Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu || Kursy

 SubskrypcjaGiełda,Pasja,Pieniądze!

MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-booki

dotacje serwisu


Formacje w Analizie Technicznej:

Formacja Trójkąta zniżkującego:

Jest to trójkąt prostokątny, którego dolne ramię tworzy poziomą (horyzontalną) linię oporu, a górne jest linią zniżkującą trójkąta.

Podobnie jak trójkąt symetryczny może on stanowić formację odwrócenia jak i kontynuacji trendu. Podczas kształtowania się formacji wolumen powinien maleć, a wzrastać podczas wybicia z formacji, które możę nastąpić górą lub dołem.

Wybicie powinno nastąpić ok 1/3 od punktu przecięcia się ramion trójkąta.
formacja trójkąta zniżkującego
reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność