Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum|| Mapa serwisu|| Kursy || Banki online

subskrypcja SubskrypcjaMENU
Strona główna
Giełda
Banki
Waluty
Edukacja
Kontakt
e-booki
prasadotacje strony

Analiza makroekonomiczna

Podczas podejmowania decyzji co do kupna akcji  na rynku pierwotnym, warto czasami przeprowadzić analizę sytuacji makroekonomicznej. Pozwoli to nam na ocenę nastroju panującego na rynku podczas oferowania akcji przez interesującą nas spółkę.

Na co zwracać uwagę ?

Gospodarka Krajowa

Stan gospodarki naszego kraju wpływa znacząco na wyceny akcji, a tym samym na powodzenie oferty na rynku pierwotnym. Dlatego przed podjęciem decyzji warto ją przeanalizować. Warto zwrócić uwagę na wskaźniki makroekonomiczne publikowane przez NBP i GUS takie jak:

- bilans płatniczy
- podaż pieniądza M3
- wskaźniki cen towarów
- wskaźniki usług konsumpcyjnych
- dane o przeciętnym zatrudnieniu
- dane o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw
- dynamika produkcji przemysłowej
- koniunktura konsumencka

Dzięki analizie wskaźników gospodarczych kraju będziemy wiedzieć czy otoczenie makroekonomiczne będzie sprzyjać naszej inwestycji, czy też nie. Nie bez znaczenia pozostaje również  polityka rządu i to w jakim "kierunku" będzie realizowana. Niepewność, zamieszanie i spory na scenie politycznej są źle odbierane przez giełdę.

Kolejna sprawa to polityka monetarna czyli kształtowanie się inflacji, stóp procentowych i kursu walut zwłaszcza złotówki, która będzie także wpływała na wycenę akcji i ich wartość.

Gospodarka Światowa

Ze względu globalizację i  kapitał obcy obecny na naszej giełdzie, gospodarka światowa stała się również istotna dla inwestorów. Coraz szerszy dostęp do  instrumentów finansowych jaki gwarantuje internet, sprawia, że gospodarka światowa wywiera coraz większy wpływ na pozostałe giełdy, wyznaczając często kierunek trendu na pozostałych giełdach. Kierunki takie wyznaczają głównie giełdy w USA i to o stamtąd wychodzi impuls do wzrostów jak i do spadków.

Do głównych wskaźników makroekonomicznych publikowanych w USA należą:

- dane o inflacji bazowej CPI

- dane o inflacji bazowej PPI(ceny producenta)

- dane o inflacji CPI

- dane o inflacji PPI

- beżowa księga FED

- dynamika produkcji przemysłowej

- bilans handlowy

- publikacjia indeksu PMI

- dynamika sprzedaży detalicznej

BRANŻA

Przy wybieraniu spółek warto zwrócić uwagę na branżę i sektor, w której spółka działa. Na giełzie każdą spółkę możemy przypisać do konkretnego sektora i konkretnej branży.

 SEKTOR  BRANŻA
 przemysłowy  spożywcza
   drzewna
   lekka
   metalowa
   elektromaszynowa
   paliwowa
   budowlana
   chemiczna
   inna
usługowy   handlowa
   informatyczna
   media
   telekomunikacja
   inna
 finansowy bankowa 
   ubezpieczeniowa
   inna

0 Komentarze
6-04-2009 9:25 zombi


Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!
Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews Stronę monitoruje stat24