Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu || Kursy

 Subskrypcja

MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-bookidotacje serwisu                          Dźwignia finansowa - KontraktyDźwignia Finansowa

Należy pamiętać, że kontrakty terminowe posiadają tzw. dźwignię finansową (handlową). Dzięki niej inwestując tylko określony procent z całej kwoty w rzeczywistości otrzymujemy o wiele więcej.
W fizyce dźwignia pozwala podnosić przedmioty o wiele większym ciężarze niż użyta do tego siła. Podobnie jest w przypadku kontraktów terminowych - dxwignia pozwala obracać instrumentami o wiele większej wartości niż zainwestowane w nie środki.

Przykład

Kupując kontrakt o wartości rzeczywistej 10 000 zł i zakładając, że depozyt wymagany na otwarcie pozycji wynosi 10% (wartości rzeczywistej) płącimy tylko 1000zł. Wzrost wartości kontraktu lub jego spadek o 10% oznacza zysk lub strate równą 100% w stosunku do zainwestowanej kwoty.

Dlatego też otwierając pozycję na rynku kontraktów terminowych nie musimy posiadać kwoty równej wielkości kontraktu lecz jedynie jej ułamek zwany depozytem zabezpieczającym.

zobacz też kontrakty

reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność