Forex || Strona główna || AT || Linki || Kontakt || Forum||mapaserwisu || Kursy || Banki online

 Subskrypcja

MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-booki
POLECAMY
Czas na giełdę!
ELEKTRIM wraca na GPW ?

30 czerwca o godz. 10.oo w siedzibie spółki , która mieści się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Spółka, która  zaledwie parę miesięcy temu wyszła z upadłości i po kilku latach prawnej batalii, zawarła porozumienie z wierzycielami kolejny raz zwołuje WZA.

W porządku obrad poza standardowymi kwestiami jak udzieleniu absolutorium członkom zarządu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego ,  znalazł się podpunkt dotyczący podziału zysku za 2010r oraz podpunkt dotyczący spraw różnych.

Do najbardziej zniecierpliwionych niejasną sytuacją spółki należą zapewne jej drobni akcjonariusze, którzy mimo wezwania, ogłoszonego przez spółkę, postanowili oni pozostać z akcjami. Od tamtego momentu minęły  już 3 lata, a pytanie które sobie zadają odnośnie ewentualnego powrotu nadal pozostaje wielką niewiadomą.

0 Komentarze
8-06-2011 12:54 zombi


Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Forex


Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews