Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu
MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-booki


      
      Najczęściej wykorzystywane wskaźniki w AT :
Oscylator Stochastyczny - jest to wygładzony wskaźnik impetu składający się z dwóch oscylujących linii (w dwóch kolorach lub jako linie ciągła i przerywana ) %K i %D. Linia %K rysowana jest na wykresie w skali od 0 do 100 druga linia jest średnią kroczącą linii %K i nazywana jest linią %D.

Używany jest on do określenia stanów wyprzedania i wykupienia.

  • Stan wykupienia występuje wtedy gdy linie wskaźnika występują ponad poziomem 70%

  • Stan wyprzedania występuje gdy linie te znajdują się poniżej poziomu 30% - 20%Stochastic

   Jednym z sygnałów generowanych przez oscylator stochastyczny jest wychodzenie ze stref wykupienia/wyprzedania wskaźników. Często wychodząc z tych stref wskaźniki wykreślają podwojny szczyt w obszarze wykupienia co sygnalizować może odwrócenie trendu i odwrotnie podwójne dno w obszarze wyprzedania co może zwiastować zwyżki na rynku. Za sygnał kupna uważa się również przecięcie od dołu linii %D przez %K, a za sygnał sprzedaży przecięcie od góry %D przez %K.

Oprócz standardowych sygnałów opisanych powyżej z oscylatora stochastycznego można korzystać do znajdowania dywergencji.

zobacz też: wskaźniki analizy fundamentalnej

reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność