Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu

MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-bookiANALIZA FUNDAMENTALNA - Słowniczek
wartosć księgowa (book value) - określa miarę wartosci akcji spółki, którą oblicza się na podstawie raportó finansowyc. Od wartości całkowitej spółki odejmowane są długi i zobowiązania, a następnie dzielone są przez ilość akcji.

WK= kapitał własny / ilość akcji

reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność