Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu || Kursy

 Subskrypcja

MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-booki

dotacje serwisu

      
                   Rodzaje zleceń na GPW:Limit - zlecenie z limitem ceny

PKC - zlecenie po każdej cenie - zlecenia przekazywane na giełdę we wszystkich fazach notowań ciągłych jak i systemie kursu jednolitego poza fazą interwencji i dogrywki. Zlecenia PKC nie podlegają modyfikacji podczas fazy interwencji . Jeżeli zlecenie nie ma zleceń przeciwstawnych realizujących je w całości "kurs" zostaje zamrożony .

PCRO - po cenie rynkowej na otwarcie - zlecenia przekazywane wyłącznie w fazie przyjmowania zleceń na otwarcie i na zamknięcie w systemie notowań ciągłych. Jest ono realizowane po cenie równej kursowi otwarcia lub zamknięcia

PCR - zlecenie po cenie rynkowej - zlecenia przekazywane wyłącznie w fazie notowań ciągłych poza okresami równoważenia rynku. PCR realizowane jest po cenie pierwszego napotkanego zlecenia przeciwstawnego. Nie zrealizowana część zlecenia PCR staje się zleceniem z limitem ceny równym kursowi ostatniej transakcji.

WMin - zlecenie z warunkiem wielkości minimalnej - mogą być przekazywane jedynie w fazie dogrywki oraz w fazie notowań ciągłych poza okresem równoważenia rynku. Zlecenie to określa minimalną ilość papierów która musi być kupiona lub sprzedana zaraz po wprowadzeniu. Część niezrealizowana pozostaje w arkuszu zleceń jako zlecenie bez warunku minimalnej wielkości wykonania

WUJ-zlecenie z warunkiem wielkosci ujawnionej- zlecenia przekazywane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych poza fazą interwencji. Wielkość ujawniona nei może być mniejsza niż 100 jednostek transakcyjnych

DOM -zlecenie z oznaczeniem ważności domyślnej (bezterminowo)

WiN -zlecenie z oznaczeniem ważności do pierwszego wykonania - zlecenia można przekazywać we wszystkich fazach za wyjątkiem interwencji

WuA - zlecenie z oznaczeniem ważności wykonaj lub anuluj - przekazywane tylko w fazie dogrywki oraz w fazie notowań ciągłych poza okresem równoważenia rynku. Zlecenie WuA wykonywane jest w całości albo nie jest realizowane w ogóle (zostaje usunięte).

LimAkt - zlecenie z warunkiem limitu aktywacji - przekazywane są w systemie notowań ciągłych oraz w systemie w systemie kursu jednolitego poza fazą interwencji i dogrywki

reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność