Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu || Kursy

 SubskrypcjaGiełda,Pasja,Pieniądze!

MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-booki
POLECAMY
Czas na giełdę!


dotacje serwisu


Formacje w Analizie Technicznej:
3. Formacja podwójnego szczytu - M:

Należy ona do formacji odwrócenia trendu. Składa się ona z dwóch szczytów, przy czym test ostatniego szczytu powinien odbywać się przy zmniejszonych obrotach co stanowić może kolejne potwierdzenie kształtowania się formacji.

M - formacja podwójnego szczytu

W Analizie Technicznej można się spotkać również z potrójnymi szczytami. Kolejne podejście pod lokalny szczyt i odbicie się od niego może świadczyć, że byki nie mają siły i determinacji do kontynuacji zwyżek i prawdopodobne jest odwrócenie trendu na spadkowy.
Zkres wybicia jaki występuje przy tej formacji ma zasięg równy co najmniej długości "x" zaznaczonej na rysunku.

Podczas kształtowania się formacji należy zwrócić uwagę na punkty zwrotne jak np. dijście wykresu do kolejnego szczytu, gdyż jego przebicie może zanegować formację i rynek będzie kontynuował zwyżki
potrójny szczyt

reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność