Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum || Kursy||mapa serwisu

 Subskrypcja

MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-booki

dotacje serwisu

                          PRAWO DO AKCJI (PDA)

Prawo do akcji ( PDA) - papiery wartościowe umożliwiające nabywcom akcji nowej emisji, ich odsprzedanie zanim jeszcze zostaną one wprowadzone do obrotu. Dzięki nim mamy możliwość otrzymać akcje nowej emisji (spółki, która planuje taką emisję), które nie mają jeszcze formy dokumentu i nie zostały zarejestrowane przez sąd rejestrowy.Warunkiem rozpoczęcia obrotu giełdowego prawami do nowych akcji jest przekazanie przez emitenta zawiadomienia o dokonanym przydziale akcji Oraz zarejestrowanie PDA do nowych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Wprowadzenie PDA do obrotu giełdowego dokonuje Zarząd Giełdy na pisemny wniosek ich emitenta. Po wprowadzeniu akcji nowej emisji , prawa do akcji zostają automatycznie zamienione na nowe akcje - nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi działaniami ze strony akcjonariusza.


reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność