Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu
MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-booki


      
      Najczęściej wykorzystywane wskaźniki w AT :
ROC - jest to wskaźnik zmian cen, który informuje o tym jak dynamicznie zmienia się kurs. Liczony jest jako procentowa zmiana ceny bieżącej do ceny z "n" sesji temu. Podaje on o ile % cena jest wyższa lub niższa od ceny sprzed "n" sesji.

Jeżeli trend się wzmacnia i zwiększa się dynamika ruchu ceny to linia wskaźnika rośnie i analogicznie odwrotna sytuacja jeżeli wskaźnik spada może to świadczyć o słabości trendu.

Linią równowagi jest linia 0 . Sygnałem kupna jest przecięcie od dołu linii równowagi a sprzedaży przecięcie jej od góry.

ROC

  Sygnałem do kupna (K) może też być sytuacja, gdy następuje przecięcie od dołu linii Signal (na wykresie linia czarna) przez wskaźnik ROC (czerwona linia),a sygnałem do sprzedaży (S) jest sytuacja, gdy następuje przecięcie od góry nierosnącej linii Signal przez wskaźnik ROC.

Wskaźnik może być również przydatny podczas analizowania i wyszukiwania dywergencji pomiędzy wykresem wskaźnika ROC a wykresem kursu instrumentu.

zobacz też: wskaźniki analizy fundamentalnej

reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność