Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu || Kursy

 Subskrypcja

MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-booki

POLECAMY
Czas na giełdę!

ŚREDNIE KROCZĄCE:

Średnie kroczące należą do jenych z popularniejszych narzędzi stosowanych w AT wykorzystywanych do generowania sygnałów wejścia i/lub wyjścia z rynku. Pozwalają one określić, w którą stronę porusza się rynek, jednak nie mierzą jego siły (impetu).

Głównym celem średnich jest wyznaczanie i potwierdzanie kierunku trendu oraz wygładzanie zmienności rynku. Jednym słowem średnie kroczące to średnia kolejno następujących po sobie liczb (wartości) w określonym odcinku czasowym, który systematycznie aktualizowany tworzy srednią kroczącą podążającą za ceną.

Podstawowe rodzaje średnich:

1. Prosta Średnia Krocząca - MA (Moving average) - oblicza się ją przez dodanie do siebie wszystkich cen z "n" okresów, a następnie dzieli się przez otrzymaną sumę przez ilość okresów jakie żeśmy zsumowali. Podczas obliczania kolejnej wartości średniej dodaje się kolejną wartość do otrzymanej sumy i ponownie dzieląc przez zsumowaną ilosć "n" okresów, usuwa się pierwszą wartość. Każdej cenie przypisuje się taką samą wagę i znaczenie. Ze względu na fakt, że MA podąża za ruchem cen sygnały jakie będzie generowała będą opóźnione w stosunku zmiany trendu.

2.Wykładnicza Średnia Krocząca - EMA (Exponential moving average) - w przeciwieństwie do MA ta średnia jest bardziej wrażliwa na zmiany cen i polega ona na wykładniczym ważeniu cen. Większą wagę przypisuje się cenom z ostatniego "n" okresu i żadna wartość nie jest pomijana we wzorze. Ze względu na swą wrażliwość może ona generować więcej sygnałów przez co może generować więcej mylnych sygnałów, w inwestowaniu krótkoterminowym lub daytradingu.

3. Ważona Średnia Krocząca - WMA (Weighted moving average) - obliczając tą średnią mnoży się każdą cenę przez wagi w ten sposób aby największy wpływ na nią miały dane najnowższe i najświeższe.
4. Wygładzona Średnia Krocząca -SMA (Smothed moving average) - obliczając średnią wygładza się dane przez co gwałtowne i nagłe ruchy średniej są ograniczone.

Jak korzystać z pojedyńczych średnich kroczących:
Jeżeli wykres cen przetnie od dołu linię średniej to jest to sygnał kupna dla inwestora, natomiast jeżeli cena przetnie od góry wykres cen to jest to sygnał sprzedaży. Średnie kroczące warto stosować z innymi wskaźnikami AT.

reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność