Forex || Strona główna || AT|| Linki || Kontakt || Forum||mapa serwisu || Kursy

 SubskrypcjaGiełda,Pasja,Pieniądze!

MENU
Strona główna
Giełda
-akcje
-indeksy
-edukacja
-kalendarium
-wykresy online
-dni bez notowań
Banki
Waluty
Kontakt
e-booki
Darmowy Newsletter


  
POLECAMY
Czas na giełdę!      
                              LOPLOP - jest to Liczba Otwartych Pozycji i dotyczy głównie kontraktów terminowych, dla których nie zawarto transakcji odwrotnych czyli prowadzących zamknięcie jednej z pozycji. Łączna liczba otwartych pozycji długich jest zawsze równa łącznej liczbie otwartych krótkich pozycji .
Wzrost LOP traktowany jest jako zwiększenie zaangażowania inwestorów co może być sygnałem potwierdzającym obecny trend.

Wykresy LOP-u
Podczas tworzenia wykresu Liczby Otwartych Pozycji, często używa się linii ciągłej przestawionej pod wykresem cenowym właściwym dla danego instrumentu. Często wykres LOP-u przedstawiany jest razem z wykresem wolumenu.

Zobacz też: sygnały rynku

reklama| kontakt | banki | Praca |po godzinach|regulamin |prywatność