Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu


Giełda,Pasja,Pieniądze!

MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-booki

dotacje serwisuFormacje w Analizie Technicznej:

LUKI

Luki powstają wtedy, gdy ceny zamknięcia z danego dnia różnią się od ceny otwarcia z dnia następnego, tworząc na wykresie przerwę w postaci luki. Często takie sytuacje powstają na rynkach instrumentó pochodnych oraz rynkach spekulacyjnych, a także na spółkach o małej płynności gdzie zwykłę zlecenie może powodować duże wachania kursu.

Jeżeli cena minimalna z danej sesji jest wyższa od ceny maksymalnej z poprzedniej sesji to powstaje luka wzrostowa:

luka wzrostowa


Jeżeli cena maksymalna z danej sesji jest niższa od ceny minimalnej z sesji poprzedniej to mamy do czynienia z luką spadkową.

luka spadkowa


Ze względu na charakter i moment powstawania luki możemy podzielić na :

luki zwykłe - mogą pojawiać się w ciągu dnia, a także podczas ruchów bocznych i trendów konsolidacyjnych. Dotyczą one zazwyczaj instrumentó mało płynnych lub podatnych na wszelkiego rodzaju dane makroekonomiczne i informacje gospodarcze .

luka zwykła na wykresie FWIG20


luki ucieczki - często stanowią potwierdzenie panującego trendu. Jeżeli podczas kształtowania się luki zwiększają się obroty potwierdza to siłę trendu. Luka ucieczki często pojawia się po pewnym okresie wzrostu i możę być sygnałem potwierdzającym kierunek ruchu cen.

Często luki ucieczki pojawiąją się w połowie głównego ruchu, co pozwala określić dalszy zakres ruchu cen i możliwe jego zakończenie.

luka ucieczki na wykresie WIG20


luki przełamania - powstają zazwyczaj po okresie konsolidacji , a także podczas formowania się formacji cenowych , gdzie podczas wybicia często tworzą się luki przełamania, które mogą. sygnalizować kształtowanie się ważnego ruchu cenowego. Potwierdzeniem tego mozę być wzrost obrotów i po utworzeniu się luki przełamania dalsza kontynuacja zwyżek.

luka przełamania na wykresie WIG20


luki wyczerpania - powstają pod koniec większego ruchu cenowego i mogą oznaczać jego zakończenie. Często luka taka stanowi fałszywy sygnał ucieczki i kontynuacji hossy na rynku. W takiej sytuacji często inwestorzy, którzy przeidują spadki wykorzystują lukę wyczerpania do realizacji zysków i zamknięcia pozycji. Powrót kursu do oporu na poziomie luki, która następnie również zostaje pokonana luką doprowadza do powstania formacji wyspy i zmiany kierunku trendu.

luka wyczerpania na wykresie WIG20

zobacz też reguła 3 okien

reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność