Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu || Kursy
MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-booki


      
      Najczęściej wykorzystywane wskaźniki w AT :
DMI -(directional movement indicator) jest to wskaźnik ruchu kierunkowego, który pomaga wskazać kierunek trendu. Istotą DMI jest założenie, że podczas trendu spadkowego "dzisiejsza" cena minimalna jest niższa od wczorajszej ceny minimalnej i odwrotnie gdy mamy trend wzrostowy to "dzisiejsza" cena maxymalna jest wyższa od wczorajszej najwyższej ceny.

Natomiast różnica pomiędzy minimem dzisiejszym, a wczorajszym nazywamy dolnym ruchem kierunkowym i oznaczamy ją -DM. Analogicznie dla trendu wzrostowego różnice pomiędzy maximum dzisiejszym, a wczorajszym nazywamy górnym ruchem kierunkowym i oznaczamy +DM
Otrzymane wartości +DM i -DM są obliczane i przedstawiane w postaci oscylatora.


zobacz też: wskaźniki analizy fundamentalnej

reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność