Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu || Kursy
MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-booki
Darmowy Newsletter
prezent gratis

  
POLECAMY
Czas na giełdę!

      
      Najczęściej wykorzystywane wskaźniki w AT :
AD - (accumulation/distribution Line) wskaźnik akumulacji i dytrybucji, który zakłada istnienie korelacji pomiędzy ruchem cen (zwyżka, zniżka),a wzrostem wolumenu. Jeżeli następuje wzrost wskaźnika razem ze wzrostem cen, któremu towarzyszy jednoczśnie wzrost wolumenu to ruch cen jest wiarygodniejszy. W takiej sytuacji następuje akumulacja i zwiększa się prawdopodobieństwo kontynuacji zwyżki.

Analogicznie, spadek cen połączony ze wzrostem obrotów powoduje spadek wartości wskaźnika i świadczy o zwiększonej dystrybucji co może świadczyć o kontynuacji spadku.

Wskaźnik AD wykorzystywany jest różwnież do wychwytywania zmian trendów na rynku na analizowaniu i wyszukiwaniu dywergencji pomiedzy wskaźnikiem, a wykresem ruchu cen. Jeżeli wskaźnik ma kierunek przeciwny do trendu mozę to świadczyć o zbliżającej się zmianie trendu.

zobacz też: wskaźniki analizy fundamentalnej

gdfgdgdfgfd
reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność