Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Jak nie przepłacić za akcje

Mówi  się,  że akcje są tyle warte ile ktoś za nie zapłaci, w przypadku giełdy tyle na ile wyceni je rynek. Jednak każda wycena musi posiadać swoje fundamenty i  „etiologię” – pomijając wszelką spekulacje.

Wartość  spółki w oparciu, której wyceniane są akcje, powinna się opierać przede wszystkim na przychodach i zyskach jakie generuje. Jednak rzeczywistość pokazuje, że przy określaniu jej wartości i wycenianiu akcji spółki przez rynek brane są również inne czynniki jak marka firmy, jej pozycja na rynku, branża w jakiej działa, a także ryzyko z nią związane. Wszystkie te czynniki powinny określać wszelkie prawdopodobne zmiany wartości spółki w nadchodzącej przyszłości.

Analizując otoczenie makroekonomiczne, sytuację w spółce i jej kondycję finansową możemy z dużym prawdopodobieństwem określić jej „wartość” często nawet wybiegając kilka lat w przód. Należy jednak pamiętać, że poprawa sytuacji finansowej w przypadku spółki „zadłużonej”  to proces długotrwały i czasochłonny.

Ceny akcji podobnie jak cała giełda często dyskontują przyszłość i wyprzedzają pewne procesy i zmiany mające nadejść  zarówno w gospodarce jak i samych przedsiębiorstwach. Dlatego też często kupując akcje nie zdajemy sobie sprawy, że zmiany które mają dopiero nadejść są już zauważone przez rynek i odpowiednio wycenione i zawarte w cenach akcji. W takim wypadku bardzo istotnym i ważnym staje się zdolność określenia czy akcje interesującej nas spółki są przewartościowane czy też nie.

Wzrost wartości fundamentalnej spółki w czasie:

 

Zauważyć można, że w miarę upływu czasu wartość fundamentalna spółki systematycznie rośnie, natomiast cena akcji spółki X przecina tę wartość. Rynek może wyceniać akcje poniżej tej wartości lub też znacząco odbiegać od tej wartości i dyskontować nadchodzącą „przyszłość”. Istotą rzeczy jest fakt, że wartość akcji w dłuższej perspektywie czasu  zawsze podążać będzie za rzeczywistą wartością spółki – czyli za jej fundamentami .

Inwestując na rynku kapitałowym możemy się spotkać z dwoma modelami wyceny spółki. Pierwszy bardziej złożony i czasochłonny zewzględu na konieczność analizowania nierzadko dużych ilości sprawozdań finansowych. Powyższa metoda opiera się na analizowaniu przepływów pieniężnych w spółce w skrócie DCF – discounted Cash flow. To właśnie na podstawie analizy sumy przyszłych przepływów pieniężnych spółki możemy określić jej przyszłą wartość, a tym samym przewidzieć i zaprojektować model wzrostu wartości akcji.

Druga metoda znacznie popularniejsza i mniej czasochłonna to metoda porównywania wskaźników spółek. W oparciu o dane finansowe możemy wyliczyć pewne wskaźniki fundamentalne na podstawie, których możemy porównywać spółki z podobnej branży i sektora.

Jednym z popularniejszych wskaźników jest współczynnik ceny do zysku. Dzięki niemu możemy określić opłacalność naszej inwestycji w akcje danej spółki. Przy analizowaniu C/Z powinniśmy uwzględniać także wskaźniki branżowe, które poinformują nas czy spółka, która nas interesuje jest niedowartościowana czy też nie.

C/Z  - cena do zysku (P/E-  price/earn)

C/Z = wartość rynkowa/ zysk roczny netto

 

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Zysk netto za cztery kwartały: 3 000 000 pln

C/Z = 0,35 x 200 000 000 / 3 000 000

C/Z = 23

Dużym plusem tego wskaźnika jest to, że dość szybko możemy porównać dużą grupę spółek i określić jak przedstawia się  interesująca nas spółka na tle innych. Mając wyliczony Wskaźnik ceny do zysku w szybki sposób możemy też obliczyć teoretyczną wartość rynkową:

WR = C/Z x zysk roczny netto

WR = 23 x 3000 000

WR = 69 000 000 pln

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę wskaźnik branżowy dla przykładu niech on wyniesie dla tej branży 24 możemy również obliczyć przybliżoną teoretyczną wartość rynkową 1 akcji

WR  1 akcji = WR / 200 000 000

WR 1 akcji = 24 x 3000 000 / 200 000 000

WR 1 akcji = 0,36 pln

 

Drugim popularnym wskaźnikiem jest wskaźnik ceny do wartości księgowej C/WK. Informuje on nas o tym jak rynek wycenia wartość majątku spółki. Wskaźnik C/WK poniżej 1 oznaczać może, że akcje spółki teoretycznie notowane są poniżej wartości księgowej co wskazywałoby na niedowartościowanie akcji. Natomiast wzrost powyżej 3 oznacza że wartość majątku jest trzykrotnie wyższy od wartości w bilansie. Jednym słowem cena do wartości księgowej podpowiada nam ile płacimy za 1 zł aktywów netto spółki bez zobowiązań.

C/WK – cena do wartości księgowej (P/BV –price /book value)

Przykład:

Spółka A : branża spożywcza

Cena: 0,35 pln

Liczba akcji: 200 000 000

Wartość księgowa: 0,81 pln

C/WK = 0,35 pln / 0,81 pln

C/WK = 0,43

 

Oczywiście teoria do praktyki pozostawia wiele do życzenia, ale własne doświadczenie i wiedza poparta prawidłowym analizowaniem fundamentów spółki z pewnością przełoży się na sukces inwestycyjny .

 Zobacz też: Analiza Techniczna

 

10160 Komentarze
4-08-2009 12:52 zombi


chamblespamelas 13-07-2022 10:09
Webroot is a leading provider of antivirus, security and internet protection software. Webroot, founded in 1997, has been on the forefront of internet protection for over 20 years. Webroot’s products are built to protect against malware and cyber threats. WEBROOT DOWNLOAD The Webroot SecureAnywhere Antivirus is a powerful antivirus protection that can be downloaded from the Webroot website. The Webroot SecureAnywhere Antivirus is a powerful antivirus protection that can be downloaded from the Webroot website. It protects your computer, mobile device, and home network from all types of online threats. Webroot SecureAnywhere Antivirus for PC and Mac is a powerful antivirus solution that provides full protection against viruses, spyware, and other online threats. The Webroot SecureAnywhere Antivirus protects your computer from all types of malware, including viruses, spyware, ransomware and more. The Webroot SecureAnywhere Antivirus also features the fastest scanning engine on the market today to help stop new threats before they can do any harm. Webroot’s patented technology delivers antivirus protection without slowing down your PC or Mac. It also has a powerful firewall that stops hackers from accessing your computer remotely and stops spam messages from reaching you in email inboxes or in social media feeds.
jack Buffett 13-07-2022 10:11
https://mtumaskiologi.mobirisesite.com/ https://phantun-walletx.mobirisesite.com/ https://krraken-logier.mobirisesite.com/ https://kuccoin-logise.mobirisesite.com/ https://gemninn-logie.mobirisesite.com/ https://upholde-loges.mobirisesite.com/ https://ccoinbaspro-logiz.mobirisesite.com/ https://ccoin-waller.mobirisesite.com/ https://rrainbow-waller.mobirisesite.com/ https://pollygon-wallexr.mobirisesite.com/ https://olympu-daos.mobirisesite.com/ https://metamasklogir.talentlms.com/ https://phantomwallusa.talentlms.com/ https://krrakelogusa.talentlms.com/ https://kuakoinlogusa.talentlms.com/ https://geminilogiusa.talentlms.com/ https://upholdlogusa.talentlms.com/ https://appeswapusa.talentlms.com/ https://curvefinancus.talentlms.com/ https://cryptocomdefiwallettus.talentlms.com/ https://luckytradew.talentlms.com/ https://vetcoinus.talentlms.com/
RyanAustin 13-07-2022 12:17
<a href="https://sites.google.com/v1activate.co.uk/turbotaxlogin/">; TurboTax login</a> is the best-selling tax preparation software that can help you file taxes online. With TurboTax, you can easily file state and federal income tax returns. In addition, you get 100% accuracy for a maximum tax refund guaranteed. Even if you missed the tax deadline, you could still file on your own or with a tax expert’s help on Intuit TurboTax. For people worried about filing their own taxes, you will just need to answer a few simple questions, and all will be handled through filing the taxes.<a href ="https://sites.google.com/v1activate.co.uk/turbotaxlogin/">; install TurboTax with the license code </a>
Zubia Zeff 13-07-2022 12:18
You can get one of the Hottest and Vip Models from Escorts of Karachi to get contact now.
https://vipmodelkarachi.com/
bookbangalore 13-07-2022 13:18
The clients who are booking the escort girl for the service by having a call with us will get the complete escort entertainment with getting the real entertainment service. All of the clients who communicate with the Bangalore escort service team will get complete entertainment and all this will be the best enjoyment without any hassle.
Visit more:
https://www.bookbangaloreescorts.com/
https://www.bookbangaloreescorts.com/escort-services/call-girls-in-bangalore.html
https://classyhyderabadescorts.in/
https://bookhyderabadescorts.com/
https://classypuneescorts.com/
https://classykolkataescorts.com/
https://bookchennaiescorts.com/
https://classyescortschennai.in
https://classyescortschennai.in
https://www.highstreetgirls.com/
https://www.classyescortschennai.com/
https://www.classyhyderabadescorts.com/
https://www.classybangaloreescorts.com/
Patrika Jones 13-07-2022 18:40
It's amazing post. Thank you so much for sharing...

https://www.disneyplus-beginn.com/
https://www.akams-remoteconnect.com/
petra sins 14-07-2022 8:02
Thanks for this constructive posting https://elbattack-entruempelung.de/
Heena Khan 14-07-2022 9:35
Hey, I am Heena and I will give you a full sexual satisfaction at reasonable price. Book me at Jaipur location.

Visit:
https://www.jaipurcallgirlsagency.com
https://www.jaipurcallgirlsagency.com/photo-gallery.php
https://www.pinkcitymodel.com/
jack Buffett 14-07-2022 10:11
https://mettamusklogi.mobirisesite.com/ https://phantomtwallets.mobirisesite.com/ https://kkraken-logis.mobirisesite.com/ https://kucoines-logi.mobirisesite.com/ https://geminilogies.mobirisesite.com/ https://upholld-logiz.mobirisesite.com/ https://ccoibase-proslogiz.mobirisesite.com/ https://coinbas-walletz.mobirisesite.com/ https://rainbowwalletca.mobirisesite.com/ https://polygon-walletca.mobirisesite.com/ https://olympus-daoca.mobirisesite.com/ https://metamasklogiz.talentlms.com/ https://phantomwalletca.talentlms.com/ https://krakenlogica.talentlms.com/ https://kucoinloginca.talentlms.com/ https://geminiloginca.talentlms.com/ https://upholdloginca.talentlms.com/ https://apeswapz.mystrikingly.com/ https://curvefinancez.mystrikingly.com/ https://cryptocomdefiwalletc.mystrikingly.com/ https://luckytraderz.mystrikingly.com/ https://vetcoinz.mystrikingly.com/
maria smiths 14-07-2022 11:45
MetaMask wallet is one of the best crypto exchanges in the trading world. Well if you are looking to start your trading and investment journey then this is the best suitable platform .
https://sites.google.com/metmsk-logi.com/metamaskwallet/home
https://sites.google.com/metmsk-logi.com/metamaskextension/home
Riya Roy 14-07-2022 12:04
Hello gentlemen, Welcome to the Mumbai Escorts Service. All our escorts offer premium services and come with abundant experiencein the escorts industry. You can find some of the top rated cheap call girl escorts in our agencies. We respect our Client’s needs, privacy and make sure that they receiveonly the best service and no compromises are made. Our priority is each clients satisfaction. We offer all types of escorts Models Indian And Russians Available.

https://www.mumbaiescortshub.net
https://www.mumbaiescortshub.net/categories/call-girls-in-mumbai.html
https://www.mumbaiescortshub.net/categories/Whatsapp-sex-chat.html
https://www.mumbaiescortshub.net/categories/Russian-call-girls.html
https://www.mumbaiescortshub.net/categories/Muslim-call-girls.html
https://www.mumbaiescortshub.net/categories/mumbai-sex-guide.html
Zubia Zeff 14-07-2022 18:06
Escorts in Islamabad keep your privacy while providing you the girls for sex.
http://islamabadicallgirls.com/islamabad-escorts/
fildena tabletus 15-07-2022 5:19
Fildena 150 is a useful choice to overcome diseases like impotence in men. This medicine contains an ingredient called sildenafil citrate. This medicine produces sexual arousal by increasing the speed of blood in the penis. This medicine should be avoided in very hot or very cold weather. This medicine is more prevalent in the treatment of erectile dysfunction. This medicine should be stored in a moist place. This medicine should always be taken according to the doctor's advice. For more information on this medicine visit our online store - fildenatablet.us.
https://www.fildenatablet.us/product/fildena-150-mg/
Diya Sharma 15-07-2022 6:48
Before a period I glanced through essential substance to relate my assessments then found your site on google.

https://chutpatti.com/blogs/post/34460
https://7smabu.com/read-blog/163669_best-safe-and-geninue-vip-call-girl-s
ervice-low-budget-best-service-available.htm
l
https://flagonsworkshop.net/read-blog/34232_high-profile-low-price-top-vip-call-gi
rl-available-24-hours.html
http://organesh.com/se/classifieds/44010/45791/janvi-patel-escort-service-independent-call-
girls
https://webyourself.eu/posts/25817
https://tchatche.ci/read-blog/66363_we-provide-the-original-photo-of-call-
girls-services.html
https://360.com.ng/read-blog/23437_world-wide-web-resources-to-locate-on-
the-web-services-on-call-girls-escorts-alo.h
tml
https://www.djjmeets.com/posts/14858
https://www.promorapid.com/read-blog/254883_our-young-girls-know-how-to-fulfill-y
our-desire.html
https://blogulr.com/bhawnasharma/how-to-enjoy-some-smooth-adult-services-from
-here-21601
https://rollbol.com/blogs/1283777/Why-Vanishka-Jain-Independent-Escorts-Servic
es
https://talknchat.net/read-blog/49295_my-self-priya-vip-call-girls-service-l
ow-price-safe-and-safety-24-hours-out-call.h
tml
Priya Bhatt 15-07-2022 7:14
http://www.topmumbaiescorts.net
http://www.topmumbaiescorts.net/mumbai-call-girls
http://www.topmumbaiescorts.net/mumbai-escort-girls
http://www.topmumbaiescorts.net/mumbai-escort-models
http://www.topmumbaiescorts.net/mumbai-desi-girls
http://www.topmumbaiescorts.net/foreign-escort-girls-in-mumbai
http://www.topmumbaiescorts.net/mumbai-escorts-offer
http://www.topmumbaiescorts.net/mumbai-callgirl-photo
http://www.topmumbaiescorts.net/mumbai-escorts-blog
http://www.topmumbaiescorts.net/mumbai-callgirl-phone-number

http://www.topmumbaiescorts.net/location/andheri
http://www.topmumbaiescorts.net/location/vashi
http://www.topmumbaiescorts.net/location/bandra
http://www.topmumbaiescorts.net/location/borivali
http://www.topmumbaiescorts.net/location/chembur
http://www.topmumbaiescorts.net/location/goregaon
http://www.topmumbaiescorts.net/location/mira-road
http://www.topmumbaiescorts.net/location/navi-mumbai
http://www.topmumbaiescorts.net/location/nerul
http://www.topmumbaiescorts.net/location/thane

http://www.topmumbaiescorts.net/category/african-call-girls
http://www.topmumbaiescorts.net/category/call-girls-whatsapp-number
http://www.topmumbaiescorts.net/category/erotic-massage
http://www.topmumbaiescorts.net/category/housewife-escort
http://www.topmumbaiescorts.net/category/marathi-call-girls
http://www.topmumbaiescorts.net/category/muslim-call-girls
tottiz 15-07-2022 9:03
Ob Büroreinigung oder die Entfernung von Graffitis - https://www.hamburg-reinigungsfirma.de/ setzt jeden Auftrag einwandfrei um.
Islamabad Escorts 15-07-2022 10:29
We also have this facility if you want to get the beautiful beauties of the city directly in your room. To avail this facility, you need half of your hotel name, room number and full booking amount. This is what proves that we provide the cheapest escort service. You can contact us to learn more about our services or right now.
https://meetupislamabad.com/
Call Girls in Karachi 15-07-2022 10:29
Privacy is important and we know it better than anyone else in town. We have kept thousands of identities in the dark for over a decade. People meet us because they trust us and we know how to maintain their trust. We know that most of our customers come from sophisticated and prestigious areas of the country. If you are regular with our organization, you can continue. Our services are going to be more entertaining and exciting. Many modifications are yet to be made to make escort services easier for happiness seekers. We also provide routine fitness checkups for every escort girl in our collection. Our organization makes sure they are physically fit and fit. Their poor health can affect their performance so we avoid providing unhealthy girls.
https://meetupislamabad.com/ Call Girl in Islamabad
https://meetupislamabad.com/ Islamabad Call Girl
https://meetupislamabad.com/ Islamabad Escorts
https://meetupislamabad.com/ Escorts in Islamabad
https://meetupislamabad.com/ Call Girls in Islamabad
https://meetupislamabad.com/ Islamabad Call Girls


https://meetupkarachi.com/ Karachi Escort
https://meetupkarachi.com/ Call Girl in Karachi
https://meetupkarachi.com/ Escort in Karachi
https://meetupkarachi.com/ Karachi Call Girl
https://meetupkarachi.com/ Karachi Escorts
Lahore escorts 15-07-2022 10:29
We can be the only escort provider of our kind in the country that touches all major cities in the country. You can plan erotic nights with our charming night angels in any state of the nation you live in. We have our services available in more than 25 of the 29 areas. If you are in Punjab, call our escort service in Punjab. You can find us while searching for natural beauty in Uttarakhand by calling the Uttarakhand Escorts Service. Mentioning each service location here will take a lot of time and effort, so in simple terms, you can keep it in mind that you will find us everywhere you go. Neither our rates nor our collection will disappoint you. This time we have prepared to please you with better quality that you wanted to get earlier.
https://meetuplahore.com/
rosebarry 15-07-2022 10:35
I am Dr. rosebarry From USA, i am working in this Filed last 7 years,Arrowmeds is biggest Pharmacy Store In The World, and this company provide Erectile Dysfunction Related Medicine in All Over World. Arrowmeds is provide Free & Fast Shipping. Erectile Dysfunction Treatment Medicine Like as Buy Fildena, Buy Cenforce, Buy Vidalista And Many More Medicine Provider with Best & Affordable Price Provide You. Arrowmeds is trusted pharmacy Store and Join new Customer List Is Always Increase.

https://www.arrowmeds.com/

https://www.arrowmeds.com/product/fildena/

https://www.arrowmeds.com/product/cenforce/

https://www.arrowmeds.com/product/vidalista-cialis-tadalafil/
smith machinist 15-07-2022 10:50
MetaMask Wallet is a one-of-a-kind cryptocurrency wallet platform on the market. It is mainly a software-type wallet that works simultaneously as a web browser extension and application on Android and iOS.
https://sites.google.com/metmsk-logi.com/metamaskwallet/home
https://sites.google.com/metmsk-logi.com/metamaskextension/home
jack Buffett 15-07-2022 10:53
I generally come to your site searching for refreshes and new posts. We as working in Search motor advancement it helps us a ton that you're offering us such countless chances in our line.

https://community.wongcw.com/blogs/143869/Independent-Gurgaon-Escorts-Service
https://shapshare.com/read-blog/147304
https://friend007.com/read-blog/28974
https://www.djjmeets.com/blogs/14965/Female-Escorts-in-Gurgaon
https://telegra.ph/High-Profile-Independent-Escorts-Service-Gur
gaon-07-15
https://www.cheddrbox.com/read-blog/53421_female-independent-escorts-in-gurgaon.
html
https://sites.google.com/view/gurgaonescortqueen/home
https://www.vingle.net/posts/4595077
https://www.bloglovin.com/@vinitakaur/high-profile-independent-gurgaon-escorts
https://gurgaonescortsqueen.bcz.com/2022/07/15/independent-gurgaon-escorts-service
ram varma 15-07-2022 15:05
https://hotcallgirlsindelhi.com/
https://hotcallgirlsindelhi.com/call-girls-in-south-delhi.html
https://hotcallgirlsindelhi.com/high-class-celebrity-and-model-escorts-delhi
.html

https://monikamahajan.com/

https://shrutigarg.com
https://escortservicesindelhi247.com/
https://hotcallgirlsindelhi.com/call-girls-in-noida.html
https://escortgirlsinnoida.com/
https://escortgirlsinnoida.com/call-girls-in-greater-noida.html
https://callgirlsinnoida247.com/https://monikamahajan.com/call-girls-in-noida
https://shrutigarg.com/noida-escorts-service.html
https://shrutigarg.com/call-girls-in-noida.html
https://hotcallgirlsindelhi.com/call-girls-in-noida.html
https://escortgirlsinnoida.com/
https://escortgirlsinnoida.com/call-girls-in-greater-noida.html
https://callgirlsinnoida247.com/
https://monikamahajan.com/call-girls-in-noida/

https://shrutigarg.com/noida-escorts-service.html
https://shrutigarg.com/call-girls-in-noida.html
https://shrutigarg.com/call-girls-in-mahipalpur.html
https://hotcallgirlsindelhi.com/escort-services-in-mahipalpur.html
https://escortgirlsinnoida.com/escorts-service-in-mahipalpur.html
https://escortgirlsinnoida.com/women-seeking-men.html
"https://shrutigarg.com/women-seeking-men-in-delhi.html
In addition, these girls are professional and will provide you with a safe and comfortable meeting. So, don't hesitate to book a date with a call girl in Islamabad.
Visit Us: https://perfectislamabadescorts.com/
Escorts In Lahore 15-07-2022 16:00
Whether you're looking for an escort for an evening out or for a night on the town, escorts in Lahore can fulfill any demand. The service you're looking for can be found online for free, and you can find out who's best suited for you by checking out their profiles.
Call Girls from Lahore 15-07-2022 16:23
In Pakistan there is no competition against Call Girls from Lahore in sexual field.
https://pakistanescorts.live/call-girls-in-lahore/
Thomes 16-07-2022 5:18
https://sites.google.com/mycoinswallett.com/trust-wallet/home
https://sites.google.com/metamasklogino.com/metamask-login/home
https://sites.google.com/coinslogins.com/metamask-login/home
https://sites.google.com/coinslogins.com/uphold-login/home
https://sites.google.com/coinsmarkete.com/coinbase-com-login/home
https://sites.google.com/coinsmarkete.com/blockfi-login/home
https://sites.google.com/myprowallets.com/coinbaseprologin/home
https://sites.google.com/metama-sklog.com/metamask-wallet/home
https://sites.google.com/up-held.com/uphold-wallet/home
https://sites.google.com/trezor-log.com/trezoriostart/home
https://sites.google.com/ledger-log.com/ledgercomstart/home
https://sites.google.com/coinbaspros.com/coinbasecomlogin/home
https://sites.google.com/coinslogins.com/blockchain-login/home
https://sites.google.com/nwcrypt.com/uniswap-exchange/home
https://sites.google.com/cryptowalletnw.com/coinbase-exchange/home
https://sites.google.com/nwcrypt.com/sushiswap-exchange/home
https://sites.google.com/view/exodus-wallett/home
https://sites.google.com/view/pancakeswap-exchanges/home
https://sites.google.com/ecryptowalletpay.com/coincheck-login/home
https://sites.google.com/ecryptowalletpay.com/huobi-exchange/home
https://sites.google.com/ecryptowalletpay.com/coinbase-wallet-login/home
Thomes 16-07-2022 6:17
https://sites.google.com/mycoinswallett.com/trust-wallet/home
https://sites.google.com/metamasklogino.com/metamask-login/home
https://sites.google.com/coinslogins.com/metamask-login/home
https://sites.google.com/coinslogins.com/uphold-login/home
https://sites.google.com/coinsmarkete.com/coinbase-com-login/home
https://sites.google.com/coinsmarkete.com/blockfi-login/home
https://sites.google.com/myprowallets.com/coinbaseprologin/home
https://sites.google.com/metama-sklog.com/metamask-wallet/home
https://sites.google.com/up-held.com/uphold-wallet/home
https://sites.google.com/trezor-log.com/trezoriostart/home
https://sites.google.com/ledger-log.com/ledgercomstart/home
https://sites.google.com/coinbaspros.com/coinbasecomlogin/home
https://sites.google.com/coinslogins.com/blockchain-login/home
https://sites.google.com/nwcrypt.com/uniswap-exchange/home
https://sites.google.com/cryptowalletnw.com/coinbase-exchange/home
https://sites.google.com/nwcrypt.com/sushiswap-exchange/home
https://sites.google.com/view/exodus-wallett/home
https://sites.google.com/view/pancakeswap-exchanges/home
https://sites.google.com/ecryptowalletpay.com/coincheck-login/home
https://sites.google.com/ecryptowalletpay.com/huobi-exchange/home
https://sites.google.com/ecryptowalletpay.com/coinbase-wallet-login/home
Thomes 16-07-2022 6:39
https://sites.google.com/mycoinswallett.com/trust-wallet/home
https://sites.google.com/metamasklogino.com/metamask-login/home
https://sites.google.com/coinslogins.com/metamask-login/home
https://sites.google.com/coinslogins.com/uphold-login/home
https://sites.google.com/coinsmarkete.com/coinbase-com-login/home
https://sites.google.com/coinsmarkete.com/blockfi-login/home
https://sites.google.com/myprowallets.com/coinbaseprologin/home
https://sites.google.com/metama-sklog.com/metamask-wallet/home
https://sites.google.com/up-held.com/uphold-wallet/home
https://sites.google.com/trezor-log.com/trezoriostart/home
https://sites.google.com/ledger-log.com/ledgercomstart/home
https://sites.google.com/coinbaspros.com/coinbasecomlogin/home
https://sites.google.com/coinslogins.com/blockchain-login/home
https://sites.google.com/nwcrypt.com/uniswap-exchange/home
https://sites.google.com/cryptowalletnw.com/coinbase-exchange/home
https://sites.google.com/nwcrypt.com/sushiswap-exchange/home
https://sites.google.com/view/exodus-wallett/home
https://sites.google.com/view/pancakeswap-exchanges/home
https://sites.google.com/ecryptowalletpay.com/coincheck-login/home
https://sites.google.com/ecryptowalletpay.com/huobi-exchange/home
https://sites.google.com/ecryptowalletpay.com/coinbase-wallet-login/home
Thomes 16-07-2022 6:41
https://sites.google.com/mycoinswallett.com/trust-wallet/home
https://sites.google.com/metamasklogino.com/metamask-login/home
https://sites.google.com/coinslogins.com/metamask-login/home
https://sites.google.com/coinslogins.com/uphold-login/home
https://sites.google.com/coinsmarkete.com/coinbase-com-login/home
https://sites.google.com/coinsmarkete.com/blockfi-login/home
https://sites.google.com/myprowallets.com/coinbaseprologin/home
https://sites.google.com/metama-sklog.com/metamask-wallet/home
https://sites.google.com/up-held.com/uphold-wallet/home
https://sites.google.com/trezor-log.com/trezoriostart/home
https://sites.google.com/ledger-log.com/ledgercomstart/home
https://sites.google.com/coinbaspros.com/coinbasecomlogin/home
https://sites.google.com/coinslogins.com/blockchain-login/home
https://sites.google.com/nwcrypt.com/uniswap-exchange/home
https://sites.google.com/cryptowalletnw.com/coinbase-exchange/home
https://sites.google.com/nwcrypt.com/sushiswap-exchange/home
https://sites.google.com/view/exodus-wallett/home
https://sites.google.com/view/pancakeswap-exchanges/home
https://sites.google.com/ecryptowalletpay.com/coincheck-login/home
https://sites.google.com/ecryptowalletpay.com/huobi-exchange/home
https://sites.google.com/ecryptowalletpay.com/coinbase-wallet-login/home
Jaipur Escorts 16-07-2022 11:12
Hello team I found this content much more informational and inspirational. This blog provides so much information and helps me a lot while searching for new skills. Thanks for sharing such information with us. https://jaipurmodelgirls.com/
Islamabad Call Girls 16-07-2022 12:06
Check out the rates on the page and then decide if you'll not be in a financial crisis when you engage her. After you've decided on the title, the next step is to decide on the day you'd like to hire an escort.
https://islamabadcelebrities.com/
Karachi Call Girls 16-07-2022 12:07
Check out the gallery section on our site to determine which ones catch your attention and provides the most memorable appearance. Be sure to read their biographical information or listen to the words of the person they're speaking to.
https://karachitopgirls.com/
Vip Model Pakistan 16-07-2022 16:32
Escorts of karachi

To enjoy a night with escorts in karachi Visit here

<a href="https://vipmodelpakistan.com/escorts-in-karachi/">Escorts in Karachi</a>
KEO NHA CAI 17-07-2022 3:17
It's the same topic , but I was quite surprised to see the opinions I didn't think of. My blog also has articles on these topics, so I look forward to your visit. KEO NHA CAI
https://images.google.kz/url?q=https%3A%2F%2Fkeonhacai.wiki/
tarrisc4 visweden 17-07-2022 4:12
Coinbase is a secure online platform for buying, selling, transferring, and storing cryptocurrency. ... Sign in with Coinbase. Offer Coinbase users easy login to dapps.
https://sites.google.com/coinbasecom.org/coinbasecom-login/home | https://sites.google.com/coinbasecom.org/coinbaselogin/home | https://sites.google.com/metmsk-logi.com/metamasklogin/home | https://sites.google.com/metmsk-logi.com/metamasksignin/home
family 18-07-2022 10:35
Family Tree maker is not only software; FTM is a treasured platform to store the family ancestry relation history. In a single glance, one can visualize the ancestry relations within the family
https://www.familytreemakerhelps.com/
https://www.familytreemakerhelps.com/chat-support/
https://www.familytreemakerhelps.com/ancestry-support/
https://www.familytreemakerhelps.com/family-tree-maker-not-connecting-to-internet
/
https://www.familytreemakerhelps.com/how-do-i-recover-my-family-search-account/
https://www.familytreemakerhelps.com/how-can-i-transfer-ftm-2019-to-a-new-compute
r/

Get the latest street maps and Update car In-dash with real-time driving directions in or out of town by your vehicle.
https://mydashupdates.com/honda-navigation-update/
https://mydashupdates.com/garmin-update/
https://mydashupdates.com/honda-garmin-update/
https://mydashupdates.com/magellan-roadmate-updates/
http://www.mydashupdates.comrand-mcnally-update/

<< Starszy (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ) Nowszy >>

Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24