Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu || Kursy

 SubskrypcjaGiełda,Pasja,Pieniądze!

MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-booki
Darmowy Newsletter
prezent gratis

                            KONTRAKTY TERMINOWEKontrakty terminowe - jest to umowa (między inwestorami), w której jedna ze stron zobowiązuje się do kupna , a druga do sprzedaży określonego instrumentu finansowego w określonym terminie w przyszłości po określonej cenie. To gracze otwierają i zamykają "pozycje" co oznacza ze ich liczba zmienia się na bieżąco. Kupując kontrakt otwieramy pozycję długą natomiast sprzedając mówimy że otwieramy pozycje krótką. Jedno zlecenie maklerskie nie może obejmować więcej niż 500 kontraktów. Kontrakty terminowe obliczane są na podstawie tzw. Instrumentu bazowego i dla kontraktów terminowych można wyróżnić min.:

 • kontrakty na indeksy giełdowe :
  WIG20(indeks największych spółek) ,
  mWIG40(indeks średnich spółek),
 • kontrakty na akcje :
  Agora,
  TP S.A.,
  KGHM,
  PKN,
  PEO,
  PKO
 • Oznaczenia miesięcy wykonania kontraktów terminowych: -styczeń F
  -luty G
  -marzec H
  -kwiecień j
  -maj K
  -czerwiec M
  -lipiec N
  -sierpień Q
  -wrzesień U
  -październik V
  -listopad X
  -grudzień Z

  Poniżej przedstawiony został zapis kontraktów terminowy na akcje:

  FABCmrr

  F - oznaczenie kontraktu (futures)

  ABC- nazwa skrócona spółki (instrumentu bazowego)

  m- miesiąc wykonania kontraktu

  rr - rok wykonania kontraktu

  np. .dla kontraktu na akcje KGHM z miesiącem wykonania w grudniu 2008r zapis będzie wyglądał następująco:

  FKGHMZ08

 • wartość kontraktu


 • Minimalnym krokiem notowania jest 1pkt który odpowiada 10zł. Obliczając wartość kontraktu należy pomnożyć mnożnik przez kurs kontraktu:

  wartość kontraktu = mnożnik X kurs kontraktu

  np: przy kursie kontraktu 2000pkt jesgo wartosć wynosi :

  2000 x 10zł = 20000zł (rzezczywista wartosć kontraktu)

 • Depozyty zabezpieczające


 • Depozyt zabezpieczający jest to określony przez KDPW procent wartości rzeczywistej kontraktu. Dzięki depozytowi za określony procent wartości jaki musimy wpłacić aby zakupić kontrakt otrzymujemy instrument pochodny wart o wiele więcej niż kwota za którą kupiliśmy kontrakt.

  Przykład:
  wartość kontraktu WIG20 przy kursie 1800pkt wynosi 18000zł: wartośc kontraktu=1800x10zł
  jeżeli depozyt zabezpieczający ustalimy na 10%, to aby kupić kontrakt na Indeks WIG20 musimy posiadać 1800zł (18000zł x 10%=1800zł)

  Depozyty możemy podzielić na :

  -wstępny depozyt zabezpieczający - jest to cena jaką inwestor musi posiadać na rachunku aby otworzyć pozycję. Wysokość tego depozytu jest określana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA i jest to wielkość minimalna.

  -właściwy depozyt zabezpieczający (utrzymania) - jest to kwota jaką każdy inwestor powinien posiadać na rachunku w razie pozostawienia otwartej pozycji na kolejny dzień . Właściwy depozyt zabezpieczający jest niższy od wstępnego depozytu. Oba depozyty ustalane są jako procent wartosci kontraktu.

  Należy pamiętać, że poza depozytami domy maklerskie pobierają jeszcze prowizje od otwarcia i zamknięcia pozycji.

  reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność