Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu

MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-bookiANALIZA FUNDAMENTALNA
Analiza Sektorowa (otoczenia) - pozwala przeanalizować i zbadać sektor, w którym chce działać i funkcjonować przedsiębiorstwo. Dzięki niej dowiemy się o atrakcyjności i konkurencyjności "otoczenia" oraz jak na jego tle wypadają inne przedsiębiorstwa. Skupia się ona na takich zagadnieniach jak :

- ryzyko i zagrożenia związane z działalnością w wybranym sektorze
- kształtowanie strategii i portfela przedsiębiorstwa
- zmniejszenie ryzyka i poprawa efektywności spółki

Analizując określony sektor możemy również określić koszty jakie poniesie spółka wchodząca w dany sektor.

Czynniki wpływające na analizę sektorową:

- społeczne
- ekonomiczne
- polityczne
- technologiczne
- prawne
- międzynarodowe
- demograficzne

Ryzyko "sektorowe" to czynniki, które mogą wpływać na rentowność i kondycje finansową spółki , należa do nich :

- dostawcy
- odbiorcy (nabywca)
- potencjalni konkurenci
- rodzaj usług jakie oferują inne firmy w tym samym sektorze
- pojawienie się nowych produktów i substytutów

Analiza sektorowa - na co zwracać uwagę:

- wyniki finansowe interesującego nas sektora
- kryteria podziału spółek
- liderzy spółek małych, średnich i dużych
- rentowność spółek w danym sektorze
- wskaźniki rynkowe
- perspektywy rozwoju

reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność