Forex || Strona główna || AT || Linki || Kontakt || Forum||mapaserwisu || Kursy || Banki online

 Subskrypcja

MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-booki
POLECAMY
Czas na giełdę!
Rzekoma zmowa PZU i Maximus

Ponad 56 mln oraz niespełna 62 tyś. zł, to kary UOKiK, nałożone na Powszechny Zakład Ubezpieczeń oraz Maximus Broker za zawarcie rzekomego porozumienia ograniczającego konkurencje. Oba podmioty, posiadając racjonalne argumenty, zapowiedziały odwołanie od decyzji do przynależnego Sądu.  

Kulisy postępowania

Do nawiązania niedozwolonego porozumienia pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU), a spółką Maximus Broker z Torunia dojść miało w lipcu 2009r. To właśnie w tym czasie według ustaleń UOKiK przedsiębiorstwa zaprzestały rywalizacji rynkowej oraz podzieliły między sobą rynek sprzedaży grupowych ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do placówek oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z informacjami podanymi przez UOKiK spółka Maximus Broker upoważniona była przez 85 ze 144 gmin województwa kujawsko – pomorskiego do zawierania ubezpieczeń NNW w ich imieniu.

Z informacji uzyskanych przez Urząd - również na drodze kontroli z przeszukaniem w siedzibach przedsiębiorców - wynikać ma, jakoby PZU zobowiązał się do sprzedaży ubezpieczeń grupowych NNW placówkom oświatowym tylko za pośrednictwem Maximus Broker, w zamian za co broker rekomendował ofertę Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, niezależnie od autentycznej atrakcyjności oraz propozycji konkurencyjnych firm ubezpieczeniowych. Co za tym idzie PZU korzystać miało z zapewnienia odpowiedniego wolumenu sprzedaży pakietów NNW do szkół w ponad połowie gmin w województwie, a Maximus Broker nie rywalizowało z ubezpieczycielem oraz posiadało gwarancję, że wszystkie operacje PZU na rzeczonym rynku realizowane będą za jego pośrednictwem.

-                     Skutki zabronionych działań odczuli inni ubezpieczyciele, podmioty podpisujące umowy z Maximus Broker oraz sami ubezpieczeni. Konkurenci uczestników zmowy pozbawieni zostali znaczącego kanału dystrybucji swoich usług w woj. kujawsko-pomorskim, szkoły i samorządy straciły możliwość wyboru korzystniejszej oferty, a uczniowie oraz pracownicy oświatowi nie mogli uzyskać lepszych warunków ubezpieczenia – mówi Prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.

Urząd kończąc postępowanie wydał w sprawie decyzję nakładającą na PZU oraz Maximus Broker karę finansową w wysokości odpowiednio 56.604.783zł oraz 61.858zł. Decyzja ta nie jest ostateczna, a obu podmiotom przysługuje odwołanie do przynależnego sądu.

Racjonalność argumentacji

Przedsiębiorstwa zamierzają z danego im prawa skorzystać i już poinformowały o złożeniu odpowiednich odwołań od decyzji Urzędu. PZU niezwłocznie odrzucił stawiane mu zarzuty, podważając jednocześnie kwestie merytoryczne decyzji.

-                     Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na skomentowanie decyzji UOKiK, ponieważ wywołuje ona nasze zdumienie i bardzo poważne wątpliwości, zarówno co do strony merytorycznej, jaki i co do nagłego zakończenia postępowania, z pominięciem kluczowych dowodów. Na firmę nałożono horrendalnie wysoką karę za rzekome porozumienie, które w świetle zebranych dowodów nie miało miejsca i wskutek którego nikt nie został poszkodowany – ani klienci, ani konkurencja. PZU rygorystycznie podchodzi do przestrzegania prawa konkurencji. Od decyzji będziemy się odwoływać – mówi Michał Witkowski, rzecznik prasowy PZU.

Ubezpieczyciel argumentował jednocześnie, że zawarł w województwie kujawsko – pomorskim w roku 2009 aż 1270  umów ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej, a jedynie 17 z nich sfinalizowanych zostało za pośrednictwem Maximus Broker. W roku 2010, kiedy zmowa miał być kontynuowana, ilość zawartych za pośrednictwem Maximusa umów zmalała i stanowiła zaledwie 0,3% portfela ubezpieczeń. Były to jedynie 4 z 1124 umów NNW dzieci i młodzieży szkolnej województwa kujawsko – pomorskiego. Jeszcze bardziej zdumiewa fakt, że w ubiegłym roku PZU zawarł 1035 takie umowy, a w żadnej nie pośredniczyła spółka Maximus Broker z Torunia.

-                     Warto też zauważyć, że oferta PZU za pośrednictwem Maximusa była taka sama, jak sprzedawana bezpośrednio w naszej firmie czy za pośrednictwem innych brokerów. Tym samym nie można twierdzić o odniesieniu jakiejkolwiek korzyści przez PZU w wyniku tej współpracy. Nie może być mowy o tym, że ktokolwiek był w tej sytuacji poszkodowany – dodaje Witkowski.

Z decyzją nie zgodziło się również przedsiębiorstwo Maximus Broker, w którego imieniu specjalne oświadczenie dotyczące decyzji wydał Remigiusz Breński - prezes zarządu spółki.

-                     Spółka nie podziela także oceny materiału dowodowego dokonanej przez Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tym kontekście Maximus Broker chciałby zwrócić uwagę na fakt, iż na obszarze objętym rzekomym porozumieniem z 2009 roku, aż 80% umów ubezpieczenia NNW placówek oświatowych zawartych za pośrednictwem Spółki, nastąpiło w związku z wyborem oferty innego zakładu ubezpieczeń niż PZU S.A. – podkreślił Breński.

Kto ma rację? Decyzję i tym razem podejmie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

autor: Portal Skarbiec.Biz


 


 

0 Komentarze
14-06-2012 11:49 zombi


Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
wpisz :TVXY
Forex


Jakie akcje warto teraz kupić?
z WIG20
z mWIG40
z sWIG80
z NewConnect
wstrzymałbym się od kupna


reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność
cutenews