Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu || KursyMENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-booki
Darmowy Newsletter


  

Teoria fal Elliotta:

Teoria fal Elliotta opracowana została przez Ralpha N. Elliotta. Jej główne założenie opiera się na cykliczności rynku. Według autora rynki poruszają się w kierunku określonego trendu w postaci tzw. fal wzrostowych oraz fal korekcyjnych. Z założenia jest to 5 fal głównych, po których następują 3 fale korekcyjne w kierunku przeciwnym.

Poza głównym 5 falowym schematem w zależności od długości cyklu, występują również złożone formacje fal. W teorii Elliotta uwage zwraca się na kształt formacji, okres czasowy, i odpowiednie proporcje. Dzięki "określeniu" proporcji tworzących się fal można starać się określić zasięg ruchu cen danego instrumentu finansowego w przyszłosci, natomiast czas (okres), w którym fale się kształtują mogą potwierdzać fale i wzmacniac wymowę ich wymowę.

Poniżej przdstawiony został podstawowy schemat budowy 5 falowej struktury, oraz występującej po niej w kierunku przeciwnym 3 falowej struktury korekcyjnej.

podstawowa struktura fal
fale 1,3,5 są falami wzrostowymi tzw. falami impulsu
fale 2 i 4 są falami korekcyjnyi
fale a,b,c są falami tworzącymi 3 falową strukturę korekcyjną w kierunku przeciwnym do obecnego trendu
Istnieją też złozone cykle zbudowane z fal głównych podzielonych na podfale:Należy pamiętać, że fale mogą mieć różne długosci, z założenia fala 5 jest falą najdłuższą, a fale 1,3 są falami o równej długości.


Zrozumieć Elliotta:

Analizując strukturę fal należy zrozumieć psychologię tłumu i pewne zasady panujące na rynku.

Pierwsza fala, która powstaje w głównej strukturze i stanowi jednocześnie podstawę trendu jest falą nieufności. Na tym etapie kupują głównie duze instytucje finansowe, które posiadają pewną wiedzę i przewidują wzrost cen, dostrzegając jednoczesnie tworzenie się trendu wzrostowego. Często dzieje się tak po dłuższym okresie spadków (bessie), gdzie drobni inwestorzy tracą nadzieję i sprzedają swoje akcje bez wiary w poprawę sytuacji na rynku. Często pierwszy impuls jest gwałtowny i powoduje znaczny wzrost cen przy zwiększonym wzroście wolumenu.

Druga fala stanowi falę korekcyjną pierwszego impulsu wzrostowego. W tym momencie drobni inwestorzy "zmęczeni" trwającą bessą wykorzystują wzrost do sprzedawania swoich akcji często ze stratą, ze względu na panujący pesymizm i zniechęcenie. Druga fala często znosi całkowicie lub w większym procencie fale pierwszą, co jest wykorzystywane przez dużych inwestorów do dalszego kupowania akcji. Jeżeli druga fala zostanie zatrzymana w połowie fali pierwszej, skąd nastąpi odbicie i kontynuacja wzrostu będzie to wzmacniało wymowe tworzącego się trendu.

Fala trzecia jest kontynuacją wzrostu i koloejnym etapem tworzenia się 5-falowej struktury fali głównej. Fali trzeciej często towarzyszy wzrost wolumenu jeszcze większy niż podczas tworzenia się fali pierwszej. Wśród inwestorów zaczyna dominować optymizm i wraca zaufanie do rynku. Zaczynają powstawać sygnały kupna, które przyciągają kolejnych inwestorów. Na rynku zaczynają dominować byki.

Fala czwarta jest kolejnym etapem i stanowi falę korekcyjną, może ona również przybierać kształt i formę konsolidacji rynku przed kontynuacją zwyżek. Na tym etapie inwestorzy mogą realizować zyski , a także wykorzystywać sytuację do uzupełniania "portfela". Według Elliotta korekta, którą stanowi fala czwarta nie powinna przebić szczytu fali pierwszej.

Fala piąta może być falą najdłuższą, kończącą ostatni etap hossy. Na wielu wskaźnikach pojawiają się dywergencje, w prasie i mediach panuje euforia i optymizm, który zchęca do kupowania i inwestowania na rynku. W tym momencie zyski realizują duzi inwestorzy i instytucje finansowe, natomiast zachęceni optymizmem i chęcią zysku drobni inwestorzy kupują akcje. Jeżeli fala piąta nie przebije kolejnego szczytu (fala trzecia) może to stanowić bardzo wyraźny i ostrzegający sygnał zmiany trendu i zapowiedź gwałtownych spadków.

pięcio falowa struktura fal Elliotta


reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność