on your phone so that you can choose a girl who looks attractive to you and who will give you a penis just by looking at them.
evelynsharma 4-07-2022 10:17
Much valued parts for going to my site; I truly expect you'll invest heavily in some time here which perhaps we will gather outside the constraints of the advanced house in my Agra Escort Service. Each individual has various preferences and targets; here one can get the liked Agra Call Girls without much to do. You can get aback by inspecting these superb youthful Agra Escort. You can get paralyzed by the brightness and class. You can feel the benefits of these stunning and engaging delights.
https://www.missdelhiescort.com/agra-escorts.html
https://www.ankita-sharma.biz/agra-escorts/
silvio 4-07-2022 10:20
Die Einlagerung von Möbeln und sogar Fahrzeugen können Sie hier erhalten https://elbruempler.de/
Vinita Kaur 4-07-2022 11:45
Mind-blowing Loading speed of your website I really like it. Do you like escorts service so give a chance to show my works in once time.


http://www.ghaziabadescorts.in/location/niti-khand-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/noida-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/nyay-khand-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/paharganj-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/pratap-vihar-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/raj-nagar-extension-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/ramprastha-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/sahibabad-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/shahdara-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/shakti-khand-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/shalimar-garden-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/vaibhav-khand-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/vaishali-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/vasundhara-call-girls.html
Vinita Kaur 4-07-2022 11:46
Thanks to allow me comments on this beautiful website so if anything need a dating partner so check our website links now.

http://www.ghaziabadescorts.in/location/abhay-khand-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/aerocity-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/ahinsa-khand-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/ambedkar-road-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/dasna-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/daulatpura-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/dwarka-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/ghukna-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/govindpuram-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/greater-noida-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/gyan-khand-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/indirapuram-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/karol-bagh-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/kaushambi-call-girls.html
http://www.ghaziabadescorts.in/location/lal-kuan-call-girls.html
dfuuf 4-07-2022 16:16
https://sushiswapus.mobirisesite.com
https://sushiswapin.mobirisesite.com
https://openseausa.mobirisesite.com
https://openseamarket.mobirisesite.com
https://openseaus.mobirisesite.com
https://openseain.mobirisesite.com
https://opensea.mobirisesite.com/
https://openseahome.mobirisesite.com
https://openseac.mobirisesite.com
https://openseab.mobirisesite.com
https://openseae.mobirisesite.com
https://openseai.mobirisesite.com
https://opensean.mobirisesite.com
https://openseam.mobirisesite.com

https://opensea.sites.google.com/xn--cryptwallt-76a9i.com/opensea-marketplace/home
https://polygonawallet.mobirisesite.com
https://polygonbwallet.mobirisesite.com
https://polygoncwallet.mobirisesite.com
https://polygondwallet.mobirisesite.com
https://polygonewallet.mobirisesite.com
https://polygonfwallet.mobirisesite.com
https://polygongwallet.mobirisesite.com
https://polygonhwallet.mobirisesite.com
https://polygoniwallet.mobirisesite.com
https://polygonnwallet.mobirisesite.com

https://opensea-nfts.github.io/
https://pancakeswapa.mobirisesite.com
https://pancakebswap.mobirisesite.com
https://pancakeswaapexchange.mobirisesite.com
https://pancakeexchange.mobirisesite.com
https://pancakeaswapus.mobirisesite.com
https://pancakeswapin.mobirisesite.com
https://pancakeswapae.mobirisesite.com
https://pancakeswapexchange.mobirisesite.com
ichael Durick 4-07-2022 21:37
Visiting the <a href="https://www.peacockttv.net/">Peacocktv.com/tv</a>;, a code will be available for peacocktv com tv activation.
This <a href="https://www.peacockttv.net/">Peacock.com/tv activation</a> will enable your access to peacocktv com and you will be able to
watch different series online and NBC TV shows.
steven 5-07-2022 7:25
Hier finden die Auflistung aller Reinigungsmöglichkeiten, die für Ihr Gebäude in Frage kommt https://www.hamburg-reinigungsdienst.de/

<< Starszy (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24