Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu

MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-bookiANALIZA FUNDAMENTALNA
Analiza Fundamentalna - jedna z metod analizy rynku finansowego, opierająca się na stanie gospodarki i kondycji finansowej spółki. Pozwala określić i oszacować "realną" wartość akcji, która na skutek wileu czynników ulega zmianom w pewnym horyzoncie czasowym.

Dzięki analizie fundamentalnej możemy śledzić poziom przepływów pieniężnych , wzrost lub spadek zysków, płynności i rentowności. Przez publikację raportów finansowych (roczne, kwartalne, półroczne), możemy śledzić "obraz" sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Fundamentaliści starają się wyszukiwać spółki niedowartościowane z niskimi wskaźnikami, które w pewnym okresie czasowym będą się kształtowały zgodnie z rentownością , poziomem generowanych zysków oraz majątkiem spółki.

W analizie fundamentalnej ceny akcji będą dyskontowały zmieniającą się sytuację spółki. W połączenie z analizą techniczną stanowić ona może potężne narzędzie na rynkach kapitałowych.

Ceny akcji określonej spółki zawsze oscylują w pobliżu wartości (ceny) fundamentalnej. Rynek dostrzega i dyskontuje przyszłe wydarzenia i sytuacje, które mogą wpływać na wartość przedsięniorstwa, a tym samym powodować odchylenia od wartości fundamentalnej.

wartość fundamentalna spółki

Analiza Fundamentalna wg. Warrena Buffeta :

1. Kupuj spółkę, a nie akcje
2. Nie przejmuj się stanem gospodarki
3. Nie zwracaj uwagi na giełdę

reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność